Söker efter maskhål

 

12 frågor/svar hittade

Blandat [447]

Fråga:
Har två frågor om "ormhål". Jag såg ett tv-program härförleden som handlade om ormhål. På detta program sade de att även om man skulle kunna åka tillbaka i tiden skulle man inte kunna ändra det som redan skett. T.ex. man skulle inte kunna åka tillbaka för att döda Hitler. Det har jag lite svårt att förstå. Man måste väl kunna ändra i historien om man finns på plats där? Fråga två är även den om tidsresor. Kan samma materia ta upp samma rum vid samma tidpunkt t.ex. om jag skulle åka tillbaka för att träffa mig själv skulle jag då kunna röra vid mitt tidigare jag eller det skulle bli en materiakollaps?
/

Svar:
Det var ett mycket bra program i dansk TV. Det danska ordet orm betyder mask och vi brukar säga maskhål på svenska. Ett maskhål kan liknas vid ett ihåligt öra som finns på en kaffekopp. Detta hål finns i den fyrdimensionella rumtiden som den framställs i den allmänna relativitetsteorin. De paradoxer som du talar om är väldigt spännande att analysera. Antag att du kommer att tillverka en tidsmaskin och åka tillbaks till trettiotalet för att där möta Hitler. Men då har du ju mött Hitler redan och du har inte slagit ihjäl honom. Det som har hänt det har hänt. Förmodligen är det så att en tidsmaskin inte tillåter resor längre tillbaks i tiden än den tidpunkt då den blev färdigställd. På fråga två har jag inget definivt svar men om en tidsmaskin kan tillverkas så förmodar jag att det inte finns några restriktioner av denna typ. Ett roligt argument mot tidsmaskiner är att eftersom vi inte möter turister från framtiden så går det inte att konstruera sådana.

*

Blandat [969]

Fråga:
Hej Jag har några frågor angående tidsresor och dess natur som jag skulle vilja ha besvarade. Tack på förhand.

1) I seriebandet "Mystikens Värld" kunde man i boken "Tid och Rum" läsa att man kunde skapa ett artificiellt svart hål genom att bygga en massiv stor cylinder i rymden och rotera denna nära ljushastigheten. Följande kunde läsas: "För att kunna använda cylindern som en tidsmaskin måste rymdskeppet manövrera till cylinderns mittpunkt och navigera runt den mot dess rotationsriktning för att förflyttas till det förflutna och med rotationsriktning för att resa till framtiden..."

Nu undrar jag hur detta kan komma sig att man måste åka i just en specifik riktning för att åka i en viss riktning i tiden, och varför är det inte tvärtom när det gäller riktningen i relation till tidsresan???

2) Man kan ju, teoretiskt, använda ett maskhål för att resa tillbaka i tiden, kan man då använda det till att resa framåt i tiden och om inte varför???

Vad händre om man accellererar ett maskhål upp till överljushastighet (om vi säger att detta fanns)???

3)Om en person som har "normal hastighet" i tiden blir "omkörd" av en tidsresenär som reser framåt i tiden, skulle den personen som har "normal hastigehet" se tidsresenären "åka förbi, eller skulle han inte kunna se honom?"

Hej då!!!
/Daniel M, Klippans gymnasieskola, Klippan

Svar:
På frågor som denna får man svara väldigt försiktigt eftersom vi vet mycket lite om möjligheterna att göra tidsresor.

För att förklara vad en tidsmaskin är för något kan vi tänka på ett biljardbord med två hål. En boll som trillar ner i det ena hålet kommer upp ur det andra hålet innan det trillar ner. Bollen kan alltså möta en yngre version av sig själv på bordet.

Spekulationerna om tidsmaskiner hörrör från rent matematiska studier av Einsteins allmänna gravitationsteori. Denna teori tillåter att den fyrdimensionella rum-tiden har olika former av topologi , till exempel "maskhål". Det skulle då också vara möjligt att konstruera tidsmaskiner med hjälp av sådana hål men vi vet inte om sådana kan finnas i "det riktiga universum".


