Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

2 frågor/svar hittade

Blandat [17671]

Fråga:
När man andas en kall dag bildas det en gas när man andas. Vad beror detta på och hur kallt ska de vara för att de ska bildas gas när man andas?
/Björn N, gökstensskolan, Torshälla

Svar:
Björn! Det som sker vid andning är att en del av syret i luften tas upp i blodet av de röda blodkropparna och koldioxid (som är en restprodukt vid metabolismen, se fråga 14114 ) avges och kommer ut med utandningsluften. Eftersom syre och koldioxid är färglösa gaser, så ser man inget av detta.

Det man ser på utandningsluften när det är kallt ute är att vatten kondenseras till dimma. Anledningen är att utandningsluften även innehåller mer vattenånga än inandningsluften eftersom den värms upp i lungorna och eftersom varm luft kan innehålla mer vatten i gasform än kall luft. Så när utandningsluften kyls ner till omgivningens temperatur innehåller den mer vattenånga än luften kan bära, så en del av vattenångan kondenseras till små vattendroppar (dimma). Vatten som kondenseras på en fast yta (t.ex. en kall spegel) kallas för imma. Man kan inte säga exakt vid vilken temperatur detta sker (daggpunkten beror av hur mycket vattenånga som finns i luften), men erfarenheten säger nedåt fryspunkten.

Se även Luftfuktighet#Daggpunkt och fråga 1632 .
/Peter E

Nyckelord: daggpunkten [2];

*

Blandat [1632]

Fråga:
Hej! Jag undrar hur och varför imma uppstår på glas. Finns det glas som inte immar?
/Gunnar T, Malmö

Svar:
Imma uppstår när vattenånga (vatten i gasform) kondenseras, dvs övergår från gasform till flytande form normalt som små droppar.

Exempel: Vid 23 oC är vattenångans mättnadstryck 2.8 kPa (tabell i Vapour_pressure_of_water ). Om relativa fuktigheten är 50%, är vattenångans partialtryck 1.4 kPa. Går vi sen in i tabellen, finner vi, att vattenångan har mättnadstrycket 1.4 kPa vid en temperatur av 12 oC. Man säger att daggpunkten är 12 oC.

På engelska heter det "dew point", och den anges alltid i flygväderrapporter. Det innebär att föremål kallare än 12 grader får dagg, eller imma om det är glas.

Allt som är kallare än daggpunkten kondenserar vattenångan. Att imman syns på glaset, beror på att den inte är en jämn film, utan består av små droppar, som sprider ljuset. Vattenångan kan även kondenseras på små partiklar som finns fritt svävande i luften - resultatet kallas moln eller dimma.

Luftfuktigheten mäts t.ex. men en daggpunktsmätare (se Hygrometer#Daggpunktsmätare ).

Försök: Tvätta två glasskivor alldeles rena med varmt vatten och diskmedel. Skölj den ena i vatten, men inte den andra. Låt torka. Lägg in i kylskåp, och ta ut efter 10 minuter. Blir det imma på båda?
/KS

Nyckelord: daggpunkten [2];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.