Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

6 frågor/svar hittade

Universum-Solen-Planeterna [20785]

Fråga:
Universums storlek och ålder
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej! Har några enormt intressanta frågor från engagerade elever som jag inte hittar förklarande frågor på.

1. Om universum är ca 13,8 miljarder år gammalt, hur kan då dess diameter vara 93 miljarder ljusår?

2. Har inte universum expanderat 3 gånger snabbare än ljuset då?

3. Kan den mörka energin eller vad det nu är som driver expansionen användas till att driva stjärnskepp en gång i framtiden?

4. Kröker ett maskhål, om de nu finns, rymden snabbare än ljuset, eller endast i ljusets hastighet? Vi fick ju förra året bevis på att gravitionsvågor rör sig med ljusets hastighet, kan något annat då kröka rymden snabbare?
/Gunnar A, Okomeskolan/Stenstorpskolan, Falkenberg/Halmstad

Svar:
1 Detta är en mycket besvärlig fråga eftersom man i kosmologin har en uppsjö av olika definitioner av avstånd, se länk 1 och Distance_measures_(cosmology) .

Om man med kalkylatorn i länk 2 beräknar vad som kallas "The co-moving radial distance" för rödförskjutningen z=1100 (kosmiska bakgrundsstrålningen, 370000 år efter big bang) får man avståndet 45.5 Gly, dvs en diameter på 91 Gly.

2 Ja, expansionen kan ske med hastigheter som överstiger ljusets eftersom relativ hastighet (som används i den speciella relativitetsteorin) är en lokal parameter, se Faster-than-light#Universal_expansion .

3 Det tror jag inte.

4 Nej, så länge vi menar lokal hastighet kan inget materiellt färdas snabbare än ljuset.

Se även fråga 19191 .

The_Science_of_Interstellar är en trevlig men inte helt lättläst bok i gränslandet vetenskap--science fiction. Boken är skriven av Kip S Thorne som fick dela nobelpriset för upptäckten av gravitationsvågorna, se fråga 20117 . Thorne går igenom ett stort antal fenomen och klassificerar dem som etablerad vetenskap, möjligen korrekt och påhittat.
/Peter E

Nyckelord: kosmologi [33]; science fiction [6];

1 https://arxiv.org/pdf/astro-ph/9905116.pdf
2 http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html

*

Universum-Solen-Planeterna [16561]

Fråga:
Finns någon anledning till att man säger att marsmänniskor ska vara just gröna?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Finns någon anledning till att man säger att marsmänniskor ska vara just gröna?
/Å-L W

Svar:
Intressant fråga! Låt oss beakta två aspekter på frågan: var uttrycket kommer ifrån och vilka egenskaper skulle ET ha om vi skulle möta honom?

Uttrycket "Little green men"

Det finns en lång och mycket initierad artikel i Wikipedia om var uttrycket "little green men" kommer ifrån, se Little_green_men . Det är klart att uttrycket är mycket äldre än man skulle kunna vänta sig - omkring sekelskiftet 1800-1900 - och att ursprunget är svårt att spåra.

Uttrycket var populärt på 1950-talet då det gjordes en hel del Science Fiction kalkonrullar, även om dessa för det mesta var i svart/vitt. Jag skulle ha gissat på att uttrycket uppkom som en nedsättande beteckning på de varelser som kom hit med de flygande tefat som förekom i media mycket på 1950-talet. Anledningen till att de blev gröna var kanske att grön är en färg som inte förekommer på människor.

Uttrycket är emellertid mycket välkänt. En av de mer kända användningarna var 1967 då Jocelyn Bell Burnell and Antony Hewish från Cambridge, UK i sin loggbok kallade den först upptäckta pulsaren för LGM-1 ("Little Green Men") för att de snabba, regelbundna signalerna skulle kunna komma från intelligenta varelser. Beteckningen ändrades senare till CP 1919, och heter nu det fantasilösa PSR B1919+21 (Pulsating Source of Radio). Se Pulsar .

Hur skulle en extraterrest varelse kunna se ut?

[Idéerna i detta avsnitt kommer till en del från det mycket intressanta sista kapitlet i Lewis Dartnells bok Life in the Universe (Oneworld, Oxford, 2007).]

Låt oss kalla vår vän ET. Hon/han/det (ET behöver inte föröka sig sexuellt, även om detta är den dominerande metoden på jorden) är en intelligent utomjording med utvecklad teknologi.

Bakgrund

Jorden och solsystemet skapades ur ett gas/stoftmoln för c:a 4.6 miljarder år sedan. Eukaryoter (bestående av celler med cellkärna) har funnits på jorden i över 2 miljarder år. Komplexa djur/växter har funnits c:a 0.5 miljarder år. Någon sorts enkelt encelligt liv (prokaryoter) kan ha funnits för 3.5-3.8 miljarder år sedan.

