Lista på frågor om 'Blandat' (gymnasium)

 

Hej, jag går i trean på gymnasiet och håller på att skriva mitt gymnasiearbete om fysiken bakom konståkning. Idag är det många åkare som genomför kvadrupelhopp, vilket men bara för några år sedan trodde var omöjligt. Men det är ännu ingen som klarar kvintupelhopp. Skulle det vara fysikaliskt möjligt att rotera 5 varv?visa
Jag undrar om man kan mäta dagg som nederbörd? Daggen kommer väl inte i en regnmätare. Hur mycket dagg kan man som bäst samla upp (per m2) Tex. Jag har hört att dagg kan vara betydelsefull för odling i vissa länder med liten nederbörd.visa
Hej! Jag läste nyligen om hur forskare har lyckats skapa tidskristaller, om än i mikroskopisk skala. Men hur är det ens möjligt att skapa något som ger mer energi än man stoppar in? Dvs kunna skapa en evighetsmaskin av det? Är det ens möjligt?visa
Hej! Tiden går endast åt ett håll, om den går, sägs det, och entropiökningen lär vara ett tecken på det. I en åratalsgammal odaterad tidningsnotis sägs det att kaonernas sönderfall/förändringar också är ett tecken på tidspilens riktning, enligt CERN. Finns det fler i fysiken fastställda tecken på tidens enkelriktning?visa
Visar klockan på t.ex hemsidan "Fröken ur" exakt rätt tid? Eller är det en fördröjning i min mobiltelefon? Är det någon skillnad beroende var jag befinner mig,i skogen t.ex?visa
Om verkningsgraden på en 60 w gammal typ av glödlampa är 5% a) Hur många W omvandlas då till Ljus?visa
Hur värmer solstrålningens olika våglängder en molekyl i atmosfären eller ett objekt på jorden?visa
Varför sjunger isen på sjöar när den är tunn nog?visa
Är tid och ljus samma sak? Och varför påverkas både tid och ljus av gravitationen?visa
Flytande helium ska ju kunna klättra uppför väggarna på ett kärl. Finns det någon bra experimentfilm som visar detta? Det borde inte gå på grund av gravitationskraften. Är det ett kvantmekaniskt tunnelfenomen?visa
Jag läste att ormar kan förutspå jordbävningar ut till 5 dagar innan dom sker. Betyder det att ormar är icke-kausala?visa
Jag har några gånger flugit Boeing 747 och lagt märke till att det finns en spetsig kon bak i dysan på gasturbinen. Denna kon är ibland indragen i dysan och ibland lpngt utskjuten. Vad gör det för nytta och hur fungerar det med denna variabla kon?visa
Jag undrar hur NaCl kan vara löst i H2O när NaCl ( 58 u ) väger mer än 3 ggr H2O ( 18 u ). Har det att göra med de Brownska rörelserna, som gör att gravitationen övervinns av de stokastiska stötar som vattenmolekyler utövar även på undersidan av NaCl-föreningarna? I så fall borde mättnadsgraden vara gravitationsberoende? Och skulle man då kunna centrifugera saltvatten till sötvatten om centripetalkraften övervinner kraften från de Brownska rörelserna? Kan ni ge en kraftekvation för detta?visa
När kan en multipolexpansion användas för att approximera en potential, V? Vad menas med monopol, dipol och kvadropol-bidrag? Och hur varierar de med r?visa
Hej! Det s k Indiska reptricket, finns någon naturvetenskaplig förklaring till det? En bekant nämnde något om pendlar och frekvenser, men lyckades inte få mig att förstå hur ett rep kan stiga uppåt och en person klättra upp längs repet. (Huruvida personen även försvann förblev obekräftat.) Finns någon förklaring till tricket? (Eller är det bluff?) (Att Tobbe trollkarls korttrick mm är illusioner är mig välbekant!)visa
Kan en flagga vaja när den är på månen? Om flaggan utsätts för en kraft så den rör sig, kommer den att röra sig i all evighet? Eftersom månen snurrar kan den påverka flaggan? Frågorna kommer från undringar om månlandningen och olika konspirationsteorier där man inte tror på månlandningen eftersom flaggan vajade.visa
Hej Jag undrar ifall det är någon som vet hur man framställer så kallat smält trä?? Alltså vilket material/ materiel som behövs Mvh Axelvisa
Om jag ska ta en rymdfärd till rymden med ett rymdskepp och inte ska komma tillbaka till jorden hur gör jag med syret? Hur ska jag ta med mig syre så att det räcker, för en väldigt långt tid och för flera människor? Och vatten också. Hur ska jag se till att all vatten inte bara tar slut?visa
Hej, Jag undrar vad det finns för vätskor som har en kokpunkt mellan ca 15 grader celsius och -10 grader celsius? Gärna sådana som är lätta att köpa eller tillverka. Ska ev ha dom till ett hemmaprojekt. Mvhvisa
Företaget Vindici säljer en bred tejpremsa av koppar som ska skydda mot mördarsnigeln, och säger i reklamen: "Koppartejpen gör att det uppstår en statisk elektricitet som hindrar sniglarna." Stämmer detta? Eller är det istället så att sniglarna av någon annan anledning (ej elektrisk)skyr metallen koppar (om de nu gör det, jag har inte provat)? Varför skulle det uppstå statisk elektricitet?visa
Hej! Man får inte kombinera prefix har det sagts mig, t ex kml = kilomilliliter tillåts inte. Men när det gäller avståndet till nästa solsystem, 40 biljoner km, måste man uttrycka det som 40 Pm? Kilometer är en rätt vanlig enhet, så 40 Tkm vore ju en möjlighet för samma avstånd. Är prefixreglerna absoluta?visa
Hej! Den geologiska frågelådan är stängd, då jag frågar här. Att bli av med utbränt kärnbränsle är besvärligt, men vad hindrar att sänka det i områden mellan kontinentalplattor där en platta är på väg in under en annan, så att det utbrända går in i ett långtidskretslopp och inte återkommer till ytan under sin aktiva tid? Man återlämnar materialet till naturen med ett "tack för lånet", och låter det fortsätta att värma jorden inifrån.visa
Hej! Det tycks mig som om temperaturen på jorden under karbontiden, ett antal miljoner år, sjönk kontinuerligt, och detta trots att istider bör ha funnits även då. Har det att göra med att växter tog upp kol ur atmosfären och lagrade den i form av kol och olja, vilka nu under kort tid tas upp och släpps ut igen?visa
Hej! Folkvandringar har uppenbart skett många gånger från Centralasien västerut. En idé är väl att de orsakats av överbefolkning och det tyder på att klimatet varit gynnsamt. Finns belägg för att jordens klimat varit periodiskt bättre än normalt under t ex bronsåldern och vet man vad det skulle berott på? (Planetbanor, solfläckar etc.)visa
Hej! Termodynamikens huvudsatser är en sorts "axiom" inom den klassiska fysiken. Så torde även "lagen om rörelsemängdens bevarande" vara, liksom postulatet om att ljushastigheten, c, är den högsta. Men vilka "axiom" gäller inom kvantmekaniken? Var kan en förteckning över fysikens "axiom"/postulat återfinnas? (Är fysikersamfundet enigt om dem?)visa
Vad menas med en Naturvetenskaplig påstående.visa
Hej! Det tycks råda delade meningar om varför is är hal. Min erfarenhet är att riktigt kall is är strävare än is som bara är ett par grader kall, och nollgradig is är jättehal p g a vattenskiktet. Finns undersökningar om friktionskoefficientens temperaturberoende?visa
Vad kan hända om man i en iontofores behandling (i ansiktsbehandling) med negativt laddad lösning på huden och apparaten inställd på minus, ifall man ej fuktat ytterhöljet som omsluter anoden som sitter på armen? Kan någon skada ske? Mvh Ceciliavisa
Hej! På radion talar man om fotonik/photonics, att använda ljus istället för el i datorer. Ett bekymmer är ljuspartiklarnas storlek, elektronerna är mycket mindre - fotonerna är för stora. Hur stor är en foton? Och hur stor eller liten är en elektron?visa
Hej! Jag har ett gymnasieabete på gång. Jag håller på med labbar i fysiken. Jag labbar med kretsar som innehåller kondensatorer, resistorer och spolar. Jag har som en uppgift att skriva en vetensapligrapport. I denna rapporten har måste jag berätta lite om vad som kan ha gått snett "felkällor". Kan du hjälpa mig att reda ut vad som kan ha gått snett?? MVH Raghid.visa
Följande fråga ställdes till 1177 Vårdguiden. Svaret finns bifogat. FRÅGA: Måste man inta vätska eller föda för att öka i vikt eller kan enbart ödemet göra att man på mycket kort tid kan öka vikten med flera kilo? SVAR: Ja, ödem kan innebära att man ökar i vikt. Hur mycket det blir beror på hur mycket vätska som ansamlats. Med ödem menas alltså vätskeansamling, att kroppen inte gör sig av med vätska via blodomloppet och njurarna på ett normalt sätt. Två förekommande anledningar är hjärtsjukdom, att hjärtat inte pumpar på ett normalt sätt, samt sjukdom i njurarna. Vid det sistnämnda så filtreras inte vätska ut genom njurarna till urinen som den ska. Vid akut sjukdom kan det gå snabbt, innebärande att vikten ökar med flera kilo på något dygn oavsett vad man ätit eller druckit. Är inte svaret orimligt. Om jag inte äter/dricker så kan inte min materiemängd öka i kroppen (massan/vikten ökar ej). visa
Världsrekordet i simning på 100 m i en 50 meters bassäng är omkring en minut. Hur stort får felet högst vara i bassängens längd för att det skall vara meningsfullt att mäta tiden i hundradels sekunder? visa
Hej! "Étt vedträ kan inte brinna" enligt ett talesätt. Vad gör att det krävs minst två för att det skall brinna bra? Finns det någon övre "optimal" gräns för antalet vedträn i en eld?visa
Hej! Jag har lite frågor angående rymdresor. Vad är de största svårigheterna med att till exempel göra så att en bemannad rymdfärja kan komma till månen? Det måste vara ganska mycket fysik bakom rymdresor och det är det jag skulle vilja veta lite mer om. Detta är kanske en lite vakt formulerad fråga men hoppas att ni kan fördjupa mina kunspaker inom fysiken bakom rymdresor.visa
Hej! I historia talar man om antiken, medeltiden, renässansen etc, inom konsten delar man in tiden efter förhärskande stilar och så även inom musiken. Hur delar man kronologiskt in fysiken? (Och matematiken och naturvetenskapen? Men dessa senare kanske hör till andra frågelådor?)visa
Hej! Min fråga berör kvantdatorer. Man talar om att dessa kommer att kunna lösa matematiska problem mycket snabbare än "vanliga" datorer. Vad är det som gör att kvantdatorerna är överlägsna den vanliga datorn, och hur fungerar de?visa
Vad beskriver en modell? Är modeller korrekta avbildningar av verkligheten? Vilka modeller har vi nytta av och vem har nytta av vilken modell? Hur har modellerna förändrats genom historien? Vad innebär atomspektrum hos de olika ämnena?visa
Hej! Jag har hört att det inte finns en riktning på tiden i universum. Att om du välter ner ett vinglas på golvet och sedan ändrar rikning på alla partiklar som finns i det systemet, så kommer allt vin rinna tillbaka i vinglaset och vinglaset sedan studsa upp på bordet. Jag tycker att allt det låter rimligt i och med energins bevarandelag. Det jag undrar nu är hur detta appliceras på svarta hål. Om det inte finns någon riktning på tiden skulle det väl gå att ändra riktningen på alla partiklar i ett svart hål och på så sätt få det svarta hålet att avge ljus? Inte praktiskt men teoretiskt såklart. Om detta nu är fallet borde det väl vara möjligt för svarta hål att avge ljus?visa
Hej, efter att jag satt och kolla på Wikipedia sidan för våran egen planet såg jag att tiden det tar för jorden att snurra ett varv runt sigsjälv är 23h 56m 4.100s. Vilket är ett problem för vårt dygn är 24h. Det betyder att klockorna går fyra minuter längre än vad det tar för vår planet att rotera. Så efter ett år blir det 24.(3)h för mycket. Vilket skulle betyda att efter ett halvår är kolockan 12h fel i jämförelse med positionen av jorden. Men det är den inte. Varför?visa
Jag undrar på vilket sätt "livet på jorden" har vulkanismen att tacka och vad egentligen den vulkaniska aktiviteten har betytt för jorden uppkomst? visa
Bestäm vilken storhet lambda har? lambda= (h)/sqrt(e:s massa,*e:s laddning* potentialskilnad) Gjorde så: h(planckskonstant)=(kgm^2(s^-1)/sqrt(kg^2*m^2*A^2*s^-2)) och kom fram till m/A. Vet inte exakt vilken storhet har denna enhet. A=ampere, m=längd, s=tvisa
Behöver man skriva ut enheter i en uträkning i varje steg eller räcker det med bara i slutet? Exempelvis, kan man skriva v = s/t = (20*10^6)/(4*10^2) = 5*10^(6-4) = 5 * 10^2 m/s eller måste skriva v = s/t = (20*10^6 m)/(4*10^2 s) = 5*10^(6-4) m/s = 5 * 10^2 m/s?visa
Vad är det för ett 'tjirpande'(?) ljud som hörs, när man går i torr sand på stranden. Har det möjligen något att göra med att sandkornen på en havsstrand är av ungefär samma storlek, medan annan sand består av olika kornstorlekar. Ljudet har samma frekvens för stora och små fötter... Jag har inte tänkt på detta förrän i år!?!visa
Vad händer om man placerar antimateria i jordens mitt så att 1. jordens kärna försvinner? 2. allt under jordskorpan försvinner?visa
Hej varför kan man inte skicka frågor i form av bilder, det hade verkligen underlättat Tack mvhvisa
Vi har gjort två slutna biosfärer i Biologin och ska nu studera vattnets kretslopp i biosfärerna. Biosfär 1 har ruttnat och det växer något grönt i botten på den, vad kan det vara? Biosfär 2 har blommat en gång och den växer fortfarande fint. Men nu till huvudfrågan: Vilka olika sorters vatten kretslopp fungerar inuti en sådan biosfär? Mikronivå = fotosyntesen? Makronivå = "regn"? Finns det fler kretslopp som kan fungera inuti en biosfär?visa
Hej! I SvD 28/3 - 13, pappersupplagan, finns en artikel om mikroorganismer i jordskorpan skrivs på slutet att ett säkert tecken på att metanproducerande mikrober väckts till liv är "... och lägre halter än normalt av isotopen kol-13, ...". Hur är kol-13-nivån ett tecken på uppvaknat liv?visa
Inom den verkligt lilla världen vars lagar studeras inom kvantmekaniken råder ju en grundläggande slumpmässighet, definierad genom Heisenbergs osäkerhetsprincip. Att vi inte kan förutsäga utgången av t.ex. ett tärningskast, eller vädret under en längre tid framåt ("fjärilseffekten", kaos) brukar också diskuteras i termer av slumpmässighet, men dock på ett högre och inte lika grundläggande nivå. Det skulle kanske vara möjligt att konstruera en maskin som utförde det perfekta tärninskastet, men även detta skulle väl då egentligen vara omöjligt, beroende på den grundläggande inneboende slumpmässigheten i världen, definierad inom kvantmekaniken? Hur hänger detta ihop? Världen är i grunden icke deterministisk. Följer av detta att ALLT skulle kunna inträffa? Detta är fallet inom termodynamiken. Att vi aldrig upplever det, beror då på att det är så oerhört osannolikt. Det är teoretiskt sett möjligt att gå igenom en vägg (tunnling), men sannolikheten för att makroskopiska föremål ska göra det är så oerhört liten, så att vi inte behöver ta det i beaktande. Dock, strikt matematiskt, finns det en möjlighet. Givet oändlig tid och oändliga försök.....? Innebär detta då inte att egentligen "ingenting är helt säkert"? De fluktuationer och den osäkerhet som finns på kvantnivå brukar förklaras som att de "tunnas ut" alltefter som vi förflyttar oss upp till den nivå i rummet som vi är vana vid. Kvantmekanikens effekter gäller endast mycket korta avstånd. (Tanken på universums skapelse ur ingenting är sprunget ur detta.) Men borde inte dessa effekter om än MYCKET osannolikt kunna påverka även vårt storskaliga universum idag? Alltså - mycket teoretiskt - är det verkligen t.ex. helt säkert att solen går upp imorgon eller kan osäkerheten inom den lilla världen ge effekter?visa
Hej! Jag skulle behöva hjälp med denna uppgift i fysik 1, jag förstår inte riktigt hur jag ska beräkna felgränserna, skulle uppskatta hjälp. Finns det något sätt att beräkna felgränser för liknande uppgifter? Vid skolans idrottstävling tog fem olika personer samtidigt tiden på vinnaren vid finalen på 100 m löpning. Följande tider mättes upp: 12,32 s, 12,55 s, 12,43 s, 12,29 s och 12,33 s. Bestäm segertiden med felgränser.  Plats för din lösning och svar: Bestäm segertiden med felgränser Antal gällande siffror i alla resultat är 4. I boken står det att en möjlig oklarhet uppstår med nollor i början eller slutet av talet. 12,29 s 12,32 s 13,33 s 12,43 s 12,55 s Medelvärdet är = alla siffror ovan adderade/5 Då får vi 12,584, felgränsen bör därför vara +-12,58 (eftersom felgränsen ska vara lika antal gällande siffror). (Jag vet inte om jag gett rätt svar ovan) Mvh Annika visa
Hej! Jag läste detta om bröjade undra: "Ämnet är oxiderande, dvs. det kan avge syre eller något annat brandunderstödjande ämne". Finns det något annat ämne än syre som kan reagera med bränslet i en förbränning? Finns det andra brandunderstödjande ämnen som kan ersätta syret?visa
Hej! Jordens sammansättning antar jag är hyggligt konstant över tid. Det som kan minska är väl radioaktiva isotoper, som tar slut. F n ökar växthusgaserna i atmosfären, och det kol mm som finns i dem måste ju ha funnits på jorden även tidigare, t o m före de växter och alger som väl är grunden för olja och kol. Var fanns kolet då? Och har månen, mars och de övriga mindre planeterna samma kolmängd och sammansättning som jorden för övrigt?visa
