Visa fråga/svar

 

Kraft-Rörelse [18775]

Fråga:
Mikroskopisk förklaring av tryck
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Som jag förstått det så uppstår tryck mot en yta av partiklar som "slumpartat" kolliderar mot en yta. Nu undrar jag vad den ungefärliga sannolikheten är att dessa kollisioner upphör under en kort tid mot en människa i det vardagliga livet. Jag tänker mig då att människan formligen exploderar pga. att trycket blir noll på ytan av personen, medan trycket inne i människa förblir konstant. Ett sådant här senario måste ju vara möjligt enligt vad jag lärt mig.

Tacksam för svar.
/Mathias B, Sundsvall, Sundsvall

Svar:
Det är korrekt att trycket uppstår vid molekylernas kollisioner mot en yta. Anledningen till att trycket är konstant (inom mätbara gränser) är helt enkelt att molekyler är väldigt små så det är fråga om väldigt många molekyler som kolliderar med väggarna varje sekund.

Om medelvärdet av antalet kollisioner per tidsenhet är Nm så ges den relativa spridningen i antalet kollisioner av poissonfördelningen (Poisson_distribution#Other_applications_in_science ) och blir

1/sqrt(Nm)

Eftersom Nm är mycket stort blir spridningen mycket liten och sannolikheten att få ett avvikande värde på trycket blir försvinnande liten. Se även Kinetic_theory#Pressure_and_kinetic_energy .

Om ytan är tillräckligt liten kan man emellertid observera slumpmässigheten. Nedanstående bild från Brownian_motion är en simulering av brownsk rörelse (se Brownsk_rörelse ) hos en dammpartikel i en gas. I detta fallet ger den slumpmässiga variationen av molekylernas kollisioner med dammpartikeln en slumpmässig förflyttning./Peter E

*

 

 

Frågelådan innehåller 7346 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2018-12-10 11:04:20.


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.