Man kan se på utvecklingen av liv att Moder Natur snarare är en knåpare (eng. tinkerer) än en uppfinnare (eng. inventor). Lösningar återanvändes snarare är att det kommer fram nya, och utvecklingen sker i små steg. Grunderna för det liv som vi ser i dag fanns redan i början.

Möjliga lösningar begränsas av naturlagarna, vilket betyder att samma lösning på ett problem kommer upp i flera sammanhang. Ögat som däggdjur har med en lins och en ljuskänslig yta har t.ex. uppkommit vid flera tillfällen oberoende av varandra, se Öga#Ögats_evolutionära_utveckling . Naturligt urval hos vitt skilda organismer har konvergerat mot en och samma lösning. Detta bör även gälla extraterrest liv eftersom naturlagarna är desamma - detta är åtminstone vad vi antar.

Vilka fler egenskaper kan på detta sätt tänkas vara universella hos ET?

Universella egenskaper

Flygförmåga är sannolikt en egenskap som utvecklas av några arter på en jordliknande planet eftersom det ger stora fördelar för att undvika rovdjur och för att söka föda. Tvärtemot vad man kanske väntar sig bör flygförmåga vara svårare på en liten planet med låg tyngdkraft. Detta eftersom en sådan planet antagligen har en tunn atmosfär. På en större planet med tjockare atmosfär skulle det vara enklare att flyga eftersom man får tillräcklig lyftkraft med rimligt stora vingar. ET som intelligent varelse kan antagligen inte flyga eftersom överlevnadsvärdet är marginellt - ET kan säkert försvara sig på andra sätt.

En annan egenskap som antagligen är universell är att de flesta djur består av en matsmältningskanal med en ingång och en utgång. Detta är ett effektivt sätt att få i sig den näring som krävs för att dels upprätthålla kroppstemperaturen (vi antar att intelligenta varelser inte kan vara växelvarma), hålla igång en hjärna och driva extremiteter för transport och manipulation.

I detta sammanhang kan vi observera att det är svårt att tänka sig högre stående djur utan växtlighet som kan ge näring. Fotosyntesen ger visserligen energi, men den är alltför ineffektiv (c:a 8% verkningsgrad) för att ett djur skall kunna använda den direkt. Växterna kräver mycket lite energi, så de klarar uppgiften att producera syre och kolhydrater som sedan djuren kan dra nytta av.

Vad gäller växter bör följande egenskaper optimeras: möjlighet att ta upp och lagra vatten, utbyte av gaser med atmosfären, infångandet av solljus, spridande av sporer (frön) och mekanisk stabilitet.

ET bör dessutom ha något sorts internt transportsystem för syre och energi. Hemoglobin innehållande järn är det vanligaste för syretransport, men man kan tänka sig andra transportämnen - vissa krabbor har t.ex. blått blod innehållande koppar.

Hörsel och känsel är självklara sinnen som bör utvecklas som komplement till synen (se ovan). Det krävs också en hjärna för att behandla komplicerade sinnesintryck och för att utveckla intelligens. För att minimera reaktionstiden kan sinnesorganen och hjärnan samlas på ett ställe, som vi kan kalla huvud. Hur sinnesorganen ordnas kan variera, men för både syn och hörsel är mer än ett sinnesorgan en fördel (stereoeffekt). Antal och typ av extremiteter, mönster/färg på huden kan även variera, men intelligenta varelser som utvecklar teknologi måste ha god förmåga att manipulera föremål. (Det är svårt att se hur delfiner skulle kunna utveckla teknologi.)

Hur ser ET ut?

ET måste ganska säkert vara ett landdjur. Eftersom ET förbrukar mycket energi är han antagligen åtminstone delvis köttätare. ET kan ha vilken färg som helst. Grön indikerar antingen att ET är fotosyntiserande (inte troligt, se ovan) eller kamouflerad för att gömma sig bland växter (det behöver han knappast). Dessutom är färger subjektiva för människan eftersom vi utvecklat tre sensorer känsliga för specifika våglängder i för oss synligt ljus (se fråga 16135 ).

ET har antagligen linsögon som vi, och om hans centralstjärna har lite lägre temperatur än solen skulle han säkert ha sensorer för infrarött.

Övriga egenskaper

Ett ytterligare skäl att ET troligen är köttätare är utvecklingstrycket: en jägare måste utvecklas för att lura sitt byte medan ett betande djur inte har samma behov till utveckling.

