Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

4 frågor/svar hittade

Universum-Solen-Planeterna [20027]

Fråga:
Rymdsonden Gaia
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej! Solsystemet skapades för 4,5 Ga sedan och sedan universum skapades torde väl ett par generationer stjärnor ha hunnits med för solen. Finns någonstans beskrivet hur stjärnhimlen/himlen såg ut då?
/Thomas Å, Knivsta

Svar:
Nej, inte i detalj. Solens och andra stjärnors rörelse är alltför kaotisk för att man skall kunna "räkna baklänges" för att återskapa stjärnhimlen. Solen har ju gjort 4.5/0.24 = 19 varv runt vintergatans centrum, se Milky_Way .

Gaia är en rymdsond som skall utföra astrometri. Den är en uppföljning av Hipparcos-sonden (se fråga 12656 ). Den sköts upp av ESA 19 december 2013 och kretsar i en Lissajous-bana runt den andra lagrangepunkten L2 (se fråga 15179 och nedanstående bild) i sol-jord-systemet.

Gaia skall under tiden 2014-2019 göra observationer som gör det möjligt att sammanställa en katalog med data för över ettusen miljoner (en miljard) stjärnor -- vintergatan innehåller 200-400 miljarder stjärnor. Den primära uppgiften är att kartlägga vintergatan i detalj. Förutom mycket exakta positioner på stjärnor (vilket ger avståndet) bestäms hastigheten och stjärnans egenskaper som typ och ålder.

Förhoppningen är att man med hjälp av denna enorma datamängd från Gaia skall få en säker bild av vintergatans struktur och utveckling.

Se vidare Gaia_(spacecraft) och länk 1. Det finns en grupp vid Lunds universitet (Lund Observatory) som är mycket involverad i analysen av data från Gaia, se länk 2 och länkar från den sidan.

Se även http://sci.esa.int/gaia//Peter E

Nyckelord: nyheter [11]; parallaxmetoden [4]; Gaia [3];

1 http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Gaia/Science_objectives
2 http://www.astro.lu.se/~lennart/Astrometry/index.html

*

Universum-Solen-Planeterna [18367]

Fråga:
Hej alla experter! Jag undrar hur man kan räkna ut avståndet till solen och venus med hjälp av parallaxmetoden under venuspassagen?
/Peter E, Stockholm

Svar:
Principen är mycket enkel: från olika punkter på jorden bestämmer du exakt tidpunkt för när Venus passerar solranden, se nedanstående figur från Wikimedia Commons. Från dessa mätningar kan man beräkna parallaxen och därmed avståndet till Venus. En komplikation man måste ta hänsyn till är att även parallaxen för solen är betydande, så man bygger en modell med solen, Venus och jorden med relativa värden på halva storaxlarna a från Keplers tredje lag (12644 ) a3/P2 = konstant (P är omloppstiden vilken är enkel att mäta). Genom att mäta a för en planet kunde man även beräkna solens massa.

Parallaxmätningar i solsystemet är numera endast av historiskt intresse eftersom man kan göra mycket mer exakta mätningar med radar.

Se vidare Venus_transit och Venuspassage . Dokumentet länk 1 är fortfarande ganska aktuellt (någon länk kan ha försvunnit).

Länk 2 är en mycket omfattande sajt som i stor detalj beskriver ett mätning som genomfördes av amatörer vid venuspassagen 2004. Man erhöll som slutresultat bland annat att en astronomisk enhet (halva storaxeln hos jordbanan) är

149 608 708 km ± 11 835 km

vilket är ungefär en standardavvikelse från det mer exakta värdet från radarmätningar./Peter E

Nyckelord: parallaxmetoden [4]; Venus [10];

1 http://www.fysik.org/WebSite/showPage.asp?ch=17&it=290
2 http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/

*

Universum-Solen-Planeterna [12656]

Fråga:
Hur bestämmer man avståndet till stjärnorna?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Om jag vill bestämma avståndet till närmsta stjärna med hjälp av parallaxmetoden, vilken minsta förstoring ("med bibehållen skärpa") skulle då behövas? Hur ska man tänka?
/Erik S

Svar:
För de närmaste stjärnorna använder man parallax-metoden, se bilden nedan. När jorden rör sig i sin bana runt solen kommer närbelägna stjärnor att beskriva små ellipser i förhållande till avlägsna stjärnor.

Om vinkeln p är 1" (1 bågsekund = 1/3600 grad) är avståndet 1 parsec eller 3.26 ljusår. Avståndet R i ljusår ges av uttrycket

R = 3.26/p

Vi behöver inte bekymra oss om tangenten (se bilden) eftersom vinkeln p är mycket liten. Den första parallaxen mättes 1838 av Friedrich Bessel för stjärnan 61 Cygni. Värdet var 0.3", vilket placerar stjärnan på ett avstånd av ungefär 11 ljusår.

De närmaste stjärnorna befinner sig på ett avstånd av över 4 ljusår, så man måste mäta vinkeln med en precision av bättre är 0.1" om mätningen skall vara meningsfull.

De i särklass bästa mätningarna av parallaxer har gjorts med en europeisk satellit som heter Hipparcos, se Astrometri . Hipparcos mätte parallaxer med en precision av en tusendels bågsekund. Nästa projekt, Gaia, skall ge en precision av en hundratusendels bågsekund.

För att mäta avstånden till mer avlägsna stjärnor måste man använda sig av mer indirekta metoder. Det flesta av dessa bygger på att man på något sätt känner till sjärnans verkliga (absoluta) ljusstyrka. Om en stjärna på avståndet 10 parsec lyser med en ljusstyrka av 1, så skulle den på dubbla avståndet ha ljusstyrkan 1/4, se länk 1 nedan.

Den absoluta ljusstyrkan kan bestämmas på många sätt, t.ex. genom att detaljstudera stjärnans spektrum eller, för vissa variabla stjärnor, ljuskurvan./Peter E

Se även fråga 10021 och fråga 12664

Nyckelord: parallaxmetoden [4];

1 http://www.astronomynotes.com/starprop/s3.htm

*

Universum-Solen-Planeterna [12314]

Fråga:
Hur bestämmer man avståndet till en stjärna med parallaxmetoden?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Frågan är ställd av oss lärare här! Vi diskuterade vilka faktiska mätningar man gör när man bestämmer avståndet till en stjärna med parallaxmetoden....alltså hur görs verkligen mätningen mer exakt?!
/ulf j, Malmö Borgarskola

Svar:
Klassisk metod: Man bestämmer en närliggande stjärnas position relativt avlägsna stjärnor, dvs man mäter upp små vinklar med en meridiancirkel eller fotografiskt. Om detta upprepas under ett år utför stjärnan en cirkelrörelse. Denna cirkelrörelses radie i bågsekunder (vinkeln theta) ger avstånder till stjärnan R som R=r/theta om r är jordbanans radie och theta vinkeln i radianer.

Modern metod: Man mäter fortfarande vinklar men med en sofistikerad satellit Hipparcus eller i framtiden GAIA. För detaljer se denna trevliga sajt från Institutionen för astronomi vid LU: Astrometri .
/Peter E

Nyckelord: parallaxmetoden [4];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.