Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

2 frågor/svar hittade

Blandat [19466]

Fråga:
Hej ! Vid sublimering säger man att ett fast ämne övergår till gasform direkt utan att passera vätskestadiet. Stämmer detta med vad som sker på partikelnivå eller är vätskefasen så kortvarig att den inte är observerbar. Om det sker en direkt överföring. Vad är det som sker på partikelnivå i så fall som möjliggör detta ?
/Peter W, Nya Munken, Linköping

Svar:
Ja, sublimering definieras som en direkt övergång från fast form till gasform. Detta sker under trippelpunkten där vätskefasen inte existerar, se fråga 12840 .

Sublimering innebär att molekyler (atomer) frigörs helt och hållet. Smältning innebär att bindningarna försvagas men int bryts helt. Sublimering kräver energi och denna kan beräknas som summan av smältvärme och förångningsvärme: 333 kJ/kg + 2260 kJ/kg = 2593 kJ/kg, se fråga 14203 .

Se vidare Sublimation_(phase_transition) .
/Peter E

Nyckelord: trippelpunkt [2];

*

Blandat [12840]

Fråga:
När vattenånga kondenserar så bildas det vattendroppar.Om en metall går över i gasform vad sker med "metallångan". Kondenseras även den? Bildar den droppar som vattenångan, hinner den binda sig till andra metallatomer?
/Thomas W, Sanda Grundskola, Huskvarna

Svar:
Ja, även metallgasen kondenserar, och kan bilda droppar om koncentrationen av metallatomer är är hög nog och betingelserna i övrigt - tryck och temperatur - tillåter det. Droppbildning underlättas om det finns "kondensationskärnor" att tillgå, t.ex små dammpartiklar, på vilkas ytor kondensationen startar. (Det är huvudsakligen så som regn uppstår inuti moln.) Om halten av förångade metallatomer är låg, tenderar man snarare att få en tunn film av metall som kondenserar ut på kalla(re) ytor i omgivningen än (större) droppar.

Bilden nedan visar ett förenklat "fasdiagram". Med ett sådant diagram (som baseras på experimentella observationer) kan man ta reda på i vilket aggregationstillstånd (fast form, vätska eller gasform) ett ämne kommer att befinna sig i vid ett visst tryck och temperatur. Man kan se att det under vissa betingelser sker en direkt övergång mellan gas och fast form, medan det i andra fall är gynnsammast (ur energisynpunkt) att gå via en vätskefas. I den s.k. trippelpunkten kan alla tre aggregationstillstånd existera samtidigt, se Triple_point ./Margareta H

Nyckelord: fasdiagram [7]; trippelpunkt [2];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.