Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

2 frågor/svar hittade

Ljud-Ljus-Vågor [14937]

Fråga:
Hur räknar man ut dopplereffekten för ljud?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Ljudets hastighet i luft är 340 m/s. Om man tänker sig att ett objekt som färdas i 340 m/s sänder ut ljudvågor, hur stor blir då frekvensen? Stämmer min teori att frekvensen då blir lika med noll?
/Linnéa A

Svar:
Hej Linnéa! Nej, så enkelt är det inte! Om källan rör sig bort från observatören blir frekvensen hälften av frekvensen hos källan.

Låt oss titta på hur man får fram detta. Figuren nedan från länk 1 kan vara till hjälp för förståelsen. Beteckningar:

Primade variabler (med ') - observatörens värden
Oprimade variabler - värden hos källan
f - frekvensen
v - ljudhastigheten
vo - observatörens hastighet i förhållande till luften
vs - källans (eng source) hastighet i förhållande till luften
T = 1/f - perioden för svängningen (tiden för en svängning)
l - svängningens våglängd

För alla vågrörelser gäller

l*f = l/T = v (hastighet är sträcka dividerat med tid)

Om källan rör sig bort från observatören kommer våglängden att förlängas med ett belopp som är hur långt källan hinner på tiden T:

l' = l + vs*T = v/f + vs/f

men l' = v/f ' så vi får om vi inverterar ovanstående ekvation:

f ' = f*(v/(v+vs)) (1 rörlig källa, från observatören)

Om källan rör sig mot observatören får vi med samma resonemang:

f ' = f*(v/(v-vs)) (2 rörlig källa, mot observatören)

Tillämpar vi (1) på ditt problem får vi

f ' = f*(340/(340+340)) = f/2

Som vi ser av (1) så går f ' mot 0 när vs blir mycket stort. Från (2) kan vi se att f ' går mot oändligheten när vs närmar sig ljudhastigheten v.

Vad händer då om observatören rör sig och källan står stilla? I detta fallet är resonemanget lite enklare eftersom våglängden inte ändras. För att från våglängden räkna ut frekvensen måste vi ta hänsyn att den observerade ljudhastigheten blir v+vo om observatören rör sig mot källan. Vi får då

T' = l'/(v+vo) = (v/f)/(v+vo)* = 1/f '

Om vi inverterar ekvationen får vi

f ' = f*(v+vo)/v (3 rörlig observatör, mot källan)

Om observatören rör sig från källan

f ' = f*(v-vo)/v (4 rörlig observatör, från källan)

Vi ser från 4 att frekvensen går mot noll när vo går mot v. För vo>v "kör observatören ifrån" ljudet.

Länk 1 innehåller även en praktisk dopplerskiftskalkylator. Se även Doppler_effect ./Peter E

Nyckelord: dopplereffekt (ljud) [2]; ljudhastigheten [19];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/dopp.html#c1

*

Ljud-Ljus-Vågor [1065]

Fråga:
Jag ska göra mitt specialarbete om "dopplereffekten". Och har lite frågor. Kan man göra experiment med ljus istället för ljud. Ifall; hur? Hur gör man med ljud? Var kan jag hitta mer? Tidigare fysik experiment?
/Peter B, GRÄNNASKOLAN, GRÄNNA

Svar:
Det är mycket svårt att göra gymnasieexperiment som visar dopplereffekten för ljus. Med ljud däremot går det bra. En enkel demonstration är att hänga upp en högtalare så att den kan pendla fram och tillbaks. Anslut en tongenerator och ställ Dig framför högtalaren och lyssna på tonhöjden.

Sedan kan Du göra mer noggranna försök genom att mäta frekvensen med hjälp av ett oscilloskop.

Se vidare nedanstående länk.
/GO

Nyckelord: dopplereffekt (ljud) [2];

1 http://www.synapsen.nu/Hans/webbsida/doppler.php

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7235 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2018-02-14 23:26:41.


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.