Alla 'Veckans fråga'

 

RubrikÄmneModifierad
Hur kan en mobiltelefon som är avslagen ändå kan larma? Sänder den ut strålning då? Blandat 2005-01-15 
Hur uppkommer snökristaller och varför ser de så olika ut? Blandat 2003-12-14 
Hur fungerar den "drickande fågeln"? Blandat 2003-12-16 
Skulle utsläpp av vattenånga från vätgasdrivna bilar ge upphov till växthuseffekt? Blandat 2009-11-17 
Hur kommer det sig att något så "logiskt" som en dator kan välja ut slumpmässiga tal? Blandat 2003-12-17 
Frågor om jordens kärna Blandat 2014-02-05 
Om man tänder ett ljus ombord på en rymdfärja, hur ser då lågan ut? Blandat 2003-12-26 
Klimatändringar orsakade av jordaxelns lutning Blandat 2015-11-04 
Om växthuseffekten Blandat 2004-01-28 
Vad är extremofiler? Blandat 2006-03-08 
Har ni några konkreta tips som skulle kunna hjälpa mig i kampen om att bli bra på Fysik? Blandat 2009-09-29 
Fysikaliska teorier och experimentella resultat Blandat 2017-05-03 
När och hur och vem kom på/skapade platt tvn? Blandat 2009-05-29 
Hur fungerar en luktlös doftspray? Blandat 2009-04-14 
Människa utan rymddräkt Blandat 2014-01-07 
Varför är kvicksilver flytande vid rumstemperatur? Blandat 2005-04-18 
Varför knastrar vatten som värms, t.ex. i en tekokare? Blandat 2016-02-12 
Frågor om nanoteknik Blandat 2006-10-27 
Fossila bränslen och koldioxid i jordens atmosfär Blandat 2015-11-06 
Kunskapsmål i fysik Blandat 2016-02-24 
Fråga om monstervågor Blandat 2005-11-17 
Hur kommer det sig att det analoga ljudet kommer fram snabbare än det digitala? Blandat 2004-11-30 
Varför har katten morrhår? Blandat 2005-09-21 
Jag undrar om det är någonstans tid inte finns? Blandat 2008-12-11 
Konspirationsteori: månlandningen har aldrig ägt rum Blandat 2016-10-21 
Vad är luktens hastighet? Blandat 2005-02-03 
Vad är jämförelsen mellan dagens genteknik och äldre tiders växtförädling och djuravel? Blandat 2005-02-02 
Varför blir vindarna runt ett lågtryck högre än de runt ett högtryck? Blandat 2016-12-15 
I Abu Simbel i Egypten lyser solen 2 ggr om året in på tre statyer inne i ett berg. Hur går det till? Blandat 2008-11-22 
Vad är materia? Blandat 2009-10-02 
Jag har hört att fysiken är den egentliga naturvetenskapen och all naturvetenskap egentligen är fysik. Är det så? Blandat 2005-11-06 
Jag undrar varför kg är en SI-enhet för vikt. Borde det inte vara gram? Blandat 2011-02-11 
Går en bil fortare med stora fälgar? Blandat 2002-10-15 
Tidens riktning Blandat 2020-05-04 
Jordens strålningsbalans Blandat 2012-04-23 
Naturvetenskapen beskriver modeller av sådant vi aldrig sett. Hur kan man det? Blandat 2011-11-13 
Hur har upptäckten av standardmodellen påverkat människan? Blandat 2012-11-26 
Har den globala uppvärmingen räddat oss från en ny istid? Blandat 2012-12-03 
Har bakterier hjärna? Blandat 2009-11-26 
Varför har vi så kalla vintrar trots global uppvärmning? Blandat 2010-12-25 
När vatten fryser till is utvidgas det ju. Hur stor är kraften? Blandat 2010-12-11 
Kvantvärlden är ju slumpmässig. Gäller detta även den "klassiska" världen? Blandat 2013-04-08 
Vart tog all koldioxid som fanns i jordens urspungliga atmosfär vägen? Blandat 2010-09-16 
Hur liten är en atom? Blandat 2013-09-13 
Vad händer när en människa utan rymddräkt släpps ut i rymden? Blandat 2003-05-07 
Varför är katter gråa i mörkret? Blandat 2003-10-22 
Varför knarrar snön under skorna vid kallt väder? Blandat 2002-10-15 
Kohnstamm fenomenet Blandat 2003-09-29 
Varför uppstår surt regn? Blandat 2003-09-25 
Kol-14 metoden Blandat 2000-03-27 
Vad är så speciellt med nanoteknik? Blandat 2010-04-30 
Hur kan man tala om skillnader i vattenstånd mellan olika orter? Blandat 2013-09-16 
Vad har den vulkaniska aktiviteten har betytt för livets uppkomst? Blandat 2013-10-11 
Dygnets längd Blandat 2013-11-18 
Randell Mills och pseudovetenskap Blandat, Energi, Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2005-11-14 
Hur fungerar kapillärkraften? Blandat, Kraft-Rörelse 1998-12-15 
Hur kan jag förklara för mina sjuor vad elektromagnetisk strålning är? Blandat, Ljud-Ljus-Vågor 2008-02-12 
Om man blandar t ex en blå färg med en gul varför ser man då grönt? Blandat, Ljud-Ljus-Vågor 2005-02-28 
Varför uppkommer istider? Blandat, Universum-Solen-Planeterna 1999-06-27 
Vad är liv och var kom materien ifrån? Blandat, Universum-Solen-Planeterna 2004-05-27 
Hur kan man magnetisera en stålstav? Elektricitet-Magnetism 2015-05-28 
Vad gör vissa ämnen supraledande? Elektricitet-Magnetism 2014-06-10 
Hur fungerar induktion? Elektricitet-Magnetism 2014-01-12 
Hur fungerar en elektrisk ål? Elektricitet-Magnetism 2007-01-31 
Hur blir moln laddade så att åska kan uppstå? Elektricitet-Magnetism 2010-08-31 
Om coulombkraften går som 1/r2 borde den gå mot oändligheten när avståndet r går mot noll Elektricitet-Magnetism 2012-05-09 
Inspektion av högspänningsledning med helikopter. Elektricitet-Magnetism 2015-10-28 
Hur fungerar p-dopat och n-dopat i två olika delar? Elektricitet-Magnetism 2015-10-19 
Hur fort kan elektroner röra sig i ett modernt lysrör? Elektricitet-Magnetism 2014-09-18 
Om man har två magneter som dras mot varandra kan man ha något i mellan dom som gör så dom inte dras mot varandra längre? Elektricitet-Magnetism 2015-06-05 
Finns något liknande Coulombs lag för magneter? Elektricitet-Magnetism 2008-03-01 
Hur uppstod Jordens magnetfält från första början? Elektricitet-Magnetism 2012-09-17 
Varför behövs ett motstånd i serie med en lysdiod? Elektricitet-Magnetism 2014-05-07 
Bildas det elektricitet vid vulkanutbrott? Elektricitet-Magnetism 2007-11-06 
Är det växelspänning eller likspänning i högspänningsledningarna? Elektricitet-Magnetism 2007-11-13 
Fungerar gamla bildskärmar olika på norra och södra halvklotet? Elektricitet-Magnetism 2007-12-28 