Kommer MAX IV att vara öppet för allmänheten tillen viss del så att man kan komma dit och titta lite då och då, jag är väldigt intresserad av Fysik. jag fördjupar mig partikelfysik samt gravitattion, det är därför jag undrar. visa
Hej! Grafen är ju ett ämne bestående av kol enbart. Såväl kväve som syre har högre atomvikt än kol. Då borde ju grafen lätta från marken och försvinna uppåt i luften. men så lär det ju inte göra. Varför inte?visa
Hej! I ett diagram i en dagstidning visade man att medeltemperaturen på jorden sjunkit c:a 0,4 grader från år 0 till c:a år 1900. Under 1900-talet har temperaturen ökat kraftigt, och det antas vara p g a mänskligt inflytande. Tyder det på att utan mänskligt inflytande så skulle vi ha gått mot en ny istid om ett par tusen år? Istiderna lär visst pågå 110 kiloår och mellanistiderna bara i 10 kiloår, så det vore ju då snart dags för en ny; den senaste slutade ju ett tag före vår stenålder. När under mellanistiderna är det som varmast? Finns regelbundenhet?visa
Hej! Jag har läst fråga 11883 och 11911 om fotoner och cymbaler att det är ett termiskt fenomen. En kollega här på skolan visade att man får ett lika högt ljud om man sätter en glasskiva i mellan blixten och cymbalen. Vi hade en rätt stor glasskiva. Hur fungerar detta? Värms luften på andra sidan glaset upp också? Helt enkelt, hur funkar detta?visa
Hejsan! Hur har upptäckten av standardmodellen påverkat människan? Vad är de positiva resp. negativa effekterna av upptäckten?visa
Hej! "Lagen om orsak och verkan", d v s finns det en verkan så finns det en föregående orsak, gäller i hög grad i vårt vardagsliv, men på kvantmekanisk nivå "styr slumpen" och där kan således verkan finnas utan orsak. Hur långt över kvantmekanisk nivå börjar vår vardagliga "lag" gälla?visa
Hejsan! Varför är det så mycket matematik i fysiken på gymnasiet. visa
I en undersökning har jag och en klasskamrat testat hur stor kraft ägg klarar utan att spricka. Vi testade råa, löskokta och kokta ägg, där de råa och löskokta klarade betydligt större kraft än de hårdkokta. Vi antar att det har något med värmen och trycket inifrån, men hur fungerar det mer detaljerat? Och varför klarar det löskokta ägget ändå lika stor kraft som det råa?visa
Hej! I vetenskapskolumnen i DN söndag 18/3 beskrivs anledningen till att jättebläckfisken har ögon stora som fotbollar är att den skall kunna se jagande kaskeloter på t ex 500 m djup, ett djup som inte släpper ner något ljus, men det alstras ett svagt ljus av kaskeloter simning, tycks det, och bläckfisken kan då fly. Hur alstras det ljuset?? visa
Hej! I februari, ungefär i mitten, kulminerar kylan (värmen/temperaturen ute passerar sitt bottenläge), och det börjar bli varmare ute. Är det så enkelt som att då, t ex 20 februari, börjar solinstrålningen per dygn (dagtid) bli större än värmeutstrålningen (som ju sker dygnet om)? Allt mätt på de svenska breddgraderna. visa
Vilka hälsoproblem kan uppstå när man använder stearinljus eller andra levande ljus i våra hem?visa
Naturvetenskapen beskriver modeller av sådant vi egentligen aldrig sett. Hur kan man veta något om universums byggnad när man aldrig varit utanför vårt solsystem? Hur kan man veta något om jordens innandöme när det djupaste borrhålet i jordskorpan är 12 km? Hur kan man göra en modell av atomen när ingen har sett hur den ser ut? Vad menas med att något har besvarats objektivt? Vad är motsatsen? Kan man någonson vara helt objektiv? Vad skulle kunna förhindra att något är helt objektivt? Kan man vara naturvetare och samtidigt tro på gud?visa
varför har vatten sin högsta densitet vid +4 grader C ??? vad sker just vid denna temperatur? då densiteten är lägre vid både +3 och +5.visa
Hej! Landhöjningen pågår fortfarande i Sverige sedan istiden, och den lär vara störst i Höga Kustenområdet. Sker det landhöjning på andra håll i världen också? Nordamerika, Sydamerika o s v? Det var väl inte bara här i Norden det var kallt och inlandsis? Och brukar marken hinna höja sig helt tillbaka mellan nedisningarna??visa
Hej! I tidningen nämns att man nu ser att havsytan stiger 3 mm per år, medan den under 1900-talet steg 1 mm per år. Den snabbare höjningen antas bero på koldioxidhaltens ökning/växthuseffekten/klimateffekten. Men vilken var anledningen till den tidigare höjningen? Utan klimateffekter borde ingen höjning alls ha noterats väl? (Visserligen ingen direkt fysikfråga, men fysiken/-rna brukar ha bra svar på det mesta!)visa
Hur mäter man kroppens våglängd (resonans) Vilken är människors resonans jag har hört talas om K 40 resonansen?visa
Hej! Under rubriken fysikalisk förståelse nämns att olika fysikaliska lagar har olika status, Newtons lagar står över Keplers, ty de senare kan härledas ur de senare. Därmed kan antalet fundamentala lagar hållas på rimlig nivå. Vilken är denna rimliga nivå? Dvs vilka är dessa lagar, finns de listade? ("En naturens lagbok/grundlagsbok.")visa
Hej! När anses man ha upptäckt ett fysikaliskt fenomen och vem skall anses vara upptäckaren? Exempel: Röntgen såg ett fenomen i sitt lab, men visste inte vad det berodde på. När skall han anses ha upptäckt röntgenstrålningen: När han såg den effekten av strålningen eller när han kom på att det måste vara en strålning från elektronröret eller när fenomenet förklarats? Och om han står för upptäckten och någon annan för förklaringen, hur säger man då? (Uppfinningar följer ju ofta patentregler, men det är det ju inte fråga om här.)visa
Varför betecknas ljusets hastighet med c? Hänger det på något sätt ihop med ordet candela? eller att konstant på engelska skrivs med c? eller?visa
Vet ej om frågan passar här men ställer åndå. Vad är skillnaden mellan parapsykologi och metafysik. Tack för hjälpen. visa
Hej! Den senaste veckan har det varit kallt i Sverige, inte bara i Uppland, där jag bor. Jag undrar om östra Sverige har ett varierande klimat från år till år p g a isläget i Bottniska viken och Östersjön. Medför isläggningen att fastlandsklimatet blir mera av kontinentalklimat, när öppet vatten saknas?visa
Jag undrar hur mycket syre lågan från ett vanligt stearinljus gör av med per minut, och som jämförelse, hur mycket syre en människa gör av med. Till sist, finns det någon relativt enkel formel för detta?visa
Hur påverkar guld (ädelmetall) miljön och dess positiva och negativa biologiska betydelse för levande organismer?visa
När vatten fryser till is utvidgas det ju. Hur stor är den kraften? Mätt i Newton.visa
Hej! På min bostadsort är det väl som i övriga landet vinter. En klar dag med solsken kan temperaturen vara - 10 grader pådagen. På kvällen sjunker den till - 25 grader, men sällan lägre. Det verkar som om temperaturskillnaden klar dag klar natt ofta är just 15 grader.(Det tycks f ö rätt ofta vara fallet på sommaren också. En s k tropisk natt med som lägst +20 kräver c:a +35 på dagen.) Hur göra för att med hyggligt enkla antaganden(och vilka är de i så fall?) göra en acceptabel beräkning som visar att c:a 15 graders skillnad bör det bli? (Eller måste jag gå på beprövad erfarenhet enbart?)visa
Hur påverkar olika slags musik vår puls?visa
Hej! Jag har fått 1 fråga av min lärare=> "Varför brukar man salta vattnet när man kokar potatis?" Jag tror att det har å göra med osmos. För när man saltar borde vattnet dras ut från potatiscellerna, men jag förstår inte varför det skulle vara bra. kan ni hjälpa mig? jag har sökt på nätet men hittar inget svar. :( visa
Hej! I ett korsord fann jag nyckeln Yoktovolt och att skriva in var således yV/yv/YV. Nu undrar jag om en så låg spänning, 10^(-24) V överhuvudtaget skulle gå att åstadkomma, mäta eller ha någon mening. Och motsvarande för Yottovolt, 10^24V. Det nämndes f ö i ett radioprogram, Spanarna, att man nu behöver namn på 10^30. Har namn beslutats?visa
Hej jag läser geografi A i komvux. min lärare har ställt fråga vilket jag förstår inte hur jag ska svara och jag hittar inte så mycket svar i läroboken heller jag ska vara väldigt tacksam om ni kan svara frågan Redogör dels för sambandet mellan grundämne och bergart samt dessutom för de tre olika huvudgrupperna av bergarter. Ge exempel på bergarter för varje bildningsform tack på förhand!visa
Hej Jag har två frågor. 1:Vilka av följande ämnen är rena ämnen respektive blandningar. a) svavel b) järn c) koksalt (NaCl) d) luft e) havsvatten och hur kan man veta direkt att detta är ett ren ämne eller blandad ämne, för jag förstår inte sammanhanget.visa
Hur fungerar en rulltrappa rent fysikaliskt? Vad är det som sker?visa
Hej! Jag och min klasskamrat skriver ett arbete om nanoteknik. Vi har lite frågor kring ämnet. 1) Nanoteknik används bland annat till att göra olika material avstötande från frukt och smuts. Varför har nanopartiklar den egenskapen? 2) Varför blir nanopartiklar superparamagnetiska? 3) När vi har sökt information inom ämnet så har vi hittat artiklar som hävdar att nanopartiklar i smink är cancerframkallande medan i andra står det att nanopartiklar inom medicin är helt ofarliga och helt utan biverkningar. Beror det på vilken typ av nanopartikel det är eller hur ska vi tolka det?visa
Hej! När man mäter snabbheten på en golfgreen, dvs hur lätt bollen rullar pga t ex kortklippning, släpper man iväg bollen från en fixerad ränna. Antalet fot som bollen rullar är ett mått på snabbheten. För att eliminera påverkan från eventuell lutning, rullas en boll i vardera riktning längs en tänkt puttlinje. Snabbheten räknas ut som 2xy/(x+y) dvs produkten dividerat med aritmetiskt medelvärde. Vad kallas ett sådant värde? Formeln används för att ge rättvisare mått på snabbheten när bollen rullar väldigt långt i medlut. Tackvisa
Hej! I en dagstidning står det idag om vulkanutbrott för 251 resp 201 miljoner år sedan, vulkanutbrott som skulle pågått i hundratusentals år. Det är ju länge sedan, långt före dinosauriernas tid. Notisen får mig att fråga: Är temperaturen inuti jorden konstant över årmiljonerna? Kan så långvariga utbrott ske igen? Har jorden svalnat sedan dess så att så långa utbrott kan inte uppkomma igen? Hör temp och utbrott ihop? (Flerdelad fråga, tyvärr, men ändå inom samma område.)visa
Hej! Jag har hört att det tar mycket längre tid att vispa grädde när det: 1. åskar 2. är lågtryck 3. är kallt. Vet ni om detta stämmer och varför gräddvispningen påverkas av dessa faktorer? Tack på förhandvisa
Hej! Min fråga gäller mareld och jag undrar hur det kan komma sig att ett sken uppstå då de känner sig störda. Hur kan de lysa? vad är det som händer inne i organismen kemiskt?visa
Vi har sett på diverse forum att det är möjligt att tillverka diamant artificiellt, se länk 1 nedan. "Processen går ut på att rikta en gaslåga under hög temperatur, till exempel en svetslåga, mot ett substrat. Gasen, ett kolväte, delas upp i sina beståndsdelar och kolatomerna sätter sig på substratets yta. Allt gott och väl, men om detta är det enda som sker skapas inga diamanter, kolatomerna sätter sig i stället i form av grafit på substratet och kan lätt sopas bort. För att få diamanter krävs att väteatomer agerar som katalysator i processen. Väteatomerna lurar helt enkelt kolet att arrangera sig i diamantform. På substratet växer små diamantkärnor fram." Är detta möjligt för en gymnasieundersökning på en halv termin? Vad ska man använda för kolväte? Vilket substrat? Hur injicerar man vätet? Hur ser hela experimentet ut i praktiken?visa
Jag undrar hur man kan få Internet uppkoppling via icke-stationära satelliter, jag vet att om man vill få Internet uppkoppling via geostationära satelliter så behövs det bara rikta en parabol i satellitens riktnig, mycket likt satellit-TV. Men om nu satelliten inte är geostationär utan rör sig som en till exempel polär satellit, hur gör man då? Måste man vinkla parabolen hela tiden för att matcha satellitens position? visa
Har det någon betydelse hur varmt/kallt det är ute vid användande av en kvicksilvertermomenter? Alltså, kan man använda den i ett jättevarmt land och även i ett jättekallt land? Eller finns det vissa förutsättningar för att den ska kunna fungera?visa
hej jag undrar vad kroppens densitet är och hur mycket den ändras om man tex mäter volymen i vatten och har luft i lungornavisa
Vet inte om det är rätt forum att fråga i men jag gör en chansing, jag och en annan elev ska göra en analys i en atomabsortionsspektrofotometer. Vi har ett jordprov som bas och vill mäta järnhalten. Hur ska vi kunna få ut järnhalten i löst form så att vi kan använda provet i maskinen.visa
Hej! Jag undrar varför man använder lock när man värmer mat i ugnen? Har hört att locket kan skydda maten från vissa farliga strålningar, kan det vara sant? Tack på förhand!visa
Har bakterier hjärna?visa
Hej! Det regnar och är grått ute. Och jag undrar om det med vätgasdrift av "alla" bilar skulle bli ännu varmare och regnigare, eftersom vattenånga är en växthusgas precis som koldioxid är? Så man skulle egentligen bara fylla på växthusgaserna med en annan än CO2.visa
Jag vill veta vad det här är för formel. ---> Roten ur fel 2/1 + fel 2/2 + fel 3/2 + fel 2/n Det totala felet för alla beräkningar kan fås genom den formeln. Räknar ut instrumentens totala felberäkning som används i labbar. Vad är detta för formel egentligen?visa
Hej jag skriver just nu ett arbete om fysikens historia och fysikens innebörd för samhället idag. Pga detta så undrar jag lite om vad som har hänt med fysiken under 1900-talet samt vilka betydelser det har för oss idag. (Det räcker med att ni tar upp 4 exempel på teorier eller "fysikuppfinningar" som uppkom under 1900-talet) Bästa hälsningar Fysikälskaren Ellen :)visa
Hej! Massa är klart definierat, men vad är materia? Finns någon definition som mera precis än definition av tid, som ju undandrar sig närmare definition. Finns litteratur(på svenska)?visa
Hur lång tid tar det att åka ett ljusår, hur fort är det i Km/t?. Antag att vi ska till vår närmaste stjärna som är 4,2 ljusår bort, hur lång tid skulle det ta för oss om vi hade en farkost som kunde färdas ljusets hastighet?visa
Hej! Jag älskar kemi, matte och fysik! Matte och Kemi klarar jag mig bra i (MVG/VG i). Men Fysik är mycket svårt och jag vill verkligen få ett bra betyg i Fysik A som jag läser nu. Har ni några konkreta tips som skulle kunna hjälpa mig i kampen om att bli bra på Fysik och att få MVG/VG?visa
Hej! Jag har läst att det förekommer nanostrukturer som modelerar om ljuset och ger upphov till färger (alltså inte genom endast - absorption - reflektion). Exempel på detta ska finnas i naturen hos tex påfåglar, gräsänder, fjärilar och sådär. Jag läste också om något som kallas "Bragg-gitter" men förstog inte riktigt. Hur fungerar det? Hos vilka djur finns den nanofysiken? NYFIKEN PÅ SVAR!visa
Hej! Ägg är avlånga och det brukar sägas att det inte går att trycka sönder ett ägg med händerna mot äggets "kortsidor". Men vilken är fördelen med avlånga ägg istället för klotrunda/sfäriska? Det måste ju rimligen finnas någon vits med avlånga/ovala ägg istället för sfäriska; men vilken är den?visa
vad kommer att hända i framtiden om vi fortsätter att förbruka vatten som vi gör idag?visa
Hej! Till vardags säger vi oftast att solskenet har sin grund i att solen förbränner/fusionerar väte till helium. Det är ju också rejält hett i solens inre. Solen lär ju därför inte bestå av neutrala väteatomer. Men har man koll på solens laddningsfördelning? Är den neutral eler är den då och då negativt laddad efter att ha slungat ut partiklar av t ex enbart positiv karaktär? Är det protoner i solens inre eller kan det där finnas fria kvarkar o andra partiklar som inte finns fria i vår kalla värld? Går dessa att studera via ljuset - eller är redan solytan "för kall"? visa
Hej! Ljushastigheten has bestämts till ett konstant värde och därmed bestämmer man även längden på metern. Har värdet på c, ljushastigheten, alltid varit det samma under universums historia? Om inte: Gick det fortare eller långsammare förr? Och kommer ändringar att ske framdeles? Om den inte förblir konstant så kommer ju även permeabiliteten och kapacitiviteten i vakuum att ändras. Kommer ev ändringar att kunna fastställas eller är det så att t ex om ljushastigheten minskar, så ändras också andra storheter så att längder och tider ändras men kvoten längd/tid för ljuset kommer ändå att bli nuvarande c-värdet?visa
På en mikrovågsugn är det möjligt att ställa in olika typer av program t.ex. grill. Detta borde rimligtvis handla om att man ändrar våglängden på mikrovågorna (frekvensen). Varför gör man i så fall det? Hur fungerar det?visa