/GO

*

Energi [1475]

Fråga:
Jag undrar om materia eller någon annan energiform kan förflyttas genom s.k. "maskhål" och hur det i så fall kan stämma med lagen om energins bevarande eftersom lägesenergin på det som flyttas ändras.
/Daniel R, Dragonskolan, Umeå

Svar:
Detta med maskhål är osäkert och spekalutivt. Det tycks finnas olika åsikter om det går att få något genom ett maskhål. Om det skulle gå, är det inte troligt att detta skulle överleva. Vi kan inte pröva, eftersom vi inte känner till något maskhål.

Energiprincipen (att energin bevaras) är inte så helig som många tror. Den gäller bara lokalt, inte för universum som helhet. Vidare gäller den inte där rummet är starkt krökt, och så är ju fallet nära svarta hål och maskhål (om dom nu finns).
/KS

Se även fråga 447 och fråga 969

*

Blandat [6708]

Fråga:
Finns det en teoretisk möjlighet att resa i tiden? Jag såg "fråga Lund" och där pratade de om svarta hål som eventuella "maskhål" som kan föra ett föremål till en annan tid och plats. Är detta möjligt, om så bara i teorin? Sen har jag en till fråga: Om man har en isotropisk punktformig monokromatisk strålkälla som sänder ut en effekt på 100 W i luft, Vad blir då irradiansen på en meters avstånd? Och vad betyder det? Förklara gärna enkelt och kort, samt med rätt svar :).
/Daniel W, Härnösand

Svar:
Sök på tidsresor i denna databas!

Svaret på den andra frågan blir 100/4p W/m2, därför att ytan på en sfär med 1 m radie är 4p m2.
/KS

*

Universum-Solen-Planeterna [7309]

Fråga:
Hej. Jag har läst en hel del på denna sida och tycker ni verkar väldigt kompetenta. Jag är lite smått novis när det gäller fysik (vad ska man begära lixom). Jag undrar lite över det här med Maskhål, och när jag nu har läst massor om det på sciam så kommer en fråga upp hela tiden och den är: Vad egentligen är Exotisk Materia, eller också kallad Negativ materia. Och hur fungerar det? har den lägre energi än vacuum? Och hur är det möjligt, är det bara starka teorier eller e denna "materian" bevisad? Tack för en underbar site /Max W
/Max W, Östra real, Stockholm

Svar:
Man kan nog mena olika saker med exotisk materia, men astronomer och kosmologer använder begreppet för den materia som dominerar universum. Den märks genom gravitationen, men hittills inte på något annat sätt. Vi vet inte vad det är.
/KS

Se även fråga 7258

*

Universum-Solen-Planeterna [12725]

Fråga:
hej! jag har några (ganska många) frågor om maskhål. 1.vad är maskhål? 2.vem upptäckte maskhålet? 3.vad består maskhål av? 4.vad änvänds maskhål till? 5.var finns maskhål? 6.varför finns maskhål? 7.finns det några bevis på att maskhål finns? 8.hur används maskhål? 9.när upptäcktes maskhål? 10.hur bildas maskhål? 11. hur förklarar man ett maskhål?
/ida m, äppelviksskolan, bromma

Svar:
Ida! Maskhål (på engelska heter det "wormhole") skulle kunna beskrivas som ett slags tunnlar, som om de existerar (ingen har någonsin sett ett!) utgör en förbindelse mellan två punkter i vad man kallar rumtiden ("spacetime"). Med rumtid menar man, litet löst formulerat, en kombination av tid och plats i vårt universum. Man skulle alltså kunna utnyttja maskhål inte bara till att snabbt förflytta sig från t.ex. jorden till en annan galax, utan även kunna resa i tiden.

