Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

7 frågor/svar hittade

Värme [21124]

Fråga:
Jag har haft en diskussion med en kollega angående kyl/värmeeffekt från luft.

För det mesta kyler ju luft när man rör sig i den. Men tittar man på farkoster och andra föremål som skall bryta sig genom vår atmosfär börjar de glöda eller till och med brinna upp.

Vid vilken hastighet har vi ett nolläge där temperaturen vare sig ökar eller minskar? Låt oss för enkelhetens skull säga att befinner oss i luft vid havsnivån.

Mvh Niclas
/Niclas W, Stenbocksskolan, Ulricehamn

Svar:
Aerodynamic heating (aerodynamisk uppvärmning) is the heating of a solid body produced by its high-speed passage through air (or by the passage of air past a test object in a wind tunnel), whereby its kinetic energy is converted to heat by skin friction on the surface of the object at a rate that depends on the viscosity and speed of the air. In science and engineering, it is most frequently a concern regarding meteors, reentry vehicles, and the design of high-speed aircraft. (Aerodynamic_heating )

För överljudshastigheter är uppvärmning ett problem eftersom utsatta delar måste kylas. För standardplan (hastigheter mindre än 800 km/t) är uppvärmningen inget problem.

Se fråga 12765 för information om vindavkylning.
/Peter E

Nyckelord: friktion [53]; kylning [7]; vindavkylning [4];

*

Värme [14174]

Fråga:
Hejsan! Jag undrar vad det är för vätska i kylklampar som gör att dom håller sig kalla länge... Och finns det nån annan vätska/vätskeblandning som har högre värmekapacitivitet som skulle hålla sig kallt ännu längre?
/Mikael H, Tullängsskolan, Örebro

Svar:
Såvitt jag vet innehåller kylklampar vatten eftersom vatten är ganska unikt för att det har mycket högt smältvärme (333 kJ/kg) och det är dessutom billigt och ofarligt. Jag känner inte till någon bättre vätska. Se även Ice_pack .

Addendum:

För att sänka temperaturen hos de nedkylda kylklamparna har man i stället för rent vatten en saltlösning. Eftersom saltlösningen sänker fryspunkten, så kommer de smältande klamparna att vara kallare än 0oC, vilket är fördelaktigt för kyleffekten. Man förlorar dock lite kylkapacitet eftersom smältvärmet blir mindre.

Tack Olof Pettersson för påpekandet!
/Peter E

Nyckelord: *vardagsfysik [64]; kokpunkts/fryspunkts förändring [14]; kylning [7];

*

Värme [13181]

Fråga:
Hur fungerar ett kylskåp med och utan freon?
/christopher h, fribergaskolan, danderyd

Svar:
På exakt samma sätt - såvida det inte bygger på en helt annan princip. Freonfria kylskåp har har bara en annan kylvätska än freon. För funktionen, slå upp kylskåp och kylteknik i Nationalencyklopedin eller titta på länk 1 nedan.
/Peter E

Nyckelord: kylning [7];

1 http://home.howstuffworks.com/refrigerator.htm

*

Värme [12765]

Fråga:
Hej! Man undrar varför vind, som är luft i rörelse (dvs rörelseenergi), kan göra oss svalare.Vi är täckta av ett tunt "luftlager" på vår hud och då är det klart att vinden "transporterar" bort vårt "värmande luftlager" så att vi kylls ner. Är detta den enda faktorn som påverkar vindens nedkylningsförmåga? Eller har vindes luftfuktighet någon inblandning? Dessutom borde väl luften i rörelse kunna värma upp sig själv om den har en tillräckligt hög hastighet så att friktionsvärme uppstår? Påverkars andra mtrl på samma sätt av vindens nedkylnings förmåga, t ex metall?
/Viktor R, Hersby, Lidingö

Svar:
Viktor! Din fråga handlar om vad man på engelska brukar kalla "wind chill" - det faktum att exponerad hud kyls ner snabbare när vinden blåser än när det är vindstilla. Som ett resultat av detta kan huden bli betydligt kallare än lufttemperaturen, vilket i sin tur kan leda till att man förfryser kroppsdelar eller till och med fryser ihjäl. Ett exempel: om det är -20C ute och det blåser 10 km/h kan hudtemperaturen bli -27C, och om det friskar i till 40 km/h får vi -34C !

Människors (och andra varmblodiga djurs) standardmetod för att undvika överhettning är att svettas - litet förenklat kan man säga att eftersom de energirikaste vattenmolekylerna lämnar hudytan först, blir huden kallare eftersom energi transporteras bort med vattenångan. Detta är en form av värmetransport genom "konvektion", och den processen underlättas av kraftig vind eftersom den kontinuerligt avlägsnar den avdunstade vattenångan.

Från detta följer att "död materia", som t.ex. bilmotorer och slutna vattenrör, endast påverkas av windchill i så måtto att de svalnar av fortare än om det varit vindstilla, men de blir inte kallare än den omgivande luften.

