Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

2 frågor/svar hittade

Universum-Solen-Planeterna [10257]

Fråga:
Olbers pardox säger att himlen borde lysa mycket intensivt,som på solen, om universum är oändligt och stjärnorna är någorlunda jämnt fördelade i rymden. Så är ju tydligen inte fallet och det har bla. förklarats med att universum inte funnits för evigt och att ljuset från avlägsna stjärnor helt enkelt inte nått hit än. Betyder detta, om jorden överlever så länge, att himlen kommer bli ljusare med tiden?
/Majd S, Polhem, Lund

Svar:
Det här resonemanget fördes 1826 av H W Olbers.

Faktum är att himlen är bländande ljus, men inte i synligt ljus utan i mikrovågsstrålning med en våglängd av ungefär 1 mm, vilket svarar mot en temperatur av 2.73 K. Detta var en gång synligt ljus, men på grund av universums expansion har det rödförskjutits med en faktor 1000. Det kallas den kosmiska bekgrundsstrålningen och den uppkom när universum blev genomskinligt. Universum var då 300000 år. Det är en äkta svartkroppsstrålning, vilket innebär att himlen verkligen är bländande ljus.

Om vi nu återgår till stjärnljuset, måste vi hitta en annan förklaring. Du nämner att stjärnljuset kanske inte ha hunnit hit, och det kan ju vara så. Det finns starkare argument. Ju längre ut vi tittar, desto längre tillbaks i tiden ser vi. Till slut kommer vi till en epok då de första stjärnorna bildades. Dessförinnan fanns ju inga stjärnor. Sedan har vi effekten av universums expansion. Det gör att avlägsna stjärnor blir rödförskjutna, och därför lyser mycket svagare.

Går vi sedan ändå längre ut (och längre tillbaka i tiden), blir himlen som sagt bländande ljus. Ser vi på framtiden, blir himlen inte ljusare, utan mörkare. Detta på grund av universums expansion.

Ord i fetstil kan du söka på i denna databas.
/KS

Se även fråga 101

Nyckelord: Olbers paradox [2];

*

Universum-Solen-Planeterna [101]

Fråga:
Läste någonstans att ett av bevisen för att universum expanderar är att natthimlen är svart "mellan stjärnorna". Förklara detta!
/

Svar:
Låt oss anta att universum inte expanderar och att stjärnorna ligger jämnt fördelade och att de alltid lyst.

Betrakta då de stjärnor som ligger i ett sfäriskt skal med en viss tjocklek och radie R där jorden ligger i centrum. Antalet stjärnor i detta skal är proportionellt mot R·R medan deras ljusstyrka är omvänt proportionell mot R·R. Den totala ljusstyrkan från alla stjärnorna i detta skal beror alltså inte på skalets radie. Eftersom det finns oändligt många skal skulle ljusstyrkan alltså vara oändligt stor. Någon av förutsättningarna är alltså fel! Detta kallas för Olbers paradox.

Slå upp: Olbers paradox i en uppslagsbok eller bok i astronomi.


/GO

Nyckelord: Olbers paradox [2];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.