Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

4 frågor/svar hittade

Ljud-Ljus-Vågor [21267]

Fråga:
Hej jag fick inte svar på min fråga. Jag frågade INTE om lågan, jag frågade om VAD det är jag ser då jag ser luften "svaja" ovan en eld eller ovan sand i en varm öken tex....

Fråga: Hej Då man ser luften "röra" på sig ovan en eld eller i en varm öken. Vad är det man ser då? Man kan ju inte se luft eller värme, vad är det man ser? Har detta fenomen ett namn? Snälla svara på detta! /Jennie A, Grevåker, Hammerdal
/Jennie A, Hammerdal

Svar:
Frågan (21265 ) var lite tvetydigt formulerad. Med tillägget förstår jag att du syftar på hägringsfenomen, dvs brytningsfenomen i luft:

Det fenomen du syftar på är en tillämpning av fenomenet "undre hägring" i fråga 629 :

Hägring är ett optiskt fenomen som beror på ljusstrålarnas brytning och reflexion mot luftlager av olika täthet och som uppträder då atmosfärens brytningsindex varierar med höjden. (hägring )

I fråga 4300 visas hur brytningsindex varierar med luftens densitet.

Om luften närmast marken är varmare så är densiteten lägre och därmed är brytningsindex lägre. Om ljuset från föremålet kommer in med en liten vinkel mot marken, så kommer ljuset att totalreflekteras (se fråga 9810 ) -- samma sak som händer med ljus som faller in nerifrån mot en vattenyta, se fråga 13803 .

Den flimrande effekten uppkommer av luftens turbulens.
/Peter E

Nyckelord: hägring [4]; totalreflektion [9];

*

Blandat [629]

Fråga:
Varför blir vissa hägringar, så kallade "luftslott" eller "fata morgana" upp och nervända?
/

Svar:
Hägringar uppkommer då det finns skikt av luften som har mycket olika temperatur. Ljuset bryts när det går från ett skikt till ett annat och effekten blir att skiktet kan fungera som en spegel. Anledningen till brytningen är att om luftskikten har olika temperatur, så har de olika densitet och därmed olika brytningsindex.

Uppkomsten av en "undre" hägring förklaras i bilden nedan. Om luften närmast marken är varmare så är densiteten lägre och därmed är brytningsindex lägre. Om ljuset från föremålet kommer in med en liten vinkel mot marken, så kommer ljuset att totalreflekteras - samma sak som händer med ljus som faller in nerifrån mot en vattenyta, se fråga 13803 .

En "övre" hägring (hägringen är ovanför den direkta bilden av föremålet - föremålet kan tom vara osynligt under horisonten) uppkommer på samma sätt förutom att luften nära marken är kallare än luften ovanför (en s.k. inversion).

Observera: Du har säkert sett hur asfalten blir helt blank på långt håll en varm sommardag. Det beror på att himlen "speglar sig" i luftskikten. Det som ser ut som vågor, eller darrningar, är luftvirvlar.

Att bilden blir upp och ner är samma fenomen som att spegelbilden i en sjö av träden vid strandkanten blir upp och ner.

Läs: Boken "Varför är himlen blå" av Göran Grimvall innehåller en trevlig beskrivning av olika typer av hägringar. Se även artikeln om hägringar i Ufologiskt misstolkningslexikon online , hägring , Hägring Mirage och länk 1 nedan.//lpe

Nyckelord: hägring [4]; totalreflektion [9];

1 http://science.howstuffworks.com/mirage.htm

*

Ljud-Ljus-Vågor [4300]

Fråga:
Har gått igenom er frågelåda angående fenomenet hägring, hittade inte där vad jag ville ha. Jag ska göra ett specialarbete om hägringar. Ska försöka göra de tre olika hägringstyperna som finns i liten skala och har därför nu lite funderingar. Jag vill räkna ut hur stora temperaturskillnaderna i luften behöver vara innan jag försöker göra något. I och med att luftens densitet varierar med luftens temperatur, skulle jag vilja veta hur ljuset bryting (brytningslagen) beror av temperaturen eller densiteten hos ett ämne (luft). För att i förhand veta hur stor temperaturskillnaden måste vara för att få totaltreflexion i luft. Är det möjligt att gå denna väg? Jag vet att detta bygger på att ljuset bryts vid ett visst skikt. Detta är ju inte vad som sker vid en hägring då ljuset bryts gradvis. För att tillsist bli totalreflexion. MEN detta borde ju vara likgiltigt eller?
/Olle T, Sundsta-Älvkulle (SÄG), Karlstad

Svar:
Jo, din sista fundering är riktig. Man kan räkna på det som om det var en skarp övergång. Brytningsindex för luft ges ungefär av:

n = 1.000278 + 0.00000107 * (15 - t)

där t är temperaturen i oC. Lufttrycket antas vara 101.3 kPa. Dessa uppgifter är hämtade ur Kohlrausch: Praktische Physik. Utgågspunkterna är följande:

1. Brytningsindex är 1.000278 vid 15 oC, våglängden = 540 nm.

2. n - 1 är proportionell mot densiteten
/KS

Nyckelord: hägring [4];

*

Ljud-Ljus-Vågor [1504]

Fråga:
Vi har gjort ett experiment (ofta visat av Alf Ölme på studiedagar) En laserstråle får passera genom ett rektangulärt glaskärl, fyllt med vatten, ljustrålen träffar från sidan, nära vattenytan. Man belyser uppifrån med en värmelampa och ser då att ljusstrålen böjs nedåt. Förklaring?
/Ole L, Hvitfeldtska, Göteborg

Svar:
Vatten är ganska ogenomskinligt för värmestrålning (infrarött ljus). När man belyser vattenytan ovanifrån med värmelampan, kommer energin att absorberas i ytskiktet, som värms upp. Det får också lägre densitet, varför det det inte så lätt blandar sig med det kallare vattnet under.   Det varma vattnet har också lägre brytningsindex, vi får vad man kallar en "gradient" i brytningsindex, och det är orsaken till att laserstrålen böjs.

Analogt fenomen 1: Simmar man under vattnet med cyklopöga, kan man bara se himlen ned till en viss vinkel från zenit. Därefter ser man reflekterad botten ( totalreflexion ). Detta beror alltså på skillnaden i brytningsindex mellan luft och vatten. Omvänt, om man placerar sig lämpligt på stranden, kan man titta på en fisk utan att fisken ser en.

Analogt fenomen 2: En vacker vårdag blåser solvärmd luft ut över det kalla vattnet. Är omständigheterna gynnsamma, kan vi få en stabil skiktning, med ett varmt luftskikt ovanför ett kallt. En ö i havsbandet kan då synas i två upplagor, en rättvänd, där ljuset har gått genom den kalla luften, och ovanför, en upp och nedvänd, där ljuset speglats (böjts) mot den varma luften. Detta är en typ av hägring.
/KS

Se även fråga 629

Nyckelord: hägring [4];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.