ET måste vara social och kunna leva i ett samhälle där man kan samla kunskap och föra den vidare till senare generationer. För detta krävs ett språk (tal eller tecken) och antagligen något sorts skriftspråk.

ET bör inte vara alltför aggressiv mot sina artfränder - då hade han säkert utrotat sig själv på ett tidigt stadium.

Andra former av liv

Ovanstående bygger på att liv är någotsånär som på jorden, dvs kol/vatten-baserat. Man kan naturligtvis tänka sig helt annorlunda livsformer, se ett par exempel i fråga 15912 . Att identifiera sådant liv - när vi inte vet vad vi skall leta efter - kan emellertid vara svårt.

Se vidare Extraterrestrial_life och Utomjordiskt_liv .

Bilden nedan är från Wikimedia Commons (länk 1 nedan).

/*fa2010_3/Peter E

Nyckelord: astrobiologi [9]; liv i universum [9]; *biologi [20]; science fiction [6];

1 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LittleGreenMen.png

*

Blandat [13900]

Fråga:
Hej,

Jag skriver för närvarande ett arbete om tidsresor. Jag har resonerat mig fram till att om du försatte dig själv i kryosömn under t.ex. 50 år så skulle du rent tekniskt utföra en tidsresa. Jag har dock problem att överhuvudtaget finna information om just kryosömn.

Vet ni om det har bedrivits någon forskning på området eller om det har skrivits några artiklar om det? Ni kanske rent av kan beskriva det för mig, så kan jag använda er som källa. Jag vet grundprinciperna för kryosömn, men eftersom jag inte hittar någon information om det, så blir problemet att jag inte kan ange någon källa för var jag hämtat informationen.

Jag är ytterst tacksam för svar och all hjälp jag kan få.
/Alexander A, Svenska skolan, Fuengirola

Svar:
Hej Alexander! Trevligt att man läser frågelådan även i Spanien!

Kryosömn är knappast fysik, men lite skall jag väl kunna hjälpa dig med ändå !

Kryosömn går ut på att man fryser ner en organism till flytande-kväve temperatur (-196oC). All ämnesomsättning (biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer) upphör då, dvs organismen åldras inte. Efter en tid "väcker" man upp organismen genom att värma upp den till dess normala temperatur.

Kryosömn förekommer i science fiction som ett sätt att klara av mycket långa rymdresor. Cryobiology eller på svenska kryobiologi är en etablerad vetenskap, se länk 1, även om man än så länge endast lyckats lagra ägg/spermier och enskilda organ (råtthjärta).

Hela organismer klarar man än så länge inte av, men det är inte omöjligt att man kan göra det i framtiden.

Det största problemet är att alla organismer består till en stor del av vatten, och vatten utvidgas när det fryser till is. Det är då risk att cellerna sprängs sönder så de inte kan fungera som de skall när de tinas upp igen.

Mer information: Sök på kryobiologi i Google. I ämnet tidsresor kan t.ex. tvillingparadoxen vara relevant, se fråga 12459 nedan. Se även diskussionsforum, länk 2.
/Peter E

Se även fråga 12459

Nyckelord: science fiction [6];

1 http://directory.google.com/Top/Science/Biology/Cryobiology/
2 http://fragelada.fysik.org/forum/display_message.asp?mid=23

*

Universum-Solen-Planeterna [12725]

Fråga:
hej! jag har några (ganska många) frågor om maskhål. 1.vad är maskhål? 2.vem upptäckte maskhålet? 3.vad består maskhål av? 4.vad änvänds maskhål till? 5.var finns maskhål? 6.varför finns maskhål? 7.finns det några bevis på att maskhål finns? 8.hur används maskhål? 9.när upptäcktes maskhål? 10.hur bildas maskhål? 11. hur förklarar man ett maskhål?
/ida m, äppelviksskolan, bromma

Svar:
Ida! Maskhål (på engelska heter det "wormhole") skulle kunna beskrivas som ett slags tunnlar, som om de existerar (ingen har någonsin sett ett!) utgör en förbindelse mellan två punkter i vad man kallar rumtiden ("spacetime"). Med rumtid menar man, litet löst formulerat, en kombination av tid och plats i vårt universum. Man skulle alltså kunna utnyttja maskhål inte bara till att snabbt förflytta sig från t.ex. jorden till en annan galax, utan även kunna resa i tiden.

Vi vet att det finns något som kallas "svarta hål" i universum, bl.a. finns det ett (förhållandevis litet) sådant i mitten av vår egen galax Vintergatan. Svarta hål är ganska konstiga - fastän de har mycket stor massa är de samtidigt försvinnande små. Deras stora massa gör att de böjer av rumtiden i sin närhet. En ide är således att maskhål skulle kunna uppstå som en slags förbindelse mellan två svarta hål, men det finns flera andra teorier.