Hej! Jag har råkat få en spiralfjäder, s k slinky, att ganska lätt bli till en olöslig knut - den tycks mig inte gå att få tillbaka till ursprungsformen. Det gick lätt att "förstöra" den men tycks mycket svårt att återställa den. Finns det någon enkel förklaring till att "ena riktningen i förloppet är så mycket lättare än den andra"? Även en enkelt överkorsad slinga verkar "svårreparerad". Problemet kanske är matematiskt egentligen, men allvarligt menat då liknande händelser inträffat flera gånger.visa
Jag har en fråga angående imma. För ett tag sedan så lagade jag mat och fönstrena i köket immade igen. Min pappa kom in i köket och skrev med sitt pekfinger på det det immiga fönstret, han skrev - jag är hungrig- och när vi efteråt (har hänt flera gånger) har lagat met i köket å det blir imma på fönstrena så kommer "texten" fram, den syns igen,trots att det var längesen han skrev det, hur kommer det sig? Vore jätte tacksam över svar då detta blivit ett stort diskussionsämne hemma och inget kan ge en förklaring.visa
Hej! I ett "papper" av Göran Jarlskog, En värld av nästan ingenting, står det: En av hörnstenarna i fysikens värld är lagen om energins bevarande. Jag undrar vilka de andra hörnstenarna anses vara. Man behöver ju inte ha rätvinkliga hörn, så de kan vara fler än fyra. Men vilka är de? Och finns de listade? På svenska?visa
Två frågor: 1: Kan man se gravitation som en effekt av att en kropp rör sig långsammare i tiden på sin ena sida och snabbare på sin andra sida? t2+v2=c2, är gravitation isåfall någon slags rörelse? 2: I vatten drar tyngdkraft och ytspänning i atomerna och skapar vågor. Vad är det i vakum som får de elektromagnetiska vågorna att oscillera?visa
Hej! Efter det direkta svaret på fråga 14237 ges in bra och intressant sammanfattning av vad naturvetenskap kontra pseudovetenskap är. Jag undrar nu (bara) om det finns någon bra karakteristik av samhälls-/beteendevetenskap som skulle skilja den/m från naturvetenskaperna. Vilka kriterier uppfylls av den ena gruppen men inte av den andra och v v. Skulle det i princip/praktiken kunna sägas att samhälls- och beteendevetenskaper liksom humaniora skulle var pseudovetenskaper?visa
Hej. Jag undrade hur gör man för att avskilja etanol från vatten ? alltså det är en blandning av dessa två ämne.visa
Hejsan. Det är såhär att jag sitter och försöker skriva en lab. Jag går en engelsk linje, så jag kommer därför referera alla termer på engelska, eftersom att jag inte vet vad de heter på svenska. Vi gör labben för att lära oss hur man använder Uncertainties, och min fråga är igentligen ganska enkel, men väldigt viktiga. Hur många "significant figures" ska man avrunda till? Ett exempel: om jag har en vikt på 0.025kg, avrundas denna till 0.03+-0.005, eller blir det 0.025+-0.0005? Tack på förhand, skulle hjälpa mig väldigt!visa
Hej! När jag ska skriva uträkningar i fysik och kemi på datorn, ser det konstigt ut eftersom det inte går att få till de beteckningar som finns i ex. läroböcker. Hur gör man för att skriva ett upphöjt index rakt ovanför ett nedsänkt index, som när man ska skriva ut masstal och atomnummer för grundämnen? Finns det något program som gör att man kan få fram symboler som ex. för antineutrino (finns inte i Word)?visa
Hej! Jag undrar om det finns något känt exempel där en hypotes inom fysiken har hjälpt till i matematikens utveckling. T.ex. Strängteorin är i behov av en matematik som för tillfället inte finns, men det finns ju fortfarande starka hypoteser inom stängteorin. Kanske kan dessa hjälpa till med utvecklingen inom matematiken.visa
Varför kan inte ett papper vikas på hälften mer än 7 gånger?visa
Jag håller på att skriva en uppsats om kyotoavtalet och klimatfrågan. En av mina källor är en kritisk text som menar att utsläppen inte minskar eftersom företag och regeringar köper trädplantage istället för att kompensera sina utslätt. Nu till min fråga, i denna text står det att: "Koldioxid i träd slipper ur fångenskapen och återgår till atmosfären så fort träden dör sin naturliga död, eller om de huggs ner eller drabbas av skadeinsekter eller om skogsbrand bryter ut. Följaktligen kan kolsänkor i ett längre perspektiv omöjligen kompensera för att de uråldiga magasinen av koldioxid frigörs till atmosfären, där de stannar i växthuskupan i hundratals år." Men trädet kan väl ändå inte suga upp all koldioxid och lagra det i sig? Träden omvandlar väl koldioxid till syre och kol? Och sedan om trädet brinner upp så blir det en liten kolhög, men det kan väl inte bli samma mängd koldioxid som trädet "sugit upp"? Eller har jag fått allt om bakfoten nu...visa
Hej! På en fysikgenomgång pratade vi om varför vissa mår illa när de åker med X2000. Enligt vår fysiklärare ska man låta bli att titta ut genom fönstret för att slippa må illa. Hur kommer det sig då att man, när man blir sjösjuk, istället rekommenderas att titta ut och fästa blicken på horisonten? Vilken är orsaken till sjösjuka respektive X2000-sjuka?visa
Skriver ett arbete om astrobiologi, har försökt att hitta info om följande (men misslyckats) En bakterie som lever under extrema förhållande med från plusgrader ner till -80 grader vad lever den på? Hur producerar den DNA/protein samt hur påverkas bakterier av gravitaion? Vore tacksam för svar för har sökt jättemycket men inte hittat detta.visa
Hej! På en av våra fysiklektioner tog vår lärare fram ett stativ där han fäst en pendel. Sedan lät han pendeln pendla fram och tillbaka medan vi tittade på den med en röd glasskiva framför ena ögat. När vi gjorde detta såg det ut som om pendeln snurrade runt stativet och inte framför. Varför blir det så?visa
Hej Min fråga behandlar till stor del samma ämne som fråga 12716 om monstervågor. Också jag skriver ett arbete om monstervågor. I litteraturen stöter jag ofta på begreppet "breather" som en partikulärlösning till schrödingerekvationen, utan att man närmare definierar begreppet. Vad är en "breather"? Hur ser en breather ut?visa
En amerikan som heter Randell Mills har tydligen uppfunnit ett system för att få billig och miljövänlig energi från väte. Jag skulle vilja veta mer om detta!visa
Hejsan! Hur det kommer sig att när man kokar vatten i t.ex en kastrull, och häller i salt så bubblar det en kort stund mycket mer på bottnen där du hällt i saltet? Har klurat på det här länge men inte lyckats komma till någon lösning, skulle verkligen uppskatta svar.visa
Hej. Vi har jämvikten 2 NO2 <--> N2O4 + energi. Finns det några nackdelar med att låta reaktionen ske vid -50 grader istället för vid 20 grader? Förutom att reaktionen går långsammare? T ex ekonomiskt eller kemiskt sätt?visa
Varför har katten morrhår?visa
Hej Vill bara tacka för en trevlig sida med många bra frågor och bra svar. Jag brukar kolla frågorna och svaren minst en gång i veckan. Vi hörs i höst. Marcusvisa
Hej! Jag förstår inte varför kvicksilver är flytande vid rumstemperatur. Vad är det som gör det ämnet så speciellt, jämfört med exempelvis guld eller tallium? Är det metallbindning mellan molekylerna? visa
Om man inte blir solbränd bakom en fönsteruta hur kan det då komma sig att glasögon släpper igenom farlig UV strålning. Har det endast att göra med tjockleken på glasen?visa
Hej, Jag skriver för närvarande ett arbete om tidsresor. Jag har resonerat mig fram till att om du försatte dig själv i kryosömn under t.ex. 50 år så skulle du rent tekniskt utföra en tidsresa. Jag har dock problem att överhuvudtaget finna information om just kryosömn. Vet ni om det har bedrivits någon forskning på området eller om det har skrivits några artiklar om det? Ni kanske rent av kan beskriva det för mig, så kan jag använda er som källa. Jag vet grundprinciperna för kryosömn, men eftersom jag inte hittar någon information om det, så blir problemet att jag inte kan ange någon källa för var jag hämtat informationen. Jag är ytterst tacksam för svar och all hjälp jag kan få.visa
Om man blandar t ex en blå färg med en gul varför ser man då grönt? Jag behöver ett svar på molekylnivå.visa
Vad är den fria medelväglängden för en luftmolekyl? Är det rimligt att en luftmolekyls fart är ca 300m/s? Frågan kommer sig av att vi i klassen diskuterar hur lukten från t ex en parfymflaska sprids i ett rum.visa
Hej! Jag undrar varför en mobiltelefon som är avslagen ändå kan larma. Då kan den väl inte vara helt avslagen? Sänder den ut någon strålning då? Tack på förhand!visa
Hej! Vad står fl.oz för? Hur mycket är 1 lb?visa
Inte för att det här har särskilt mycket med fysik att göra, men jag visste inte var jag skulle vända mig för att få svar. 10 år heter decennium, 100 år heter sekel, 1000 år heter millennium. Men vad heter en tidsperiod med en miljon år, om det finns en sådan benämning?visa
Jag har en fråga gällande PET kameror. Innan man tar en bild på t ex hjärnans funktioner måste man injicera en radioaktiv isotop (t ex fluor-18) fastsatt på exempelvis en glukosmolekyl. När denna sedan sönderfaller och sänder ut betaplusstrålning undrar jag om denna betaplusstrålning åstadkommer något annat än att bilda gammastrålning efter en krock med en elektron. Efter dessa krockar mellan elektroner och positroner måste det bildas en del joner i detta fallet i hjänan, särskilt i de aktiva delarna. Gör de här jonerna något märkbart överhuvud taget? Eller är det så få molekyler som blir joner så att det inte spelar någon roll? eller är jonerna helt enkelt obetydliga? eller behåller de sin funktion? Skulle vara mycket snällt om jag fick svar före den 10 januari för då ska nämligen ett arbete som jag skriver om petkameror vara inlämnat. Tack på förhand!visa
Energiprincipen är något som vi tagit som ett axiom när vi läst fysik på min skola. Det samma gäller principen om rörelsemängdens bevarande. När jag strösurfade en gång snubblade jag över något som hette Noethers symmetriprincip. Är det ur denna princip som de oavnnämnda principerna följer? Och, i så fall, hur bevisar man denna princip?visa
Hej hej, skulle vilja veta vid vilken salt halt som ett kokt ägg flyter i vatten och varför det sker just vid denna halt??? Skulle bli mycket glad för svar!!!visa
Hejsan! Här kommer en fråga (möjligtvis flera) som jag inte om den passar här eller inte, men som gnager mig tillräckligt mycket för att jag ska ställa den iallafall. Jag gick estetisk linje på gymnasiet pga enorm skoltrötthet efter högstadiet. Efter tre roliga år med musik-inriktning kände jag dock hur intresset för naturvetenskaperna började växa. Jag hoppade så fort jag kunde på komvux-tåget för att läsa in alla de nya ämnena som jag så plötsligt hade börjat brinna för (kemi, matte, fysik och biologi) och befinner mig just nu i slutet av "A" kurserna. När jag surfade in på Eran sida, klickade jag först på länken "fysiker porträtt". Efter att ha läst dom flesta slog det mig att ingen utav dom behandlade en person som gjort mina val (det vill säga att börja läsa naturvetenskap efter gymnasiet). Visst kan jag tänka mig att det är ovanligt, men några frågor dök ändå upp. Är det försent? Behövs det många tidiga år av matte för att man ska klara av universitets studier? Finns det professorer i teknisk fysik som läste in de naturvetenskapliga ämnena på vuxenskolan? En sån skulle jag vilja prata med eller läsa om! Ibland känns det nämligen väldigt hopplöst, mycket tackvare det extremt höga tempot som hålls på komvux. (Alla A samt B kurser läses på två terminer, något som blir extra stressigt om man aldrig bekantat sig med ämnena förut) Om du som läser den här frågan vet om någon eller något som kan ge lite inspiration, så skulle det vara mycket välkommet. Jag vill att naturvetenskapen ska vara något mer än en hobby för mig i livet!visa
I min fysikbok står det att fysikens uppgift INTE är att fråga "varför?" utan att beskriva olika fenomen i naturen och hitta samband mellan dem. Är det så? I sådana fall undrar jag vad man ska läsa på universitetet/högskolan om man är intresserad av "varför?"?visa
Hej frågelådan!!!Jag har hört att om man har ett par glasögon som vänder upp och ner på sin omgivning, kommer bilden så småningom att vändas tillbaka rättvänt av hjärnan. Är detta sant och om det är så, vart kan jag hitta fakta på att det verkligen är så? Skulle uppskatta ett svar så fort som möjligt. MvH/Carolinevisa
Vad menas med materia resp massa? I en grundbok sades att 'materia tar plats', något som ju kan sägas även om tomrummet. Är massa en egenskap hos materien? Kan man ha materielös massa resp masslös materia? (Skulle materielös massa vara nå't i stil med en foton enligt formeluttrycket hf/(c^2) = m ?) Om nu masslös materia och materielös massa inte är tänkbara måste båda begreppen då användas?visa
Jag har svårt att se sambanden mellan u, joule, kilogram och Mev. Räknar med energier och massor för atomer och kärnor och ska hela tiden bolla mellan dessa. Hittar inget bra samband i min formelsamling. Skulle vara tacksam för en kort list typ. 1kg= x joule =Z MeV = Y u. Tack på förhand!visa
Hej! Vi har en uppgift där vi ska mäta storleken på en dimdroppe med hjälp av ljud. Vi tänkte därför skicka en ljudpuls mot en dimma, så länge ljudvågen har för lång våglängd så kommer den bara att passera genom dimman, men när våglängden (dividerat på 2) närmar sig dimdropparnas storlek (hoppas vi) på att ljudet kommer studsa tillbaka. Genom att veta frekvensen borde man då med lätthet kunna räkna ut storleken på en dimmdroppe. Är detta en teori som ni tror kan fungera? I så fall, vet ni någon utrustning som man kan använda för att sända ut ljud i de väldigt höga frekvenser som krävs (uppemot 3MHz) och gärna sedan med hjälp av exempelvis frekvensanalysator fånga upp dem igen då de har studsat mot dimmdropparna?visa
Vad har vi praktiskt nytta av modern fysik? Kan ni säga något om några viktiga tillämpningar av modern fysik som gjort livet bättre för oss.visa
Jag undrar om tidsresor är möjliga? Teoretiskt alltså.visa
Hej. Hur kommer det sig att man "alltid" gör fel val? T.ex. 1. Varför väljer man alltid fel kö? 2. Varför öppnar man alltid dörrar fel, om det är en tryck-dörr så drar man och om det är en drag-dörr så trycker man? Är det i själva verket så att man inte alltid gör fel utan att man bara inbillar sig det och inte märker de gånger man gör rätt?visa
Hur kan jag till utseendet känna igen ämnet titan? Jag har fått en titanplåt som ser en aning mer grönaktig ut än vanlig "stålgrå" rostfritt stål. Jag har dessutom fått ett skärstål som man hävdar har en mycket tunn titanbeläggning för att öka hållbarheten. Denna beläggning är dock klart guldfärgad. Eftersom detta motsäger varannat gissar jag på att en inte består av ren titan utan är någon form av legering. Båda källorna hävdar dock att det handlar om ren titan.visa
Hej har några frågor gällande fysikens utveckling: Vad är det största som händer på forskningfronten just nu inom fysik? Vilka upptäcker har forskare att se fram emot inom en snar eller en lite mer avlägsen framtid? Hur stort plats tar strängteorin bland dagens "framtidsfysik"?visa
Hej. Vi håller på att undersöka datorernas begränsningar, d.v.s hur snabba de kan bli. Men hjälp av optisk hjälp borde man kunna få upp dem bra mycket snabbare än idag. Men vad är det i datorerna som begränsar nu?visa
Hej. Jag noterade en intressant sak igår. Solen sken in genom fönstret och ljuset begränsades av en skarp "skuggkant" på väggen (orsakad av fönsterkarmen). När skuggan av mitt ansikte närmade sig skuggkanten och kom tillräckligt nära böjde sig skuggan av mitt ansikte sig in mot skuggkanten. Hur kommer sig detta fenomen? MVH Mattiasvisa
Hejsan! Jag ska börja med att säga att jag inte är säker på att detta är rätt forum för min fråga, och i så fall ber jag om ursäkt! Men jag har i alla fall hört att det krävs mer energi för att bygga ett vindkraftverk än vad det kan producera under sin livstid. Jag undrar helt enkelt om detta är sant? Tack för hjälpen!visa
Hej jag har en fråga... Grader (upphöjt o) är ju en enhet man mäter i när man mäter vinklars storlek. Varför heter det då grader (upphöjt o) celcius då det handlar om temperatur? Har det något samband? Har funderat mycket på detta och frågade min lärare som tyvärr inte kunde svaret.visa
Hej. Fin sida ni har! Jag håller på att skriva ett projektarbete om hur växthuseffekten påverkar oss..Skulle behöva lite svar på frågor... 1 Är det människan som är orsaken till den globala värmehöjningen? 2 om ja. Finns det bevis för detta. 3 om nej vad/vilka är orsaken till höjningen då?visa