Seriekoppling av glödlampor Elektricitet-Magnetism 2012-11-26 
Hur fungerar en ringklocka? Elektricitet-Magnetism 2009-03-25 
Hur kan elbolagen debitera för elen när den ju kommer tillbaka till elbolaget? Elektricitet-Magnetism 2010-04-19 
Kan man få en magnet att sväva genom att använda repulsion? Elektricitet-Magnetism 2010-01-07 
Varför stöter lika magnetpoler bort varandra? Elektricitet-Magnetism 2015-01-12 
Polaritet hos det jordmagnetiska fältet Elektricitet-Magnetism 2008-11-20 
Magnetkamera Elektricitet-Magnetism 2009-04-08 
Batteri med inre resistans Elektricitet-Magnetism 2017-05-11 
Vad händer om man inte förbrukar strömmen som kommer ut från en generator? Elektricitet-Magnetism 2018-12-06 
Teskedsbalansering Elektricitet-Magnetism 2007-02-16 
Hur kan man få ström i sig utan att vidröra en ledning? Elektricitet-Magnetism 2005-11-15 
Avmagnetisering av en spik Elektricitet-Magnetism 2016-10-13 
Hur kan man veta att en blixt blir upp till 30 000 grader varm? Elektricitet-Magnetism 2018-02-13 
Hur går strömmen i en plasmakula? Elektricitet-Magnetism 2016-02-23 
Om jag håller handen på skolans bandgenerator så står mitt hår rakt ut, varför gör det det? Elektricitet-Magnetism 2005-03-23 
Lenz lag Elektricitet-Magnetism 2003-04-02 
Ledare och isolatorer Elektricitet-Magnetism 1999-12-06 
Hur fungerar en faradaybur? Elektricitet-Magnetism 2001-10-16 
Hur fungerar lysdioder med vitt ljus? Elektricitet-Magnetism 2003-12-22 
Uppvärmning i mikrovågsugn Elektricitet-Magnetism, Ljud-Ljus-Vågor 2017-12-13 
Är det verkligen en relativistisk effekt att ett blybatteri har en spänning på 2V och inte 0.3V? Elektricitet-Magnetism, Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2011-01-27 
Kan gravitationen både vara den starkaste och den svagaste kraften? Vilket stämmer? Elektricitet-Magnetism, Materiens innersta-Atomer-Kärnor, Universum-Solen-Planeterna 2002-10-15 
El-drivna bilar Energi 2009-02-20 
Hur kan 1 kg bensin ge ett utsläpp av 1,5 kg CO2? Energi 2009-04-21 
Är newtonmeter en korrekt enhet för moment? Energi 1998-11-11 
Hur fungerar vattenkraft? Energi 2003-11-29 
Solenergi Energi 1998-11-11 
Om klimatmodeller Energi 2010-01-29 
Är det möjligt att driva ett batteri med koldioxid? Energi 2010-11-24 
Vilka bevis finns det på att olja är rester av växter och djur? Energi 2013-12-13 
Vilka fördelar och nackdelar har kraftverk som eldar med kol, olja och gas? Energi 2004-01-20 
Frågor om vågenergi Energi 2009-11-25 
Vilken energikälla är bäst för framtiden och varför? Energi 2018-04-16 
Kan man skapa något ämne som ger mer energi än kärnkraft? Energi 2012-10-03 
Vad gör man med det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken? Energi 2006-03-10 
Vad betyder att vindens kraft i ett vindkraftverk ökar med kuben på vindens hastighet. Energi 2009-11-22 
Om solenergi Energi 2017-12-05 
Om elekticitet är ett kretslopp, varför talar man då om energiförbrukning? Energi 2003-12-30 
Är det miljövänligt att använda lågenergilampor? Energi 2003-09-03 
Hur kan man utvinna energi ur potatis? Energi 2006-10-23 
Hur fungerar solceller? Energi 2009-04-27 
Vattenkraftens historik Energi 2014-04-03 
Varför räknas ett arbete endast om det sker i kraftens riktning? Energi 2004-10-11 
Kan vi vinna något på att omvandla/utvinna energi på månen? Energi 2015-03-16 
Skulle det vara rimligt att ersätta Barsebäck 1 med solceller? Energi 2007-01-29 
Hur avbryter man kedjereaktionen i ett kärnkraftverk? Energi 2005-12-01 
Försök med solceller Energi 2016-04-05 
Varför måste en avstängd reaktor kylas? Energi 2011-03-20 
Vad händer med den värmeenergi som kommer från tex en hårtork Energi 2005-11-30 
Vart tar de stora energimängderna vägen i ett vattenfall som INTE är reglerat? Energi 2011-02-21 
Vad är fossila bränslen? Energi 1998-11-19 
Är vågenergi och tidvattenenergi förnyelsebara energikällor? Energi 1998-11-11 
Skulle man kunna använda sig av tyngdkraften på något sätt som energikälla? Energi, Kraft-Rörelse 2002-10-10 
Hur omvandlas bilens bränsle till rörelseenergi? Energi, Kraft-Rörelse, Värme 2009-10-27 
Berätta om transmutation av kärnavfall! Energi, Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2002-10-10 
Varför slår man inte ihop två deuterium till helium? Energi, Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2004-05-22 
Vad är densiteten hos plasmat i fusion? Energi, Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2006-01-22 
Kall fusion på italienska Energi, Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2011-02-09 
Har man observerat gravitationsvågor? Kraft-Rörelse 2010-01-20 
Snurr på kontorsstol Kraft-Rörelse 2003-12-16 
Newtons vagga Kraft-Rörelse 2003-02-11 
Varför har man bredare däck vid fartsporter som t.ex. Formel 1? Kraft-Rörelse 2003-02-02 
Är det en fördel att vara tung om man är störtloppsåkare? Kraft-Rörelse 2002-10-15 
Hur kan vi undersöka Newtons rörelselagar och begrepp som klassisk mekanik och acceleration med våra nyfikna barn. Kraft-Rörelse 2011-12-20 
Om jag hade kastat ett föremål rakt ut, hur hårt skulle jag minst behöva kasta för att det aldrig skulle landa? Kraft-Rörelse 2011-11-30 
Luftmotstånd Kraft-Rörelse 2011-10-13 
Ballonger Kraft-Rörelse 2011-10-10 
Lufttryck Kraft-Rörelse 2011-09-07 
Hur påverkas vädret av corioliskraften? Kraft-Rörelse 2010-11-13 
Varför är planeter klotformiga? Kraft-Rörelse 2004-01-03 
Vad händer när man "curlar" i curling? Kraft-Rörelse 2010-03-01 
Arbete på ett löpband Kraft-Rörelse 2010-11-20 
Hur kommer det sig att ett spaghettistrå aldrig kan brytas i färre än tre delar? Kraft-Rörelse 2010-09-15 
Hur varierar jordens gravitation om man gräver sig under ytan? Kraft-Rörelse 2002-10-10 
Vem kom på att två föremål oavsett vikten faller till marken samtidigt? Kraft-Rörelse 2010-09-05 