Amerikanska studier (NOAA) har visat att så länge luftfuktigheten är relativt låg påverkas inte vindens avkylningsförmåga särskilt mycket. Om luftfuktigheten däremot är mycket hög hindras avdunstningen, och man får till och med en temperaturhöjning när vattenångan istället kondenserar på huden - man kan dö av överhettning om man vistas i mycket fuktig och het luft, som i en bastu eller i tropikerna.

Det finns en experimentellt fastlagd formel med vilken man kan räkna ut vad hudtemperaturen blir som funktion av den omgivande luftens temperatur och vindhastigheten. Under länk 1 nedan finns en "windchill calculator" - pröva gärna den!

Slutligen hettar inte vinden upp luften på grund av rörelseenergi - i stället får vi varma vindar från söder eftersom luften har värmts upp av solinstrålning och kontakt med varma hav och markområden. Under speciella förhållanden kan vindförhållanden dock leda till att luften blir varmare, jämför Föhn-vindar i alperna. (Slå upp "föhn" i Nationalencyklopedin !)

För mer information i ämnet på svenska se länk 2.

---------
Kommentar till vindhastighet och rörelseenergi som värme:
Medelröreleseenergin för en molekyl i en gas ges av E=3kT/2 där k är Boltzmanns konstant (se Physical Reference Data ) och T är den absoluta temperaturen. Om vi sätter detta lika med uttrycket för rörelseenergi mv2/2 och löser m.a.p. hastigheten får vi

v2 = 3kT/m

För rumstemperatur T=300K och molekylvikten 28 (N2) får vi:

v2 = 3*1.38*10-23*300/(28*1.66*10-27)

v2 = 2.67*105

Hastigheten v blir alltså 517 m/s. Detta är mycket större än rimliga vindhastigheter, varför effekten är försumbar.

Se även Wind_chill och Vindavkylning ./Margareta H/Peter E

Nyckelord: vindavkylning [4]; kylning [7];

1 https://www.calculator.net/wind-chill-calculator.html
2 https://www.taiga.se/climate-lab/vindavkylning

*

Värme [12590]

Fråga:
1. Kan man med hjälp av fläktar kyla en kylfläns (på tex. en dator) till under rådande rumstemperatur? Det finns dom som påstår att detta skulle vara möjligt under extrema förhållanden.

2. Har lufttryck (eller vakuum) någon påverkan på temperaturen? Då menar jag inte metereologiskt utan under "laboratorieförhållanden".
/L N, Rudbeck, Sollentuna

Svar:
1. Nej, inte en kylfläns som normalt är torr. Däremot om du omger en flaska med en fuktig trasa och låter vinden blåsa, så kan flaskan få lägre temperatur än omgivningen. Detta beror på att vattnets ångbildningsvärme (den energi som fordras för att vatten skall övergå från flytande till gasform) kyler flaskan.

2. Du menar temperaturen på flänsen, antar jag. Visst, ju lägre tryck desto sämre kylning med konvektion, eftersom det blir färre molekyler som kan göra jobbet. I vakuum återstår endast kylning med strålning, och vid normala temperaturer är det ganska ineffektivt. Se vidare nedanstående länk.
/Peter E

Nyckelord: kylning [7];

1 http://www.physlink.com/Education/AskExperts/ae601.cfm

*

Värme [11227]

Fråga:
hej! jag håller på att skriva projektarbete om vardagens naturvetenskap. man kan ju kyla en flaska med vätska genom att vira en handduk runt och lägga den i solen. men hur mkt går att kyla? ex om det är 25 grader varmt ute och man vill ha flaskan kylskåpstemp (ca +6) går det? vad ska vattnet vara för temp? måste man byta vatten i handduken? hur mycket energi tar den från luften gentemot handduken? material i flaska/burk spelar roll och formen. aluminiumplunta ultimat? tack på förhand!! mvh/ Johanna
/Johanna w, Dragonskolan, Umeå

Svar:
Det är avdunstningen som kyler, och den beror på luftfuktigheten, temperaturen och vindhastigheten. Är luftfuktigheten 100 % (dimma) blir det ingen avkylning alls. Det finns inga enkla formler för detta problem. Det bästa är att pröva själv. Luftfuktigheten kan mäta med en assmanhygrometer, som består av en våt och en torr termometer, kolla sajten.
/KS

Nyckelord: kylning [7]; *vardagsfysik [64];

1 http://www.taftan.com/thermodynamics/HYGROMT.HTM

*

Energi [4666]

Fråga:
Framtidens kylskåp, hur kommer det att fungera?
/jonas L, v-malm, sundsvall

Svar:
Dagens konstruktioner kommer nog anvädas en lång tid framöver. Grundprincipen är att det blir kallt när en vätska avdunstar. Förr användes freoner för detta, men det är numera förbjudet. Nu används mest kolhydrater, som butan och propan. Man lägger större vikt vid isoleringen för att spara energi.

För specialändamål kan peltierelement (Peltier Device Information Directory ) komma till användning, men de är så energikrävande att det knappast blir aktuellt för vanliga kylskåp.

Se också bild 9 på uppslagsordet energiförsörjning i Nationalencyklopedin .
/KS/lpe

Nyckelord: kylning [7];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.