Vad skulle hända i en rymdkapsel om man tände ett stearinljus på julafton (vi antar att kapseln är luftfylld). Eftersom begreppet "uppåt" saknar relevans liksom begreppet tyngd kan ju rimligtvis den eventuella lågan brinna "horisontellt". Kommer överhuvud taget lågan att brinna eller släcker den sig själv pga att koldioxidhalten kring lågan snabbt blir hög?visa
Det är ett faktum att en cykel som ligger precis bakom en annan cykel (tänk två tävlingscyklister) får det lättare att cykla p.g.a "suget" efter den framförvarande cykeln. Min fråga är: Hur påverkas cykeln framför av cykeln bakom? Går det lättare eller tyngre för den främre? Förklara gärna detta! Tack!visa
Jag vill veta vad Nanoteknik är, varför man börja forska inom det området, och viktiga personer inom nanoteknik.visa
Varför blåser Neil Armstrongs flagga, när han sätter ner den på månen?visa
Är vetenskaplig determinism accepterad, således att framtiden i teorin är förutbestämd, och att det fria valet där med inte existerar? Ej att man kan förutse framtiden, för det motsäger sig väl obestämbarhetsprincipen, men allt kan väl likaväl vara förutbestämt fastän man ej kan få veta vad som kommer hända? Existerar slumpen, eller sker saker bara av en orsak? vad är det fria valet om det existerar?visa
Jag skulle vilja veta mera om magnetkamera och dess uppbyggnad. Varför är uppfinningen så betydelsefull att Nobelpriset delas ut till Paul C Lauterbur och Peter Mansfield för deras upptäckter? visa
Om jag har förstått saken rätt så kan man inte "realtidsprata" med andra planeter eftersom ljusets (och därmed radiovågornas) hastighet gör det hela aningen segt, men skulle man rent teoretiskt kunna ha en apparat som förändrar en klump av massa med hjälp utav E=mc^2.. och eftersom all massa har en gravitationskraft så borde man ju ögonblickligen kunna mäta upp en pytteliten skillnad på gravitationen på jorden och därmed slippa fördröjningen som ljusets hastighet medför? Hoppas jag lyckades formulera saken på ett förståeligt sätt. :-)visa
Att ett frö alltid växer uppåt beror väl på tyngdkraften? Vet du någon bra litteratur om detta, försök som gjorts, artiklar mm? Mycket tacksam för svar.visa
Hej! Jag är lärarkandidat och gör för närvarande min praktik på en gymnasieskola i Umeå. Där har jag fått en fråga som jag tyvärr inte kunnat besvara. Jag vänder mig därför till er och hoppas att ni kan svara. Frågan lyder: "Varför nyser man när man tittar in i solen?" Skulle bli hemskt tacksam för svar på detta. /mvh Klas Johanssonvisa
När man drar med fingret på en plasmaskärm blir det en störning i skärmen där man drar fingret. Svårt att förklara men ni förstår säkert vad jag menar. Kan det ha något att göra med interferens i tunna skikt?visa
Hur många gram kol är det i 16.55 gram glukos (C5H12O6), och hur går man tillväga för att få reda på svaret?visa
Hur svarar man på frågan: 4 g helium innehåller 6*10 upphöjt till 23, atomer. Vilken massa har en heliumatom?visa
Man har konstaterat att ljusets hastighet i vakuum är konstant 299792458 m/s (s=tidsenhet). Men enligt Einsteins relativitets-teori kan tiden variera beroende på rörelse. Borde inte ljusets hastighet vara omöjlig att bestämma eftersom tiden inte är konstant?visa
Vad anser du om möjligheten att direkt duplikera ett föremål? vad jag menar är: tror du att det är möjligt att få ett objekt att konstrueras direkt utifrån grundämnena i luften? Ex. Låt säga att vi har ett ägg. Ifall man placerar detta ägg i en box och sedan låter en ämnes scanner känna av grundämnena samt dess speciella struktur och där efter applicerar en sorts hypotetisk struktur utav detta ägg i box nummer två och där efter använder diverse grundämnen utifrån tuber för att uppfylla den hypotetiska bilden eller strukturen. Tror du detta är praktiskt möjligt att genomföra i sådana fall? Ifall det hade gått, skulle det vara fullt möjligt att lösa världens problem. Inte sant? Med allra vänligaste hälsningar!!visa
Hej!! Jag frågade min lärare varför cigarettändare ofta är delade i två delar med en öppning i toppen. Hon kunde inte ge mig ett riktigt svar och refererade till er. Hoppas ni kan ge mig ett svar på denna fråga. Med vänlig hälsning Anthon visa
Hur/varför bildas "tvättbräder" på grusvägar? Har det med däcken att göra? Har för mig att när radialdäcken fannas på 60-talet fanns inte detta problem, utan det kom med diagonaldäcken på ngt. vis...HUR?visa
Hej! Vi är en grupp elever som håller på med ett projektarbete om kryptozoologi. Bland de förklaringar till varför folk tror sig se Storsjöodjuret i Östersund, finns bl.a. en teori om att det skulle kunna vara gasbubblor. Vi har nyligen hört av en källa att man kommit fram till att det INTE skulle kunna vara gasbubbblor. Vi vet dock inte varför. Har ni något svar på detta eller vet ni någon vi kan vända oss till? Tacksam för svar. Mvh / Emilia Hedkvist, NvN3, Sundsvalls Gymnasium.visa
Mina elever frågar efter vilka praktiska exempel, i makrovärlden, som man kan peka på som har kunskapen om kvantmekaniken som grund eller incitament. Jag kommer inte på ett enda exempel och behöver hjälp med detta.visa
Min mamma fick en guldring i present och några dagar senare åkte hon till Thailand. Efter bara några dagar upptäckte hon att ringen var flammig och den tappade sin lyster. Om man bortser från slitage, vad kan det bero på?visa
Hur påverkar gastrycket brandfaran? Om vi sänker trycket till 500 mbar och samtidigt dubblar andelen syrgas från ca:20 % till 40 %, stiger då brandfaran? Om vi gör tvärt om, höjer trycket till 2 Bar och samtidigt halverar andelen syrgas till 10%? Borde inte syrgastrycket vara likartat i de ovanstående fallen? Jag tror mig hört att på Apollofärderna till Månen för 30 år sedan, hade man ren syrgas i kabinen, vilket tryck hade man då? Kring 200 – 300 mbar? Inom vilka gränser kan andelen syrgas och tryck variera och ändå duga till för andning? Mvh Maria Sundberg visa
Hejsan. Vi är tre tjejer som håller på med ett experiment om ljudvågor på våran naturlektion. Experimentet: Man tar ett järnrör och sätter ett järnnät en bit in. Sedan "eldar" man järnröret över en gastub. När man sedan tar bort röret hörs ett starkt ljud. För att detta experiment ska funka måste nätet sitta 1/4 in i röret. Annars blir ljudet så svagt att det knappt hörs. Röret är 0.91 m, och våglängden är uträknad till 1.736 m. Som ni ser blir det inte en hel våglängd i röret. Våran fråga är då: Enligt våra lärare så ska det bli en hel våglängd i ett rör (oavsett längd på röret), men uträkningen visar att så är inte fallet. Hur kommer det sig? En annan fråga: varför måste nätet sitta på en speciell plats i röret för att få ljud? Hur ser våglängden ut i röret? Börjar den "mitt i" våglängden, eller hur ser den ut? Mycket tacksamma för svar. Mvh // Vi på Norsjö Gymnasium visa
Hej! För ett par år sen då jag bodde i Luleå så var jag och några kompisar ute på vintern. Det var stjärnsklart och kallt ute. Vet inte varför vi började kolla på stjärnorna men det gjorde vi i alla fall. Då såg jag en stjärna, det såg ut som en stjärna i alla fall, röra sig över himlen i ett konstigt mönster. Det gjorde ingen rak bana utan for lite hur som helst, men ändå i en enda riktning, alltså inte fram och tillbaka. Men den rörde sig åt sidorna, snirklande mönster, som en orm ungefär. Sen så försvann "stjärnan" och kom tillbaka en liten bit ifrån där den försvann, och fortsatte sitt "mönster". Med dömmande av dess fart så tror jag (vi) inte att det är någon satelit eller någonting liknande som vi människor skjutit upp. Den rörde sig inte jättefort men inte sakta som ett stjärnfall. Jag har då aldrig sett någon satelit eller liknande få ett sånt "ryck". Pricken, "stjärnan", var i samma storlek som en vanlig stjärna och hade samma vita färg. Det kan väl inte vara en fallande stjärna för de rör väl sig i raka banor över himlen? Kommer inte ihåg om den försvann sen helt eller om vi bara tappade intresset att kolla på den. Så jag undrar helt enkelt, vad kan detta ha varit för något?visa
Hur gör man röken på scenen då artister uppträder. Vad består röken av?visa
Hur det ser ut när vi tänder ett stearinljus vet alla, men...hur skulle det se ut om vi gjorde det på rymdstationen MIR? Vad skulle hända med lågan om vi vände ljuset upp och ner där? Vore hemskt roligt att få svar!visa
Det finns övningskörningsskyltar av tunn, tunn plast som man fäster på insidan av bilens bakruta (eller vilken ruta som helst, om man så vill). Min fråga är: Hur kan det komma sig att dessa rektangulära plastbitar fastnar på rutan? Jag har märkt att skylten inte fastnar om bilrutan är kall, till följd av minusgrader utomhus. Kan detta ha något samband med den princip som gör att skylten över huvud taget fastnar? Tack på förhand!visa
Varför har just januari 31 dagar och inte april. varför fick februari bara 28? ( när det inte är skottår)visa
Hej, Jag undrar varför det uppstår ett sk moln runt planet när man passerar ljudvallen?visa
Hur räknar man ut sluttemperaturen när två vätskor blandas? Kan man lösa ut sluttemperaturen (T) ur sambandet Avgiven energi = upptagen energi, om man vet värmekapaciteten, massan samt begynnelsetemperaturen hos de båda vätskorna? Varför funkar inte detta i så fall?: C1*m1*(T-t1)=C2*m2*(T-t2), där C är den specifika värmekapaciteten, m är massan, t är begynnelsetemperaturen hos respektive vätska. Tacksam för svar!visa
I en dimkammare använder man mättad vatten- och alkoholånga. När alfa-partiklar joniserar atomer i kammaren så kondenseras vatten och alkoholångan på dessa joner. Vad är det som får ångan att kondensera på jonerna? Undrar nyfiken fysiklärarevisa
Är det vara möjligt att spela in hela analoga TV signalen som sänds? Då skulle man kunna från inspelningen välja program att titta på.visa
Hej! Varför blir det ibland vita molnstrimlor efter ett flygplan som flyger?visa
Hej Lundforskare! Jag Håller på med ett projekt i skolan.... och jag skulle behöva en avståndsmäter som mäter 0-50mm med en mätosäkerhet på 0,02mm. Jag hade tänkt att använda mig av en befintlig lasermätere så min fråga är: # vart kan jag få tag på en lasermätere som klarar detta. # om ni inte vet kan ni inte tipsa om ett aletnativt sett att mäta på då?? MVH Per Spaak Ps Skulle ni kunna svara till per.spaak@edu.norrtalje.se Dsvisa
Varför kräver vatten så mycket energi för att bilda ånga? Hur kan kapillärkrafterna uppstå? Varför har vatten högst densitet vid +4 grader?visa
Den här frågan kanske inte har så mycket med fysik och göra, men jag försöker ändå ;) Jag har hört att det var Nils Bohr som fick i uppgift att mäta höjden på ett höghus med hjälp av en barometer. Att hans lösning inte blev godkännd har jag fått klart för mig, men hur var hela historien och vilkan lösningsförslag hade han? Jag har hört att det var en del förslag.visa
luften i en hisstrumma borde ju tryckas ihop när hissen är på väg ner och till slut bli en kudde som hindrar hissen från att nå bottenvåningen. Hur har man löst detta problem?visa
Tid är det som mäts med klockor, har det sagts mig. Finns det någon annan mera vetenskaplig definition? Det sägs också att tiden går, kan man säga något om dess (ev) hastighet, hur fort går den 1 s/s = 1 ? går den med konstant fart? På samma sätt: Är rummet det som mäts med linjal? kan rummet definieras på annat sätt?visa
hej fråga: kan ni vara snälla o svara mig så snabb så möjligt ,fråga är följande : vad är index och vilka nytta har vi av det i matematik ämnet . jag har snart prov om det så jag skulle var tacksam om ni svara frågan så snabb så möjligt som saggt tack igen hoppas ni förstårvisa
Vad är och till vad används aerogel. visa
lite fakta om Impetus och hans försök inom rörelse och kraft och dem teorier han hade, och vad han menade med en inneboende kraft som verkar ett tag och som sedan avtar, vill ha en förklaring// mvh Yosef =)visa
Har el Nino någonting med övervämningar att göra? Isåfall, hur? Varför drabbas vissa platser av mer översvämningar än andra? Har det med vindar att göra eller är det andra faktorer?visa
Många bilar kan öppnas med fjärrkontroll men borde det inte vara lätt att fånga upp och kopiera den signalen och senare få otillåtlig tillgång till bilen?visa
Hejhej och tack för en bra sida!! När man vispar grädde i ett vanligt rum med luft i, blir ju grädden fluffig för att man vispar in luft. men hur blir det om man vispar grädde i rum fyllda med en tyngre resp. lättare gas än luft? Tackar på förhand!visa
Hej! Min son frågade mig följande: Varför brinner torr trä men inte torr jord? Jag kan inte ge ett bra svar så jag undrar om ni vet? M.V.H Eddie Erikssonvisa
Hej! Jag har fått följande uppgift av min fysiklärare: Vi har två tunnor; en med vin och en med vatten. Ta en skopa från vinet och häll i vattnet. Rör om. Tag samma skopa från vatten till vin. Finns det mer vin i vattnet än vatten i vinet? Vin skall betraktas som vin och inte som en vätska som innehåller vatten. Enligt mig verkar det självklart att det är mer vin i vattnet eftersom man häller tillbaka en blandning av vin och vatten till vinet. Tacksam för svar.visa
Säg att vi står på jorden, med bara hav så långt ögat når omkring oss. Vi håller upp en linjal mot horisonten - kommer horisontenlinjen att se rak eller krökt ut? Vilket håll man än vänder sig åt ser man ju lika långt, och synfältet bildar ju då en cirkel runt den punkt man står - då känns det som om den skulle vara rak. Men tänker man i extremligheter och vi ställer oss på ett klot med några meters diameter ser vi ju tydligt hur "horisonten" är krökt...visa
Ni missförstod min fråga som jag undrade över förut dock var det ett utmärkt svar. Jag frågade om man kunde kryssa på solvinden. Det jag undrade egentligen är om man rent teoretiskt skulle kunna "kryssa" på solvinden d.v.s. att man åker direkt motsatt solvindens riktning på samma sätt som man kan kryssa med en båt motsatt vindens riktning.visa
Nu på våren brukar det alltid komma en del frågor om is. Varför bildar isen något som vi kallar "pipis", dvs det blir koniska pipor/rör rakt ner genom isen. På våren kan man också se att den hopsjunkna snön ovanpå isen bildar olika former av iskristaller ibland blir det långa spikar och när man går ovanpå snön på isen viker sig hela lagret av upp till 15 cm långa "isspikar". Kan man förklara denna "spikis"? MVH Ullavisa
Hejsan, hejsan! Jag befinner mig just nu i Cairns, Australien, och läser om det stora barriärrevet i ett flertal brochyrer som tillhandahålls av ett flera kryssningsföretag. Där står det att barriärrevet kan ses från månen med blotta ögat. Stämmer verkligen detta? Det kan väl ses från rymden, men månen? Vad säger ni om saken? visa
Hej! Jag undrar om ni har några bra länkar till nån sida med information om André Ampères liv.visa
Hallo! Det e så att jag ska göra ett arbete om Guglielmo Marconi och jag undrar om ni vet några bra länkar till hemsidor om honom! Jag har virrat bort mig totalt på sökmotorerna när man letar fakta där...visa
kommer det gå att teleportera massa i framtiden?jag har sett på tv(nova,svt) att en forskargrupp har kunnat teleportera laserstrålar och små små mängder gaser.stämmer detta?Jag skulle gärna vilja ha svar på mina frågor. TACK för en superbra sajt. visa
Hej! Hur kommer det sig att månen som amerikanerna håller i på månen fladdrar? Det finns väl ingen luft där? Tack på förhand!visa
Hej. Jag undrar om det finns något som helst fysikaliskt eller vetenskapligt bevis för en Gud eller högre makt? Finns det några kända företeelser som inte kan förklaras med annat än ett gudomligt ingripande? /Stenhård ateist :-)visa
Hej. Jag har släktingar som håller på med horoskop, och har till och med köpt ett program som heter "World of wisdom" där man skriver in alla födelsedata som exakt vilken tid och plats man är född etc. Sen får man upp väldigt mycket information om personlighet, yrkesliv och så vidare. Jag har väldigt svårt att köpa att detta skulle kunna vara korrekt, finns det några vetenskapliga belägg för att såna här typer av horoskop fungerar?visa
Ord som jag har problem med, jag skulle vilja veta vad de betyder eller vad det är, tex: Storhet=Något som kan mätas. Mätetal= det tal man får när man mäter. de jag skulle vija ha hjälp med är: Enhet= SI-enheter (7st)= Värdesiffror= Prefix= Densitet= Hastighet= Medelhastighet= Momentanhastighet= Jag skulle vilja ha en bra förklaring på de här orden. Tack på förhand... visa
Hej! Jag undrar varför det bildas luftbubblor i ett vattenglas, om det får stå ett tag. Tack på förhand!visa
Hur bestämmer man vilken gas det är i en cigarett-tändare?! Man får tillgång till: Vanna, mätglas och såklart en tändare...visa
Hej! har några frågor...