Vid backhoppning borde inte massan spela någon roll för hastigheten vid själva uthoppet (väl?). Kraft-Rörelse 2010-04-07 
Rymdsegel Kraft-Rörelse 2010-04-01 
Varför har tävlingsbilar kväve och inte luft i däcken? Kraft-Rörelse 2011-02-23 
Varför snurrar en boll åt andra hållet efter att den studsat i golvet? Kraft-Rörelse 2009-10-19 
Hur kom Einstein på formeln E=mc2? Kraft-Rörelse 2004-02-18 
Hur beräknar man perioden för en konisk pendel? Kraft-Rörelse 2005-04-07 
Varför kyls ett spänt gummiband när spänningen upphör? Kraft-Rörelse 2007-12-02 
Plan pendel Kraft-Rörelse 2005-05-24 
Experiment med Arkimedes princip Kraft-Rörelse 2007-09-13 
Hur många heliumballonger krävs för att lyfta en tjej på 25 kg? Kraft-Rörelse 2007-09-12 
Man kan se på ett hangarfartyg att det fälls upp en skiva bakom ett jetplan som skall starta. Varför? Kraft-Rörelse 2007-05-24 
Varför är en frysskåpsdörr så trög att öppna igen, efter att man precis har stängt den? Kraft-Rörelse 2007-05-05 
Hur väger man luften i klassrummet? Kraft-Rörelse 2007-02-28 
Att öppna glasburkar med metallock Kraft-Rörelse 2008-02-22 
Jag undrar varför en vattenstråle blir tunnare en bit nedanför kranen? Kraft-Rörelse 2012-01-19 
Apan på repet Kraft-Rörelse 2005-03-13 
Rena snurren! Kraft-Rörelse 2007-01-09 
Hur mycket påverkas lodlinjens rikning av den centrifugalkraft som jordrotationen ger upphov till? Kraft-Rörelse 2006-11-04 
Beror friktionskraften av kontaktytan? Kraft-Rörelse 2006-10-31 
Varför kastar man en golfboll längre än vad man kastar en pingisboll? Kraft-Rörelse 2006-10-20 
Hur skall man dosera vägen i en kurva? Kraft-Rörelse 2006-09-21 
Hur räknar man ut lyftkraften hos en varmluftsballong? Kraft-Rörelse 2006-09-19 
Varför skruvas en läderboll och en plastboll åt olika håll? Kraft-Rörelse 2006-08-17 
Rörelseenergi för en rullande kula Kraft-Rörelse 2006-05-16 
Vad finns det för bevis för relativitetsteorin? Kraft-Rörelse 2006-04-27 
Hur räknar man ut optimal utgångsvinkel vinkel för en golfboll? Kraft-Rörelse 2005-06-25 
Angående hur träd kan suga upp vatten så högt som 80m. Kraft-Rörelse 2009-03-12 
Berg-och-dal bana med loop Kraft-Rörelse 2009-11-06 
Exploderar spayburkar vid hög temperatur? Kraft-Rörelse 2009-10-22 
Varför väger man olika på gas-planeterna? Kraft-Rörelse 2009-10-07 
Vad är kraft? Kraft-Rörelse 2007-02-05 
Hur kan ett stort fartyg som är gjort av plåt och järn och är fullt med last flyta? Kraft-Rörelse 2004-03-12 
Vad är det för skilnad mellan massa och tyngd? Kraft-Rörelse 2006-02-26 
Är det sant att Kenny Bräck upplevde 214 g vid sin Indy Car crash? Kraft-Rörelse 2014-02-26 
Modell av ett 100-meterslopp Kraft-Rörelse 2009-04-17 
Blir du lättare eller tyngre på Mount Everest? Kraft-Rörelse 2016-12-07 
Hur kan spröda blommor växa genom asfalt? Kraft-Rörelse 2008-02-07 
Hur räknar man ut ljuset avböjning vid solen? Kraft-Rörelse 2009-03-23 
Vad kostar det i bränsle att öka hastigheten för en lastbil från 60 till 80 km/tim? Kraft-Rörelse 2009-11-09 
Varför flyger man utåt om man åker fortare i en karusell som ser ut som Kättingflygaren på Gröna Lund? Kraft-Rörelse 2009-03-09 
Gausspistol Kraft-Rörelse 2009-02-26 
Hur stora g-krafter utsätts en utförsåkare för? Kraft-Rörelse 2009-02-18 
Ökas kraften på raketmotorn om man sätter en skärm bakom utblåset? Kraft-Rörelse 2004-12-12 
Jag har svårt att förstå varför gas har en vikt Kraft-Rörelse 2005-01-20 
Laboration om tröghetslagen och friktion Kraft-Rörelse 2005-02-24 
Beräkning av flykthastighet Kraft-Rörelse 2008-03-23 
Förklara begreppet potential! Kraft-Rörelse 2005-02-26 
Newtons tredje rörelselag och jämvikt Kraft-Rörelse 2008-03-20 
Vad är den optimala utkastvinkeln i t.ex. kulstötning? Kraft-Rörelse 2004-12-09 
Vilken skillnad är det på gamla och nya rymdraketer? Kraft-Rörelse 2017-03-02 
Gastryck i ballonger Kraft-Rörelse 2015-01-30 
Boll som studsar mot tåg Kraft-Rörelse 2013-04-20 
Varför är det svårare att balansera en kort pinne på fingret än en lång? Kraft-Rörelse 2015-02-18 
Varför försvinner såpbubblor om man tillsätter olja? Kraft-Rörelse 2015-03-05 
En myra på ett bowlingklot Kraft-Rörelse 2012-12-19 
Rullande kulor och cylindrar Kraft-Rörelse 2016-10-14 
Mörk materia Kraft-Rörelse 2016-11-21 
Går det att "gunga tvilling" med en tom gunga när man sitter i sin egen gunga? Kraft-Rörelse 2013-12-13 
Varför har vi minus framför energin i en atoms energinivåer? Kraft-Rörelse 2018-02-23 
Kast med liten vattenflaska Kraft-Rörelse 2016-12-07 
Är man säkrare vid kollisioner i en tung bil än i en lätt? Kraft-Rörelse 2014-04-09 
Gitarrsträngar Kraft-Rörelse 2018-01-22 
Hur kan en Formel 1 bil dra fördel av luftmotståndet? Kraft-Rörelse 2015-11-29 
Stora störtloppsåkare, igen Kraft-Rörelse 2015-12-08 
Foton-sfären hos svarta hål Kraft-Rörelse 2017-05-22 
Fritt fall med löst rep Kraft-Rörelse 2016-04-08 
Går det snabbare för ett flygplan om man åker i motsatta riktning som jorden snurrar? Kraft-Rörelse 2013-01-29 
Vilken hastighet behöver horisontellt utskjuten kula ha för att stanna i omloppsbana? Kraft-Rörelse 2014-12-10 
Eriks tyngd på månen är 100 Newton. Hur mycket väger Erik? Kraft-Rörelse 2014-11-21 
Kan man göra en evighetsmaskin med kapillärkraften? Kraft-Rörelse 2012-03-01 
Vad är vattenånga? Kraft-Rörelse 2020-03-22 
Kommer jorden "krascha" in i solen någon gång på grund av gravitationsstrålning? Kraft-Rörelse 2012-05-07 
Om potentiell energi, massa och bindningsenergi Kraft-Rörelse 2012-05-15 
Hur högt kan flugor flyga? Kraft-Rörelse 2020-03-15 
Vad är suprafluiditet? Kraft-Rörelse 2016-12-14 
Vad driver en satellit i en bana runt jorden? Kraft-Rörelse 2017-02-15 
Längdkontraktion och tidsdilatation Kraft-Rörelse 2017-01-05 
Låda dras uppför lutande plan Kraft-Rörelse 2016-11-22 
Mikroskopisk förklaring av tryck Kraft-Rörelse 2012-09-24 
Biljard Kraft-Rörelse 2018-12-01 