Vad man kan säga med säkerhet är att ingen människa ännu har observerat något maskhål. Eftersom svarta hål drar åt sig allting som kommer för nära dem, verkar det omöjligt för människor att någonsin kunna utnyttja maskhål för resor i tid och rum, även om vi någon gång i framtiden kan bevisa att de existerar. Det hela är dock väldigt spekulativt, och det är därför svårt att svara utförligare på din fråga här. Läs gärna mer på webben.

Maskhål spelar en stor roll i science fiction, där de erbjuder fascinerande möjligheter. Bilden nedanför är inspirerad av tv-serien Star Trek:Deep Space Nine och visar ett tänkt rymdskepp på väg in i ett maskhål som ska ta det till andra sidan galaxen!/Margareta H

Nyckelord: svart hål [51]; science fiction [6];

1 http://www.kosmologika.net/Blackholes/Wormholes.html

Avancerad sökning på 'maskhål' i denna databas

*

Blandat [12084]

Fråga:
Vad anser du om möjligheten att direkt duplikera ett föremål? vad jag menar är: tror du att det är möjligt att få ett objekt att konstrueras direkt utifrån grundämnena i luften? Ex. Låt säga att vi har ett ägg. Ifall man placerar detta ägg i en box och sedan låter en ämnes scanner känna av grundämnena samt dess speciella struktur och där efter applicerar en sorts hypotetisk struktur utav detta ägg i box nummer två och där efter använder diverse grundämnen utifrån tuber för att uppfylla den hypotetiska bilden eller strukturen. Tror du detta är praktiskt möjligt att genomföra i sådana fall? Ifall det hade gått, skulle det vara fullt möjligt att lösa världens problem. Inte sant? Med allra vänligaste hälsningar!!
/Mathias O, NV- Söderport, Kristianstad

Svar:
Mathias!
Det finns ingen fysikalisk lag som förbjuder det du beskriver så länge man har tillgång till energi. Det låter som science fiction (det finns en sådan apparat i Star Trek Voyager), men när det gäller att förutsäga teknikutveckling bör man vara försiktig
/lpe

Nyckelord: science fiction [6];

*

Blandat [9621]

Fråga:
Hej och tack för en utmärkt sida. Har två frågor till er.

1. För ett tag sedan såg jag en film som jag tror heter "avgrunden". I en scen i filmen ska huvudpersonen dyka mycket djupt i havet. Han får då en vätska som fyller hans dykardräkt hlet och håller. Denna vätska drar han ner i lungorna och börjar - så att säga - andas fast inte syre utan denna vätska. Finns det något sådant i verkligheten?

2. Ännu en film ska jag nu referera till och det är filmen "flugan". Förstår självklart att denna film är en ren sienfictionfilm, men min fråga är ändå. Forskas det på ämnet (har glömt namnet på vad det kallas, men tror det heter tele*nånting*) att kunna förflytta sig genom att så att säga, lösa upp kroppen, från ett ställe till ett annat? Tror du/ni att man någonsin kommer att lyckas med den bedriften i så fall?

Två frågor som jag grubblat mycket på och hoppas verkligen att ni besvara dessa. Tusen tack på förhand

Kristin
/Kristin E, BredängsGymnasium, Stockholm

Svar:

1. Vad som har diskuterats är att använda fysiologisk koksaltlösning (0.9% NaCl). Vid lågt tryck kan det inte funka, vatten löser alldeles för lite syre (c:a 10 ml per liter). Vid högre tryck löser vattnet mycket mera syre. Djurförsök (möss) visade att det i princip funkade, men problemet var att koldioxiden inte avlägsnades tillräckligt effektivt. Därefter gick man över till freonliknande vätskor, och det funkade bättre. Man har gjort framgångsrika djurförsök på möss och hundar och nu på senare år också på människor. Det var förtidigt födda barn, som riskerade livet på grund av nedsatt lungfunktion. Behandlingen tycks ha varit framgångsrik. Ett hinder för praktisk användning är att man tycks bli ganska "groggy" av vätskan. Kolla sajten!

2. Du menar säkert teleportation, det vill säga momentan transport av kvanttillstånd över godtyckligt stora avstånd. Science fiction filmerna vill göra mera av det, där teleporterar man individer, men det är något helt annat. Kolla svaret nedan. Där finns en hänvisning till en bra artikel i Forskning & Framsteg. Teleportation av kvanttillstånd är påvisat experimentellt, och det är ett hett område. Teleportation av individer finns knappast någon som tror på.
/KS

Se även fråga 9182

Nyckelord: science fiction [6];

1 http://www.imdb.com/title/tt0096754/

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.