Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

7 frågor/svar hittade

Universum-Solen-Planeterna [20527]

Fråga:
Färg hos norrsken
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Färgen på Norrsken och breddgrad. Jag tror att jag läste någonstans att norrsken i de högsta breddgrader nära nordpolen är ofta rödaktiga och blåa och röda i mellanbreddgrader. Kan detta stämma? I Skandinavien är norrsken oftast grön. Jag vet att färgen är relaterade till de kemiska elementen: grönt och rött för syre, och blått, violett och rött för kväve, men om hur man ser det på olika breddgrader är jag inte alls säker på.
/Ruben L, Umeå

Svar:
Den vanligaste färgen är grön. Rött förekommer ibland. Jag tror inte det har något direkt att göra med breddgrader. Både rött och grönt kommer från syreatomer. Motsvarande exciterade tillstånd har mycket olika livslängd: grönt 1 sekund och rött 2 minuter (se fråga 4383 ). Om atmosfären är tät kommer syreatomerna att deexciteras (gå till grundtillståndet) genom kollisioner utan att ljus sänds ut. Detta betyder att tillståndet motsvarande rött ljus påverkas mer, så röd strålning kommer huvudsakligen från högt upp i atmosfären där sannolikheten för kollisioner är mindre. Detta syns tydligt i nedanstående bild från Aurora ./Peter E

Nyckelord: norrsken [7];

*

Blandat [20376]

Fråga:
Hur ofta förekommer polarsken?
/Jalla Y, Kungsgårdsskolan

Svar:
Det beror på många saker. Först måste det vara vinterhalvår, annars är det för ljust. Sedan måste vädret vara klart, och man måste vara ganska långt norrut - Kiruna är bra. Förekomsten varierar även med solaktiviteten. Om dessa förutsättningar är uppfyllda, är det typiskt minst 50% chans att se norrsken. För södra Sverige är chansen liten, kanske en eller två dagar per år med lite tur.

Länk 1 innehåller bland mycket annat förutsägelser om polarsken.

Se vidare fråga 19745 , länk 2 och Polarsken#Förekomst .

Norrsken från norra Scotland:


/Peter E

Nyckelord: norrsken [7];

1 http://spaceweather.com/
2 http://geo.phys.uit.no/articl/nord_eng.html

*

Ljud-Ljus-Vågor [20106]

Fråga:
Kan man höra ljus?
/Nils H, Vitalisskolan, Trosa

Svar:
Det enkla svaret är nej. Ljus och ljus är mycket olika fenomen och sensorerna (ögat, örat) är mycket olika, se fråga 16617 .

Se även fråga 2648 och 11883 .

Fotnoter:

Länk 1 redovisar forskning om att ljus kan höras. Jag tror Huffington Post tar i lite här. Det är snarare ett exempel på hur subtilt hjärnan tolkar sinnesintryck.

I länk 2 två besvaras frågan "Låter norrsken?"
/Peter E

Nyckelord: hörsel [10]; norrsken [7];

1 http://www.huffingtonpost.com/2008/08/18/scientists-we-can-see-sou_n_119578.html
2 http://www.rymdforum.nu/?id=759

*

Elektricitet-Magnetism [19745]

Fråga:
Hur kan man göra experiment av något slag som har med norrsken att göra?! Helst något man kan göra hemma själv
/Emilia K, Normen, Nykarleby

Svar:
Emilia!

Engelska Wikipedia säger om norrsken (mer generellt polarsken eftersom det även förekommer vid sydpolen) Aurora :

An aurora is a natural light display in the sky, predominantly seen in the high latitude (Arctic and Antarctic) regions. Auroras are caused by charged particles, mainly electrons and protons, entering the atmosphere from above causing ionisation and excitation of atmospheric constituents, and consequent optical emissions.

De laddade partiklarna kommer från solen och styrs ner i jordens atmosfär av jordens magnetfält. Förekomsten av norrsken är kopplat till solaktiviteten som varierar med en period av 11 år. Kollisioner med atmosfären sker på hög höjd (90-150 km) där lufttrycket är mycket lågt.

Eftersom norrsken skapas av kollisioner mellan högenergetiska partiklar vid mycket lågt tryck är det inte möjligt att på ett relevant sätt simulera processen i labbet. De för norrsken typiska färgerna grönt och rött uppkommer genom ljusutsändning från ganska långlivade nivåer, se fråga 4383 . Detta sönderfall kan endast observeras vid mycket lågt tryck. Vid högre tryck deexciteras nivåerna genom strålningslösa kollisioner. Eftersom det vid lågt tryck finns få atomer per volymsenhet, så behöver man mycket stora volymer, vilket är omöjligt i laboratoriet.

Länk 1 beskriver ett ganska avancerat experiment som simulerar norrskens-ringarna men inte med korrekta färger. Då det involverar både högspänning och vakuum är det knappast något man kan sätta upp hemma.

Jag skulle hellre rekommendera att du försöker se ett riktigt norrsken. För dem som bor norr om polcirkeln är det ganska lätt: mörkt (dvs vinterhalvåret), klart väder, månfritt, mörkeradapterade ögon och hygglig solaktivitet.

För södra delarna av Sverige (och Finland) är norrsken ovanligt. Det syntes emellertid ett ganska bra norrsken i Skåne i mars 2015.

Norrsken sedda från södra Sverige befinner sig vanligen ganska lågt i norr. Detta ställer ytterligare krav på klart väder. Man bör ge sig ut på ett fält med fri sikt mot norr. Speciellt bör man se till att det inte finns någon bebyggelse i nordriktningen (bebyggelse betyder i allmänhet belysning).