1. Sopskaften i Curling, vilket material är dom gjorda av???

2. Curlingklotet, hur mycket väger det och vilket material är dom gjorda av???

visa
Hej och tack för en utmärkt sida. Har två frågor till er.

1. För ett tag sedan såg jag en film som jag tror heter "avgrunden". I en scen i filmen ska huvudpersonen dyka mycket djupt i havet. Han får då en vätska som fyller hans dykardräkt hlet och håller. Denna vätska drar han ner i lungorna och börjar - så att säga - andas fast inte syre utan denna vätska. Finns det något sådant i verkligheten?

2. Ännu en film ska jag nu referera till och det är filmen "flugan". Förstår självklart att denna film är en ren sienfictionfilm, men min fråga är ändå. Forskas det på ämnet (har glömt namnet på vad det kallas, men tror det heter tele*nånting*) att kunna förflytta sig genom att så att säga, lösa upp kroppen, från ett ställe till ett annat? Tror du/ni att man någonsin kommer att lyckas med den bedriften i så fall?

Två frågor som jag grubblat mycket på och hoppas verkligen att ni besvara dessa. Tusen tack på förhand Kristin

visa
Jag undrar om man blir blötare när det regnar om man springer eller går. När man går får man ju nästan bara vatten på huvudet, men det tar längre tid att röra sig en given sträcka. Springer man däremot så springer man ju in i vatten som är framför en, men det tar kortare tid att komma till slutmålet.visa
Hur kommer det sig att rimfrost bildas lättare på glas än på plåt t.ex. på en bil.visa
1.Hur kan man beräkna densiteten för ett svenskt 10-kronorsmynt? 2. Om man vet att ett svenskt 10-kronorsmynt består av 89 Cu, 5 Al, 5 Zn och 1 Sn (procent), hur kan man räkna densiteten av myntet?visa
Hur räknar man ut hur mycket luften väger i ett rum som är ca 5m brett, ca 3m långt och 2m högt.visa
Brinner diamanter ?visa
Finns det något som säkert säger att det verkligen finns dimensioner, vad nu det är. Troligare borde väl vara att det är en illusion för oss och att det i själva verket inte finns några alls. Inom matematiken är de praktiska men i verkligheten verkar de bara komplicera saker och ting.visa
Ang Ljud-Ljus-Vågor [8947] Jag tror det rör sig om det jag har hört kallas "irrbloss", dvs sumpgas (metan) som sipprar upp ur jorden och antänds. Har själv observerat detta i närheten av Ravlunda.visa
Jag har hört ett exempel på relativitetsteorin som gick ut på att en man reste iväg från jorden med en snabb rymdfarkost, och när han kom tillbaka hade han åldrats mindre än de som stannat kvar på jorden. Min fråga lyder: Mot vilken referenspunkt mäter man hastigheten? Man kan väl lika väl säga att jorden rör sig snabbt i förhållande till rymdskeppet?visa
Hejsan Fysiker Dimensionsanalys är ju jättebra, men kan man mäta bränsleförbrukning i kvadratmeter? Liter/mil i SI-enheter blir kubikmeter/meter som förkortat blir just kvadratmeter. Känns inte rätt för fem öre, men vari ligger då felet? Vilka begränsningar har dimensionsanalysen? visa
Hej! Jag håller på att skriva om Hiroshimabomben. Jag skulle ha stor nytta av att veta när man upptäckte radioaktivitetens långsiktiga skadliga effekter, eller med andra ord: var de långsiktiga skadliga effekterna kända bland de amerikanska forskarna och beslutsfattarna 6 augusti 1945? Tack på förhand!visa
Vad har titan för densitet? Letat på hela internet, men det finns ingen info om detta underbara grundömne!visa
Hej, Jag har en fråga om prefix. Jag såg ert svar på fråga [1673], men såg at den var från 1998. Jag har sett groucho (10^-30), harpo (10^-27), harpi (10^27), grouchi (10^30). Var någonstans bestäms om dessa prefix är offentligt accepterade, och är de offentligt accepterade? Tack på förhand Torbjörn Anderssonvisa
Hej jag ska skriva ett specialarbete om jordstrålning och jag vet att det inte finns något bevisat om det. Men jag skulle vilja veta vad en fysiker tror att det kan vara som ger utslag på bla. vinkelpinnar?visa
Jag undrar varför det blir så mycket mer bubblor när man har diskmedel i vattnet än annars.visa
Hej! jag håller på med ett kemiarbete om keramer. "Smarta keramer" finns det något som heter, finns i vissa bilar tror jag. Vad är det egentligen? var kan man läsa om dem? MVH Sourativisa
hej kan ni förklara vad det "fasta tillståndet" är? visa
Om man placerar en sprängladdning ute i rymden på tex hubble teleskopet kommer laddningen då att avge all sin energi mot skrovet?? Till skillnad från jorden där luften tar upp den största delen. OBS laddnigen har ingen riktad sprängverkan.visa
Är det mindre syre i luften på vintern när träden har fällt sina löv?visa
hej, jag har en fråga om spegelbilder. På vilket sätt skiljer sig den bild av dig, som du ser i en spegel, från den bild som en person som tittar rakt på dig ser??visa
Du är ute och kör en i 50km/h, med din bil, när en vattendroppe faller ned på rutan, från en ask. Du ser hur vattendroppen avdunstar och minskar i storlek och sedan efter en stund, är den borta. Hur många vattenmolekylker avdunstar egentligen per sekund från framrutan, i gasform i den svala kvällsbrisen?visa
Disskuterade nyligen med en god vän till mig om ett repotage vi sett på vetenskapen värld. Där sa de att om jordens poler skulle smälta så skulle jordens vatten nivå öka med mellan 9 och 15 meter. Själv har jag hört att fallet ej är så. Eftersom vattnet upptar större plats i form av is istället för flytande vatten så skulle vatten nivå kvarstå eller rentav minska om polerna smällte. Hur ligger det egentligen till, kan ni förklara det dels på vanligt språk dels med matematiska beräkningar, Tack på förhand. Mattias Strömbergvisa
Jag har två föräldrar (det har ju alla...). Mina föräldrar har två föräldrar var, dvs fyra osv. Om man tänker sig en ny generation var 25:e år så skulle min anfäder för 1000 år sedan bestå av 2*2*2*2... (2 upphöjt till 40) stycken. det blir inte mindre än 1.099.511.627.776 stycken. Inte illa! Så många människor fanns det ju inte ens på den tiden. Tänker jag fel? Hur förklarar man detta? Och hur kommer man tillbaka till våra verkliga urföräldrar, vare sig det är Adam&Eva eller ett par apor i Afrika, dvs 2 stycken?visa
Hur tunnt kan man "banka" guld. Jag har hört att man kan få ner det till fem atomers tjocklek. Är det sant? I såfall kan man se guldskiktet då?visa
Jag undrar var man kan få informatinon och mer kunskap om magnetröntgen och dess apparater, tack på förhand. Thomasvisa
Jag har hört om något experiment kallat Schrödingers katt. Vad är det?visa
Evolutionen går igenom många olika stadier,men jag undrar om någon av dessa är unika som inte borde ha skett?!I så fall vilken å var kan jag hitta bra fakta om det här?! Om förhålanderna på en planet skulle vara som på jorden skulle liv uppstå eller är utvecklingen på nått sätt unik som talar emot liv på andra planeter?! Tack..visa
Har ordet "energi" (förmågan att utföra arbete)bara blivit ett "samlingsnamn" för olika former av ett fenomen som i sin "rena form" är en vag term som saknar fysisk meningvisa
Hej, jag läste en tidigare publicerad fråga angende hur mycket havsnivån skulle höjas om all is vid polerna skulle smälta. Men är det inte så att de stora ismassor som utgör nordpolen tex flyter, och om de gör det så tränger de ju undan sin egen vikt i vatten. Eftersom is är vatten så borde vatten nivån inte stiga över huvud taget? visa
I tidsskriften Illustrerad Vetenskap läste jag för ett tag sedan om ett armbandsur man kunde köpa. Det speciella med uret var att det alltid skulle visa exakt rätt tid, då det via satellit var i kontakt med ett atomur. Min fråga gäller de otroligt exakta atomuren. Efter vad ställer man dem?visa
vad är egentligen utbränt uran? är utbränt uran verkligen uran?visa
Läste i tidningen att Nato använt vapen med så kallat utarmat uran i forna Jugoslavien. Vad menas med utarmat uran och varför används det i "bomber" ? Tack på förhand. Kenny visa
Eg har høyrt at dersom du har ei rett linje, og eit punkt, kan det gå fleire enn ei linjer gjennom punktet som er parallelle med den første linja...Korleis kan det vere mogleg?visa
vi har läst om magnetism i skolan, men jag har aldrig kunnat få en riktigt förklarning till vad magnetism egentligen är. och liksom man vet ju hur det fungerar, men varför är det på det sättet? och så har jag en fråga till: om man bryter en permanentmagnet i mitten blir det ju igen en varsin syd-nordpol på båda hälfterna,varför blir det så? är det någonting med att magneten försöker hålla en jämvikt i sig? jag har en fråga till: vad är det som får ljuset att färdas med sin hastighet? är det ens teoretiskt möjligt att nå dens hastighet med någon farkost?om inte så vad beror det på?visa
Varifrån kommer ordet mol i molbägare? Min lärare sa att jag aldrig skulle kunna hitta det.visa
Jag undrar vad det finns för globala tillämpningar med ir-värmestrålning? Tack på för handvisa

1. Hur mycket kan man tänka sig att vattennivån i haven på jorden skulle öka om all is på jorden, mot förmodan, smälte?

2. Hur mycket måste medeltemperaturen höjas för att detta skulle kunna hända?

3. Finns det några studier gjorda på hur Sveriges kustlinjer skulle förändras om detta hände? Tack för en informativ och lättillgänglig sida om fysikens värld. /Gustav "Flaubert" Faluberth

visa
Vad har gammastrålning för praktiska tillämpningar?visa
En googol är talet med en etta följt av 100 nollor. En googolplex är en etta följt av en googol nollor. Min fråga är: Finns det någonting som är så mycket som en googolplex? Finns det ens så många atomer i universum?visa
Hej! Jag undrar vad händer med en permanentmagnet, som tex en liten stavmagnet, om den sätts i snabb rotation so 20000-50000 v/min ? Vad händer inne i Magneten ? För- störs magneten om den rotera för snabbt ? Rotera även magnetfältet ? Om ja, hinner den med, och vad händer om den inte hinner med ? MvH och Tack för svaren !visa
Hej! Jag har lite frågor om tid och atomur: Hur gör man om man vill ha två tider som skall börja exakt samtidigt? Ett atomur håller (väl) bara "intervallet" en sekund nästintill konstant? Hur synkroniseras man tiden i olika system, t ex GPS? Tack för en jätteintressant sida! Ökar studiemotivationen!visa
Hej! Stämmer det att de flesta livsmedlen (t ex frukt, juice, bröd, mm) innehåller små mängder etanol (kanske bara några ppm) som bildas när sockret brytas ner av bakterier? Det är väl mer en kemifråga, men kanske kan ni hjälpa mig ändå. Tack på förhand. /Frithjofvisa
Har fraktaler och matematiken bakom någon tillämpning inom fysiken, och isåfall skulle ni kunna ge exempel på några (tillämpningar)?visa
Hallå där. Jag undrar hur det kommer sig att man lite varstans fortfarande kan läsa om forskarnas förhoppning att finna en sk "teori om allting". Supersträngteorin sägs tex vara ett steg åt det hållet. Borde inte det strida mot Gödels teorem, som ju bl.a. säger att man aldrig till fullo kan utforska ett system inifrån, att det är omöjligt att bevisa en vetenskaplig teoris fullkomlighet och att man aldrig vet om man kommit fram till den kortaste möjliga formeln? visa
Vad är skillnaden på klassisk fysik och modern fysik? Och vad var det för upptäckter som gjorde att man började tänka "modernt"?visa
hej, Jag undrar hur fibertekniken(ledningarna) är uppbyggda för det svenska fibernätet(internettrafik). Jag är intresserad av de fysiska aspekterna, hur det fungerar med frekvenser, material etc. visa
jag har ett litet problem som jag skulle behöva lite hjälp med... du har tolv kulor... en av kulorna är antingen tyngre eller lättare, du vet inte vilket med hjälp av en balansvåg ska du bestämma vilken av kulorna är udda.. du har tre vägningar på dig.. visa
När var det senast gången en kvinna fick nobelpris i fysik? vad hette hon?visa
Finns det en teoretisk möjlighet att resa i tiden? Jag såg "fråga Lund" och där pratade de om svarta hål som eventuella "maskhål" som kan föra ett föremål till en annan tid och plats. Är detta möjligt, om så bara i teorin? Sen har jag en till fråga: Om man har en isotropisk punktformig monokromatisk strålkälla som sänder ut en effekt på 100 W i luft, Vad blir då irradiansen på en meters avstånd? Och vad betyder det? Förklara gärna enkelt och kort, samt med rätt svar :).visa
Det är inte svårt att förstå att om man trixar med fysikaliska konstanter (inget annat än multiplikation & division) och håller sig till absoluta konstanter så bör man få fram lika absoluta konstanter som betyder något specifikt... Eller hur? Vad jag har i tankarna den här gången är nämligen Plancks konstant och ljushastigheten. h * c = 6,6261*10^-34 Js * 2,997925*10^8 m^/s = 1,9865 * 10^-25 Nm! Newtonmeter? Detsamma som Joule? Javisst! *Nånting* måste det betyda ... För övrigt undrar jag vad man kan omvandla kg till? N = Ws/m osv.visa
Hur mycket matte måste man kunna för att förstå matrismekaniken?visa
Vad menas med begreppet klassiskfysik? Jag hittar inga lättbegripliga förklaringar. visa
Hej! Jag ställde en fråga för några dar sen om Van Däniken. Jag fick inget svar så nu försöker jag igen. Hur ställer sig moderna fysiker till Van Dänikens teorier utomjordingar?visa
hur många kilo luft finns det visa
Hej! En av mina elever som nyligen började på vårt naturvetenskapliga basår besväras av något slags elöverkänslighet (känner sig besvärad av bl.a. lysrör, datorer & mobiltelefoner) men anser sig ha hittat ett hjälpmedel som eleven upplever ger en märkbar förbättring. Prylen kallas för vattenvirvlare och företaget som säljer den syns bl.a. på webben http://home.swipnet.se/plusochminus/index.htm och kanske också på andra ställen. Jag har kollat runt lite på nätet och hittat vissa vattenvirvlarförsök som bl.a. ser ut att kunna fungera som något slags separationsmetod, men flertalet av försäljningsargumenten och informationen om produkten vattenvirvlare ser för mig något ovederhäftiga ut. Vad kan en vattenvirvlare tänkas åstadkomma (förutom en virvel i vattnet) och kan man på något sätt påvisa någon effekt av densamma? Mvh Mats Fröjdvisa
varför sväller degen när den jäser?visa
VARFÖR PYSER DET NÄR MAN ÖPPNAR EN FLASKA?visa
Jag undrar vilken som är världens hårdaste metall. Både grund metall och legering.visa
Hej!När man läser om den allmänna relativitätsteorin får man ofta höras talas om tensorer.Nu undrar jag,vad är en tensor och går den att beskriva så att man kan föreställa sig hur den ser ut geometriskt? Tack!visa
Har ni en bra länk om slutförvaring?visa
Jag har en fråga om frön. Då ett frö gror, vet det då vad som är upp och ner. Om man skulle sätta en stark lampa underifrån skulle då roten växa uppåt och vice versa. Tycker detta skulle vara intressant att veta. Hur fungerar även ett frö. Är det en eller flera celler i från början. mm mm. Tackar tackar för svar.visa
Vad är energikretsloppvisa
Jag funderar över likheter mellan elektriska fält och gravitationsfält. Förutom avståndsberoendet har jag hittat: Att bestämma lägesenergi i båda fälten går till på ungefär samma sätt.(Wp=mgh och Wp=QEh) Finns det några ytterligare likheter? visa
Jag undrar: Vad är bredband? Vad är fiberoptik? visa
Vad är Curry-kryss?visa
Dygnet är ju egentligen bara 23 timmar 56 minuter och 4 sekunder långt... Men våra klockor visar att det är 24 timmar på ett dygn. Det ger på 365 dagar ett fel på ett helt dygn. Det fattas ett dygn per år! Om midnatt kommer cirka fyra minuter tidigare dygn borde det vara "natt mitt på dagen" på sommaren. Hur funkar det här? Är det därför min klocka alltid går fel? /Advisa
Jag skriver ett specialarbete om tid. När jag skulle förklara varför tiden går snabbare på högre höjd hittade jag två förklaringar. En förklaring mha dopplereffekten och följande förklaring (i boken "I rättan tid" av Paul Davis). "Faktum är att alla klockor uppför sig på samma sätt. Klockans tickande är förknippat med en viss energi, och denna energi motsvarar en massa ( E=mc² ). Om man lyfter klockan högre, måste man uträtta ett arbete. Det uträttade arbetet dyker upp som tyngdkraftsenergi som lagrats i klockan: man kan få tillbaka arbetet genom att låta klockan falla. En mycket liten del av klockans sammanlagda tyngd kommer från dess inre energi, energin i tickandet. Så en del av den energi som klockan vinner när vi lyfter den kommer ifrån att vi lyfter tickandet. Denna del ( som visserligen är mycket liten ) visar sig i form av extra energi i tickandet, vilket gör att klockan tickar lite fortare. Slutsatens är att klockan tickar fortare när den lyfts, alltså går klockan snabbare på högre höjd. Effekten är oberoende av klockans utformning och är identisk för alla sorters klockor. Så istället för att säga att klockan går fortare kan man säga att tiden går fortare på högre höjd." Stämmer detta verkligen? Borde inte all energi som tillförs klockan göra att den går snabbare, inte bara det han kallar tyngdkraftsenergi? Om det stämmer, varför stämmer det? visa
Hej, jag skulle vilja veta hur man tillverkar krut.visa
Jag har tre något filosofiska frågor. Det skulle vara snällt om ni kunde svara på dem.

