Visa fråga/svar

 

Ljud-Ljus-Vågor [13660]

Fråga:
Varför är det 32 gånger mer energi mellan tex 7 och 8 på Richterskalan, men 10 gånger så "starkt"?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Jag undrar varför det är 32 gånger mer energi mellan tex 7 och 8 på Richterskalan, men 10 gånger så "starkt"?
/Sarah A, Lillerud, Vålberg

Svar:
Enkelt uttryckt beror det på att richterskalan är ett logarimiskt mått på amplituden (maxutslaget på seismografen). Energiutvecklingen, som är ett bättre mått eftersom det bättre mäter skadeverkningarna, är emellertid inte enkelt proportionell mot amplituden. Om A är amplituden definieras richtermagnituden av

ML = log10A(mm) + (avståndskorrektion)

Avståndskorrektionen kan appliceras när man har mätningar från flera olika platser. Avståndet (och positionen för epicentrum) kan beräknas från tidsskillnader för första utslaget.

För en enkel transversiell våg är energiinnehållet proportionellt mot amplituden i kvadrat dvs A2. Jordbävningsvågor är emellertid inte enkla transversiella vågor, och man har empiriskt (genom mätningar) fått fram att exponenten inte är 2 utan 1.5. 101.5 är 31.6. En faktor 10 i amplitud blir då 1 enhet i richterskalan men en faktor 32 i energiutveckling. För en utförligare framställning se What is Richter Magnitude? och Richter_magnitude_scale .
/Peter E

Nyckelord: richterskalan [2];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.