Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

3 frågor/svar hittade

Energi [16660]

Fråga:
Frågor om vågenergi
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
1 Vad kostar det ungefär för produktion av vågkraft?

2 Vad är positivt och negativt med att använda vågkraft?

3 Hur är ett vågkraftverk uppbyggt?

4 Vad är konsekvensen för miljön med vågkraft?
/Matilda J, Häggviksskolan, Sollentuna

Svar:
Matilda, Jenny, Elin! Bra frågor som täcker det mesta om vågkraft! Jag antar det är ett projekt ni skall göra, så ni vill väl inte att jag gör det för er? Jag kommer bara att visa er i rätt riktning, så ni får göra jobbet själv. Om det under era studier uppkommer fysikaliska frågor på detaljer får ni gärna återkomma!

1 Svårt att säga eftersom man i stort sett har endast testanläggningar. Än så länge är det därför dyrare än andra energikällor.

2 Se länk 1 (tyvärr på engelska men lätt sådan).

3 Se Vågkraftverk och länk 2. Bilden nedan är från Wikimedia Commons och visar en mycket enkel konstruktion som testas i bohuslän: boj, lina och linjärgenerator.

4 Egentligen bara att man har en massa guppande flöten som ser fula ut och som båtar kan kollidera med.

Se även länk 2, vågenergi och Wave_power ./Peter E

Nyckelord: energikällor [26]; vågenergi [3];

1 http://www.childrensuniversity.manchester.ac.uk/interactives/science/energy/discovermore/advantages.pdf
2 http://www.howstuffworks.com/wave-energy.htm

*

Ljud-Ljus-Vågor [14173]

Fråga:
Jag undrar om man kan räkna ut hur mycket energi en mekanisk våg transporterar. I vår lärobok får man reda på att mekaniska vågor transporterar energi men aldrig hur mycket energi olika vågor transporterar. Vidare undrar jag om man genom att jämföra frekvensen hos olika vågor kan veta vilken av vågorna som transporterar mest energi. (Det sistnämnda kanske en eventuell formel för energitransporten kan besvara.)
/Jonas N, Liljaskolan, Vännäs

Svar:
Nej, det finns inget generellt uttryck. Energin i en våg beror på vad det är som svänger. För en transversell våg (svänger vinkelrätt mot fortplantningsriktningen) är energiinnehållet proprtionellt mot amplituden i kvadrat.

För elektromagnetiska vågor är energin för ett kvantum proportionell mot frekvensen, E=hv, men detta gäller bara för elektromagnetiska vågor.

För seismiska vågor se fråga 13660. För allmänt om vågor se länk 1.
/Peter E

Se även fråga 13660

Nyckelord: vågenergi [3];

1 http://online.cctt.org/physicslab/content/Phy1/lessonnotes/waves/lessonwaves.asp

*

Energi [814]

Fråga:
Är vågenergi och tidvattenenergi förnyelsebara energikällor?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Jag har läst om att det finns olika kraftverk som heter vågkraftverk och tidvattenkraftverk och jag vill gärna ha information om det eftersom jag hade tänkt arbeta med det i skolan på fysiken.
/Joakim O, Ölycke, harlösa

Svar:
Vågkraftverk tar till vara på den energi som finns i havsvågor. Man kan till exempel ha ett föremål som flyter och som varje gång en våg kommer rör sig upp och ner.

Denna upp-och nedgående rörelse omvandlas till rotation (jämför cykelpedaler) som driver en elektrisk generator. Sådana kraftverk får placeras på ställen där vågorna är speciellt höga.

Tidvattenkraftverk bygger på tidvattnets höjning och sänkning. Man bygger en damm över en vik där man vill ha ett tidvattenkraftverk. När tidvattnet stiger låter man vattnet gå igenom och driva en turbin ("vattenhjul"). När tidvattnet vänder och vattnet vill gå ut ur viken igen så vänder man på turbinen och tar energi ur vattnet en gång till. Det finns sådana kraftverk vid den franska atlantkusten.

Var kommer energin ifrån? Är våg- och tidvattenenergi förnybar?

Energin måste ju bevaras!

Vågenergi liksom vindenergi får anses förnyelsebara eftersom vågorna drivs av vindar som i sin tur skapas av solens värme. Vindarna går i alla riktningar, så inflytandet på jordens rotation är försumbart. Detta gäller emellertid inte tidvattenenergi.

För tidvattenenergi tar man energin från jordens rotationsenergi: jorden kommer alltså att rotera långsammare och dygnet kommer att bli längre, visserligen långsamt men ändå. Samtidigt som jordens rotation blir långsammare så kommer månen att tvingas längre ifrån jorden, så tidvatteneffekten kommer att bli mindre, se fråga 13056 . Tidvattenenergi är alltså till skillnad från vågenergi inte förnyelsebar. Påpekas bör dock att förekomsten av några tidvattenkraftverk inte ger särskilt stort bidrag till uppbromsningen av jordens rotation och ökningen av månens avstånd.

Ta reda på: Hur ofta är det flod respektive ebb?

Se Vågkraftsprojekt för mer om vågenergi och länk 1 om tidvattenenergi (på engelska). Se även Wave_power , Tidvattenkraftverk och Tidal_power .
/Peter E

Nyckelord: vågenergi [3]; tidvatten [15]; vindenergi [12];

1 http://home.clara.net/darvill/altenerg/tidal.htm

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.