Dokumentation

 

Principer för frågelådan

Resurscentrum för fysik är i första hand till för skolans behov, men även andra än elever och lärare kan få svar. Det viktiga är att frågan är "intressant". Bra frågor/svar för Frågelådan har flera av följande egenskaper:

 • Frågan är av rimligt allmänt intresse.
 • Frågan illustrerar en fysikalisk princip eller lag.
 • Svaret finns inte tillgängligt genom en enkel sökning i databasen.
 • Frågan behandlar åtminstone ytligt vad man kan kalla fysik, och är inte helt inom en annan specialitet, t.ex. medicin.
 • Stimulerar intresset för fysik hos eleverna.
 • Ämnen med aktualitetsvärde prioriteras.
 • Uppmuntrar eleverna att fundera vidare så att de med tiden tillägnar sig ett vetenskapligt tänkande.
 • Att frågan har ett vetenskapligt svar som vi kan stå för.
 • Det är i vissa fall nyttigt att frågaren talar om varför hon/han vill ha svar på en fråga - att det ligger något mer bakom än att man bara vill se om vi kan svara.
Vi får 20-40 frågor i veckan, och en del frågor tar mycket tid att besvara. Vi måste därför antingen svara mycket kortfattat (t.ex. med en hänvisning till var svaret kan finnas), dröja ett tag med svaret (upp mot en vecka i vissa fall), eller t.o.m. lämna några frågor obesvarade. Exempel på frågor som riskerar hamna i denna "strykklass" är:
 • Redan besvarade frågor lätt tillgängliga i databasen, speciellt om frågeämnet finns som nyckelord.
 • Uppslagsboksfrågor av typen "Vad är jordens diameter?".
 • Räkneuppgifter (eftersom avsikten med dessa är att eleven skall lära sig något genom att tillämpa kunskap - svaret är ointressant eftersom uppgifterna ofta är artificiella).
 • Flera delfrågor om vitt skilda ämnen.
 • Serier av frågor där det är uppenbart att eleverna fått i uppgift att fråga vad som helst. Sådana frågor uppfyller oftast inga av ovanstående kriterier för bra frågor.
 • Anonyma frågor eller uppenbara "trams-frågor".
 • Vaga eller omfattande frågor, t.ex. "Jag skall skriva ett arbete om energi: berätta allt ni vet om fission och fusion!".
 • Frågor som inte har någon anknytning till fysik. Se länken nedan för aktiva frågelådor i andra ämnen.

Eftersom det som sagt ibland dröjer lite innan vi hinner svara, har vi infört ett system som halv-automatiskt skickar e-post till frågaren när frågan besvarats. Ibland kan vi använda denna facilitet för att fråga efter klargöranden vad gäller en fråga. Det är därför bra om alla som ställer frågor fyller i sin e-post adress in frågeformuläret.

Fyll även i skolstadium eller ålder så vi vet vilken nivå vi skall lägga svaret på.

 

Svar

Vi som svarar är erfarna fysiker och pedagoger, och vi tar när så behövs hjälp av kollegor vid Fysiska institutionen eller andra institutioner. Vi försöker att ge så korrekta svar som möjligt, men var kritisk, vi kan ha fel någon gång! Några kommentarer om att svara på fysikfrågor:

 • Inom vetenskapen finns oftast inga absoluta sanningar. Det bästa vi kan göra är att tala om var vetenskapen står i dag. Att ha ett öppet sinne för nya rön är vetenskapsmannens/kvinnans viktigase egenskap.
 • I fysik kan vi inte svara på frågan Varför? Varför attraherar en massa en annan massa? Vi kan beskriva denna tyngkraft med Newtons språk eller som en krökning i rymden som Einstein gjorde. Men Varför? kan vi aldrig svara på - det vet vi helt enkelt inte, det bara är så. Lite otillfredsställande kan tyckas, men fysiken är en empirisk (baserad på erfarenhet) vetenskap. Detta till skillnad från matematiken som är en axiomatisk (baserad på antaganden) vetenskap.
 • Förklaringar kan också läggas på olika nivåer. Man förklarar inte t.ex. svarta hål på samma sätt för en elev på lågstadiet som för en fysikstuderande på universitetet. Både språket och abstraktionsnivån är olika. Därför är det viktigt att den frågande tydligt indikerar sin bakgrund.

 

Ikoner mm

Referens till nyckelord eller frågenummer.
Referens till dokument i länkdatabasen.
Referens till Engelska Wikipedia-artikel.
Referens till Svenska Wikipedia-artikel.
Referens till Kort artikel i Nationalencyklopedin. Om användaren har en prenumeration på NE kan hon läsa även den långa artikeln.
definition Formell definition av en storhet/företeelse.

 

Länkar

 

Lokala länksamlingar

 

Statistik för frågelådan

 

Tekniskt/praktiskt om frågelådan

Frågelådan är helt databasdriven, dvs alla sidor genereras från data i en databas.

 • Enkel sökning (textsträng). Om söksträngen är ett tal så sökes på fråge-ID och referenser till frågan.
 • Avancerad sökning (flera ord samt ICKE-funktion).
 • Frågelådan är integrerad med en länkdatabas, vilket innebär att man kan referera till länkar med en enkel syntax. Länkarna i länkdatabasen kan läggas in med ett enkelt gränssnitt och de kontrolleras automatiskt varje dag, varför risken för "döda länkar" minskar.
 • Sökning på nyckelord kan användas för att enkelt hitta frågor om ett visst ämne. Nyckelord med * framför sig är mer generella nyckelord som antingen refererar till sammanställningar eller till svar i olika ämnen. Exempel: *miljöpåverkan
 • Nyckelordslistan under ett svar kan användas för att hitta fler frågor/svar om det aktuella ämnet.
 • Frågor/svar som endast är aktuella en begränsad tid kan märkas med ett "bäst före datum" och automatiskt gallras ut.
 • Halvautomatiskt system för att skicka e-post till frågaren när frågan är besvarad.

 

Smileys  
För att göra betydelsen av elektroniska meddelanden tydligare har det utvecklats en sed att använda s.k. smileys. Följande begränsade urval av smileys stöds i frågor och svar:

Text-kod Symbol Betydelse
:-) leende, håller med
:-( rynkar pannan, ledsen
;-) blinkar, skojar bara
:-! Eureka!, nu förstår jag!
:-# riktigt arg!
:-? förvirrad, förstår inte
:-$ mycket roligt!
:-< som att slå huvudet i en vägg!

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.