Varför är saker som snurrar så stabila? Kraft-Rörelse 2018-12-01 
Hovrande helikoptrar Kraft-Rörelse 2018-03-22 
Golfslagets fysik Kraft-Rörelse 2017-01-09 
Varför pekar nosen på en bil som accelererar något uppåt? Kraft-Rörelse 2015-01-08 
Om jorden hade haft två månar, hade dessa då synts från jorden på samma sätt? Kraft-Rörelse, Universum-Solen-Planeterna 2018-04-04 
Blixt och stöt Ljud-Ljus-Vågor 2016-11-30 
Varför är diamanter färglösa? Ljud-Ljus-Vågor 2016-11-11 
Vattenvågens hastighet Ljud-Ljus-Vågor 2016-09-02 
Hur fungerar en laser? Ljud-Ljus-Vågor 2016-05-26 
Energi i elektromagnetisk strålning Ljud-Ljus-Vågor 2006-12-24 
Temperaturmätning med en IR-pyrometer Ljud-Ljus-Vågor 2005-12-17 
Vilken våglängd har färgen vitt? Ljud-Ljus-Vågor 2016-10-03 
Varför syns inte alla linjer i emissionsspektrum i ett absorptionsspektrum? Ljud-Ljus-Vågor 2007-01-02 
Växelverkan mellan fotoner och materia Ljud-Ljus-Vågor 2014-11-26 
Hur sprider sig ljud genom luft och vatten? Ljud-Ljus-Vågor 2014-11-27 
Varför gnistrar diamantringar vackrare i sol-, stearin-, och halogenljus än i vanlig glödlampe- eller lysrörsljus. Ljud-Ljus-Vågor 2009-01-09 
Jag har hört att man kan andas in svavelhexafluorid för att rösten ska bli mörkare för att det är mycket tyngre än luft. Ljud-Ljus-Vågor 2008-11-15 
Går det att bromsa ljus? Ljud-Ljus-Vågor 2015-01-23 
Elektromagnetisk strålning i vardagen Ljud-Ljus-Vågor 2008-01-18 
Hur fungerar ögat? Ljud-Ljus-Vågor 2007-11-27 
Hur räknar man ut dopplereffekten för ljud? Ljud-Ljus-Vågor 2006-11-08 
Svänger E och B fälten i takt i elektromagnetisk strålning? Ljud-Ljus-Vågor 2015-03-14 
Hur fungerar en reflex? Ljud-Ljus-Vågor 2006-01-31 
Är materia färglös när temperaturen är absolut noll? Ljud-Ljus-Vågor 2006-12-06 
Hur fungerar selektiva absorbenter i solfångare? Ljud-Ljus-Vågor 2006-11-08 
Fritt fall och satellitbana. Ljud-Ljus-Vågor 2016-01-12 
Akustisk levitation Ljud-Ljus-Vågor 2016-01-19 
Hur bildas temperaturstrålningen? Ljud-Ljus-Vågor 2006-04-21 
Hur kommer det sig att det är så bra akustik i antika teatrar? Ljud-Ljus-Vågor 2006-03-21 
Ljuset bryts ju när det går från luft till glas. Hur kommer det sig då att inte allting ser ändrat ut när man tittar ut genom fönstret? Ljud-Ljus-Vågor 2009-10-08 
Varför hörs det så dåligt genom en valborgsmässoeld? Ljud-Ljus-Vågor 2007-09-17 
Huygens princip Ljud-Ljus-Vågor 1998-12-01 
Ögats fokusering Ljud-Ljus-Vågor 2018-02-05 
Varför är gräset grönt? Ljud-Ljus-Vågor 2002-10-25 
Varför blir man mer solbränd i en våt T-shirt än i en torr? Ljud-Ljus-Vågor 2002-10-15 
Vad är det som händer med rösten när man andas helium? Ljud-Ljus-Vågor 2002-06-04 
Tre polarisationsfilter Ljud-Ljus-Vågor 2000-04-27 
Varför blir man färgblind? Ljud-Ljus-Vågor 2000-10-26 
Kan man släcka ut ljud med "motljud"? Ljud-Ljus-Vågor 2002-10-15 
Hur kan glas vara genomskinligt? Ljud-Ljus-Vågor 2017-02-21 
Varför reflekteras ljudet i en öppen pipa? Ljud-Ljus-Vågor 2018-02-20 
Varför ser det ut som ränder mellan fingrarna när man håller upp två fingrar mot en ljuskälla. Ljud-Ljus-Vågor 2003-10-13 
Varför skimrar plastfodralen till kassettband i olika färger? Ljud-Ljus-Vågor 2002-10-10 
Hur kan en elektron vara både en våg och en partikel? Ljud-Ljus-Vågor 2000-03-23 
Hur fungerar 3D-bilder som är uppbyggda av punkter? Ljud-Ljus-Vågor 2000-03-28 
Choklad-effekten Ljud-Ljus-Vågor 1999-06-27 
Varför är himlen ibland blå och ibland röd? Ljud-Ljus-Vågor 1997-11-30 
Vart tar ljuset vägen när man släcker lampan ? Ljud-Ljus-Vågor 1998-11-16 
Är candela en grundenhet i SI? Ljud-Ljus-Vågor 2020-02-24 
Hur uppkommer ett absorptionsspektrum? Ljud-Ljus-Vågor 2000-04-04 
Varför är ljudets hastighet olika i olika material? Ljud-Ljus-Vågor 2000-01-14 
Varför har en stämgaffel formen av en gaffel? Ljud-Ljus-Vågor 2017-12-15 
Hur uppstår monstervågor och tsunamis? Ljud-Ljus-Vågor 2005-01-14 
Jag undrar hur tredimensionella bilder med 3d-glasögon fungerar Ljud-Ljus-Vågor 2004-12-12 
Hur alstras det polariserade ljuset som kommer från himlen? Ljud-Ljus-Vågor 2004-10-22 
Varför kan det inte bli en totalreflektion om ljuset går från ett tunnare till ett tjockare material? Ljud-Ljus-Vågor 2014-10-22 
Hur bra maximal upplösning behöver tv-apparaterna ha egentligen? Ljud-Ljus-Vågor 2007-02-14 
Ekot från väggen på vår tennishall är väldigt speciellt, metallaktigt/pipigt. Varför? Ljud-Ljus-Vågor 2006-04-05 
Varför vänds spegelbilden höger/vänster och inte upp/ned? Ljud-Ljus-Vågor 2004-01-22 
Varför ser vi saker i speglar och linser? Ljud-Ljus-Vågor 2004-01-23 
Grå starr operation Ljud-Ljus-Vågor 2018-01-23 
Varför är ljudets hastighet långsammare på hög höjd än nere vid marken? Ljud-Ljus-Vågor 2017-12-12 
Hur uppstår monstervågor? Ljud-Ljus-Vågor 2003-09-24 
Finns det någon form av resistor som en fotoresistor fast med ljud? Ljud-Ljus-Vågor 2017-12-21 
Varför är solen gul när den är mycket varmare än en gaslåga som är blå? Ljud-Ljus-Vågor 2003-11-13 
Var finns ljudet när det inte hörs längre? Ljud-Ljus-Vågor 2003-11-10 
Smälla en uppblåst ballong med en blixt Ljud-Ljus-Vågor 2017-12-21 
Hur tar polaroidglasögon bort reflexer? Ljud-Ljus-Vågor 2003-10-03 
Varför visar skuggan av ett ljus både ljuset och en skugga av en "rök"? Ljud-Ljus-Vågor 2003-10-05 
Jag undrar hur farlig ultraviolet strålning är. Vad beror fluorecens och fosforecens på? Ljud-Ljus-Vågor 2003-10-01 
Varför är det 32 gånger mer energi mellan tex 7 och 8 på Richterskalan, men 10 gånger så "starkt"? Ljud-Ljus-Vågor 2005-01-14 
Varför är himlen blå och inte lila? Ljud-Ljus-Vågor 2017-10-24 
Var det Galileo Galilei som uppfann teleskopet? Ljud-Ljus-Vågor 2009-05-22 
Hur får föremål färg? Ljud-Ljus-Vågor 2014-05-27 
Varför är klorofyllet inte svart? Ljud-Ljus-Vågor 2014-04-28 
