Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

4 frågor/svar hittade

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [20405]

Fråga:
Hej, jag har läst på om tungt vatten men kan inte hitta någonstans var koncentrationen av tungt vatten är störst. Om det exempelvis finns störst koncentration vid botten av djupa fjordar i Norge, som min lärare påstår eller om det finns löst i vattnet och lika mycket överallt. Jag tycker att tungt vatten är ett intressant område men det finns inte så mycket information om det på internet. Det skulle vara kul att få veta lite mer. //Alexander
/Alexander A, Grimstaskolan, Upplands Väsby

Svar:
Halten av tungt vatten (och deuterium) är ganska konstant på jorden. Däremot kan deuteriumhalten variera en del i universum beroende dels på att lätt väte (och lätt vatten) är mer flyktigt och för att deuterium förbränns i stjärnor.

Se fråga 13117 för deuterium från big bang och fråga 18793 för förekomst på olika ställen.

Det finns massor av information om tungt vatten och deuterium: Heavy_water , Deuterium#Abundance , Vienna_Standard_Mean_Ocean_Water , Isotopes_of_hydrogen och länk 1.

Se även Norwegian_heavy_water_sabotage , vilket är det närmaste norska fjordar med tungt vatten man kan komma.
/Peter E

Nyckelord: grundämnen, förekomst [4];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Astro/deuabund.html

*

Universum-Solen-Planeterna [18793]

Fråga:
Det finns indikationer om att vattnet på månen bildats av väte från solen. Hur kan man veta det?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej! Vetenskapsradion meddelar att vattnet på månen bildats av väte från solen. Väteisotopsammansättningen skulle vara annorlunda än det jordiska vattnets. Hur skiljer sig isotopsammansättningarna åt? Går det att förklara orsakerna?
/Thomas Å, Knivsta

Svar:
Vetenskapsradions notis finns på lank 1. Av originalartikeln framgår dels att det mesta vätet förekommer i form av OH och att de flesta proverna (som är mångrus från Apollo-färderna 1969-1972) innehåller mycket lite deuterium. Den låga deuteriumförekomsten tyder på att vätet kan komma från solen.

Förhållandet i förekomst fdp = 2H/1H (deuterium/protium, förhållandet mellan antalet kärnor) varierar mycket på olika ställen i universum. Nästan allt deuterium bildades strax efter Big Bang. Som synes i figuren i fråga 13117 var

fdp = 4*10-5/(0.75*2) = 2.7*10-5

strax efter Big Bang. (2:an kommer av att figuren ger förekomsten uttryckt i massa.) Detta är troligen värdet i jätteplaneterna.

I stjärnor reagerar (förbränns) deuterium mycket tidigt, så förekomsten är mycket låg.

I jordens hav är

fdp = 1.5576*10-4

alltså mycket högre än värdet vid Big Bang. Orsaken är att masskillnaden mellan isotoperna är mycket stor, så protium är mycket mer lättrörligt och försvinner lättare från jorden.

Wikipedia har en mycket bra sammanfattning av deuteriumförekomsten: Deuterium .
/Peter E

Nyckelord: grundämnen, förekomst [4]; nyheter [11];

1 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5307600

*

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [17803]

Fråga:
Vilket är det mest sällsynta ämnet i hela världen, vilket är det tyngsta och vilket är det lättaste?
/Marcus c, skogstorpsskolan, Långås

Svar:
Det mest sällsynta är nog det nyss framställda ämne 117 - det har inget namn ännu. Man har bara framställt några få atomer av ämnet, och de sönderföll omedelbart. Se länk 1. Se fråga 17562 för förekomsten av alla ämnen.

Fasta ämnens densiteter finns på WebElements - density of elements . Där kan man se att Li är lättast och Ir har högst densitet av de ämnen som finns naturligt.
/Peter E

Nyckelord: grundämnen, förekomst [4];

1 http://prl.aps.org/abstract/PRL/v104/i14/e142502

*

Universum-Solen-Planeterna [17562]

Fråga:
Hej! Nobelpriset handlar mycket om kol i år. Det finns väl en rätt stabil mängd kol på jorden i olika skepnader(CO2, C, kolväten etc) sedan några årmiljarder. Finns det samma mängder på andra planeter i solsystemet? Ja, är grundämnesfördelningen på andra planeter samma som på jorden? Om de skiljer sig Så: Finns förklaring till det?
/Thomas Å, Knivsta

Svar:
Thomas! Ja, det är facinerande hur många vitt skilda former att rent kol (s.k. allotroper av kol) det finns: diamant (Diamond ) grafit (blyerts, Graphite ), grafén (tvådimensionell skiva, Graphene ), fullerene (fotboll med 60 C-atomer, Fullerene ) och kol-nanotuber (cylinder, Carbon_nanotubes ).

Det som gör att kol har så många allotroper (Allotropes_of_carbon ) är att kol har fyra bindningar som kan binda till andra kolatomer. I diamant är alla fyra aktiva, vilket gör diamant till det hårdaste naturligt förekommande ämnet. I de övriga allotroperna är tre bindningar aktiva, och man får tvådimensionella strukturer.

Kol är det fjärde ämnet i förekomst i universum. Det är bara väte, helium och syre som förekommer mer. Nedanstående figur från Wikimedia Commons visar förekomsten i solsystemet för alla ämnen (Abundance_of_the_chemical_elements ).

Eftersom solen dominerar vad gäller solsystemets massa gå ger figuren i princip solens sammansättning. Alla ämnen från kol och uppåt har tillverkats i stjärnor (se grundämnen, bildandet av ) - vid Big Bang bildades i stort sett bara väte och helium.

Förekomsten av ämnen tyngre än helium (vilka astronomerna benämner metaller) varierar mycket beroende på vilket gasmoln en stjärna har bildats ur. Om det funnits många stjärnor som producerat metaller och spritt ut dessa i rymden, så innehåller stjärnan mycket metaller. Om en stjärna bildats direkt ut Big Bang material, så innehåller den inga metaller. De stjärnor som innehåller mycket metaller har mycket högre sannolikhet att kunna bilda planetsystem.

Förekomsten av grundämnen i planeter, kometer etc. varierar mycket beroende på vilka kemiska föreningar som bildas, vid vilken temperatur (avstånd från stjärnan) planeten bildas, och förekomsten av strålningstryck som blåser bort gasen. Jätteplaneterna Jupiter och Saturnus har av dessa skäl en helt annan sammansättning än de jordlika planeterna.

Vad gäller kolförekomsten på jorden kan man se från figuren i fråga 14739 att det mesta kolet förekommer som kalksten och organiskt material i sedimentära bergarter./Peter E

Nyckelord: grundämnen, förekomst [4]; kol [3];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.