Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

3 frågor/svar hittade

Elektricitet-Magnetism [21271]

Fråga:
I kemin pratade vi om metallbindningar och som jag förstod det så blev metallatomerna i en metallbit i regel starkare bundna till varandra när de hade fler delokaliserade elektroner. Alltså så att metallatomerna med 2 delokaliserade elektroner per atom i regel var starkare bundna till varandra än de med 1 delokaliserad elektron per atom. Om detta stämmer, borde man inte kunna påverka en metalls kok och smältpunkter med hjälp av att ladda den med fler elektroner? Om inte så är fallet, hur skulle en metallbit påverkas av att laddas, med tanke på att det då finns fler elektroner som kan röra sig i metallen?
/Lukas W, Katedralskolan Lund, Lund

Svar:
Sambandet mellan antalet delokaliserade elektroner och bindningens styrka är inte helt 100%-ig, se t.ex. videon nedan (Zn och Ag).

Att ladda upp en metallbit för att öka antalet fria elektroner och därmed t.ex. smältpunkten fungerar inte eftersom alla extraelektroner kommer att repellera varandra och samlas så långt sim möjligt från varandra, dvs på ytan.

Se även fråga 20368 och Metallbindning .


/Peter E

Nyckelord: metall, smältpunkt [3];

*

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [20368]

Fråga:
Hej! Hur funkar/vad händer med metallbindningar när en metall blir till flytande form,? och gasform?
/linus h, Hvitfeldtska, ASKIM

Svar:
Metallbindning är den typ av kemisk bindning som är karakteristisk för metaller. I en metall bildar metallatomernas valenselektroner inte par, som de gör i icke-metalliska kovalenta bindningar. De är inte heller lokaliserade till bestämda atomkärnor utan rör sig fritt omkring hela strukturen. Detta är inte en helt slumpmässig rörelse eftersom elektronerna påverkas av ömsesidig repulsion och dessa elektroner sägs vara "delokaliserade". Detta kan liknas vid ett "elektronmoln" som omger en jättestruktur av positivt laddade metalljoner. (Metallbindning )

Om man värmer metallen till smältpunkten kan de positiva jonerna röra sig i förhållande till varandra så att den ordnade strukturen förstörs, men den starka bindningen från elektronmolnet finns kvar. Metallbindningen finns kvar tills man når kokpunkten, då de positiva jonen neutraliseras och övergår i gasform. Detta betyder att kokpunkten är ett bättre mått på styrkan hos metallbindningar än smältpunkten.

Smältpunkten hos metaller visas i figuren i fråga 18885 . Kokpunkten (figuren nedan) är oftast mycket hög, och den är ganska väl korrelerad till antalet valenselektroner som avges i den fasta fasen (1-3 elektroner). Man ser t.ex. att alkalimetallerna (kolumnen längst till vänster i periodiska systemet), som bara avger en elektron per atom, har mycket låg kokpunkt jämfört med de flesta metaller.

Se vidare länk 1 och en mycket bra video i länk 2./Peter E

Nyckelord: metall, smältpunkt [3];

1 http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/metallic.html
2 https://www.youtube.com/watch?v=Bjf9gMDP47s

*

Värme [18885]

Fråga:
Varför har gallium så låg smältpunkt?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej! I vårt projektarbete jobbar vi med gallium. Denna metall har vissa speciella egenskaper, bl.a. en väldigt låg smältpunkt för att vara metall, men vad beror det på?

Har det att göra med atomernas struktur i ämnet eller varför har gallium en så låg smältpunkt medan andra metaller har det ej? Finns det en enklare förklaring eller blir den snabbt väldigt komplex?
/Gustaf A, Västerhöjdsgymnasiet, Skövde

Svar:
Gustaf! Gallium är förutom kvicksilver och ett par alkalimetaller den enda metallen som är flytande vid nära rumstemperatur. Smältpunkten är 30oC, se länk 1. Man kan se i nedanstående bild att fler metaller i närheten av gallium har relativt låga smältpunkter.

Wikipedia-artikeln om Gallium, Gallium , innehåller en diskussion om smältpunkten:

Gallium does not crystallize in any of the simple crystal structures. The stable phase under normal conditions is orthorhombic with 8 atoms in the conventional unit cell. Each atom has only one nearest neighbor (at a distance of 244 pm) and six other neighbors within additional 39 pm. Many stable and metastable phases are found as function of temperature and pressure.

The bonding between the two nearest neighbors is covalent, hence Ga2 dimers are seen as the fundamental building blocks of the crystal. This explains the drop of the melting point compared to its neighbor elements aluminium and indium.

Det väsenliga är om bindningar är kovalenta (när två atomer "delar" på elektroner). Dessa är riktningsberoende och tillåter inte stora avvikelser från optimal riktning och atomärt avstånd. Om det inte finns några riktningsberoende bindningar (eller som i galliums fall de är ganska svaga) kan atomerna glida förbi varandra och metallen uppför sig som en vätska.

Tänk dig två samlingar med stålkulor. Den ena lägger du i en hink och den andra i en plastpåse. Kulorna i hinken kommer att vara svårrörliga och uppföra sig som i en kristall. Kulorna i plastpåsen kan däremot röra sig ganska fritt och uppföra sig som en vätska.

Att gallium inte bildar stora stabila kristaller är ju en utmärkt förklaring till den låga smältpunkten - tills man ställer sig frågan varför gallium inte bildar kristaller. Det är här det blir svårt - det beror helt enkelt på hur de yttersta elektronerna är ordnade elektronskalen. Att förstå detta i detalj är inte lätt./Peter E

Nyckelord: metall, smältpunkt [3];

1 http://www.webelements.com/periodicity/melting_point/

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.