Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

9 frågor/svar hittade

Blandat [21223]

Fråga:
Tidens riktning
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej! Tiden går endast åt ett håll, om den går, sägs det, och entropiökningen lär vara ett tecken på det. I en åratalsgammal odaterad tidningsnotis sägs det att kaonernas sönderfall/förändringar också är ett tecken på tidspilens riktning, enligt CERN. Finns det fler i fysiken fastställda tecken på tidens enkelriktning?
/Thomas Å, Knivsta

Svar:
Thomas! Detta är en svår fråga. Det är till och med så att det är ett av fysikens olösta problem, se List_of_unsolved_problems_in_physics#General_physics/quantum_physics .

Svenska Wikipedia säger: om Tidens riktning
Vad är det för skillnad på framåt och bakåt i tiden? Varför upplever vi olika riktningar i tiden som väsensskilda, men inte olika riktningar i rummet? Varför är de flesta, men inte alla, naturlagar tidssymmetriska? Vilken relation har detta till CP-brott och termodynamikens andra huvudsats? Finns det undantag till lagen om kausalitet? Är det förflutna unikt, eller finns det flera förflutna? Framtiden? (Fysikens_olösta_problem )

Ja, det finns andra fenomen som eventuellt kan definiera en tidspil, se Arrow_of_time och Tid#Tidens_gång,_tidens_riktning .

Se även fråga 1298 och 19290 .
/Peter E

Nyckelord: tid [10];

*

Blandat [19290]

Fråga:
Hej! Jag har hört att det inte finns en riktning på tiden i universum. Att om du välter ner ett vinglas på golvet och sedan ändrar rikning på alla partiklar som finns i det systemet, så kommer allt vin rinna tillbaka i vinglaset och vinglaset sedan studsa upp på bordet. Jag tycker att allt det låter rimligt i och med energins bevarandelag. Det jag undrar nu är hur detta appliceras på svarta hål. Om det inte finns någon riktning på tiden skulle det väl gå att ändra riktningen på alla partiklar i ett svart hål och på så sätt få det svarta hålet att avge ljus? Inte praktiskt men teoretiskt såklart. Om detta nu är fallet borde det väl vara möjligt för svarta hål att avge ljus?
/Mårten W, Procivitas Privata Gymnasium, Helsingborg

Svar:
Se fråga 1298 för definition av tid.

För mikroskopisska system (ett litet antal atomer eller elementarpartiklar) har tiden för det mesta ingen riktning och alla växelverkningar är reversibla (kan ske i båda riktningarna). För makroskopiska objekt (bestående av många atomer) är tiden inte reversibel (omvändbar) på grund av entropilagen, se fråga 18847 . Se även Arrow_of_time och Entropy_(arrow_of_time) .

Ett svart hål kan inte stråla ut ljus. Däremot kan partiklar tänkas komma ut, se fråga 19164 .
/Peter E

Nyckelord: tid [10];

*

Blandat [19223]

Fråga:
Dygnets längd
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej, efter att jag satt och kolla på Wikipedia sidan för våran egen planet såg jag att tiden det tar för jorden att snurra ett varv runt sigsjälv är 23h 56m 4.100s. Vilket är ett problem för vårt dygn är 24h. Det betyder att klockorna går fyra minuter längre än vad det tar för vår planet att rotera. Så efter ett år blir det 24.(3)h för mycket. Vilket skulle betyda att efter ett halvår är kolockan 12h fel i jämförelse med positionen av jorden. Men det är den inte. Varför?
/Emil N, Thorén innovation school, Götteborg

Svar:
Sekunden definierades från början i förhållande till solens rörelse eftersom man inte vill ha en systematisk förskjutning av dygnet. Rotationstiden du ger 23h 56m 4.100s är i förhållande till stjärnorna. Men efter ett dygn har jorden rört sig i sin bana kring solen med en vinkel som motsvarar knappt 4m. Dygnet i förhållande till solen blir alltså lite längre, se nedanstående figur. I detta sammanhang står det i svenska Wikipedia:

