Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

6 frågor/svar hittade

Blandat [18962]

Fråga:
MÅSTE HA SVAR! Vad har vi för nytta av att lära oss om Atom- och Kärnfysik? Jag har letat, men har inte hittat svaret någonstans!
/Olivia R, Höjaskolan, Malmö

Svar:
Vad har vi för nytta av att lära oss att förstå naturen? Förutom att det ligger i människans natur så bygger all teknik på något sätt på naturvetenskap.

Atom- och kärnfysik är mycket etablerade vetenskaper så man kan inte vänta sig grundläggande förändringar i teorierna. Kärnfysik är av intresse för många tillämpningar. Atomfysik har också många tillämpningar, och är grunden för fasta tillståndets fysik. Det område av naturvetenskap som kommer att utvecklas mest de närmsta åren är nog biofysik, inklusive DNA-tekniker.

Att alla bör kunna lite grundläggande naturvetenskap är också en fråga om demokrati så att alla kan deltaga i att fatta kloka beslut på vetenskapliga grunder.

Och sedan är ju all naturvetenskap jätteintressant!

Se vidare under nedanstående länkar.
/Peter E

Nyckelord: fysik, nytta med [6];

1 http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Elever-uppskattar-fysikundervisning---men-ser-inte-amnets-nytta/
2 http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/nyheter/121001sm

*

Blandat [18849]

Fråga:
Hur har upptäckten av standardmodellen påverkat människan?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hejsan! Hur har upptäckten av standardmodellen påverkat människan? Vad är de positiva resp. negativa effekterna av upptäckten?
/Agnes H, Donnergymnasiet, Göteborg

Svar:
Agnes! Med standardmodellen inom partikelfysik avses den modell som beskriver de minsta partiklarna och deras interaktioner (kraftverkningar) genom elektromagnetisk, stark och svag växelverkan med hjälp av kvantfältteori. Standardmodellen är en kvantmekanisk teori, men den är ingen heltäckande modell eftersom den inte innefattar gravitationskraften. Se bilden nedan och Standardmodellen .

Standardmodellen kom inte till genom att en person hade en bra idé. Den kom till genom att man under 50-60-talen med hjälp av allt större acceleratorer upptäckte fler och fler partiklar. Till sist blev det en förfärlig röra med partiklar. Då upptäckte några fysiker ett mönster i partiklarnas egenskaper genom att klassificera partiklarna med avseende på olika egenskaper. Man kunde då se att vissa platser i schemat var tomma. Då fick man en antydan till vad man skulle leta efter. Nu har man hittat alla partiklar i det ursprungliga schemat. Om det finns fler partiklar än de som omfattas av standardmodellen vet man inte.

I standardmodellen ingår två typer av partiklar, leptoner och kvarkar. Dessutom ingår higgspartikeln (som har att göra med elementarpartiklarnas massor) och kraftförmedlingspartiklar.

Lepton: Leptonerna är den ena huvudgruppen av fermioniska (med halvtaligt spinn) elementarpartiklar. Av leptoner finns det sex stycken aromer, vilka liksom kvarkarna delas in i tre familjer. Varje familj består av en partikel och tillhörande neutrino. Se Lepton .

En kvark är en elementarpartikel som tillsammans med en eller flera andra kvarkar bygger upp den grupp partiklar som kallas hadroner (t.ex. nukleoner och mesoner). Så vitt man vet idag är kvarkarna, tillsammans med leptonerna, materiens minsta byggstenar. Det finns sex olika typer av kvarkar, kända som aromer. Aromerna med den lägsta massan, uppkvarken och nedkvarken, är i allmänhet stabila och mycket vanligt förekommande i universum. Se Quark .

Den viktiga skillnaden mellan leptoner och kvarkar är att leptoner växelverkar bara med den svaga kraften medan kvarkar växelverkar med både den svaga och starka kraften.