Vart är det lättast att höra varifrån ett ljud kommer, i luft eller vatten? Varför? Ljud-Ljus-Vågor 2009-11-30 
Hur fungerar en Mirage? Ljud-Ljus-Vågor 2009-12-06 
Test av mikrovågsugn Ljud-Ljus-Vågor 2010-02-05 
Hur har man kommit fram till att fotonens energi är W=hf? Ljud-Ljus-Vågor 2010-02-23 
Hur kan man visa att ljudets hastighet är 340 m/s? Ljud-Ljus-Vågor 2009-10-06 
Har fotonen massa? Ljud-Ljus-Vågor 2010-03-15 
Hawkingstrålning Ljud-Ljus-Vågor 2013-10-07 
Hur fungerar en självfokuserande kikare? Ljud-Ljus-Vågor 2013-09-12 
Brytningsindex, ljusets utbredningshastighet och Snells lag. Ljud-Ljus-Vågor 2010-09-22 
Kan LED-lampor vara skadliga? Ljud-Ljus-Vågor 2009-05-05 
Varför är vanligt fönsterglas transparent för UV-A, men släpper inte igenom kortare våglängder som UV-B och UV-C? Ljud-Ljus-Vågor 2010-11-11 
I vissa äventyrsfilmer kan man höra smällar från explosioner när det utkämpas rymdkrig. Varför är detta felaktigt? Ljud-Ljus-Vågor 2011-02-10 
Kan en redan exciterad atom exciteras? Ljud-Ljus-Vågor 2011-03-02 
Varför har ljuset så många olika färger? Ljud-Ljus-Vågor 2009-04-27 
Har ljusets olika färger olika hastighet? Ljud-Ljus-Vågor 2011-02-17 
Varför är fjärrkontrollens IR-ljus lila i en mobiltelefonkamera? Ljud-Ljus-Vågor 2011-05-17 
Anormal dispersion Ljud-Ljus-Vågor, Universum-Solen-Planeterna 2015-11-03 
Supertunga grundämnen Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2013-11-28 
Vad avgör hur lång halveringstiden blir hos ett radioaktivt ämne? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2011-10-13 
Om vakuum och virtuella partiklar. Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2019-12-22 
Radioaktivt sönderfall Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2009-11-23 
Hur gör man för att räkna ut sannolikheten för att en partikel tunnlar igenom en energibarriär? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2005-12-18 
Går det att komprimera vatten, och i så fall, vilket tryck behövs? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2005-12-30 
Valenselektroner och elektronskal Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2009-11-17 
Hur många olika sorters neutriner finns det? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2005-02-13 
Vad är det som händer när en atomkärna är i ett exciterat tillstånd? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2014-02-07 
Radon och naturlig radioaktivitet Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2005-02-02 
Dimkammare Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2016-02-11 
Problem med heliumatomens radie Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2006-05-04 
Varifrån kommer bindningsenergin som frigörs vid fusion? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2014-03-13 
Vad är skillnaden mellan fission och fusion? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2006-09-27 
Radioaktivt sönderfall och tärningskast Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2015-12-12 
Hur bestäms halveringstiden för ett ämne med mycket lång halveringstid? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2002-10-10 
Vad är laddning hos en elementarpartikel? Vilka oladdade finns det? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2020-05-14 
Vad finns det för skillnader mellan en ädelgas och ett ämne som har fått ädelgasstruktur? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2016-02-15 
Varför är klyvingsprodukterna i ett kärnkraftverk radioaktiva. Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2005-01-19 
Hur bestäms jordens ålder från förekomsten av uranisotoperna med masstalen 235 och 238? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2000-04-13 
Varför har Osmium och Iridium högst densitet av alla grundämnen? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2003-10-04 
Vad är det som bestämmer färgerna på ett norrsken? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2002-10-05 
Vilken strålning är på längre sikt den farligaste och varför? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2010-10-28 
Bestämning av jordens ålder med Rb-Sr metoden Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2012-11-19 
Hur kan man härleda Plancks strålningslag? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2003-11-11 
Varför förenar sig atomer med varandra? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2018-03-03 
Stabila atomkärnor Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2005-02-04 
Varför är bindningsenergin per nukleon maximal vid masstalet 56? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2017-05-07 
Absorption av joniserande strålning Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2013-10-09 
Vad är egentligen kall fusion? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 1997-03-20 
Vad har vi för nytta av periodiska systemet? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2012-11-06 
Varför klyvs vissa atomkärnor men andra inte? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2010-03-08 
Vilka nuklider är stabila? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2013-11-08 
Verkan av kärnvapen Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2005-01-18 
Vad är kärnkrafter? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 1999-10-11 
Varför minskar mobiliteten hos en halvledare med ökande dopningsgrad? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2016-12-12 
Varför ramlar inte elektronerna in i kärnan? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2010-05-23 
Vad är ESS bra för? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2009-06-08 
Produktion av radioisotoper Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2015-02-06 
Varför är halveringstiden för curium-245 är 8500 år medan den bara är 160 DAGAR för cm-242? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2009-06-02 