1. Om jag håller ett äpple en meter eller två ovanför marken är jag helt övertygad om att äpplet faller till marken när jag släpper taget om det, detta eftersom jag alltid upplevt ett sådant händelseförlopp. Kan man verkligen vara 100% säker på att äpplet faller till marken, bara för att det gjort det i alla tider? Om inte: är verkligen teorier som baseras på empiriska experiment vattentäta?

2. Kan vi verkligen lita på våra sinnen? Vad för slags verklighet beskriver egentligen fysiken?

3. Finns det någonting inom fysiken (eller andra vetenskaper) som på något sätt utesluter möjligheten att Gud existerar?

visa
Jag har läst att man kan framställa vätgas ur metanol, hur funkar det?visa
Varför kan, enligt Er mening, astrologin inte fungera, vara sann eller stämma? Vi känner redan till principen om hur krafter i universum avtar proportionellt med avståndet (vilket inte stämmer med astrologins teser). Men vad är det som säger att det inte snarare är tiden som tecknas? T ex att materien i universum med tiden utvecklas enligt vissa mönster, och att den överensstämmelse en astrolog tycker sig se mellan planeter och livet/individen på jorden snarare är ett symptom på att allt i solsystemet s a s nått samma punkt (mognadsgrad, utvecklingsskede) i tiden? Alltså att både planeterna och vi/livet s a s är yttringar av ett "större" mönster till motsats mot att vi direkt påverkas av olika planeter?visa
Vad händer vid en explosion och vad är det som gör att ett ämne är explosivt?visa
Vi håller just nu på med att göra ett projekt på gymnasiet om brandvarnare. Vi undrar nu hur en optisk brandvarnare fungerar. Reagerar den på särskilda våglängder? Finns det någon särskild miljömärkning för brandvaranare ? Vi har läst att man kan kasta nya brandvarnare med soporna men inte gamla. Vad är skillnaden mellan nya och gamla brandvarnare?visa
Jag läste i en av de gamla frågorna att ni ansåg att det inte hade gått 2000 årinnan årsskiftet 2000/2001. Men eftersom vår tidräkning började med år 0 så hade det ju gått 1 år när år 1 började och således borde det också gått 2000 år när år 2000 börjar.visa
Vad betyder excentricitet?visa
Kommenter till frågor och svar om Bermuda-triangeln. (ID 3999 och 4002) Detta är en fråga som intresserat mig lite och jag såg en gång ett program på Vetenskapens Värld om just detta med gas. Enligt det programmet så skulle gas-massorna strömma upp till ytan vid smärre jordskalv. Då bubblar vattnet (förklaring till myten om kokande vatten), om gasen antänds kan det se ut som om vattnet brinner. Båtar sjunker, (fenomet finns hos oljeborrtorn som stött på en gasficka) och flygplan skulle kunna sprängas om gasen antänds av deras motorer. Den lösa segmenterade botten skulle sedan täcka över vrakdelarna så att det "spårlöst försvinner". Det är väl en teori, men jag tyckte det lät rätt vettigt... Vad tycker ni? /Adrian PS. Sen finns det ju självklart mycket skrock runt Bermuda-triangelns olyckor.visa
Jag skulle vilja fråga lite om kolera och koleraepidemier. Hur de sprids osv. Hände det att 1831 så var det en by som drabbades av en koleraepidemi i England. Yorkshire för att vara korrekt. Det är viktigt att jag får veta för det är till ett arbete i skolan. visa
Vad är det för lufttryck på 3000 respektive 10000m höjd och finns det någon formel att räkna ut detta med?? visa
Hej! Jag har en fråga om datorer. Vad är det egentligen som händer när jag trycker på en knapp på tangentbordet? I en del böcker står det att en rad impulser, som då ska symbolisera det binära talsystemet, utlöses. Dessa genererar då impulser inne i datorn och till slut får vi upp ett tecken på bildskärmen. Men jag nöjer mig inte riktigt med det svaret utan jag skulle vilja ha en lite mer utförligare förklaring. Vad är det för slags impulser och hur kan dessa impulser symbolisera ettor och nollor? Skulle vara bra om ni kunde förklara. Karin visa
Jag undrar vad det magnetfältet heter som ligger över hela jordklotet som ett finmaskigt nät med ca 7 meters (tror jag ) mellanrum. Det är helt bortglömt av oss nutidsmänniskor men användes mycket förr då det påstods att man kunde må dåligt om man låg i korsningarna. T ex så lägger sig aldrig kossor och sover i sådana korsningar, så när man skulle bygga hus byggde man grunden först, sen släppte man in en ko och såg var den la sig och utifrån det byggde man sovrum och resten av huset. Jag vet inte om detta är vetenskapligt bevisat eller om det bara är en myt, men i båda fallen skulle jag vara tacksam om ni kunde ta kontakt med mig om ni vet vad det är jag söker. mvh Mikael Hellström ha de göt visa
Vi har köpt en ny formelsamling till skolans fysikundervisning. "Formler och Tabeller" från Natur och Kultur. I denna finns "nya" beteckningar för storheten Energi (E), mot tidigare W. För storheten arbete är den nya beteckningen A mot tidigare W. Är det någon internationell organisation som infört dessa eller är det bara författarens idé?? visa
Jag letar efter någon typ av lista eller katalog där man kan läsa och få all möjlig information om härdplaster, till exempel vad de olika plasterna har för någon densitet, värmebeständighet, hållfasthet, mm. Har letat och frågat men inte fått något vettigt svar av någon. Skulle vara väldigt tacksam för ett svar! visa
Kan dere hjelpe meg med å skrive et matematisk bevis for hvordan en skyvelære fungerer. Jeg vet ikke om det heter skyvelære på svensk, men det er et måleinstrument med innebygd noniusskala slik at man kan måle med en usikkerhet på 0,1 mm. Hjelp! visa
Skulle jag rent teoretiskt kunna se min egen födelse om jag satte dit en spegel på en planet/stjärna som ligger 8 ljusår bort??? jag är 16. visa
När man ser ett tvprogram där en data/tvskärm är med i bilden så blinkar/rullar bilden som filmas.Vad beror detta på?visa
Vad är det som gör att en människa kan vara allergisk mot tex röda grönsaker men inte gröna eller gula blommor men inte rosa?visa
Hur kommer det sig att det kan finnas isberg i hav? Vatten är ju vatten.visa
varför slocknar ett stearinljus, när man blåser på det ? Man tillför ju extra syre när man blåser luft mot veken och lågan.visa
Antag att man håller en rund pepparkaka (eller ett Mariekex) i en lätt kupad hand. Är det då möjligt att man genom ett lätt tryck kan få tre lika stora bitar. Eller finns det något som motsäger detta. Tack på förhand. visa
Sjöars utlopp. En sjö har normalt flera inlopp men bara ett utlopp. Finns det någon sjö (exempel) som har flera utlopp? Med tanke på jordens krökning borde "lägsta punkten" kunna ligga på flera ställen. Jag har inte hittat någon. visa
Inf ang Jarl Stureks fråga om sjöars utlopp 99-02-25. I Norge finns det en sjö som heter Lesjaskogsvannet. Den har två stora utlopp. I nordvästra änden rinner älven Rauma ut och slutar i Romsdalsfjorden. I sydöst börjar Gudbrandsdalslågen som rinner ut i Norges största insjö, Mjösa. Därifrån fortsätter vattnet under namnet Vorma som längre ner förenar sig med Glomma, Norges längsta älv. Glomma tömmer sedan sitt vatten i havet på östra sidan av Oslofjordens yttre del.visa
Får man slänga batteri från en brandvarnare hur som helst. Om inte, varför får man inte det?visa
Hej. Jag undervisar på gymnasiet i fysik. Härromdagen gjorde jag ett försök där man tänder ett ljus i en glasburk, skruvar på locket snabbt och sen släpper burken. Då slocknar ljuset omedelbart. Jag förklarade det med att under det fria fallet är allt i burken tyngdlöst, vilket gör att konvektionen avstannar och ljuset kvävs. Då gjorde en elev ett mycket intressant påstående. "Men jag har sett ljus brinna i rymdfarkoster...." Är det sant? Hur ser det ut??? Hur fungerar det?visa
Millenniumskifte??? Något jag (och många mer)undrar över men inte hittat direkt svar på, så jag frågar er som troligen också har bra svar på frågor som inte rör fysik. Är det millenniumskifte mellan år 1999 och år 2000, eller år 2001 som många säger. Ett århundrade börjar med år ett, inte noll, men tidsräkningen börjar år 0,eller? Jesus föddes på julafton och i och med det börjar tidsräkningen, men var första året då bara 1 vecka eftersom efter det blir det nyår och år ett börjar?visa
I dagens science fictionserier förflyttar man sig runt i universum med något som kallas "warpdrift". Skulle ni kunna förklara tanken bakom denna "warpdrift"? Science fiction idag kan ju mycket väl vara verklighet imorgon. Jules Verne skrev ju "En världsomsegling under havet" då det närmast var otänkbart att kunna färdas någon längre tid under vattnet. Detta är ju realitet idag.visa
Jag har hört om ett problem där det var några som stoppade in en katt i en låda tillsammans med en gasutlösare som hade 50% chans att utlösas. Jag tror att det var något radioaktivt preparat som styrde gasutlösare. Om man väntade ett tag och sedan kollade i lådan och skickade ut resultatet till pressen så att allmänheten fick reda på hur det gick, så kollapsar väl lådans tillstånd för allmänheten? Men ifall de som utförde experimentet inte talade sanning så kan väl inte allmänheten veta till vilket tillstånd lådan har kollapsat? Men menar man inte att man vet att något har ett bestämt tillstånd när något har kollapsat? visa
Jag läste en kort artikel om något som kallades " "superkritiskt vatten". Det uppkom när man utsatte vattnet för extremt högt tryck. Artikeln var dock kortfattad och jag skulle vilja veta mer om detta tillstånd. T.ex. egenskaper , varför just de egenskaperna , handlar det om en reaktion etc. visa
Varför kan man inte mäta temperatur i vacuum? och vad är tid visa
Fråga 1 Hur kan en sten frysa upp? Fråga 2 Funkar Arkimedes princip likadant i söt- och saltvatten? visa
Vilka kvinnor har fått nobel pris i fysik? visa
1.Hur påverkas vår hälsa och miljön av tungmetallerna: bly,kvicksilver och kadmium? 2.Vilka är de största utsläppskällorna i Sverige? 3. Skulle ni kunna tipsa mig om några bra hemsidor eller faktaböcker som skulle kunna ge mig lite mer info. om tungmetallerna. P.S. Jag skulle uppskatta om ni svarade så snabbt som ni kan. Tack på för hand. visa
Jag har länge funderat på det här med grundämnet väte. Enligt min teori så är väte egentligen en metall, det är bara det att den är gasformig i rumstemperatur och väldigt svår att kyla ned till fast form, jag tror även att väte i fast form besitter "metall-egenskaper", kan nåt av detta jag har i mina tankar stämma på nåt sätt? Jag menar att det måste ju finnas många teorier om hur väte beter sig i fast form, så jag försöker inte säga att min teori är den rätta, jag är bara nyfiken och "kunskapstörstig". Skulle ni vilja fundera lite på min teori och kanske ge mig lite feedback på den? Jag skulle vilja veta om det finns några andra, kända teorier om detta ämnet och i så fall var. Tacksam för alla svar och kommentarer.visa
Vad är vattenglas. Är det miljömässiga risker med att använda det i exv isolering?visa
Känner man av en explosion på en annan planet om man befinner sig i närheten i rymden? Är tryck en vektor eller skalär? visa
Vi har ibland gjort ett experiment med kolsyrad läsk, satt in en läsk i frysen låtit den stå så långe att temperaturen understigeit 0 grader men läsken fortfarande är i vätskeform. Tagit ut läsken skakat flaskan och öppnat kapsylen varvid läsken direkt fryst. Vi har lite olika förklaringar till fenomenet. Kan ni hjälpa oss utreda varför det blir så här. visa
HEJ! Jag undrar vad Metafysik är för något? visa
Hej Jag har hört att det oftast blir fint väder efter en röd skymning och dåligt väder efter en röd gryning... finns det någon fysikalisk förklaring på detta? mvh Per visa
Hur mäter man ljusets hastighet? Jag skulle bli väldigt glad för en förklaring med diagram. visa
Jag är intresserad av tvillingparadoxen, åldras den tvilling som stannar på jorden men inte den som åker iväg ut i rymden?? Varför/varför inte händer detta??
Förklara varför en klocka går långsammare i ett flygplan än på marken, det har ju gjorts experiment på detta med atomklockor. Hur gjordes detta experiment??
visa
Hej! Jag skulle vilja veta hur det kommer sig att när man tittar på en bil som åker iväg ser det ut som om (vid vissa hastigheter) hjulen snurrar baklänges. visa
Hejsan. Jag har tre frågor som jag hoppas att ni kan ge mig svar på! 1. Var kommer ordet "gitter" ifrån? 2. Vad betyder -on i alla ord? Tex foton, elektron, proton osv... 3. Varför använder man just gult/orange ljus i gatlysen inne i städerna och runt rondeller o dyl.? Tack på förhand!:-)Linda visa
Hej! Om man blandar ammoniumsulfat och borax i en vattenlösning, och sedan penslar på det på en träbit, bildas ett eldskydd. Samma sak händer då man penslar på ammoniumsulfatlösning på ett papper. Varför händer det? Vad är det med ammoniumjonerna som gör att de gör så? Hoppas på svar! hälsningar från Sophie visa
Varför luktar ett ämne? Något måste avges men i vilken fas? Är det oftast i gasform eller fast form. (tex PVC-plast, heltäckningsmatta, parfym.) Finns det fasta grundämnen som luktar tex metaller? visa
Hejsan! Jag undrar om/vad vågrörelsens "tecken" lambda har gemensamt med bilens lambda-sond? Är det en tillfällighet att bilens "bränsle-luftblandnings-anordning" heter lambda-sond, eller finns det en bra förklaring? visa
Hej fysikfenomen. Jag heter Henrik och läser sista terminen på gymnasielärarprogrammet. Det innebär att jag precis har påbörjat mitt examensarbete. Syftet med arbetet är att utröna vilka parametrar som talar för respektive mot öppna laborationer i gymnasiefysiken. (laborationen där handledningen är starkt begränsad.) Min fråga är: Har ni några tips på litteratur på området? Jag har hittat en del, men ingenting som passar riktigt bra. Jag har till exempel inte hittat någon litteratur som tar upp frågan explicit. Tack på förhand. /Henrik visa
Hej! Jag ska göra ett specialarbete om "fiolens fysik" och undrar om ni har litteraturförslag. Jag hade tänkt att ta upp vågrörelser i olika strängar, vad materialet har för betydelse m.m. Tack på förhand Thérèse visa
Hur kommer det sig att just apa blev apa och inte daggmask... Alltså jag menar hur kommer det säg att apan utvecklades till apa och inte tex daggmask... visa
Jag skulle gärna vilja få veta lite mer om materiens och atomkärnans struktur. visa
Min lärare sa att det fanns motsägelser inom kvantfysiken och tog upp ett exempel om en bit materia slogs ihop med en lika stor bit antimateria, så skickas det ut två fotoner åt motsatt håll. Vågrörelserna är också motsatta, t.ex upp-ner resp. sida-sida. Om man ändrar denna rörelse med t.ex 45 grader så kommer den andra automatiskt inställa sig i motsatt till den nya rörelsen. Hur kan detta ske? Det finns ju inget snabbare än ljushastigheten. Min fråga är nu vad man kan tänka sig som är snabbare än ljushastigheten i det här fallet? visa
Anden i glaset är ett spel som går ut på att en " ande " svarar på frågor som deltagarna ställer. Man tar en playwoodskiva och på den skriver man alla alfabetets bokstäver plus alla siffror. Sedan tar man ett vanligt glas som man värmer inuti med ett värmeljus. En av deltagarna ställer en fråga i glaset, sätter ner det på bordet och sedan placerar all deltagarna varsitt finger på glaset. Glaset flyter då omkring på bordet och ställer sig på olika bokstäver, vilka bildar ett svar på frågan. Att glaset flyter kan vi förstå. Den varma luften "lyfter" glaset och friktionen minskar men att glaset så ofta ger ett riktigt svar är svårare att förstå. En del tror att vårt undermedvetna styr glaset, men vi skulle vilja höra vetenskapens teori om fenomenet "Anden i glaset". visa
Hejsan jag undrade om jag kunde få lite information om bläckfiskens ändrande färg på grund av beskyddande eller signal osv!!! jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde skicka lite fakta så snart som möjligt för att jag ska lämna in arbetet på tisdag morgon!!skulle vara snällt om ni kunde skicka det snabbt!!! varför bläckfisken byter färg osv?? med långa svar tack??? Tack så mycket för hjälpen!!!!! Hälsningar från Ismail Akgun!!!NS1d visa
Är det möjligt att skapa ett lasersvärd typ sådana som finns i Star Wars-filmerna. I såfall hur får man laserstrålen att sluta efter en viss sträcka. bild finns på http://www.starwars.com/weapons/lightsaber/img/lightsaber2_sm.jpg visa
Jag gör ett specialarbete om Heisenbergs obestämdhetsrelation och som ni kanske vet lyder den: dpdx>=h/2(pi), där h är Planck´s konstant.(6,62*10^-34 Js) Formeln kan jag förstå (tror jag) men hur fick Planck fram sin konstant? (Det är ju ett ganska litet tal!) visa
Vad för slags gravitationsvåg skulle skapas om ett svart hål av materia och ett svart hål av antimateria skulle kollidera. Skulle detta fenomen kunna skapa en gravitationspuls av en mer extrem form. visa
Hej! Jag undrar hur och varför imma uppstår på glas. Finns det glas som inte immar? visa
Om två människor diskuterar i ett rum som är fylld med helium, låter det vanligt för dom? Vad händer om de lyssnar pä en högtalare? Hurdant låter det för någon som lyssnar bakom dörren? Hurdant låter det för dom i rummet om någon pratar bakom dörren? Varför? visa
Hur kan man räkna ut Tan, sin och cos i huvudet? Finns det ett sätt? visa
Om man skulle hitta syre i fri form på någon annan planet tyder det då på att det finns liv där ? visa
Varför säger man att det inte går att sätta samman EN teori beträffande relativitetsteorin kontra kvantfysik. Jag har hört att man i vissa sammanhang måste använda sig av kvantfysik och i andra sammanhang av relativitetsteorin och att de till synes strider mot varandra - såtillvida att kvantfysikens lagar inte borde stämma enligt relativitetsteorin och tvärtom. Stämmer detta ? I så fall undrar jag var svårigheten ligger. visa
Kan man komprimera vatten? visa
Jag har läst en fråga: "Kan man komprimera vatten?", svaret var: "Ja, i princip men det är praktiskt omöjligt". Nu undrar jag varför det är omöjligt i praktiken? Är problemet att vattnet läcker ut? visa
Hej! Är det möjligt att sätta gravitationen ur spel? Skulle det vara möjligt att konstruera en låda eller liknande, som inte släpper igenom gravitation, trots att själva lådan påverkas av gravitationen? visa
Hej! Vad skulle teoretiskt hända om man lyckades med tidsresor och reste tillbaka till sin egen födelse? Skulle man då kunna slå ihjäl sig själv och ändå överleva (som den äldre "versionen")? Tacksam för svar Klas visa
En utomjording sitter i en galax långt borta. Till följd av universums expansion avlägsnar sig galaxen från Jorden. Utomjordingen får för sig att skicka en viss mängd energi till Jorden med en laser. På så sätt kan någon på Jorden fånga upp laserstrålen och omvandla den till energi. Men eftersom galaxen avlägsnar sig från Jorden, förskjuts laserljuset till en lägre frekvens.