Hur vet man om det är ett norrsken? För det första är den kalla gröna färgen typisk (se bilden nedan). De stråk som ofta syns rör sig ganska snabbt (tidskonstant c:a 10 sekunder). I södra Sverige syns oftast bara de översta svaga stråken på bilden.

Länk 2 är en sajt som bevakar solaktiviteten och signalerar för möjliga norrsken. Man kan även beställa ett nyhetsbrev med varningar, vilket kan vara bra för oss i södra Sverige.

Se även norrsken och Polarsken ./Peter E

Nyckelord: norrsken [7]; jordens magnetfält [22];

1 http://www.scienceinschool.org/2013/issue26/aurorae
2 http://spaceweather.com

*

Universum-Solen-Planeterna [12577]

Fråga:
Var hittar jag information om tidsangivelser för solplasmautslungningar + 2 veckor så att jag kan planera in ett veckobesök hos en lapp som hyr ut en kåta i trä norr om Arjeplog för mina utländska vänner med nattskidåkning nu när jag har blivit pensionär efter 30 års boende utomlands. Med bästa hälsningar och god forsättning.
/Bo L, Livets skola, erik@boho.net, Sthlm

Svar:
God fortsättning Bo och alla läsare av frågelådan!

Det är inte lätt att förutsäga individuella plasmautslungningar, men de observeras kontinuerligt, bland annat med rymdsonden SOHO , så man har ett par dagars varsel. Däremot känner man till den allmänna solaktiviteten vilken inte ändrar sig så fort.

Bra allmän information om norrsken på svenska: Norrsken, IRF, Kiruna och på engelska: Auroras - Paintings in the Sky .

Henrik Lundstedt leder Institutet för rymdfysik, Lund där man studerar solvindens påverkan på jorden ("rymdväder").

Förutsägelser om rymdväder: Regional Warning Center Sweden of International Space Environment Service och National Oceanic and Atmospheric Administration, Space Environment Center . Den senare (på engelska) innehåller information om bl.a. norrsken.

Statistik och prognoser för norrskensaktivitet finns här: Prognoser av Norrsken . Där finns också en länk till SMHI, för att det är klart väder är lika viktigt som att det bildas norrsken !

Bilden nedan är från IRF, Lund och visar norrskensovalen runt den magnetiska nordpolen i norra Kanada./Peter E

Se även fråga 4383 och fråga 10302

Nyckelord: solaktivitet [2]; norrsken [7];

*

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [4383]

Fråga:
Vad är det som bestämmer färgerna på ett norrsken?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Vad är det som bestämmer färgerna på ett norrsken?
/Pia S, Malmens friskola, Malmgerget

Svar:
Färgerna är spektrallinjer från syreatomer. I jordens magnetfält finns laddade partiklar som i spiralbanor åker fram och tillbaka mellan nord- och sydpol (strålningsbälten eller van Allen-bälten). Om en elektron från dessa bälten når tillräckligt långt ner kan det hända att den kolliderar med en syremolekyl, som kan gå sönder i två syreatomer i högt energitillstånd.

Två energinivåer är intressanta för norrskenet. Det ena har en livstid av 1 sekund, och ger grönt ljus, och syreatomen övergår till det andra tillståndet som har en livstid av 2 minuter, och ger rött ljus. Syreatomerna kan också gå ner i energi utan ljus genom kollisioner med andra molekyler. Därför uppträder norrsken bara där atmosfären är så tunn att kollisioner är sällsynta. Det är också förklaringen till att det röda ljuset syns högre upp än det gröna. Om det rör sig om ett livligt norrsken kan man se gröna norrskensstrålar som lyser till kraftigt och sedan slocknar. Kvar blir ett diffust rött sken, som långsamt dör ut.

Ibland kan ljus från kväve uppträda, men ljuset från syreatomerna dominerar. Det gröna ljuset är vanligast.

Elektroner och protoner i strålningsbältena kommer från den s.k. solvinden som består av laddade partiklar som sänds ut från solens yta. Beroende på solaktiviteten varierar solvinden ganska mycket. I de allra nordligaste delarna av Sverige är norrsken ganska vanliga. I södra Sverige är norrsken ovanliga, och förekommer bara när solaktiviteten är mycket hög. Kraftiga strömmar av laddade partiklar orsakar, förutom norrsken, även magnetiska stormar som kan störa kommunikation och el-försörjning.

Se även Norrsken, IRF, Kiruna . Bilden nedan kommer från Wikimedia Commons. Wikipedia: Polarsken och Solvind ./KS/LPE

Se även fråga 4421

Nyckelord: norrsken [7]; #ljus [63];

*

Elektricitet-Magnetism [2363]

Fråga:
Hej! Hur uppkommer norrsken? Kan det finnas norrsken på andra planeter i vårt solsystem?
/Cattis H

Svar:
Norrsken är en oegentlig beteckning på ett fenomen som uppträder vid jordens båda poler och som därför hellre bör polsken. Fenomenet beror på att jorden befinner sig i ett mer eller mindre intensivt flöde av laddade partiklar, bl a från solen. Då laddade partiklar kommer in i jordens magnetfält påverkas de så, att de spiraliserar in mot jordens poler. Då energirika partiklar kolliderar med molekyler i jordens atmosfär, exciteras dessa molekyler och atomer. När dessa sedan återgår till lägre tillstånd, sänder de ut ljus. Det är detta vi kallar polsken.

Polsken förutsätter att en planet har ett magnetfält och en atmosfär. Polsken är därför inte unikt för jorden. Man har observerat (fotograferat) polsken bl.a. på Jupiter./Carl Erik Magnusson

Nyckelord: norrsken [7];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.