Hur bestämmer man värden på kvanttalen; n, l, ml, ms? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2014-07-21 
Varför ökar volymen när vatten fryser till is? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2007-10-02 
Hur väl kan man avbilda en atom? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2014-05-06 
Hur hålls atomerna samman i materien? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2015-11-11 
Varför brinner inte metaller? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2009-05-14 
Hur kan jag lista ut typen av sönderfall hos vissa instabila atomer? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2014-08-16 
Nu när den stora acceleratorn LHC startar på CERN: är det risk att det bildas ett svart hål som hela jorden kan försvinna i? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2008-09-10 
Varför kan naturlig radioaktivitet innebära utsändning av alfapartiklar men aldrig vätekärnor? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2007-01-13 
Materia och antimateria trivs ju inte ihop utan annihileras till strålning. Mesoner består av en kvark och en antikvark. Men kan de då alls existera? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2008-12-15 
Kan en ström av betapartiklar t.ex få en lampa att lysa Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2009-04-21 
Kärnkraftsavfall Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2015-11-16 
Hur kan man göra en modell av en atom när ingen sett dess partiklar? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2009-09-07 
Hur beror energitillstånden hos en flerelektron atom på kvanttalet l? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2014-07-19 
Polonium-210 Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2007-01-08 
Vilken kärna har den största bindningsenergin per nukleon? Materiens innersta-Atomer-Kärnor 2014-12-07 
Hur kan man veta att jordens ålder är 4,6 miljarder år? Materiens innersta-Atomer-Kärnor, Universum-Solen-Planeterna 2006-01-27 
Vad är supersträngar? Materiens innersta-Atomer-Kärnor, Universum-Solen-Planeterna 2010-09-13 
Solens massa minskar med 4 miljoner ton varje sekund. Kan du förklara det? Materiens innersta-Atomer-Kärnor, Universum-Solen-Planeterna 2005-01-29 
Neutrinooscillationer Partiklar 2010-11-25 
Vad är anti-partiklar och vad är dom till för? Partiklar 2004-01-20 
Hur kommer det sig att kvarkar och antikvarkar kan båda finnas i mesonerna? Varför förintas de inte som om materia möter antimateria? Partiklar 1998-09-18 
Geoneutriner Partiklar 2016-09-19 
Vad händer när en proton och en antiproton annihileras? Partiklar 2013-12-11 
Man har på CERN mätt att neutriner rör sig men en hastighet överstigande ljushastigheten. Är det verkligen möjligt? Partiklar 2011-09-23 
Antimateria på CERN Partiklar 2010-11-18 
Vilka partiklar är stabila? Partiklar 2013-10-10 
Om gluoner Partiklar 2007-02-19 
Higgspartikeln Partiklar 2015-12-09 
Om kvarkarna i en proton väger 12 MeV, hur kan protonen väga 938 MeV? Partiklar 2017-05-07 
Har kvarkar verkligen färger? Partiklar 2000-04-07 
Annihilation Partiklar 2015-11-12 
Hur fungerar en antimateriefälla? Partiklar 2014-12-18 
Varför har galaxer olika former? Universum-Solen-Planeterna 2015-01-22 
Hur många gånger större är canis majoris jämförst med vår sol? Universum-Solen-Planeterna 2015-01-19 
Hur lång tid tar det att resa till Mars? Universum-Solen-Planeterna 2010-09-20 
Vad händer om jordaxelns lutning ändras? Universum-Solen-Planeterna 2013-04-07 
Vilka är de största utmaningarna i astrofysiken idag? Universum-Solen-Planeterna 2017-04-21 
Hur kan planeterna hålla sig kvar i stabila banor runt solen i många miljarder år? Universum-Solen-Planeterna 2010-04-21 
Har vi längre skymning här i norr än i söder? Universum-Solen-Planeterna 2017-12-12 
Var meteoriten som föll i Ryssland 15 februari 2013 unik? Universum-Solen-Planeterna 2013-04-29 
Finns det något solsytem i vår galax,som liknar vårt solsytem? Universum-Solen-Planeterna 2004-04-13 
Jag har hört att jordens rotationshastighet långsamt saktas ner. Varför? Universum-Solen-Planeterna 2004-04-18 
Hur vet man vilka ämnen solen består av? Universum-Solen-Planeterna 2004-01-23 
Hur kan en planet ha två solar? Universum-Solen-Planeterna 2011-09-18 
Hur beräknas solens och planeternas massor? Universum-Solen-Planeterna 2004-01-24 
Vad händer om Betelgeuse blir en supernova? Universum-Solen-Planeterna 2013-02-04 
Hur bestämmer man avståndet till stjärnorna? Universum-Solen-Planeterna 2004-01-24 
Om ljusets aberration Universum-Solen-Planeterna 2008-01-16 
När började den moderna kosmologin? Universum-Solen-Planeterna 2004-01-16 
Hur stor meteor behövs det för att den inte ska brinna upp? Universum-Solen-Planeterna 2011-10-05 
Osäkra avstånd till stjärnor Universum-Solen-Planeterna 2005-01-15 
Varför är Vintergatan spiralformad? Universum-Solen-Planeterna 2015-01-29 
Magnetfält i rymden Universum-Solen-Planeterna 2017-11-30 
Hur bildas en stjärna, vad består den av och vad händer när den dör? Universum-Solen-Planeterna 1999-10-27 
Hur kan man bestämma universums krökning? Universum-Solen-Planeterna 2013-03-04 
Hur beräknar man universums ålder? Universum-Solen-Planeterna 2003-05-05 
Finns det ett svart hål i vintergatan? Universum-Solen-Planeterna 2003-12-17 
Vem kom på horoskopen? Universum-Solen-Planeterna 2000-04-07 
Varför förlängs dagarna i januari mera på kvällssidan än på morgonsidan av dygnet? Universum-Solen-Planeterna 2000-02-12 
Hur vet man hur mycket en stjärna väger? Universum-Solen-Planeterna 2012-12-12 
Sker det någon utveckling i rymdteknologin när det gäller bemannade rymdresor till Mars? Universum-Solen-Planeterna 2014-12-15 
Universums storlek och ålder Universum-Solen-Planeterna 2018-03-07 
Har jordens vatten kommit från kometer? Universum-Solen-Planeterna 2014-12-11 
