Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

5 frågor/svar hittade

Ljud-Ljus-Vågor [20634]

Fråga:
Hur många decibel är det högsta ljudet? Finns det nån gräns för hur högt ett ljud kan bli? Ett ljud som är så högt att det vetenskapligen inte kan bli högre
/Carl Q

Svar:
Ljud är ju periodiska tryckförändringar, se fråga 19553 . Om den orsakande störningen är tillräckligt stor finns det ingen direkt gräns för ljudnivån. I atmosfären är dock ljudnivån (amplituden) begränsad av atmosfärstrycket 101 kPa. Detta motsvarar 191 dB, se Sound_pressure#Examples_of_sound_pressure .

Se även länk 1 och 2.
/Peter E

Nyckelord: decibel [9]; ljud [5];

1 https://fivethirtyeight.com/features/the-loudest-sound-in-the-world-would-kill-you-on-the-spot/
2 https://waitbutwhy.com/2016/03/sound.html

*

Ljud-Ljus-Vågor [20503]

Fråga:
Vad är det som avgör hur långt en våg färdas? Om vi jämför två vågor i samma media. Frekvens eller amplitud eller annat? Tack!
/Siavash J, Hammarskolan, Surahammar

Svar:
Det finns många olika sorters vågor som uppför sig helt olika. Elektromagnetiska vågor har speciella egenskaper (fråga 19723 ) och ytvågor helt andra (fråga 18428 och 20304 ).

Det du tydligen frågar efter är emellertid ljudvågor i luft, se fråga 19553 .

Om ljudet skapas isotropiskt (lika i alla riktningar) avtar intensiteten som kvadraten på avståndet oberoende av frekvens och amplitud. Till detta kommer en dämpning ("friktion" av mediet [luften]). Denna beror på lufttryck, lufttemperatur, relativ luftfuktighet och frekvens. Länk 1 och 2 ger kalkylatorer med vilka man kan beräkna dämpningen.

Se även fråga 17383 och 18344 .
/Peter E

Nyckelord: ljud [5];

1 http://www.sengpielaudio.com/calculator-distance.htm
2 http://www.sengpielaudio.com/calculator-air.htm

*

Ljud-Ljus-Vågor [19553]

Fråga:
hur sprider sig ljud genom luft och vatten?
/amanda l, särla skolan, Borås

Svar:
Ljud är mekaniska vågor där ett oscillerande tryck överförs genom ett fast material, vätska eller gas. För att klassas som ljud måste frekvenserna vara inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, se Ljud . Ljud är alltså tryckskillnader som fortplantar sig genom ett medium med ljudhastigheten.

I gaser och vätskor är ljud en longitudinell (fortplantas i utbredningsriktningen, se nedanstående figur) variation i tryck som rör sig med en hastighet som är oberoende av frekvens och amplitud. Detta är avgörande för att vi skall kunna uppfatta ljud med källor på olika avstånd på samma sätt förutom att styrkan minskar med ökande avstånd.

För ljudhastigheten i olika material:

* Gas: 8346 12639
* Vatten: 19342
* Diverse fasta/flytande medier: 4311

Se även Sound ./Peter E

Nyckelord: ljudhastigheten [19]; ljud [5];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/sprop.html
2 http://www.whyyouhearwhatyouhear.com/TextandPDFFiles/Phen1.pdf

*

Ljud-Ljus-Vågor [18344]

Fråga:
Hur förklara jag hur varför ljud leds olika bra i olika material (luft, metaller, trä, vatten)?
/Tim A, Högsätra, Lidingö

Svar:
För att ljud skall utbreda sig i ett medium krävs massa (något som kan svänga) och elasticitet (en återställande kraft). Ljud som går genom ett material dämpas även genom en process som liknar friktion. Hur bra ljud leds i ett material beror av alla dessa faktorer. Ingen massa t.ex. är vakuum, och ljud leds inte i vakuum. Avsaknad av elasticitet eller hög dämpning ger dålig ljudutbredning, t.ex. sågspån.

För ljuddämpning i luft av olika temperatur se fråga 17383 .

För diskussion om ljudhastigheten i olika medier se fråga 4311 . Se även Sound_insulation#Absorption .
/Peter E

Nyckelord: ljudhastigheten [19]; friktion [48]; ljud [5];

*

Ljud-Ljus-Vågor [17383]

Fråga:
Varför hör jag tåget på järnvägen ca 1 km bort mycket tydligare om det är -30 grader Celsius än om det -5 grader. Lika mycket snö vid båda tillfällena. Varför är det så?
/catarina j, boden

Svar:
Dämpning av ljudvågor är ett mycket komplext problem, se t.ex. länk 1. Med kalkylatorn i länk 2 kan man beräkna dämpningen av ljudvågorna vid de temperaturer du nämner:

-5oC: 66.6 dB/km
-30oC: 4.7 dB/km

Skillnaden i dämpning blir c:a 60 decibel dvs en faktor 106 (se fråga 11847 hur man räknar med decibel). Detta är ju en enorm skillnad, men jag kan inte se att det är något fel i resonemanget, och andra sidor ger liknande resultat.

Det är dock relativt enkelt att förstå varför dämpningen ökar med ökande temperatur. Dämpningen beror på en växelverkan mellan ljudet (en ordnad rörelse som orsakar tryckförändringar) och den slumpmässiga rörelsen hos molekylerna relaterad till temperaturen. Den ordnade rörelsen hos ljudvågen övergår alltså i oordnad rörelse (värme) i en process som är analog med friktion. Länk 1 säger:

A sound wave in air has an attenuation factor due to a transfer of kinetic energy from the systematic mean molecular velocity of the wave, to random molecular motion (i.e. heat). This is analogous to frictional loss.

/Peter E

Nyckelord: friktion [48]; ljud [5];

1 http://www.silcom.com/~aludwig/Physics/Main/Wave_attenuation.htm
2 http://www.csgnetwork.com/atmossndabsorbcalc.html

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7333 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2018-11-20 15:52:48.


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.