Vi vet att det finns något som kallas "svarta hål" i universum, bl.a. finns det ett (förhållandevis litet) sådant i mitten av vår egen galax Vintergatan. Svarta hål är ganska konstiga - fastän de har mycket stor massa är de samtidigt försvinnande små. Deras stora massa gör att de böjer av rumtiden i sin närhet. En ide är således att maskhål skulle kunna uppstå som en slags förbindelse mellan två svarta hål, men det finns flera andra teorier.

Vad man kan säga med säkerhet är att ingen människa ännu har observerat något maskhål. Eftersom svarta hål drar åt sig allting som kommer för nära dem, verkar det omöjligt för människor att någonsin kunna utnyttja maskhål för resor i tid och rum, även om vi någon gång i framtiden kan bevisa att de existerar. Det hela är dock väldigt spekulativt, och det är därför svårt att svara utförligare på din fråga här. Läs gärna mer på webben.

Maskhål spelar en stor roll i science fiction, där de erbjuder fascinerande möjligheter. Bilden nedanför är inspirerad av tv-serien Star Trek:Deep Space Nine och visar ett tänkt rymdskepp på väg in i ett maskhål som ska ta det till andra sidan galaxen!/Margareta H

Nyckelord: svart hål [51]; science fiction [6];

1 http://www.kosmologika.net/Blackholes/Wormholes.html

Avancerad sökning på 'maskhål' i denna databas

*

Blandat [13064]

Fråga:
Jag undrar om tidsresor är möjliga? Teoretiskt alltså.
/Anders S, sthlm

Svar:
Därom tvistar de lärde. Tidsresor skulle bland annat ställa till problem med orsak och verkan (du skulle kunna hindra att din far och mor träffades - vad skulle hända med dig?). Det finns idéer om att rymden innehåller s.k. maskhål genom vilka man kan ta genvägar till en annan del av universum. Men det är nog mest teoretiska spekulationer. Å andra sidan så var svarta hål teoretiska spekulationer för 20 år sedan!
/Peter E

*

Blandat [16220]

Fråga:
Hej! Jag har en fråga som har med tidsresor att göra.

Så vitt jag förstår skulle man behöva åka fortare än ljuset för att kunna färdas bakåt i tiden. Nu är ju det omöjligt av olika anledningar, men det verkar ju finnas en lösning: Man kröker på något sätt rumstiden, antingen med svarta hål, roterande cylindrar eller två kosmiska trådar som far förbi varandra i hög hastighet. På så sätt skulle man alltså kunna ta en genväg och ta sig från punkt A till punkt B innan ljuset, utan att bryta mot regeln att man att kan färdas fortare än ljuset, och då kan det sägas att man har rest bakåt i tiden.

Min fråga är: Varför kan inte ljuset ta samma genväg som vi? Kan vi färdas längs en sträcka där ljuset inte kan färdas?

Extremt tacksam för svar /Robin Karlsson
/Robin K, Uppsala universitet, Uppsala

Svar:
Robin! Man måste först bevisa att du kan ta dig igenom maskhålet. Sedan får man fundera på ljuset. Se nedanstående länkar för tidigare (lika försiktiga) svar.
/Peter E

Se även fråga 13064 och fråga 12725

Avancerad sökning på 'tidsresor' i denna databas

*

Kraft-Rörelse [17098]

Fråga:
Hur kan jag dra ett samband mellan vad den allmänna och speciella relativitetsteroin tillåter när det gäller tidsresor? Vad menar respektive teori om möjligheterna att resa i tid? Jag vet att den speciella tillåter tidsdilatation och att den allmäna säger att rumtiden kröks och att maskhål bildas som följd - men hur kan jag dra ett samband mellan de två teoriena?
/Maria

Svar:
Maria! Det beror på vad du menar med att resa i tiden. Tvillingparadoxen i den speciella relativitetsteorin är ju någon sorts tidsresa.