Vad är Strängteorier- M-teorin? Universum-Solen-Planeterna 2001-04-27 
Hur många galaxer finns det? Universum-Solen-Planeterna 1999-10-11 
Hur många ringar har Saturnus och vad består ringarna av? Universum-Solen-Planeterna 2003-12-24 
Svarta hål skjuter ut en stråle av laddade partiklar. Hur kan dessa partiklar lämna händelsehorisonten när inte ens ljuset kan det? Universum-Solen-Planeterna 2012-11-08 
Varför orsakar månen två tidvattensbulor? Universum-Solen-Planeterna 1999-10-11 
Vad heter den största stjärna man upptäckt och var ligger den? Universum-Solen-Planeterna 1999-10-11 
Orsaken till månen Io:s vulkanism? Universum-Solen-Planeterna 1999-10-11 
Var kan jag hitta tabeller för vilka stjärnor och planeter jag kan se från där jag bor? Universum-Solen-Planeterna 2003-12-30 
Exoplaneter Universum-Solen-Planeterna 2008-12-09 
Är en meteorit kall eller varm i temperatur när den slagit ner? Universum-Solen-Planeterna 2018-03-14 
Hur bestämmer man avståndet till en stjärna med parallaxmetoden? Universum-Solen-Planeterna 2003-10-21 
Jag undrar varifrån man tror att allt vatten kommer ifrån? Universum-Solen-Planeterna 2003-10-20 
Vad är Oorts kometmoln? Universum-Solen-Planeterna 2015-01-19 
Är årstiderna lika långa? Universum-Solen-Planeterna 2011-09-07 
Det finns indikationer om att vattnet på månen bildats av väte från solen. Hur kan man veta det? Universum-Solen-Planeterna 2012-10-16 
När svalnar jordens inre av? Universum-Solen-Planeterna 2010-11-14 
Istider och Milankovitch cykler Universum-Solen-Planeterna 2019-01-25 
Finns det någon chans att det kommer bli "the big crunch"? Universum-Solen-Planeterna 2001-01-29 
Varför expanderar en stjärna när bränslet i centrum tar slut? Universum-Solen-Planeterna 2004-10-08 
Hur det gick till när vårt solsystem skapades? Universum-Solen-Planeterna 2010-10-25 
Varför det blir ett bandspektrum när man tittar på solen i ett spektroskop? Universum-Solen-Planeterna 2010-11-29 
Var kommer solens energi ifrån? Universum-Solen-Planeterna 2002-09-13 
Pol-omkastning Universum-Solen-Planeterna 2010-12-08 
Universum expanderar och har ingen mitt eller någon yttre gräns, innebär detta att universeum expanderar i en hastighet över ljusets hastighet? Universum-Solen-Planeterna 2011-09-07 
Jag undrar om du kunde berätta lite om de tre olika typerna av supernovor Universum-Solen-Planeterna 2002-03-25 
Galaxers rotation Universum-Solen-Planeterna 2018-02-14 
Ökar månens avstånd från jorden? Universum-Solen-Planeterna 2002-10-15 
Hur gammalt är universum? Universum-Solen-Planeterna 2003-12-21 
Varför blev planeterna runda? Universum-Solen-Planeterna 2016-02-22 
Varför är det kallare på utsidan av solen? Universum-Solen-Planeterna 2017-04-18 
Om mörka nebulosor Universum-Solen-Planeterna 2015-05-26 
Planet som liknar Jorden? Universum-Solen-Planeterna 2006-01-30 
Finns det risk att 99942 Apophis träffar månen då den passerar jorden 2028 och 2036? Universum-Solen-Planeterna 2016-02-17 
Lista på frågor om astronomi/astrofysik och rymdfart. Universum-Solen-Planeterna 2006-01-13 
Om material faller in på en pulsar, hur kan det komma sig att det får pulsaren att rotera snabbare? Universum-Solen-Planeterna 2007-05-10 
Var går solsystemets yttre gräns? Universum-Solen-Planeterna 2015-05-18 
Finns det någon eller några platser i solsystemet där jordens dragningskraft är precis lika stor som solens dragningskraft? Universum-Solen-Planeterna 2007-03-15 
Energi från ett svart hål. Universum-Solen-Planeterna 2005-12-16 
Varför saknar vissa planeter atmosfär? Universum-Solen-Planeterna 2006-02-28 
Vi observerar Karlavagnen varje dag. Allteftersom veckorna går, så "tippar handtaget" neråt. Varför? Universum-Solen-Planeterna 2011-11-04 
Hur kom luft till? Universum-Solen-Planeterna 2005-11-28 
Varför är Venus', jordens och Mars' atmosfärer så olika? Universum-Solen-Planeterna 2016-05-18 
Vad skulle hända om jordens inre stelnade och blev hård? Universum-Solen-Planeterna 2014-01-27 
Vad är det för skillnad på meteor, meteorit, asteroid och komet? Universum-Solen-Planeterna 2007-05-28 
Hur fungerar Big Bang? Universum-Solen-Planeterna 2004-09-21 
Varför samlas stjärnor i galaxer? Universum-Solen-Planeterna 2009-03-23 
Hur bildades jorden? Universum-Solen-Planeterna 2014-01-30 
Finns någon anledning till att man säger att marsmänniskor ska vara just gröna? Universum-Solen-Planeterna 2009-10-29 
Jag har sett bilder på vintergatan som verkar tagna från utanför vintergatan. Hur är det möjligt? Universum-Solen-Planeterna 2006-11-27 
Vad är egentligen Merkurius' rotationstid? Universum-Solen-Planeterna 2006-11-22 
De första galaxerna Universum-Solen-Planeterna 2020-05-14 
Med vilken hastighet expanderar de "yttersta" delarna av universum? Universum-Solen-Planeterna 2014-03-18 
Frågor om exoplaneter Universum-Solen-Planeterna 2006-10-24 
Rymdsonden Gaia Universum-Solen-Planeterna 2015-12-16 
När beräknas mäniskan landa på Mars? Universum-Solen-Planeterna 2006-10-18 
Frågor om stjärnors utveckling Universum-Solen-Planeterna 2006-02-09 
Vaför får Pluto inte kallas för planet längre? Universum-Solen-Planeterna 2006-08-30 
Vintergatan sedd från Gaia Universum-Solen-Planeterna 2016-09-19 
Universums accelererande expansion Universum-Solen-Planeterna 2016-01-25 
Finns det en minimistorlek för att en planet skall kunna ha en drabant/måne? Universum-Solen-Planeterna 2015-05-27 
"Svart hål åt upp stjärna" Universum-Solen-Planeterna 2012-05-03 
Om en planet har två eller flera solar, hur varmt skulle det bli? Universum-Solen-Planeterna 2009-11-12 
Universums accelererande expansion Universum-Solen-Planeterna 2016-02-11 
Existensen av svarta hål. Universum-Solen-Planeterna 2020-03-19 
Gravitationsstrålning påvisad Universum-Solen-Planeterna 2016-02-12 
