Frågor besvarade de senaste 14 dagarna

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

4 frågor/svar hittade

[21283]

Fråga:
Tänk dig att vi har en helt tät låda fylld med vakuum som står på havets botten. För att kunna lyfta på lådans lock så behövs en kraft uppåt som är lika stor som kraften som trycket från hela havet och lufthavet ovanför kistan trycker ner mot locket. Det skulle alltså bli väldigt svårt att lyfta upp locket på lådan.

Men om vi istället tänker oss att samma täta låda på havets botten är fylld med vatten, så kommer det istället vara lätt att öppna lådans lock då man bara behöver motverka lockets tyngd. Men detta skulle innebära att trycket från vattnet i lådan som trycker uppåt under locket skulle vara lika högt som trycket från ett helt hav av vatten + en atmosfär av luft som trycker locket nedåt. Isåfall blir min slutsats att vattentrycket ej har med höjden av vattnet att göra. Var har jag tänkt fel?
/Johannes S, Fridagymnasiet, Vänersborg

Svar:
"Fylld med vakuum"

Som du beskriver det skulle det vara lika svårt att lossa locket med vatten som utan. De väsentliga är vilket tryck du har inuti lådan. Om du skulle borra ett litet hål i lådan så jämnas trycket ut, och locket kan lossas med en liten kraft.

*

Ljud-Ljus-Vågor [21282]

Fråga:
Hej jag undrar varför det låter olika när man blåser i provrör som har olika mängder av vatten. först provröret: 2cm andra provröret: 4cm tredje provröret: 6cm vad beror det på och varför blir det så?
/julia a, wilhem, flen

Svar:
Blåsandet sätter igång en svängning i röret. På grund av resonans (se fråga 384 ) dominerar de frekvenser som motsvarar våglängden L/4, där L är rörets effektiva längd. Det betyder att längre rör ger längre våglängd vilket motsvarar lägre frekvens. Se vidare fråga 12744 .
/Peter E

Nyckelord: ljud, resonans [15];

*

Ljud-Ljus-Vågor [21276]

Fråga:
Har fått installerad en s k rumsgivare i vår hall för koll av lägenhetstemperatur bl a. En helt sluten liten plastlåda av ingefär tändsticksasks storlek. Enligt uppgift av hyresvärden sker översändning av data kontinuerligt. Min fråga är: Behöver vi vara oroliga för ev elektromagnetisk strålning eller liknande?
/Christer A, Ystad

Svar:
Nej, ni skall inte vara oroliga. Det finns massor av källor till elektromagnetisk strålning, både naturliga och människotillverkade, och man har rätt bra kontroll på farligheten.

Joniserande strålning (se fråga 12842 ) kan vara skadlig även i små doser. Icke-joniserande strålning, t.ex. mikrovågor, radiovågor (se fråga 20844 ) bör vara oskadlig så länge de inte orsakar en signifikant uppvärmning av vävnad. Detta låter vagt men det ligger i sakens natur att det är ofta lätt att bevisa att något är skadligt, men svårt att bevisa att något är oskadligt.

Apparater man kan köpa fritt (med vederbörlig märkning) bedöms av Strålsäkerhetsmyndigheten som ofarliga eftersom strålningsnivåerna är mycket låga.

Se även 17720 och Strålsäkerhetsmyndigheten , speciellt länk 1 och 2 från Strålsäkerhetsmyndigheten.
/Peter E

Nyckelord: strålning, faror med [25];

1 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/lattlast/magnetfalt-och-tradlos-teknik/
2 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/

*

Elektricitet-Magnetism [21274]

Fråga:
1 Jag har två seriekopplade lampor parallelt med en lampa (lamporna är identiska).kommer den parallelkopplade lampan att lysa starkare om jag skruver ur en av de seriekopplade lamporna och vatför?

2 Hur lyser lamporna om jag kopplar 2 parallelkopplade lampor i serie med en lampa (lamporna är identiska)?
/Fatme A, Helsingborg

Svar:
1 om du kopplar bort en seriekopplad lampa kommer den andra att slockna. Spänningen över den parallellkopplade lampan påverkas inte, så lampan lyser lika starkt.

2 Man kan bara säga att de inte lyser med full styrka eftersom resistansen varierar med spänningen, se fråga 18851 .
/Peter E

Nyckelord: serie- och parallellkoppling [16]; glödlampa [19];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7513 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2020-09-25 16:52:40.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.