Här är en kul föreläsning om hur atomer och kvarkar är uppbyggda:

Eftersom mycket få personer fullt ut förstår standardmodellen är dess praktiska betydelse mycket begränsad. Det ligger emellertid i människans natur att försöka förstå världen omkring sig, och för detta är standardmodellen tillsammans med big bang teorin mycket viktiga puzzelbitar. Även om man inte förstår teorierna fullständigt, kan det vär vara intressant att veta att universum är uppbyggt av kvarkar och leptoner och att universum skapades i en gigantisk explosion för 13.7 miljarder år sedan...?

Ett annat skäl att bedriva avancerad forskning t.ex. på CERN är att man utvecklar ny teknik som kan användas för andra ändamål. Ett exempel är avbildning för medicinsk diagnos (PET, se Positron_emission_tomography ).

Ett annan utveckling är när Tim Berners-Lee (Tim_Berners-Lee ) på CERN ville åstadkomma ett informationssystem som forskarna kunde använda för snabb kommunikation av data och idéer. Det dröjde inte länge innan man insåg att detta system hade generell tillämpbarhet, och WWW (World_Wide_Web ) var fött.

Avancerad forskning är även utmärkt för att utbilda nästa generations forskare, lärare, industriledare och entreprenörer.

Några negativa effekter av grundläggande forskning är svårare att hitta. Möjligen om man använder kunskapen till destruktiva tillämpningar, t.ex. vapen. Men då är det tillämpningarna som är destruktiva, inte kunskapen. Sedan kan man även hävda att frontilinjeforskning inom vissa områden (t.ex. partikelfysik, astrofysik) är dyr eftersom den kräver stora och avancerade apparater.

/*fa*/Peter E

Nyckelord: fysik, nytta med [6]; standardmodellen [24];

*

Kraft-Rörelse [17560]

Fråga:
Hej! Jag skulle vara glad ifall jag skulle kunna få Arkimedes princip kopplad till ett större sammanhang. Alltså varför det är intressant, hur man kan tillämpa det i exempelvis vardagliga situationer? När man får användning utav det utanför Fysik-salen helt enkelt. Tacksam för svar! MVH Vanessa
/Vanessa H, Porthälla, Göteborg

Svar:
Vanessa! Många fenomen bygger på Arkimedes princip, t.ex att båtar flyter och att ballonger flyger. Sen kan man diskutera begreppet 'användning av'. Det kan ha ett värde att förstå fysikaliska fenomen, men eftersom naturlagarna gäller oavsett om vi förstår dem eller ej, är kanske vinsten marginell. Förståelsen är emellertid viktig för dem som skall utöka förståelsen av naturlagar (fysiker) och utveckla tekniska tillämpningar som bygger på fysikaliska fenomen (ingenjörer).

Se även fysik, nytta med .
/Peter E

Nyckelord: Arkimedes princip [32]; fysik, nytta med [6];

*

Blandat [13072]

Fråga:
Vad har vi praktiskt nytta av modern fysik? Kan ni säga något om några viktiga tillämpningar av modern fysik som gjort livet bättre för oss.
/Lena D, kroneborg, malmö

Svar:
Lena! Till vad nytta är en tavla av Rembrandt, en blomrabatt i parken eller en musikal av Andrew Lloyd Webber? Ingen, men dock... Man får inte överdriva att allt skall ha praktiskt nytta. Det ligger i människans natur att vi så gott vi kan vill förstå vår omgivning.

Vad gäller den direkta nyttan av modern fysik så finns det hur många exempel som helst både på direkt nytta och s.k. spin-off (sidonytta).

Massor av apparater vi använder i dag kommer av halvledarforskning. Tänk på det första nobelpriset 1901, upptäckten av röntgenstrålning. Inom någon månad användes strålningen för medicinska tillämpningar!