Anpassade naturkonstanter Universum-Solen-Planeterna 2016-01-09 
Typ II supernova Universum-Solen-Planeterna 2017-01-31 
Supermassiva svarta hål Universum-Solen-Planeterna 2016-09-20 
Varför roterar galaxer med en konstant vinkelhastighet? Universum-Solen-Planeterna 2007-10-02 
Milankovitch cykler Universum-Solen-Planeterna 2005-10-26 
Hur kan mörk materia vara 10000 K varm - borde den inte stråla då? Universum-Solen-Planeterna 2006-03-15 
Om jordaxelns stabilitet Universum-Solen-Planeterna 2014-06-26 
Med vilken hastighet snurrar jorden? Universum-Solen-Planeterna 2004-12-27 
Om neutronstjärnors rotationshastighet Universum-Solen-Planeterna 2004-12-16 
Vad består universum av? Universum-Solen-Planeterna 2013-11-22 
Hur har solens utstrålning varierat sedan den bildades? Universum-Solen-Planeterna 2017-01-19 
På vetenskapsradion sades det att vatten kan vara äldre än solsystemet. Hur kan man åldersbestämma vatten? Universum-Solen-Planeterna 2014-09-27 
Stor meteorit träffar jorden 2036? Universum-Solen-Planeterna 2010-03-21 
Varför är Polstjärnan alltid i norr? Universum-Solen-Planeterna 2020-02-10 
Nära-jorden objekt Universum-Solen-Planeterna 2009-04-14 
Färg hos norrsken Universum-Solen-Planeterna 2017-02-28 
Finns det liv på andra planeter i universum? Universum-Solen-Planeterna 2004-05-24 
Samband mellan solaktivitet och klimat Universum-Solen-Planeterna 2017-03-02 
Hur gör man med mat och vatten vid rymdfärder? Universum-Solen-Planeterna 2009-05-18 
Galaxbildning Universum-Solen-Planeterna 2015-02-01 
Vad är en kvasar? Universum-Solen-Planeterna 2005-03-30 
Snurrade jorden fortare före månen bildades? Universum-Solen-Planeterna 2016-10-01 
Hur uppstår det "svarta bandet" Cassinis delning i Saturnus' ringar? Universum-Solen-Planeterna 2005-05-13 
Varför är inte förändringen i tid linjär vad gäller solens uppgång? Universum-Solen-Planeterna 2005-04-28 
Varför ligger månskäran ner på sydliga breddgrader? Universum-Solen-Planeterna 2014-01-17 
Hur mycket värms jorden upp av radioaktivt sönderfall i dess inre? Universum-Solen-Planeterna 2005-04-08 
Varför har vi årstider? Universum-Solen-Planeterna 2005-03-31 
Behöver en astronaut rymddräkt i en rymdstation? Universum-Solen-Planeterna 2007-09-21 
Varför är livslängden för massiva stjärnor mycket mindre är för lätta? Universum-Solen-Planeterna 2007-05-31 
Jag undrar över om universum har en början och ett slut Universum-Solen-Planeterna 2005-03-08 
Dygnets längd och kalendern Universum-Solen-Planeterna 2005-03-06 
Kan ni förklara hur jorden, solsystemet och vintergatan rör sig i rymden? Universum-Solen-Planeterna 2010-01-07 
Hur små föremål skulle man kunna se om Hubble-teleskopet riktades mot jorden? Universum-Solen-Planeterna 2002-10-10 
Vart tar energin hos de rödförskjutna fotonerna i den kosmiska bakgrundsstrålningen vägen? Universum-Solen-Planeterna 2007-06-05 
4% av universum är vanlig materia, 96% är mörk materia och mörk energi. Hur vet man det? Universum-Solen-Planeterna 2012-05-15 
Varför uppstår inte solkurvor på dagens järnvägsräls? Värme 2002-10-15 
Om termodynamikens andra huvudsats Värme 2014-11-29 
Är en mikrovågsugn mer effektiv på att värma vatten än en doppvärmare? Värme 2018-04-05 
Frysa vatten med värmepump för uppvärmning Värme 2012-02-02 
Är eld materia? Värme 2018-03-19 
Avsvalnande kaffe Värme 1998-03-20 
Kan vatten frysa vid lufttemperaturer över noll grader. Värme 2014-08-11 
Hur fungerar en värmepump? Värme 2011-11-01 
Vilket år upptäckte man vintergatan? Värme 2017-05-05 
Varför känns utandningsluften varmare om man andas ut med vidöppen mun jämfört med mer stängd mun? Värme 2009-10-22 
Hur lång tid tar det att koka bort en liter vatten i en kastrull på spisplattan? Värme 2007-01-14 
Pizzatransport Värme 2012-02-23 
Uppvärmning av en pool Värme 2014-02-05 
Varför ökar kroppens temperatur bara någon tiondels grad trots att det är 100 grader celsius i bastun? Värme 2006-03-09 
Om värmeinnehåll Värme 2009-11-22 
Varför kokar vattnet då vattenångans tryck är lika stort som lufttrycket? Värme 2005-10-24 
Vad är värme? Värme 2007-05-30 
Varför fryser saltvatten vid lägre temperatur än sötvatten? Värme 2010-01-11 
Varför bränner man sig på fyllningen i en pizza men inte på brödet? Värme 2009-09-17 
Mätning av vattnets kokpunkt Värme 2013-10-31 
Hur förklarar man på ett bra sätt värmetransportbegreppen strålning och strömning? Värme 2004-10-05 
Vad skulle hända med en vätska som t.ex vatten om den nådde den absoluta nollpunkten? Värme 2004-02-27 
Varför har nyhuggen ved sämre eldningsvärde än torr ved? Värme 2011-10-27 
Varför bildas is lättare på vissa bilrutor än på andra? Värme 2002-10-10 
Kan man säga att 4 grader är dubbelt så varmt som 2 grader? Värme 2004-01-22 
Är det farligt med infraröd bastu? Värme 2010-04-27 
Hur fungerar en snökanon? Värme 2008-01-25 
Vad är specifik värmekapacitet? Värme 2008-05-15 
Uppvärmning i en mikrovågsugn Värme 2008-05-26 
Specifik värmekapacitet Värme 2013-03-17 
Frysning av vatten - igen Värme 2018-01-17 
Mätning av värmeledningsförmåga Värme 2018-01-26 
Är värme och energi samma sak? Värme 2002-10-15 
Kan man ha temperaturer lägre än absoluta nollpunkten? Värme 2013-01-07 
Frysning av vatten Värme 2001-03-21 
Varför smälter inte snö som man förvarar under sågspån? Värme 2002-10-15 
Varför har gallium så låg smältpunkt? Värme 2012-12-14 
Vad händer om man ökar trycket i en kolv med vatten och vattenånga? Värme 2015-02-13 
visa fråga/svar  

 

Samlingen 'Veckans fråga' består av ett urval frågor som ställts till frågelådan. Urvalskriteriet är att frågan skall vara av allmänt intresse och behandla intressanta fysikaliska fenomen. Svaren på 'Veckans fråga' är lite längre och mer genomarbetade än de övriga i frågelådan.

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.