Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

10 frågor/svar hittade

Kraft-Rörelse [21416]

Fråga:
Vi gick igenom ljudnivå decibel på en fysiklektion idag och det faktum att 0 dB inte är helt tyst. Jag fick då frågan om det är HELT tyst någonstans och föreslog interstellär rymd, men min elev som visste att det inte är totalt vakuum ens där undrade om det inte finns en liten "teoretisk" ljudnivå även där. Vi undrar då alltså att om man vet att det finns ett antal atomer / m^3 och vad de har för rörelseenergi, kan man räkna fram en ljudnivå på ett bakgrundsbrus av det?
/Tomas T, Strömma naturbrukscenter, Sätila

Svar:
Definitionen på ljudnivå i decibel finns i fråga 11847 . I diagrammet nedan (från länk 1) ges exempel på ljudnivåer. I diagrammet är lägsta ljudnivå 0 dB, dvs basnivån 10-12 W/m2.

Det finns i princip ingen anledning att utesluta lägre ljudnivåer är 0 dB. De blir i så fall negativa. Men jag har aldrig sett ljudnivåer under 0 dB som är människans hörtröskel.

För att det skall vara meningsfullt att definiera hörtröskeln måste det finnas en ljudvåg (longitudinell tryckvåg). Detta kräver tillräckligt hög densitet för att molekylerna skall kunna växelverka med varandra och bilda en tryckvåg. För detta räcker säkert inte några få väteatomer per kubikmeter som det är i rymdens vakuum./Peter E

Nyckelord: decibel [11];

1 https://pulsarinstruments.com/en/post/decibel-chart-noise-level

*

Ljud-Ljus-Vågor [20634]

Fråga:
Hur många decibel är det högsta ljudet? Finns det nån gräns för hur högt ett ljud kan bli? Ett ljud som är så högt att det vetenskapligen inte kan bli högre
/Carl Q

Svar:
Ljud är ju periodiska tryckförändringar, se fråga 19553 . Om den orsakande störningen är tillräckligt stor finns det ingen direkt gräns för ljudnivån. I atmosfären är dock ljudnivån (amplituden) begränsad av atmosfärstrycket 101 kPa. Detta motsvarar 191 dB, se Sound_pressure#Examples_of_sound_pressure .

Se även länk 1 och 2.
/Peter E

Nyckelord: decibel [11]; ljud [11];

1 https://fivethirtyeight.com/features/the-loudest-sound-in-the-world-would-kill-you-on-the-spot/
2 https://waitbutwhy.com/2016/03/sound.html

*

Ljud-Ljus-Vågor [20145]

Fråga:
Hur många dB förändras nivån om ljudeffekten blir 16 gånger så stor?
/Melli A, Spyken, Lund

Svar:
Du blandar ihop ljudnivå och ljudeffekt, se länk 1. Ljudnivå är amplituden och effekten är (amplituden)2. Om ljudeffekten ökar med en faktor 16, ökar amplituden med en faktor 4. Hur du räknar ut skillnaden i decibel visas i fråga 11847 .
/Peter E

Nyckelord: decibel [11];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/intens.html#c2

*

Ljud-Ljus-Vågor [19378]

Fråga:
Hej där!

Jag har en fråga som har gaggat på mig. Effekten från en högtalare är 12 W. Ljudet sprids likformigt åt alla håll.

a) Bestäm ljudintensiteten på 8,0 m avstånd.

b) Vilken ljudnivå motsvarar detta?
/elin n, thorén business school, linköping

Svar:
a Om du kan bortse från attenuering (förluster i luften) kan du räkna ut intensiteten från totala effekten. Totala effekten P fördelar sig jämnt på klotytan med 8 m radie:

P8 = P/(4pr2) = 12/(4p82) = 0.0149 W/m2

b Ljudnivån i dB kan du räkna ut från uttrycket i fråga 11847 .

Se även Sound_power .
/Peter E

Nyckelord: decibel [11];

*

Ljud-Ljus-Vågor [18993]

Fråga:
Jag har formeln för ljudnivå. Hur löser man ut ljudintensiteten. Tycker det är knepigt då det ligger som ett bråk i en logaritm.

Frågan lyder så här:
"Ljudnivån vid smärtgränsen är ca 135dB. Vilken ljudintensitet motsvarar detta?"
/Ida M, Vux Skellefteå

Svar:
Enligt (2) i fråga 11847 gäller

I/I0 = 10I(dB)/10

Basnivån I0 är 10-12 W/m2 (länk 1). Vi får då

I = 10-12 *10135/10 = 32 W/m2
/Peter E

Nyckelord: decibel [11];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/intens.html#c3

*

Ljud-Ljus-Vågor [15976]

Fråga:
Vår klass håller på med ett skolprojekt. Vi är med i idea futura och temat är "En bättre värld". Vi har en liten idé om att omvandlda ljudenergi till elenergi. Till exempel om man har det på ett hus så alla slags ljud fångas in och omvandlas till el, som ger värme och ljus till huset.

Vi undrar om detta är möjligt!? Man kan ha en mikrofonliknande sak. En sak som är väldigt känslig för ljud tar upp ljudvågorna och omvandlar dem till elenergi.
/Natalie M

Svar:
Natalie! I princip skulle er er idé fungera men den har två svagheter:

1 Det är ganska lite energi i ljudvågor. En mycket hög ljudnivå på 120dB (nära smärtgränsen) innehåller bara effekten 1W/m2.