Vad gäller kärn- och partikelfysik har du t.ex. kärnenergi, magnetkamera och World Wide Web - ibland hamnar tillämpningarna långt ifrån själva forskningsresultetet. Krig och frontlinjeforskning är det bästa medlen att få fram helt nya produkter och metoder. Då kan vi väl vara överens om att forskning är det bättre alternativet!
/Peter E

Se även fråga 12777

Nyckelord: fysik, nytta med [6];

*

Blandat [12777]

Fråga:
Hej! Jag håller på med en uppsats i skolan inom Fysik, där lyder frågan - Vad har jag för nytta av Fysik i vardagslivet? Hur ska jag kunna på ihop minst 5 sidor fakta om något som är så svårt? Jag har skrivit om lägesenergi och rörelseenergi, men jag skulle vara evigt tacksam om ni kunnde ge mig några tips! Jag har bara 5 dagar på mig! Tack på förhand!
/Emma N, Norrekrok, Klippan

Svar:
Emma! Det beror på vad man menar med nytta. Är det nytta att

  1. man kan förstå fenomen omkring sig? (allmänbildning)
  2. man har apparater som baseras på fysikaliska upptäckter? (allmän nytta, tillämpningar av vetenskapen)
  3. finna ut hur det ser ut på andra planeter och om det finns liv? (kultur - vad som skiljer människan från djur, grundforskning)

Jag tycker alla punkterna är till nytta i vardagslivet, punkt 3 kanske mest vid djupa diskussioner under sena kvällar.

Några exempel (det finns hur många som helst):

  1. varför är himlen blå, ebb och flod, månens faser, kylmaskin, elektrisk ström/spänning, kompass (magnet)...
  2. kylskåp, transistor-integrerade kretsar-datorer, kärnenergi, magnetkamera, laser...
  3. förstå universums uppkomst och utveckling (kosmologi), förstå materiens uppbyggnad (kärnfysik, partikelfysik, atomfysik, fasta tillståndets fysik)....

Information om ovanstående och fler exempel hittar du i Nationalencyklopedin .

Lite idéer kanske du kan hitta bland våra snacks, se länk 1, eller bland länkarna Vardagsfysik, länk 2. Listan på nobelpristagare i fysik (Nobelpriset_i_fysik ) kan vara en bra utgångspunkt eftersom kriteriet för priset är just vad upptäckten har gjort för nytta.
/Peter E

Se även fråga 402

Nyckelord: fysik, nytta med [6];

1 http://snacks.fysik.org/
2 http://fragelada.fysik.org/links/search.asp?keyword=vardagsfysik

*

Blandat [402]

Fråga:
Vad är fysik?
vem kom på det?
varför?
när?
var?
vad har vi för nytta med det?
/   

Svar:
Fysik är den mest grundläggande av naturvetenskaperna och behandlar allt från det största i universum (stjärnor, galaxer, hela universum) till de minsta partiklarna (elektroner, protoner, kvarkar osv). Det handlar också hur de små partiklarna bildar olika former av materia (atomkärnor, atomer, molekyler, fasta kroppar) och hur dessa kroppar påverkar varandra och hur de kan röra sig.

Det var nog först på 1500-talet som fysik i vår mening började. Ska vi nämna ett namn så får det bli Galileo Galilei.

Människan är nyfiken och vill veta hur världen ser ut och hur den fungerar. Kanske är fysikens viktigaste område just nu energifrågorna. Fysiker i hela världen forskar kring hur man ska kunna utvinna energi så billigt och miljövänligt som möjligt. Hur de forskningsresultaten ska komma till nytta är lätt att förstå. Men det är inte all vår forskning som känns lika självklart användbar idag. Vi är dock övertygade om att den kunskap vi bygger upp behövs och kommer att behövas för att lösa problem vi kommer att möta i framtiden.

Utan fysik och naturvetenskap överhuvudtaget så hade vi inte kunnat ha någon teknologisk utveckling. Den förste att utnyttja fysik var den som lärde sig att tända eld. Hade inte männinskan försökt att förstå och utnyttja naturen så hade vi fortfarande bott i grottor och haft en medellivslängd på under 20 år.

Tänk: Vilka apparater skulle vi haft om vi inte haft elektricitet?

Läs: Tycker Du fysik verkar roligt ska Du läsa boken "Påsen och sorken gör experiment" av Hans-Uno Bengtsson.

Se även fråga 12584

Nyckelord: fysik, nytta med [6];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.