Tidiga definitioner av sekund baserades på hur solen verkade röra sig runt jorden. Soltiden delades in i 24 timmar, där var och en bestod av 60 minuter av 60 sekunder vardera. Sekunden definierades då som 1/86400 av den genomsnittliga soldagen. Under 1800- och 1900-talet visade dock astronomiska observationer att den här genomsnittliga tiden blir något för lång, och att solen/jorden inte längre kunde anses vara en passande utgångspunkt för definitionen. Med tillkomsten av atomur började man istället definiera sekunden på naturens fundamentala grunder. Sedan 1967 har sekunden definierats som varaktigheten av 9,192,631,770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomer isotopen cesium-133.

Skottsekund. I början av 1900-talet beräknades dygnets längd så exakt att jordens oregelbundna rotation började märkas. En sekund fastlades så att det gick 86400 (24x60x60) sekunder på ett dygn. Under 1990-talet gick det cirka 86400,002 sekunder på en jordrotation. Efter grovt räknat 500 dygn drog sig jorden därför 1 sekund mot en exakt klocka. Eftersom man inte vill ändra enheten sekund, som sedan 1967 definieras oberoende av jordrotationen, får man skjuta till sekunder i tideräkningen då och då.

Se vidare Sekund och Skottsekund ./Peter E

Nyckelord: tid [10]; jordens rotation [22];

*

Blandat [15915]

Fråga:
Jag undrar om det är någonstans tid inte finns?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Jag undrar om det är någonstans tid inte finns? Jag har hört att den inte finns vid svarta hål. Stämmer det? Och vad som skulle hända utan tid? Om den en dag skulle försvinna. Skulle vi inte åldras längre?
/Klara N, Äppelviksskolan, Bromma

Svar:
Klara! Tid är ett mycket svårdefinierat begrepp! Låt oss börja med några citat från artikeln i svenska Wikipedia om tid (Tid ):

"Vad är tid? Om ingen frågar mig så vet jag det, Men om jag vill förklara för någon som frågar mig, så vet jag helt enkelt inte." - Augustinus av Hippo

"Tiden är det som hindrar allt från att hända på en gång. Rummet är det som hindrar allt från att hända mig." - John Wheeler

"Tid är det som man mäter med en klocka." - Albert Einstein

Artikeln är utmärkt, så vi hänvisar till den för en generell definition av tid. Se även Time .

Tiden fanns inte före Big Bang och står stilla innanför händelsehorisonten hos ett svart hål. Tiden kan knappast försvinna, men om den gjorde det skulle livet bli rätt långtråkigt eftersom ingenting skulle hända./Peter E

Nyckelord: tid [10];

*

Blandat [14671]

Fråga:
Hej, Jag undrar om tiden står still vid absoluta nollpunkten? Eftersom molekylerna står stilla kan då tiden gå? Varken min pappa eller min lärare kunde hjälpa mig med svaret. Skicka gärna svaret till min pappa på adressen nedan.
/Christoffer G, Härneviskolan, Upplands-bro

Svar:
Hej Christoffer! Tid är ett mycket svårt begrepp, se tid . Enligt definitionen att tid är vad som mäts med en klocka så går tiden även vid absoluta nollpunkten: även om inte atomerna rör sig så måste något i klockan göra det. Alltså: utan klocka - ingen tid. Det är heller inte helt sant att atomerna står stilla, åtminstone elektronerna rör sig, se absoluta nollpunkten .
/Peter E

Nyckelord: tid [10];

*

Blandat [11003]

Fråga:
Tid är det som mäts med klockor, har det sagts mig. Finns det någon annan mera vetenskaplig definition? Det sägs också att tiden går, kan man säga något om dess (ev) hastighet, hur fort går den 1 s/s = 1 ? går den med konstant fart? På samma sätt: Är rummet det som mäts med linjal? kan rummet definieras på annat sätt?
/Thomas Å, Märstagymnasiet, Märsta

