Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

2 frågor/svar hittade

Ljud-Ljus-Vågor [21260]

Fråga:
Ljudets "objektiva" hastighet
Antag att ljudhastigheten är 340 m/s i stillastående luft i en vindtunnel. Antag i stället att vindhastigheten i tunneln är 10m/s. Relaterat till den fasta omvärlden förutsätter jag då att ljudet går 350 m/s med vinden och 330 m/s mot vinden. Såvitt jag förstår gäller en annan logik vid ljusets strålning. För de flesta är det nog svårt att förnuftsmässigt förstå den principiella skillnaden. Vill kolla att jag inte missuppfattat något.
/Arthur G, Ingarö

Svar:
Du har uppfattat det korrekt. Ljudhastigheten bestäms av mediet (t.ex. molekylvikt, temperatur). Om mediet rör sig i förhållande till observatören (vind) är det bara att addera/subtrahera vindhastigheten. För full genomgång, se fråga 14937 .

För ljus är det annorlunda: ljushastigheten är alltid c. Se Relativistic_Doppler_effect#Motion_along_the_line_of_sight .
/Peter E

Nyckelord: ljudhastigheten [21]; dopplereffekt (ljud) [3]; dopplereffekt (ljus) [3];

*

Ljud-Ljus-Vågor [14937]

Fråga:
Hur räknar man ut dopplereffekten för ljud?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Ljudets hastighet i luft är 340 m/s. Om man tänker sig att ett objekt som färdas i 340 m/s sänder ut ljudvågor, hur stor blir då frekvensen? Stämmer min teori att frekvensen då blir lika med noll?
/Linnéa A

Svar:
Hej Linnéa! Nej, så enkelt är det inte! Om källan rör sig bort från observatören blir frekvensen hälften av frekvensen hos källan.

Dopplereffekt är ett fysikaliskt fenomen, som innebär en förändring av frekvensen (svängningstalet) hos en signal, till exempel ljud eller ljus, beroende på om källan närmar sig eller avlägsnar sig i förhållande till observatören. Först med att beskriva dopplereffekten var Christian Doppler 1842. Det allra lättast iakttagbara exemplet på dopplereffekten är ljudsirenerna på ambulanser eller polisbilar, som tycks minska i frekvens då de passerar observatören. (Dopplereffekt )

Låt oss titta på hur man får fram detta. Figuren nedan från länk 1 kan vara till hjälp för förståelsen. Beteckningar:

Primade variabler (med ') - observatörens värden
Oprimade variabler - värden hos källan
f - frekvensen
v - ljudhastigheten
vo - observatörens hastighet i förhållande till luften
vs - källans (eng source) hastighet i förhållande till luften
T = 1/f - perioden för svängningen (tiden för en svängning)
l - svängningens våglängd

För alla vågrörelser gäller

l*f = l/T = v (hastighet är sträcka dividerat med tid)

Om källan rör sig bort från observatören kommer våglängden att förlängas med ett belopp som är hur långt källan hinner på tiden T:

l' = l + vs*T = v/f + vs/f

men l' = v/f ' så vi får om vi inverterar ovanstående ekvation:

f ' = f*(v/(v+vs)) (1 rörlig källa, från observatören)

Om källan rör sig mot observatören får vi med samma resonemang:

f ' = f*(v/(v-vs)) (2 rörlig källa, mot observatören)

Tillämpar vi (1) på ditt problem får vi

f ' = f*(340/(340+340)) = f/2

Som vi ser av (1) så går f ' mot 0 när vs blir mycket stort. Från (2) kan vi se att f ' går mot oändligheten när vs närmar sig ljudhastigheten v.

Vad händer då om observatören rör sig och källan står stilla? I detta fallet är resonemanget lite enklare eftersom våglängden inte ändras. För att från våglängden räkna ut frekvensen måste vi ta hänsyn att den observerade ljudhastigheten blir v+vo om observatören rör sig mot källan. Vi får då

T' = l'/(v+vo) = (v/f)/(v+vo)* = 1/f '

Om vi inverterar ekvationen får vi

f ' = f*(v+vo)/v (3 rörlig observatör, mot källan)

Om observatören rör sig från källan

f ' = f*(v-vo)/v (4 rörlig observatör, från källan)

Vi ser från 4 att frekvensen går mot noll när vo går mot v. För vo>v "kör observatören ifrån" ljudet.

Länk 1 innehåller även en praktisk dopplerskiftskalkylator. Se även Doppler_effect ./Peter E

Nyckelord: dopplereffekt (ljud) [3]; ljudhastigheten [21];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/dopp.html#c1

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.