Laserljuset borde därför innehålla mindre energi än vad som ursprungligen skickades. Vart tar den energin vägen?

visa
Hej! Vi ska göra ett arbete i skolan om fysiker. Nu tänkte jag fråga om ni kan tipsa mig om någon svensk fysiker, gärna kvinna som jag kan skriva om.

Tack på förhand!

visa
Är universum uppbyggd av matematiska termer eller är det bara något som människan har uppfunnit? visa
Jag såg för en tid sedan en film om rymdfärder där det förekom bilder på människor (i helfigur !) som befann sig i tynglöst tillstånd. Går det att uppnå tyngdlöshet här på jorden , ej längre upp i atmosfären, och i såfall hur? Tack för underbar sida ! visa
Hej, skulle vilja veta lite mer om vad tid är, och varför tiden skulle gå saktare om man reser snabbt. Framförallt är jag osäker på vad som menas med tid? Har ni några litteraturtips eller dyl. vore jag tacksam.visa
Hejsan. Jag har en fråga till ett arbete på fysiken. Jag undrar hur man på ett någorlunda enkelt sätt kan definiera materia? visa
Varje härledning av längdkontraktionen jag har sett är som följer: Först bevisas att ljusets hastighet är konstant, och därefter tidens relativitet och formeln t0=t*(1-v^2/c^2)^0,5. Sedan utgår man från att formeln s=t*v gäller, och för att den ska gå jämt ut för alla åskådare måste även hastigheten eller sträckan påverkas av faktorn (1-v^2/c^2)^0,5. Hastigheten är konstant, alltså är sträckan relativ. Men vad är det som säger att det inte är tvärtom, alltså att hastigheten är relativ? Behöver det faktum att ljusets hastighet är konstant betyda att alla andra hastigheter också uppmäts lika i alla system? Vilka bevis finns för längdkontraktionen? Finns det någon annan härledning som tar bort den här invändningen? Jag har frågat ett par fysiklärare som inte kan svara. visa
Jag har hört talas om ett inbrottslarm för villor som reagerar på lufttryck. Det otroliga med larmet är att det endast reagerar om man öppnar en ytterdörr eller ett fönster. Skulle du ha larmenheten/avkännaren i ett skåp och sedan ha en innerdörr stängd mellan larmet och t.ex. ytterdörren som öppnas så fungerar ändå larmet. Detta larm reagerar heller inte på att människor, husdjur rör sig inomhus. T.ex. fläktar har enligt försäljare inte heller påverkat larmet. Enligt mig så lät allt detta otroligt och jag bad därför om att få prova larmet. Jag skall nu få prova larmet och skulle därför ha lite reflektioner från er. Kan detta verkligen funka? Försäljaren själv säger att han gjort ett antal test innnan han började att sälja och att han inte märkt några brister. Vad kan jag göra för test för att undersöka larmets brister? (Ex. temperatur, luftfuktighet, väderomslag etc.) Tacksam för svar/ Markus visa
Människor som bor i lägenhet störs ibland av grannar som spelar rockmusik. Speciellt störande är lågfrekventa toner, som tränger genom golv och väggar. Vad finns det för någon teoretisk förklaring till detta? visa
Jag har funderat över följande: Vart tar cigarettröken vägen när den når taket? Den ser ut att försvinna. Tacksam för svar. visa
Hur kan det komma sig att man kan uppfatta tillvaron, när tiden i tillvaron kan kan delas in i oändligt korta intervall? visa
Jag vill veta vad det finns för några bevis för att relativitetsteorin stämmer. Jag vill också veta var jag kan läsa ingående om dessa bevis. visa
Tvillingparadoxen sägs kunna förklaras med att det är skillnad mellan den som åker iväg och den som stannar kvar, eftersom den som åker iväg accelererar vid start, vändning och landning. Men varför kan det förklaras på det viset? Matematiskt alltså? visa
1 Hur separeras väte från vatten i praktiken? 2 Vad krävs för att väteatomer skall bli vätgas? 3 Finns det motorer som drivs med vätgas?visa
Hej! Fråga 1. När man skall undersöka polariserad mikrovågstrålning kan man använda ett metallgaller. Den elektriska komponenten i strålningen ger "fart" åt elektronerna i gallret och på så sätt övergår strålningsenergin till rörelseenergi hos elektronerna. Min fundering är nu denna: strålningen som "träffar" gallret försvinner, men varför fortsätter inte den del av strålningen som går mellan metalltrådarna?

Fråga 2. Varför slocknar en ljuslåga när man blåser på denna?

Fråga 3. Om man har en ljuskälla i ett ljusdämpat rum och tittar mot källan med kisande ögon, så ser man ljusa linjer. Varför?

Har länge undrat. Tack för erat utmordentliga arbete.

visa
Hej! Jag har några frågor om ytspänning. 1) Enheten för ytenergi, som är J/m^2, kan ju omvandlas till Nm/m^2 = N/m, vilket är samma enhet som för ytspänning. Hur hänger det ihop? Är ytenergi lika med ytspänning?

2) Finns det något samband mellan en vätskas temperatur och dess ytspänning och i så fall, hur ser det ut?

3) Har hört talas om att det finns droppfria material, på vilka droppar inte kan bildas. Är detta sant och i så fall, hur fungerar de?

visa
Hej Jag har några frågor angående tidsresor och dess natur som jag skulle vilja ha besvarade. Tack på förhand.

1) I seriebandet "Mystikens Värld" kunde man i boken "Tid och Rum" läsa att man kunde skapa ett artificiellt svart hål genom att bygga en massiv stor cylinder i rymden och rotera denna nära ljushastigheten. Följande kunde läsas: "För att kunna använda cylindern som en tidsmaskin måste rymdskeppet manövrera till cylinderns mittpunkt och navigera runt den mot dess rotationsriktning för att förflyttas till det förflutna och med rotationsriktning för att resa till framtiden..."

Nu undrar jag hur detta kan komma sig att man måste åka i just en specifik riktning för att åka i en viss riktning i tiden, och varför är det inte tvärtom när det gäller riktningen i relation till tidsresan???

2) Man kan ju, teoretiskt, använda ett maskhål för att resa tillbaka i tiden, kan man då använda det till att resa framåt i tiden och om inte varför???

Vad händre om man accellererar ett maskhål upp till överljushastighet (om vi säger att detta fanns)???

3)Om en person som har "normal hastighet" i tiden blir "omkörd" av en tidsresenär som reser framåt i tiden, skulle den personen som har "normal hastigehet" se tidsresenären "åka förbi, eller skulle han inte kunna se honom?"

Hej då!!!

visa
Hej, jag skulle vilja ha information om nobelpriset i fysik under 1990-talet. (Särskilt 1997). Jag skulle framför alllt vilja veta vad upptäckterna lett till och vad de kan tänkas ha för användningsområden i framtiden. Tack på förhand! visa
Om vi i ett visst bestämt ögonblick visste alla atomers exakta position, skulle vi då kunna beräkna var de befinner sig vid ett senare tillfälle, d v s förutse framtiden.visa
Jag har en fråga om ozon. Jag undrar om man svetsar bildas det ozon då? Är denna marknära ozon farlig. visa
Jag undrar hur man får fram Feigenbaums konstant, alltså den som visar hur ofta en periodfördubbling sker i en iterativ process. I en iteration som Xn = Xn-1 * Xn-1 + A, kan olika värden på A ge olika perioder. A = -1,00602 ger peioden 2 och -1,00417 ger perioden 4..... A = -1,401 ger perioden 128 och A = -1,4011 ger perioden 256. När perioden går till oändligheten går A mot en konstant. För ett A-värde (i detta fall) under så inträder kaos. Feigenbaums konstant är nu definierad så att när n går mot oändligheten så blir gränsvärdet för (An-1 - An) / (An - An-1). Min fråga är nu : Hur får man fram formeln för att beräkna de värden på A när perioden fördubblas. visa
Hej! Vad är det för skillnad på en tryckvåg och en stötvåg? visa
Villka är de vanligast förekommande ämnerna i sk. teaterrök och vid villken temperatur förångas dessa ämnen.

Tack på förhand. //Thomas

visa
Har läst att det finns en teori om att ljushastigheten skulle vara avtagande med åren. Denna teori bygger tydligen bara på en sammanställning av tidigare mätningar av c. Finns det någon sanning i denna teori? visa
1) Kommer vi få en ny istid? 2) Vad beror det på i så fall? 3) Varför blir det klimatförändringar? 4) Vad är det som påverkar klimatet? 5) Hur kommer klimatet se ut om 100 år? 6) Går det att reparera ozonlagret?visa
Hej. Fick tillbaka ett rättat fysikprov. Fick 1 poängs avdrag på provet. Enligt frågan skulle jag räkna ut EMS i en elektrisk krets. Gjorde det och svarade 12,500675V och det var det rätta svaret men fick avdrag för att jag inte hade svarat med rätt antal värdesiffror. Frågan: "Man seriekopplar ett batteri med en resistor och en amperemeter. Amperemetern visar 1,35 mA. Batteriets inre resistans är 0,50 Ohm. En voltmeter som är inkopplad mellan batteriets poler visar 12,5 Volt. Beräkna batteriets EMS." Slut på frågan. Minsta antal värdesiffror i frågan är ju 2 st. En annan elev fick rätt för svaret 12,5 V men om man nu ska gå efter antal värdesiffror är det rätta svaret 13V. Har jag rätt om jag hävdar att jag ska ha lika rätt som han med 12,5 V som med mitt exakta svar 12,500675? TACK. visa
Om man drar i ett snöre, så brister ju snöret förr eller senare, vid dess svagaste punkt. Men antag att snöret inte har någon svag punkt, att alla bindningar är lika starka, hur skulle det då bete sig om man påfrestade det över bristningsgränsen? Skulle alla atomer släppa taget samtidigt, så att snöret bara försvann, eller? visa
Hur kan man i ett vattendrag mäta hur mycket vatten som passerar under en minut? visa
Jag heter Rikard Heimsten och jag går sista året på naturvetenskapsprogrammet vid Pauliskolan i Malmö. Som specialarbete har jag valt "Ljushastighet". Har Ni hört talas om G. Nimtz forskning vid Köln-Universitet, där han sägs ha lyckats få radiovågor att färdas snabbare än ljuset. Jag skulle vilja be Er om att skriva, vad Ni anser om detta försök. Om Ni inte har hört talas om det skulle jag ändå vara tacksam om Ni skulle vilja skriva om, hur Ni tror det är möjligt att överstiga ljusets hastighet. visa
Det är ju så att den högsta hastighet som en människa kan uppnå genom fritt fall är ca 60 m/s. Hur djupt skulle man komma i vattnet om man slog ner med hastigheten 60 m/s? (Man hoppar spik dvs. Fötterna nedåt) Tack på förhand! visa
Hur uppkommer en explosion ? Hur påverkas naturen av olika sorters explosioner ? visa
Vilka krafter påverkar en "skruvad" boll så att den ändrar riktning?visa
Jag undrar hur marknära ozon bildas? Hur bryts ozonlagret ner av freoner? visa
Om man i teorin färdas i väldigt hög hastighet bort från jorden ska man enligt Einstein åldras saktare. Varför föråldras jag saktare och inte jorden? Varför rör jag mig i förhållande till jorden och inte tvärt om? Finns det någon punkt i universum som man har som en jämförelsepunkt. Om man då åldras saktare på väg bort från jorden, borde man då inte åldras snabbare på tillbakavägen mot jorden? Förutsätter den sk tvillingparadoxen att man färdas i banor runt jorden hela tiden och slutligen landar på jorden? visa
Finns det liv i rymden? visa
Varför håller en stor ballong sämre än en liten i samma material? Av en trasig ballong kan man göra en liten "kula" som kan bli stenhård utan att spricka, medan ballongens hölje från början sprack vid en lägre spänning. visa
Varifrån kommer uttrycket marsmänniskor? När uppkom uttrycket? visa
Jag har märkt att man, då man ska mäta upp en bestämd volym av tex. vatten med hjälp av olika behållare, brukar få mindre i dom med hög radie. Kollade upp vattnets densitet i aktuell temperatur och aktuell volym (20ml) skulle det väga ca 19.99 gr. När jag fyllde en pippet upp till 20 ml strecket var vikten av vattnet ca 19.95 gr. Detsamma med ett annat smalt mätinstrument som jag inte kommer ihåg vad det heter. När jag sedan fyllde bredare behållare till 20 ml strecket (mätkolv, beaker etc.) var vikten lägre (ca 19.0-19.5gr). Det verkar alltså som om man gissar mer exakt med hjälp av smala mätinstrument och att man har en tendens att ta för lite om man har breda. Vad är förklaringen till detta? Har det något med ytspänningen att göra? Förklara gärna så detaljerat som möjligt!!!

visa
Hur kommer det sig att SI-systemets grundenheter är just de som de är?

Hastighet, som mäts i m/s är ju ingen grundenhet eftersom den bygger på enheterna 1m och 1s, men de flesta grundenheterna bygger ju på andra grundenheter. Man använder ju tex 1 N och 1 m för att definera 1 Ampere.

I så fall borde väl 1 s och 1 kg vara SI-systemets enda grundenheter?

visa
När man ska värma sitt tevatten på morgonen har man ett val att göra. Antingen kan man värma i mikron eller på spisen, med olika resultat. När man värmer vattnet på spisen, och sedan stoppar ner sin lilla tepåse blir det helt vanligt te, varken mer eller mindre. Men, i "mikrovattnet" händer konstiga saker. När man släpper ner påsen börjar det bubbla och skumma, och den flyter upp till ytan. Sen bildas det skum på ytan.