Maskhål i den allmänna relativitetsteorin skulle möjligen tillåta riktiga tidsresor, men man får problem med orsak och verkan. Tänk om du vid en tidsresa orsakade något som skulle märkas i din egen tid. T.ex. att din far och mor aldrig träffades!

Sedan är den speciella relativitetsteorin en beskrivning av likformig rörelse (utan acceleration) medan den allmänna relativitetsteorin är en beskrivning av gravitationen. Teorierna har alltså mycket lite med varandra att göra.
/Peter E

Nyckelord: relativitetsteorin, speciella [45]; relativitetsteorin, allmänna [33];

*

Kraft-Rörelse [19070]

Fråga:
Hej jag har frågor angående relativitetsterori som jag hoppas får besvarade.

1. myoner bildas på en höjd ca 10 km ovanför jordytan. de är instabila och sönderfaller efter en viss tid. denna tid är i laboratorium uppmätt till 2 microsekunder. på denna tid kan man tycka att de bör maxiamlt ha hunnit sträckan c*t=600m. de borde i så fall inte hinna ner till jorden. men vid markytan kan man detektera ett märkbart flöde av myoner. redogör varför!

2. en vän till dig hävdar att relativitetsteroi bara är fantasier och om det ändå vore sant så skulle man inte kunna använda det till något. vad säger du till vännen? för fram dina argument!

3. en tvilling gör en resa med ett rymdksepp som rör sig nära ljusets hastighet. han återvänder hem yngre än sin tvillingsyster som varit kvar på jorden. kan han komma tillbaka innan systern är född?

jag hoppas ni kan hjälpa mig för jag fattar inget angående relativitesteteroi :S
/Sara Y, Culturagymnasium, Helsingborg

Svar:
1 Se fråga 2697 .

2 Det finns massor av bevis för relativitetsteorierna. Frågan ovan och GPS (fråga 14685 ) är två av många exempel.

3 Nej, då skulle du inte vara född heller, och du skulle ha färdats bakåt i tiden. Det är inte möjligt enligt den speciella relativitetsteorin, men möjligen tillåtet enligt den allmänna relativitetsteorin genom att tillverka något som kallas maskhål.

Maskhål, spekulativa fenomen inom relativitetsteorin som skulle skapas i par och bilda genvägar genom rumtiden. Till skillnad från svarta hål, så bildas inte maskhål genom naturliga processer. De måste matas med negativ energi. Negativ energi gör att maskhålets hål håller sig öppet. Utan negativ energi upphör hålet att existera.

Se länk 1 om tidsresor samt Wormhole och länk 2 om maskhål.
/Peter E

Nyckelord: relativitetsteorin, speciella [45]; relativitetsteorin, allmänna [33];

1 http://news.nationalgeographic.com/news/2005/09/0916_050916_timetravel.html
2 http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1269288/STEPHEN-HAWKING-How-build-time-machine.html

*

Kraft-Rörelse [19450]

Fråga:
Jag tittade på "Into the universe with Stephen hawking", avsnittet med time travelling, men förstår inte riktigt. Hur och varför går tiden långsammare nära ett svart hål? Går den verkligen långsammare, borde det inte bara se ut som att den gör det därför att ljuset tar längre tid på sig att lämna det svarta hålet? Säg att vi har två tvillingar, den ena reser till ett svart hål vilket för denna person är 5 år. Tvillingen tittar på utifrån och för denna tar det tio år innan syskonet återvänder. Har då den ena tvillingen helt plötsligt blivit 5 år äldre, dvs har den andra tvillingen "rest i tiden"? Tid är ju något vi människor har "bestämt", och tvillingarna är ju födda samtidigt, så oavsett hur lång tid det känns som att det har gått för den enskilda personen så borde de båda ändå ha existerat lika länge? Sedan undrar jag också hur tiden går snabbare vid våra satelliter än nere på jorden, som det påstås i avsnittet. Min första tanke var att klockorna helt enkelt är konstruerade på jorden och därför kanske de annorlunda fysiska villkoren i rymden gör att klockorna går snabbare? För annars förstår jag inte konceptet, det är jättesvårt att greppa.
/Josefine M

Svar:
Josefine! Ja, det är svårt att förstå allmänna relativitetsteorin och svarta hål. Hawkins TV-program och böcker är inte alltid så lätta att förstå. Man får trösta sig med att det finns mycket omfattande experimentellt stöd för Einsteins teorier, se länkar nedan.

