Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

2 frågor/svar hittade

Universum-Solen-Planeterna [20532]

Fråga:
Samband mellan solaktivitet och klimat
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Solmaximum och solminimum. Jag tror att när det finns en solmaximum skulle medeltemperaturen på jorden kanske kunna vara lite högre än vanligt, men jag vet inte om det är en fel gissning. Kan solaktivitet (solmaximum och solminimum) betydligt påverka temperaturen?
/Ruben L, Umeå

Svar:
Instrålningen (solarkonstanten, se fråga 13917 ) ändrar sig med mindre än en promille, se den röda kurvan i nedanstående figur från Solar_activity_and_climate . Det är tydligt att jordens medeltemperatur (blå kurva) har en ökande tendens, vilket av de flesta forskare anses bero på den ökande förekomsten av växthusgasen CO2 från förbränning av fossila bränslen. Någon direkt korrelation mellan medeltemperatur och instrålningen går knappast att se.

Däremot finns det ett tydligt samband mellan instrålningen och solaktiviteten (maximum 1991 och 2001, se Solar_maximum ): instrålningen är lite högre vid maximal solaktivitet.

Solaktiviteten påverkar instrålningen på flera sätt. Förekomsten av många solfläckar (Sun_spot ) minskar instrålningen eftersom solfläckarna är kallare än solytan. Soleruptioner Solar_flare sänder ut mer energirik strålning, så många soleruptioner tenderar att öka instrålningen. Som synes i figuren nedan är det den senare effekten som dominerar: hög solaktivitet ger större instrålning. Detta borde synas på medeltemperaturen, men det gör det inte. Det är fullt klart att den ökning i jordens medeltemperatur som är tydlig i den översta kurvan inte beror av en ökning av instrålningen. Sambandet sedan 1980 mellan solaktiviteten (mätt med speciella satelliter) och jordens medeltemperatur är alltså inte etablerad, utan temperaturhöjningen orsakas av något annat, sannolikt växthusgaser i atmosfären.

Det har föreslagits en indirekt orsakskedja för sambandet mellan solaktivitet och medeltemperatur, se länk 1 och 2:

hög solaktivitet --> starka magnetfält runt jorden --> magnetfälten skyddar jorden från galaktisk kosmisk strålning --> mindre jonisation i atmosfären --> mindre molnbildning i atmosfären --> mindre utstrålning --> högre medeltemperatur

Man har t.o.m. föreslagit att den globala uppvärmningen skulle kunna förklaras av en minskning av den kosmiska strålningen som träffar jorden. Någon sådan systematisk minskning har emellertid inte konstaterats genom direkta mätningar. Oscillationer med en period på 11 år i förekomsten av kosmisk strålning har emellertid konstaterats, se figur i länk 2. (Observera att man vänt på skalan för den kosmiska strålningen!)/Peter E

Nyckelord: solaktivitet [2]; klimat [11]; solarkonstanten [6]; växthuseffekten [36];

1 https://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm
2 https://www.skepticalscience.com/cosmic-rays-and-global-warming.htm

*

Universum-Solen-Planeterna [12577]

Fråga:
Var hittar jag information om tidsangivelser för solplasmautslungningar + 2 veckor så att jag kan planera in ett veckobesök hos en lapp som hyr ut en kåta i trä norr om Arjeplog för mina utländska vänner med nattskidåkning nu när jag har blivit pensionär efter 30 års boende utomlands. Med bästa hälsningar och god forsättning.
/Bo L, Livets skola, erik@boho.net, Sthlm

Svar:
God fortsättning Bo och alla läsare av frågelådan!

Det är inte lätt att förutsäga individuella plasmautslungningar, men de observeras kontinuerligt, bland annat med rymdsonden SOHO , så man har ett par dagars varsel. Däremot känner man till den allmänna solaktiviteten vilken inte ändrar sig så fort.

Bra allmän information om norrsken på svenska: Norrsken, IRF, Kiruna och på engelska: Auroras - Paintings in the Sky .

Henrik Lundstedt leder Institutet för rymdfysik, Lund där man studerar solvindens påverkan på jorden ("rymdväder").

Förutsägelser om rymdväder: Regional Warning Center Sweden of International Space Environment Service och National Oceanic and Atmospheric Administration, Space Environment Center . Den senare (på engelska) innehåller information om bl.a. norrsken.

Statistik och prognoser för norrskensaktivitet finns här: Prognoser av Norrsken . Där finns också en länk till SMHI, för att det är klart väder är lika viktigt som att det bildas norrsken !

Bilden nedan är från IRF, Lund och visar norrskensovalen runt den magnetiska nordpolen i norra Kanada./Peter E

Se även fråga 4383 och fråga 10302

Nyckelord: solaktivitet [2]; norrsken [7];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.