Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

3 frågor/svar hittade

Elektricitet-Magnetism [15964]

Fråga:
Hej! Jag undrar vad anledningen är till att man i USA har en nätspänning på 110 V och varför vi i Europa har valt det dubbla och en mycket farligare nivå.

Vidare undrar jag hur man skall förstå hur nätspänningen ligger mellan fas och nolla, eller jord. Hur kan jorden fungera som en ledare?
/Hans A, Växjö Waldorfskola, Växjö

Svar:
Anledningen till värdet vet jag inte, men det är en avvägning mellan säkerhet (låg spänning är mindre farlig) och resistansförluster (hög spänning ger mindre resistansförluster, se fråga 15479).

Spänningen 230 V ligger mellan fas och nolla. Spänningen mellan två faser är 230*sqrt(3)= 400 V. Om beslastningen på de tre faserna är liknande, så går det en liten ström i noll-ledningen. Normalt har man en noll-ledning, men eftersom den inte tar så mycket ström kan den vara rätt tunn.

Jorden fungerar som ledare trots att resistiviteten naturligtvis är mycket högre än den för koppar. Anledningen är att "ledaren" i fallet jorden är mycket "tjock". Se fråga 15479 för mer om att transportera ström genom jorden utan returledning.
/Peter E

Se även fråga 15479

Nyckelord: trefas [3];

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefas

*

Elektricitet-Magnetism [13699]

Fråga:
Man kan koppla en trefas motor på två sätt antingen y eller d. Hur stor blir skillnaden i ström och effekt om man går från y till d. Enligt mina beräkningar blir strömmen roten ur tre ggr större. Men effekten tre ggr större. Då borde man ju tjäna på att d-koppla för man får bara betala för roten ur tre ggr så mycket ström, men får ut tre ggr så mycket effekt. Är det så här?
/Roger A, Kristianstad Högskola, Bromölla

Svar:
Om du kopplar mellan faserna blir spänningen 380V. Om du kopplar mellan en fas och nollan blir spänningen 220V (detta är ju det normala). För en enkel apparat som fungerar som ett motstånd blir strömmen 380/220=1.73 gånger högre. Effekten är ju R*I2, så effekten blir 1.732=3 gånger högre. Så långt är allt rätt! Du betalar emellertid för energin dvs effekt*tid. Så oberoende hur du kopplar betalar du för energin. Om du kopplar mellan faserna betalar du alltså 3 gånger så mycket som om du kopplar mellan en fas och nollan.
/Peter E

Nyckelord: trefas [3];

*

Elektricitet-Magnetism [9739]

Fråga:
En lampa i ett hus lyser för att det kommer en ström från ett en elproducent. Men vart tar strömmen vägen sedan? För att det skall flyta en ström måste det finnas en sluten krets. Går det en ledning tillbaka till elleverantören, eller går strömmen tillbaka via jorden på något sätt?

MVH Måns
/Måns H, Borgarskolan, Malmö

Svar:
I princip går strömmen tillbaka till elleverantören. I trefassystemet som vi har här, tar de tre faserna i stort sett ut varandra, så den ström som måste ledas tillbaka är liten. En kraftledning består vanligen av tre kraftiga ledare, en för varje fas. Sedan finns en eller två tunna ledningar, där sker återledningen.
/KS

Nyckelord: trefas [3];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.