2 Omvandlingen av ljudenergi till elektricitet är ganska ineffektiv.

Anledningen till att ljud innehåller så lite energi är bland annat att luftens densitet är så liten - det finns inte så mycket massa som kan utföra ett arbete på mikrofonen.

För övrigt är inte alla ljud oönskade. Det blir rätt absurt om alla ljud försvann - musik, tal och koltrastens sång !

Vad händer till slut med ljudenergin? Alla ljud försvinner ju ganska snabbt när källan upphör. Ljudet dämpas alltså och energin blir till en liten uppvärmning, dvs en slumpmässig rörelse hos molekylerna i stället för en ordnad.
/Peter E

Nyckelord: decibel [11];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/intens.html#c1

*

Blandat [11847]

Fråga:
Låt säga att en person kan skrika i 100 decibel. Om vi tar 20 personer så skriker de högre. Hur fungerar det när man "adderar" ljud på det viset?
/Andreas J

Svar:
Ljudnivån i decibel I(dB) definieras som (se länk 1)

I(dB) = 10*10log(I/Io) (1)

där I är ljudintensiteten och Io intensiteten hos någon basnivå. Normalt används den mänskliga hörtröskeln 10-12 W/m2 (länk 2) som basnivå.

Omvänt räknar man ut den relativa intensiteten från

I/I0 = 10I(dB)/10 (2)

100 dB motsvarar alltså en relativ intensitet av 1010.

20 personer ger då 20 gånger så hög intensitet, dvs 20*1010.

Omräknat i decibel blir detta

I(dB) = 10*10log(20*1010) = 10*10log(2*1011) = 3 + 110 = 113.

Om 20 personer skriker med 100 dB blir alltså ljudnivån 113 dB. Tumregel: Fördubbling av ljudnivån innebär en ökning med 3 dB. (10·log2 = 3).

Se vidare Decibel och Decibel . Sound_power#Table_of_selected_sound_sources är en lista med exempel på olika ljudnivåer.
/KS/lpe

Nyckelord: decibel [11];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/db.html#c1
2 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/intens.html#c3

*

Ljud-Ljus-Vågor [10159]

Fråga:
Hej! Vi håller på med ett fysikarbete om decibel, kan ni förklara enkelt vad dB-A,dB-B och dB-C är för något,hur de olika vägningarna fungerar och vilka skillnaderna är mellan dom? Vet ni ev. hur vi kan få reda på vilka gränsvärden som gäller i samhället? Tack på förhand! // Liv & Stina
/Liv L, rålambshovsskolan, stockholm

Svar:
Den rena decibelskalan utgår från det fysiska ljudtrycket. I de olika vägda skalorna tar man hänsyn till den mänskliga hörselns känslighet.

Nästan alltid när folk anger ljudnvån i dB, är det dB(A) de menar (fast de flesta inte känner till det). Vi har ju sämre hörsel vid mycket höga och låga frekvenser. dB(C) skalan används vid impulsljud (skott till exempel). Den lägger högre vikt vid låga frekvenser. dB(B) används knappast alls.

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling hittar ni på länken nedan. Klicka på buller. Som gränsvärde i medeltal anges 85 dB(A), maxvärde 115 dB(A), 140 dB(C) för impulsljud.
/KS

Nyckelord: decibel [11];

1 http://www.av.se/teman/buller/reglerochkrav/

*

Ljud-Ljus-Vågor [7356]

Fråga:
Hur många decibel klarar örat innan man blir helt döv?
/Mikael E, Mariaskolan, Mariestad

Svar:
Enligt svensk lag får den effektiva ljudnivån inte överstiga 85 dB(A) under en 8 timmars arbetsdag. Den momentana ljudnivån får inte överstiga 115 dB(A), utom för impulsljud (skott och sådant) där momentant 140 dB(C) kan accepteras.

Det där kanske låter krångligt, men man kan sammanfattningsvis säga att kontinuerliga ljudnivåer över 120 dB(A) är direkt farliga.

I Sound_pressure finns en tabell med ljudnivåer hos olika ljudkällor. Lägg märke till att tryckdifferensen för 120 dB enligt tabellen i Sound_pressure är 20 Pa. Detta är mycket litet jämfört med atomosfärens normaltryck 100000 Pa.
/KS

Nyckelord: decibel [11];

*

Blandat [2648]

Fråga:
Kan ljus höras och kan ljud ses? Hur högt ljud kan en människa tåla?
/Jessica F, Artediskolan, Nordmaling

Svar:
Nej, man kan inte höra ljus eller se ljud. Men man kan omvandla ljus till ljud och ljud till ljus. Låter du ljuset falla på en fotocell av något slag, förstärker den och leder signalen till en högtalare, då kan du faktiskt "höra" ljus. Riktar man fotocellen mot ett lysrör, brummar det. Med en mikrofon kan ljud omvandlas till elektriska signaler, som kan studeras med ett oscilloskop. Där kan du "se" ljud.

120 decibel A anges som smärtgräns. Men man kan få hörselskador vid lägre ljudnivåer. I arbetsskyddslagen anges 85 decibel A som gränsvärdet för medeltalet under en arbetsdag. Skillnaden mellan 120 och 85 decibel är större än man kan tro. 120 decibel är 3000 gånger starkare än 85 decibel. Slutligen, det där A'et efter decibel innebär, att man tagit hänsyn till örats känslighet, som är olika vid olika tonhöjder.
/KS

Nyckelord: decibel [11];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.