Förklara!

visa
Badkarsvirveln. I skolan fick vi lära oss att virveln går åt olika håll - på norra jämfört med södra halvklotet. Finns någon studie som verkligen har praktiskt kunna påvisa detta. visa
Jag har en liten fråga: När man kopierar stora svarta ytor på en vanlig xerografisk kopiator så finns det en tendens till att de svarta ytorna på kopian inte blir helt svarta. Varför? visa
Är min uppfattning korrekt vad gäller vintrarna förr och nu? För ca 20- 25 år sedan var det alltid snö på vintern i Östergötland, men sällan i Skåne. Nu är det även sällan snö i Östergötland, dvs "sällan-snö-gränsen" har flyttat norrut? Hur långt norrut är den nu? (enligt någon definition ni gillar) visa
Vad är dynamisk viskositet? visa
Tyvärr går jag ej längre på gymnasiet men har en fråga som kanske kunde besvaras ändå. Hur skulle lågan från ex.vis en tändsticka bete sig i ett tyngdlöst tillstånd? visa
Var studerade Einstein någonstans? visa
En vattenstråle som faller in mot ett horisontellt plan sprids ut radialt. Vid ett avstånd från mitten, ökar vattenlagrets tjocklek dramatiskt. Hur kan detta bäst förklaras? visa
Teoretiskt sett, är tidsresor möjliga? Einstein sa ju att ljusets hastighet är universums konstant. Kan det inte vara så att man färdas bakåt i tiden om man passerar ljusets hastighet? visa
Kan man komma fram till den allmänna relativitetsteorin (accelererande system) genom att endast betrakta små korta snuttar då observatörer befinner sig i inertialsystem och därmed utgå från den speciella relativitetsteorin? visa
Jag undrar varför man inte får ha metall i mikrovågsugn? Jag har hört att det kan explodera. Är det möjligt och i så fall, varför? visa
Varför lyser en glödlampa när man lägger den i en mikrougn? visa
När man tänder en lampa med lysrör blinkar den ett par sekunder innan den får sitt konstanta sken. (Att jämföra med en vanlig glödlampa som tänds direkt.) Varför? visa
Varför åker duschdraperiet mot en, när man duschar?? visa
Jag ställde en fråga om tiden gick baklänges innanför händelsesorisonten i en svart hål, men svaret blev att det inte hör till vårat universum; finns då singulariteten, inne i svarta hål, i vårt universum? visa
Borde inte tiden gå baklänges innanför händelsehorisonten på ett svart hål? visa
Jag undrar om ni på resurscentrum arbetar något med differentialekvationer? Tack på förhand. visa
Bubblorna i champagne stiger i led efter varandra och ibland böjs banan av. Varför? visa
En fråga om dimensioner. Jag vet vad den tredje dimensionen är men vad är den fjärde? Vår fysiklärare sa också att fysiker håller på och räknar med 11 dimensioner. Kan det stämma och vad är den elfte dimensionen? visa
Vad skulle, teoretiskt sett, hända om solen slocknade i morgon? Skulle vi kunna fortsätta livet i relativt mörker ? Man skulle kunna tänka sig att vi har tillräckligt mycket energi för lång tid framåt i form av uran, fossila bränslen m.m. Vi kan ju också skapa konstgjort ljus. visa
Om man öppnar ett kuvert som sitter ihop med "gummiklister" (sådana kuvert som går att återsluta igen) genom att snabbt dra upp det i klisterskarven, så bildas det någon form av ljusfenomen (!?) Jag upptäckte detta av en slump härom veckan, då jag satt i ett dunkelt upplyst rum och öppnade dagens post. Nu måste jag bara få veta, VARFÖR LYSER BREVET? visa
Hur nära absolut vakuum har man lyckats komma idag och vilken typ av pump klarar av sista delen i evakueringen?
Hur står dessa vakuumvärden i relation till densiteten på olika håll ute i rymden?
visa
Vi började med relativitetsteorin alldeles nyligen. Vår lärare visade på ett exempel där det blir lite underligt med det relativa så att säga.

Exemplet löd så här: På en vagn placeras två elektriskt laddade klot på var sin pinne. Kloten repellerar varandra. På vagnen sitter en observatör (A) och bredvid står en annan observatör (B). Om man nu kör vagnen fort framåt så upplever observatör B att det går en ström, som ger ett magnetfält eftersom kloten rör sig. Därför borde kloten enligt observatör B närma sig varandra. Observatör A däremot upplever inte att det går någon ström och inget magnetfält existerar för A. Obsevatör A tycker inte att kloten bör röra sig mot varandra.

Frågan är nu hur det egentligen blir med kloten och varför?

visa
Hur uppstår den statiska spänningen mellan tankmunstycke och påfyllningshål? Är det någon skillnad mellan diesel och bensin? visa
Hej!

En metod att tvätta husfasader är lågtrycksblästring med vatten och t.ex. stenpulver. I princip går de fasta partiklarna rakt fram och träffar fasadplanet i den vinkel som man håller blästermunstycket i. Det finns nu en apparat som har roterande munstycke, varför försäljarna påstår att partiklarna får en spiralrörelser och träffar därför fasadytan i en vinkel lägre än 90 grader när man håller mun- stycket vinkelrät mot samma fasadplan.

Frågan är: är det överhuvudtaget möjligt att få partiklar att gå krokiga vägar efter det att de lämnat munstycket. Jag tror inte det med tanke på gamle Newton, men det (o)lustiga är att de flesta praktiker tror det! Kan/Vill ni hjälpa mig? Om inte kanske jag kan få en hänvisning!

visa
Jag har gjort en märklig upptäckt. När jag åkte bil igår såg jag att snön på taket på min bil, låg som i ett mönster där lagret med snö vid balkarna på taket var tjockare. Och snölagret på resten av taket var tunnare. Vad beror detta på? Obs! det var lössnö på taket som lätt gick att ta bort. visa
Jag önskar en förklaring till "myrornas krig" på TV-skärmen. Varför blir det svarta och vita prickar och varför rör sig dessa slumpvis på skärmen. visa
Varför är standardavvikelsen för tex rörelsemängdsfördelningen ett bra mått på osäkerheten i rörelsemängd? Sannolikheten att ett mätresultat inte ska hamna längre än en standardavvikelse från väntevärdet varierar ju berorende på hur fördelningen ser ut (tex 68% vid normalfördelning och så lågt som 30% i andra fall). visa
Har en liten småklurig fråga: KOPPAR förhåller sig till MÄSSING som SYRE förhåller sig till: 1) KOLDIOXID 2) VAKUUM 3) LUNGA 4) LUFT Vilket alternativ är rätt ? Tack för att ni finns! visa
Vad är det för kraft som påverkar en slagruta som får den att ändra riktning emot tex järnföremål eller vatten ? visa
Jag läste i illustrerad vetenskap att temperaturen på vattnet i marianergraven (ca 11 000 m) är 2,5 grader. Vatten är ju tyngst vid 4 grader. Hur kommer det sig??? Kan det bero på salthalten eller andra faktorer???? visa
Hej Jag skriver ett specialarbete om perpetuum mobile, och arbetar med teorin om maxwells demon. Min fråga är om ni vet var jag kan få information om demonen, eller andra teorier om en ppm som man arbeter efter idag. visa
Är det många forskare nu förtiden som är Darwinister, dvs tror att msk:an kommer från aporna? visa
Jag sökte lite på webben om vad tid och rum är i fysisk mening. Först verkade det som om ingen riktigt visste. Sen kom jag till en sida som hade förklaringar på allt men som måste vara tokerier, eller ? Skulle ni kunna kolla lite på den för jag vet inte vad jag ska tro. Adressen är http://www.grandunification.com/Grand_Unification.html . Mvh Tomas visa
När man tittar på ett ett direktsänt evenemang från Australien på tv ungefär hur lång är fördröjningen? visa
Hur stor jordbuksareal behövs för att förse 500 personer med mat och syre(i rymden) visa
Vi är en grupp på Härnösands Gymnasium som håller på med ett arbete rörande fenomenet " Anden i glaset ". Vi tänkte helt enkelt fråga: Vad är den vetenskapliga förklaringen att glaset rör sig ? Tack på förhand/Patrik Rubing visa
Jag skulle vilja få en förklaring på några ord: vad är en: kraft, vektor, skalär, massa, tyngd, tyngdpunkt, tyngdfaktor, normalkraft, resultant, komposant, jämvikt, reaktionskraft, helst skulle jag vilja ha en kort förklaring på varje ord... visa
Hej! Under hela mitt liv har jag undrat en sak men aldrig fått ett svar jag är nöjd med. Jag har frågat fysikkärare, kemilärare och andra personer. Jag har provat nästan allt. Därför vänder jag mig nu till er i hopp om ett bra svar på min fråga. Frågan lyder: Vad är eld? Vad händer med atomerna och molekylerna? Vad spelar syret för roll? Vad är det man ser när man tittar på en låga/eld? Varför kan det brinna och hur antänds saker? visa
VILKEN ÄR DEN STÖRSTA PREFIXEN MAN KÄNNER TILL? visa
Om universum exploderade ur en singularitet, varifrån kom den energi som fick singulariteten att explodera? visa
Det jag undrar om är: det är ju möjligt att sol-segla i rymden om man har ett stort aluminiumsegel, men kan man inte istället använda en stark laser ifrån en rymdbas till att accelerera ett rymdskepp upp till nästan ljusets hastighet? MVH Bengt visa
När Newton, Coloumb och Tesla och dem där arbetade med sina formler, vad kallade de enheten för? Vi skriver ju Newton och Joule o.s.v. men det kan ju inte de ha gjort. Man kan väl inte direkt uppkalla nåt efter sig själv. Det hände väl senare. Jag undrar alltså vad de kallade enheterna när de jobbade med dem. visa
Hur räknar man ut "displacement"? visa
Hur man rengör guld&silver på elektrolytiskt sätt visa
Hej Man lär sig att ett flygplan kan flyga m.h.a att det bildas ett lägre tryck under vingen än över, vilket resulterar i en lyftkraft på vingen. Men hur kan det komma sig att vissa flygplan kan flyga upp och ner? Då borde de ju tryckas neråt med samma kraft som de innan trycktes uppåt, och dessutom skulle ju fortfarande tyngdkraften verka neråt. visa
Vad händer med en heliumballong om man skickar upp den i luften? Jag vet att den stiger men vart hamnar den sen? visa
Hej! Jag undrar hur en höjdmätare i flygplan fungerar? Jag har hört nånstans att man mäter lufttrycket, men det varierar väl så kraftigt, att det inte kan ge någon exakthet. Mvh Daniel visa
Hej! Existerar det ett "bästa" sätt att projicera rummet på ett plan? Med "bra" avses en metod som ger ett verklighetstroget resultat. Centralprojektion ger ett föga bra resultat för objekt som befinner sig långt från projektionscentrum. visa
Hej! Jag vill veta varför snöflingor alltid är olika. En vän till mig har försökt förklara, och han sa att det var för att bindningen mellan vätet och syret bildar en "krökt" bindning. Nu undrar jag; det kommer väl sannolikt hända (kanske det redan har) att det bildas två likadana snöflingor. Jag menar, hur många flingor har det inte redan snöat? Tack på förhand. Lucy visa
Säg att man har en farkost som har accelererat till sin yttersta hastighet (väldigt snabbt) och kör mot ett enormt svart hål. Gravitationen i det svarta hålet gör att farkosten accelererar konstant mot det. Skulle det vara möjligt att farkosten skulle uppnå ljusets hastighet (eller väldigt nära) innan den nått fram till den gräns då farkosten krossas? visa
Läste nyligen om ett intressant myonfenomen. Dessa bildas tydligen i stor mängd i de övre delarna av atmosfären pga infallande kosmisk strålning. Livslängden på dessa myoner (som vi mäter upp i lab) är så kort att de bara borde färdas några hundra meter innan de sönderfaller. Trots detta detekterar vi massa myoner nere vid jordytan. Förklaringen är relativistiska effekter. Myonen färdas så snabbt att dess egen klocka tickar så långsamt att den inte hinner sönderfalla på vägen ner. Fråga; Skulle man kunna tänka sig att fotoner också egentligen är ganska (eller väldigt) kortlivade men att de överlever den långa resan mellan exempelvis Andromedagalaxen och hit just för att deras klocka står still? De rör sig ju med ljusets hastighet. visa
Vad menas med att det inte ska gå att resa tillbaka i tiden pga ENTROPILAGEN ?? visa
Hur kan det komma sig att man kan segla mot vinden ? Man kan ju kryssa snett mot vinden med en hastighet som överstiger vindhastigheten.

Jag har avslutat mina studier och är inte lärare. Får jag inte ställa en fråga ? (Jag passar inte in i frågeformuläret).

visa
Hej! Jag undrar hur en Zapper till ett TV-spel fungerar. Till de gamla Nintendo-TV-spelen fanns det bl.a. ett spel som hette "Duck Hunt", där man skulle skjuta med sin Zapper-pistol mot ankor som dök upp på TV-rutan. Zappern satte man in i det vanliga urtaget för handkontroll på basenheten för TV-spelet. Frågan är alltså: Hur kan TV-spelet känna av att man har träffat en anka? Tacksam för hjälp! Henrik Paulsson visa
En klocka placeras i en låda som accelereras genom ett magnetfält,eftersom klockan är gjord av järn påverkas den av magnetfältet, alltså går tiden långsammare i ett magnetfält. Stämmer detta? visa
Om man skulle ta ett foto på någonting som färdades nära ljusets hast. Skulle då längdkontraktionen synas på fotot. visa
Hur kommer det sig att man kan uppfatta tillvaron då tiden kan indelas i oändligt korta intervaller? visa
fråga om relativitets teorin:

Enligt en observatör krymper ett föremål i rörelse. Vad händer då om ett rymdskepp med hög hastighet närmar sig en meteroit, kan den då krocka med meteroiten innan vi på jorden ser det. Om vi på jorden ska styra skeppet, kanske vi styr den helt fel, eftersom att vi ser den som kortare än den egentligen är.

visa
När jag var på semester i Italien nyligen funderade jag på att när det hade snöat ca. en halv meter varför det inte ligger någon snö närmast stammarna på träden och ca. tio cm ut i från dem? Tänkbara förklaringar kanske kan vara vindfenomen, värmealstring från träden eller vad beror detta på?visa
Kan det under några omständigheter vara farligt att duscha under ett åskväder? visa
Hej Jag har några frågor som jag gått och grubblat på som jag hoppas få svar på

1) En bil kör i en kurva. Har den mest grepp på vägen då den håller konstant fart eller om man kör med kopplingen nere och rullar?

2) Vinner man mycket på att ligga nära solariet då man solar eller blir det bara onödigt varmt?

3) Hur fungerar TV-pejling? Kan de se skillnad på om man har en bildskärm till dator eller en TV?

Tack på förhand

visa
Hej! Vi arbetar med ett värmeprojekt i skolan och jag skriver om vindar. Jag har letat fakta på alla möjliga ställen men tycker ändå inte att jag hittat någon exakt förklaring till varför vindar uppstår och hur. Kan ni rekommendera någon bra bok? Jag skulle också bli glad om ni kunde ge något exempel på hur man kan genomföra en laboration för att på ett enkelt sätt förklara hur vindarna uppstår. Tack på förhand! visa
Jag ska skriva mitt specialarbete inom optronik. Eller närmare; modulering. Problemet är att det är i stort sett OMÖJLIGT att hitta information som är lättförståelig. Jag mottager gärna tips!!! visa
Då man andas in helium och sedan pratar får rösten ett högre tonläge, man låter som "Kalle Anka" ( jmf dykare som blandar helium och syre i sina tuber istället för luft ). Vad orsakas detta av? visa
När ett föremål färdas med en hastighet som närmar sig ljusets skall enligt Einstein föremålet dra ihop sig i färdriktningen. Hur påverkas atomerna i föremålet av detta?visa
Har två frågor om "ormhål". Jag såg ett tv-program härförleden som handlade om ormhål. På detta program sade de att även om man skulle kunna åka tillbaka i tiden skulle man inte kunna ändra det som redan skett. T.ex. man skulle inte kunna åka tillbaka för att döda Hitler. Det har jag lite svårt att förstå. Man måste väl kunna ändra i historien om man finns på plats där? Fråga två är även den om tidsresor. Kan samma materia ta upp samma rum vid samma tidpunkt t.ex. om jag skulle åka tillbaka för att träffa mig själv skulle jag då kunna röra vid mitt tidigare jag eller det skulle bli en materiakollaps?visa
Jag tänkt lite på tvillingparadoxen och jag har kommit fram till en lite konstig sak som ni kanske skulle kunna förklara för mig. Om en av tvillingarna nu åker iväg med nästan ljusets hastighet(99,99%) och åker iväg i x riktning och vänder så att han kommer tillbaka efter 10 år enligt tvillingen på jorden. Enligt tidsdilationen så ska han i rymdfarkosten då vara en hel del yngre än han på jorden. Men... jag tycker att det är så att det är relativt. Han som åker iväg tycker att han på jorden är yngre eftersom att han tycker att han befunnit sig i vila och det är han på jorden som rört sig, och tvärt om för han på jorden. Hur går detta till eller är det bara jag som rört ihop begreppen?visa
Var hittar jag fysikformler på nätet?visa
Om man har ett flyplan, med en fågel som flyger där inne.(I Planet) är då flygplanets vikt flygplan+fågel?visa
Mitt specialarbete (i fysik) ska handla om åska. Men än så länge vet jag inte så mycket om mitt ämne. Därför skulle jag gärna vilja ha lite mer fakta eller tips på var jag kan få reda på mer.visa
Vi har diskuterat på vilket sätt det skulle påverka sluthastigheten om man hoppade upp i en hiss som faller. Till slut kom vi fram till att hoppet inte påverkar hastigheten. I någon tidning stod det att hoppet skulle öka hastigheten. Vilket är rätt?visa
Har ni några tips på litteratur om vätskekristaller?visa
Varför talar man om högtryck på sommaren, när det är "fint väder"? Normalt skulle det vara låg tryck vid värmebölja, eftersom varm luft har lägre densitet än kall luft. Vad är det som gör att hårda vindar uppkommer i Sverige?visa
Varför blir det "tvättbrädor" på grusvägar ??? Alla stötdämpare kan ju inte ha samma fjäderkonstant och dessutom kör ju inte alla bilister lika fort. Från början är ju vägen plan, hur uppstår de första svängningarna ?.visa
Hur kan molnen hålla sig svävande? visa
Vilken sorts bindning finns i vanlig tejp, den bindning som håller kvar limmet på ena sidan och som gör att tejpen fäster på underlaget?visa
Jag har en fråga som inte är så värst klurig om man har kunskapen. Därför frågar jag nu er: hur får man in blyerts i träpennor?? Min bror och jag har klurat på detta ett bra tag.visa
Jag läste i boken "De dansande Wu Li-mästarna" om att man på grund av relativiteten skulle kunna mäta pi olika beroende på om man var i vila eller i rörelse i förhållande till den cirkel man mätte på. Exemplet i boken var visserligen (tror jag) felaktigt, men skulle man kunna tänka sig en situation där man fick ett annat värde på en konstant som pi än det normala?visa

462 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.