Visa fråga/svar

 

Ljud-Ljus-Vågor [9810]

Fråga:
Gränsvinkeln för totalreflektion sägs vara då den brutna linjen bildar 90 grader med ytnormalen. Inträffar totalreflektion verkligen då eller måste infallsvinkeln vara större än detta gränsvärde?
/Sebastian J, Vasa

Svar:
Totalreflektion är ett fenomen, då ljusstrålar reflekteras i en gränsyta mellan två medier med olika optisk täthet. Om ljuset kommer från det optiskt tätare materialet, finns vid tillräckligt stor infallsvinkel inget utrymme för en bruten stråle i det optiskt tunnare mediet, och allt ljus reflekteras tillbaka in i det optiskt tätare mediet, se nedanstående figur från Totalreflexion .

q betecknar infallsvinkeln (vinkeln mot normalen). Gränsvinkeln för totalreflektion är (brytningslagen):

qc = sin-1(n2/n1)

Här antas om brytningsindexen för de båda medierna att n1 > n2 .

Totalreflektion inträffar då q > qc, gränsen är alltså då utgångsvinkeln är 90o./KS/lpe

Nyckelord: totalreflektion [9]; ljusbrytning [26]; #ljus [63];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.