Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

4 frågor/svar hittade

Elektricitet-Magnetism [19713]

Fråga:
Hej! Har sett en uppgift om att magnetiska monopoler upptäckts/framställts i ett lågtemperaturförsök 2014. Finns magnetiska monopoler eller är uppgiften felaktig?
/Thomas Å, Knivsta

Svar:
Om det vore sant skulle det ha varit årets fysiknyhet. Någon hade säkert skrivit om det i Wikipedia artikeln Magnetic_monopole .

Det finns emellertid experiment i kondenserad materia (se Magnetic_monopole#"Monopoles"_in_condensed-matter_systems ) där man sett objekt med liknande egenskaper:

There are a number of examples in condensed-matter physics where collective behavior leads to emergent phenomena that resemble magnetic monopoles in certain respects, including most prominently the spin ice materials. While these should not be confused with hypothetical elementary monopoles existing in the vacuum, they nonetheless have similar properties and can be probed using similar techniques.

Det är alltså inte frågan om "riktiga" magnetiska monopoler.

Se fråga 13822 och 11081 för mer om magnetiska monopoler.
/Peter E

Nyckelord: magnetisk monopol [4];

*

Elektricitet-Magnetism [13822]

Fråga:
Jag har läst här på frågesidan om magnetiska monopoler. Svaren ni ger innebär att inga teoretiska hinder finns för deras existens. Detta är fullständigt nonsens enligt min mening. Självklart finns inga monopoler eftersom inga poler alls existerar. Jag hävdar att alla magnetiska fenomen enkelt låter sig förklaras med Coulombs lag och relativistisk längdkontraktion. Tag t.ex två parallella motriktade elektriska stömmar. Ömsesidigt ser elektronerna en elektronvärld i grannens tråd som har längdkontraherats relativistiskt varför coulombrepulsion uppträder. I alla lägen kan magnetism förklaras genom två enkla principer: 1. Lika strömmar attraherar varandra, motriktade strömmar repellerar varandra där kraften är en relativistisk coulombkraft. 2. All s.k. magnetism uppkommer ur elektriska strömmar. Insisterar man med att införa begreppet magnetfält och magnetiska poler kan man ju försöka klargöra var polerna finns i det cirkulära magnetfältet kring en elektrisk ledare. Är jag helt fel ute här eller?
/Bernt S, Dahlstiernska gymnasiet, Mellerud

Svar:
Den generellt accepterade statusen vad gäller existensen av magnetiska monopoler är att inga teoretiska hinder finns för deras existens. Du kan kalla det fullständigt nonsens om du vill, men statusen är ett faktum. Vi som svarar i frågelådan kan inte allt, och det finns säkert felaktiga svar, men vi gör vårt bästa och försöker alltid svara så korrekt som möjligt.

Maxwells ekvationer (se bilden nedan och länk 1) sammanfattar de klassiska egenskaperna av elektromagnetism på ett utomordentligt kompakt sätt. Matematiken är inte helt lätt, men alla måste ändå slås av skönheten i dessa fyra ekvationer (i ordning uppifrån och ner):

Gauss lag för elektricitet
Faradays induktionslag
Gauss lag för magnetism (frånvaron av magnetiska monopoler)
Amperes lag

Den sista ekvationen är även grunden för elektromagnetisk strålning.

Vad gäller magnetiska monopoler (Magnetic monopole ) så är det mycket möjligt att de inte existerar. Ett skäl är att de om de existerade borde vara ganska lätta att detektera, men man har inte sett några indikationer i något experiment (Magnetic Monopole Searches ). Om magnetiska monopoler existerar måste naturligtvis den tredje ekvationen nedan modifieras./Peter E

Nyckelord: magnetism [52]; magnetisk monopol [4]; Maxwells ekvationer [3]; #ljus [63];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/maxeq.html
2 http://fy.chalmers.se/~tfymp/Homepage/Teaching/FFM232/lecture8.pdf

*

Partiklar [11081]

Fråga:
Vid detektering av partiklar i stora partikelacceleratorer används olika typer av anordningar; Geigermätare, fotografisk film, dimkammare, bubbelkammare, gnistkammare, Cerenkov-räknare, fotomultiplikatorrör mfl. De flesta fungerar utifrån principer med elektriska laddningar inblandade. Om nu en magnetisk monopol skulle dyka upp kan den då detekteras med någon av ovanstående detektorer eller slinker den förbi osedd?
/Carl-Anders k, Sollefteå

Svar:
Man kan räkna ut den "magnetiska laddningen" hos en Dirac-monopol. Den blir nästan 70 gånger protonens laddning. Det innebär att en monopol skulle jonisera nästan 5000 gånger mera än en proton med samma hastighet. Det skulle alltså vara lätt att påvisa en magnetisk monopol, men man har inte hittat någon.
/KS/lpe

Se även fråga 8184 och fråga 3915

Nyckelord: magnetisk monopol [4];

1 http://scienceworld.wolfram.com/physics/MagneticMonopole.html

*

Partiklar [3915]

Fråga:
Hejsan; 1) Hur reell och säker är existensen (i fysisk mening) av objekt mindre än atomen (t.ex. kvarkar)? 2) Finns det någon teori om monopoler?
/Hananja

Svar:
1. Sedan lång tid tillbaka har man vetat att i protonen och neutronen finns små hårda partiklar (först kallade man dem partoner). Det fick man reda på genom att skjuta in högenergetiska elektroner, och mäta hur de spred sig. Ett experiment helt analogt med Rutherfords upptäckt av atomkärnan för nästan 100 år sedan. Sedan dess har både teorier och experiment gjort stora framsteg. Man kan säga att för den som arbetar inom området, är kvarkarna ytterst reella. Tråkigt bara, att vi inte kan visa något "spår" av en kvark. De blir ju aldrig fria.

2. Magnetiska monopoler förbjuds inte av Maxwells ekvationer, men man får göra vissa förändringar, se Magnetic monopole . Det är dessa ekvationer, som är grundläggande för den klassiska elektromagnetismen. Vidare ingår magnetiska monopoler i vissa GUT-teorier (Grand Unification Theory). Ingen magnetisk monopol har påvisats.
/KS/lpe

Nyckelord: magnetisk monopol [4];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.