Frågor besvarade de senaste 14 dagarna

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

3 frågor/svar hittade

Universum-Solen-Planeterna [21236]

Fråga:
Vad är en nebulosa fast skriv det så det finns mycket fakta.
/Jordan P, Kunskapsskolan, Skåne

Svar:
Nebulosa kan vara flera olika saker. Det gemensamma är att de består av moln av gas och/eller stoft ute i rymden, se Nebulosa .

Emissionsnebulosa
Se fråga 20842 och Emissionsnebulosa .

Reflektionsnebulosa
En reflektionsnebulosa är en nebulosa som inte ger ifrån sig eget ljus, utan lyser genom att den reflekterar ljuset från en eller flera stjärnor i närheten. (Reflektionsnebulosa )

Mörk nebulosa
Se bilden nedan, fråga 19824 och Mörk_nebulosa .

Planetarisk nebulosa
En planetarisk nebulosa är ett astronomiskt objekt som består av materia som små och medeltunga stjärnor i slutfasen av sitt liv stöter ut. (Planetarisk_nebulosa )

Supernovarest är de nebulosalika resterna av en supernovaexplosion, se fråga 19187 och supernovarest .

Innan man identifierade galaxer (se fråga 19607 ) som stjärnsystem utanför vintergatan kallades även galaxer för nebulosor.

Se även länk 1 och de mycket mer omfattande Wikipedia-artiklarna på engelska./Peter E

Nyckelord: nebulosa [13];

1 https://nineplanets.org/types-of-nebulae/

*

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [21231]

Fråga:
Hej! Jag undrar lite om elementarpartiklar. En elementarpartikel har alltid en laddning, men vad är laddningen egentligen? Är det att energin/massan är positiv/negativ eller är det bara något "magiskt" som händer med partikeln? Samt hur kan jag se på en partikel vilken laddning den har?
/Elin E, Lund

Svar:
Elementarpartiklar är materiens minsta beståndsdelar. Partiklar som har mindre beståndsdelar räknas inte som elementarpartiklar. Till elementarpartiklarna räknar man också de partiklar som är bärare av de fyra fundamentala krafterna i naturen. Elementarpartiklar studeras inom partikelfysiken, där de partiklar man för närvarande känner till beskrivs av den så kallade Standardmodellen. (Elementarpartikel )

Det finns ett antal elementarpartiklar som är oladdade, nämligen tre neutriner, fotonen och Z-bozonen. Vad gäller övriga partiklar så har kvarkar +-(1/3)e laddningar och laddade leptoner laddningen +-e.

Laddade partiklar påverkar varandra med den elektromagnetiska kraften. I artikeln Elektrisk_laddning beskrivs vad laddning är.

Vilken laddning en partikel har bestäms enkelt genom att låta partikeln avlänkas med ett magnetfält med känd riktning.
/Peter E

Nyckelord: standardmodellen [24];

*

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [21232]

Fråga:
Hej! Eftersom en foton är masslös rör den sig alltid i ljusets hastighet. Gäller detta även gluonen som också är masslös?
/Elin E, Lund

Svar:
Ja, gluonen (se Gluon och fråga 1720 ) saknar vilomassa och rör sig därför med ljushastigheten Massless_particle#Special_relativity . Gluonen är emellertid instängd genom den starka färgkraften, så den har inte mycket frihet att färdas med ljushastigheten.

Innestängningen kommer sig av att färgkraften blir starkare ju större avståndet mellan gluoner/kvarkar är. Om man försöker separera dem genom att tillföra energi bildas i stället nya gluoner eller kvark/antikvark par.
/Peter E

Nyckelord: gluoner [7];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7492 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2020-05-20 16:57:56.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.