Ja, tiden går långsammare ju högre gravitationsfältet är, se fråga 14685 och 16989 . Se även länk 1 och General_theory_of_relativity#Gravitational_time_dilation_and_frequency_shift och Hafele–Keating_experiment .

Vad gäller tidsresor finns det inget observationellt stöd. Det är ett helt teoretiskt koncept, se fråga 19070 om maskhål. Tidsresor ger ju dessutom upphov till kausalitetsproblem (orsak/verkan). Tidsresa ger en bra intruduktion och Time_travel är mer omfattande.
/Peter E

Nyckelord: svart hål [51]; relativitetsteorin, allmänna [33];

1 http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/BlackHoles/BlackHoles.html

*

Universum-Solen-Planeterna [20785]

Fråga:
Universums storlek och ålder
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej! Har några enormt intressanta frågor från engagerade elever som jag inte hittar förklarande frågor på.

1. Om universum är ca 13,8 miljarder år gammalt, hur kan då dess diameter vara 93 miljarder ljusår?

2. Har inte universum expanderat 3 gånger snabbare än ljuset då?

3. Kan den mörka energin eller vad det nu är som driver expansionen användas till att driva stjärnskepp en gång i framtiden?

4. Kröker ett maskhål, om de nu finns, rymden snabbare än ljuset, eller endast i ljusets hastighet? Vi fick ju förra året bevis på att gravitionsvågor rör sig med ljusets hastighet, kan något annat då kröka rymden snabbare?
/Gunnar A, Okomeskolan/Stenstorpskolan, Falkenberg/Halmstad

Svar:
1 Detta är en mycket besvärlig fråga eftersom man i kosmologin har en uppsjö av olika definitioner av avstånd, se länk 1 och Distance_measures_(cosmology) .

Om man med kalkylatorn i länk 2 beräknar vad som kallas "The co-moving radial distance" för rödförskjutningen z=1100 (kosmiska bakgrundsstrålningen, 370000 år efter big bang) får man avståndet 45.5 Gly, dvs en diameter på 91 Gly.

2 Ja, expansionen kan ske med hastigheter som överstiger ljusets eftersom relativ hastighet (som används i den speciella relativitetsteorin) är en lokal parameter, se Faster-than-light#Universal_expansion .

3 Det tror jag inte.

4 Nej, så länge vi menar lokal hastighet kan inget materiellt färdas snabbare än ljuset.

Se även fråga 19191 .

The_Science_of_Interstellar är en trevlig men inte helt lättläst bok i gränslandet vetenskap--science fiction. Boken är skriven av Kip S Thorne som fick dela nobelpriset för upptäckten av gravitationsvågorna, se fråga 20117 . Thorne går igenom ett stort antal fenomen och klassificerar dem som etablerad vetenskap, möjligen korrekt och påhittat.
/Peter E

Nyckelord: kosmologi [33]; science fiction [6];

1 https://arxiv.org/pdf/astro-ph/9905116.pdf
2 http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html

*

Sök efter    

Skriv de ord du vill söka på i sökfältet ovan och klicka på sökknappen. Uteslut ord genom att sätta - (minus) före ordet. Ordgrupper definieras med hjälp av "...". Sökningar är oberoende av stora och små bokstäver.

Exempel:

helium "kalle anka"
Sök på 'helium' och ordgruppen 'kalle anka'
orgelpipa
Sök på 'orgelpipa'
orgel -gitarr
Sök på 'orgel' men inte 'gitarr'

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.