Svar:
Det här är en intressant men svår fråga som nog har intresserat människor i alla tider. Vi föreslår att du börjar med att slå på tid i Nationalencyklopedin . Där finns en tänkvärd artikel, som inleds: tid, begrepp kring vilken hela vår tillvaro är uppbyggt, men som likväl är nära nog omöjligt att definiera i logiska termer utan att förutsätta att det redan är definierat.
/KS

Nyckelord: tid [10];

*

Värme [8019]

Fråga:
Hej alla fysiker!

I termodynamikens andra huvudsats står det att entropin hela tiden ökar, om man inte gör något.

Kan ni ge ett bra exempel på ett "vardagsfenomen" som bevisar riktigheten i andra huvudsatsen?

Exemplet skall helst kunna demonstreras rent praktiskt.
/Erik M, Komvux Uddevalla, Uddevalla

Svar:
Entropin kan i många sammanhang beskrivas som "oordning". Termodynamikens andra huvudsats blir då att oordnigen ökar med tiden (i ett slutet system). Vi kan alltså på det viset urskilja tidens riktning. Ett bra sätt att illustrera detta, är att köra en film baklänges. Jag påminner mig en sekvens där Helan och Halvan kör med en bil rakt genom en lada så att träflisorna ryker. Kör man den baklänges, ser man en bil backa mot hålet i ladan, försvinna in genom det samtidigt som träflisorna lyfter sig och hamnar på plats. Ladan är hel igen. Vi inser omedelbart med våra erfarenheter att filmen körs baklänges eftersom sannolikheten att allt hamnar på rätt plants för att regenerera ladan är praktiskt taget noll.
/KS

Nyckelord: termodynamik [17]; entropi [7]; tid [10];

*

Blandat [1298]

Fråga:
Hej, skulle vilja veta lite mer om vad tid är, och varför tiden skulle gå saktare om man reser snabbt. Framförallt är jag osäker på vad som menas med tid? Har ni några litteraturtips eller dyl. vore jag tacksam.
/Magnus H, Rudbecksgymnasiet, Tidaholm

Svar:
Tid är ett grundbegrepp som inte går att definiera utgående från andra grundläggande storheter. Detta var en av Einsteins utgångspunkter när han formulerade relativitetsteorin. Han gjorde en så kallad operationell definition: Tid är det som mäts med klockor. Med denna "definition" kan man ge begreppet tid ett fysikaliskt innehåll. Det gäller bara att vi inom fysiken kommer överens om vad som menas med en klocka.

Läs: "Upptäck Fysik B" av L Jakobsson och G Ohlén (Gleerups förlag). På sidorna 292 och framåt diskuteras tidsbegreppet utifrån ovanstående utgångspunkt.

I länk 1 finns den moderna definitionen på enheten för tid - sekund.


/GO/lpe

Se även fråga 1295

Nyckelord: tid [10];

1 https://physics.nist.gov/cuu/Units/second.html

*

Värme [198]

Fråga:
Hjälp mig förklara entropi. Har alltid slingrat mig med 'matematiskt hjälpmedel...'
/

Svar:
Entropi hör ihop med termodynamikens andra huvudsats som håller reda på i vilken riktning en process går "av sig själv". Tar man exempelvis två kroppar med olika temperatur och för dem samman så kommer värme att strömma från den varmare till den kallare kroppen. Bestämmer man entropin för systemet så finner man att entropin ökar under denna process. Endast sådana processer i vilken entropin ökar sker spontant.

Se länk 1 för en relativt lättillgänglig framställning av entropi-begreppet och Entropy för en avancerad framställning.
/GO/lpe

Nyckelord: entropi [7]; tid [10];

1 https://xiblog.files.wordpress.com/2011/06/termodynamik_pa_10_minuter.pdf

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.