Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

6 frågor/svar hittade

Elektricitet-Magnetism [19859]

Fråga:
I ett avsnitt av TV-serien Columbo ("Double Shock" från 1973) tar mördaren livet av sitt badande offer genom att kasta ned en ansluten och påslagen elektrisk elvisp i badkarets vatten. Men jag har svårt att tro att mannen i badkaret skulle dö av detta, han håller aldrig i någon ledare. Säkringen går naturligtvis ögonblickligen, men personen i badkaret får väl inte någon ström genom sig? Eller?
/Curt J, Huddinge

Svar:
För skada måste strömmen välja att gå genom kroppen. Om de båda polerna ligger nära varandra, som i din fråga, är detta knappast fallet. Om du emellertid har kontakt med en pol, kan livsfarlig ström genom kroppen uppstå.

Se även fråga 19569 .
/Peter E

Nyckelord: elsäkerhet [18]; elektrisk ström, skada [6];

*

Elektricitet-Magnetism [19759]

Fråga:
OM MAN KORSSLUTER ca 5 SEK EN PIPRENSARE MED 3 VOLT VARFÖR FÅR MAN EN STÖT NÄR DEN NUDDAR KINDEN.- LÄTT OBEHAGLIGT PIRR

Eleverna höll på med att testa vad som leder ström.

Då testade en elev att korssluta en piprensare, 2 st seriekopplade 1,5 volts batteri med en lampa. Satte träden mellan de två fästena på lamphållaren. Hade innan testat en tunn aluminiumtråd... Vi Pratade om korsslutning... Risker mm. Tänkte att när han testade piprensaren att det händer inte så mycket mycket grövre tråd. Han hade ju redan testat den tunnast tråden...Men det blev ju uppladdad och pirrade på kinden när man efter några sekunder lyfte bort den och la den mot kinden. Inser att de blir statisk elektriskt på något sätt. Magnetfält bildas ju runt en elektrisk ström. Är det elektronerna från strömkällan i metalltrådarna som förflyttar sig ut i alla små luddiga trådar. Eller är det bara magnetfältete som förflyttar elektronerna i själva luddiga tyg,plasttrådarna. Vet inte är det tyg eller plast i piprensare. Är det tillskott eller underskott på elektroner. Blir ändarna positivt eller negativt laddade Hur mycket krävs det för att detta skulle kunna bli farligt, för obehagligt, brandrisk. Vill kunna förklara för eleverna vad som hände och om det är farligt eller inte
/Karin A, Lidköping

Svar:
Karin! Jag tycker inte det är en så bra idé att koppla batterier till olika saker och se vad som händer. En kortslutning kan ge en mycket hög ström som orsakar värmeutveckling (i batteriet och den kortslutna komponenten) som kan medföra brandfara eller till och med att batteriet exploderar.

Effektutvecklingen P med spänningen U över resistansen R är

P = U2/R

En piprensare har en ganska tjock ståltråd i innanför den ulliga ytan. Resistansen är mycket nära noll, dvs P kan bli tillräckligt stort för att orsaka skada. Även om resistansen R är noll begränsas strömmen av batteriets inre resistans. Det är denna som ger upphov till uppvärmningen hos batteriet.

Det är just för att undvika kortslutningar man ofta kopplar en säkring i kretsen. En säkring är oftast en tunn tråd som är skyddad så att den inte åstadkommer någon skada om den bränns sönder av en för hög strömstyrka.

Spänningar lägre än c:a 20 V anses som oskadliga eftersom strömmen genom kroppen blir mycket liten om man t.ex. kommer åt båda polerna i ett batteri. Kortslutning kan emellertid orsaka skador och brandfara.

Se även Short_circuit .
/Peter E

Nyckelord: elektrisk ström, skada [6];

*

Elektricitet-Magnetism [19569]

Fråga:
1. Blir det kortslutning direkt när en elektrisk apparat doppas ned i vatten?

2. Om man doppar ned en förlängningssladd i vatten utan några apparater ikopplade, vad händer då? Blir det fortfarande kortslutning?

3. En lampa i mitt akvarium slutade fungera och märkte nu att det var en spricka i kåpan och det kan ha kommit in vatten och fukt. Betyder detta då att lampan har gått sönder av vatten och fukt? Ingen säkring har gått.
/Martin S, Björknäsgymnasiet, Boden

Svar:
1,2: Detta är mycket farligt! Vad menar du med kortslutning? Rimligtvis menar du att säkringen löser ut. Eftersom vatten leder ström halvbra (mycket sämre än t.ex. koppar), så blir aldrig strömmen högre än maximala strömmen för att säkringen skall lösa ut. Det är därför man alltid skall ha en jordfelsbrytare, se nedan, om det finns vatten i närheten.

3: Om inte lampan är lufttät så går den omedelbart sönder. Vattnet kan orsaka korrosion som ger dålig kontakt och med tiden läckage till lampan.

Om jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare fungerar så att den jämför strömmarna i fasen och neutralledaren. Om det finns en skillnad mellan dessa strömmar som är större än det förinställda värdet (tiotals mA) så löser skyddskretsen ut och bryter strömmen, se nedanstående figur från Jordfelsbrytare . Brytaren måste därefter återställas (oftast manuellt) innan den börjar leda ström igen.

Jordfelsbrytaren är uppbyggd kring en summaströmtransformator med ringformad kärna. Ledarna till lasten går genom denna. Normalt är strömmarna i ledarna lika stora men med motsatt tecken, och magnetfälten kring ledarna tar därför ut varandra. Vid ett jordfel uppstår obalans, magnetfälten upphäver inte längre varandra och en ström induceras i sekundärspolen. Denna ström får en elektromagnet att utlösa en brytarmekanism.

För att testa funktionen finns en speciell brytare som via ett motstånd förbikopplar strömtransformatorn och åstadkommer en felström. (Jordfelsbrytare )

Se länk 1 för mer om faror med elektricitet./Peter E

Nyckelord: elektrisk ström, skada [6]; elsäkerhet [18];

1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763825/

*

Elektricitet-Magnetism [19537]

Fråga:
Jag har en fråga angående ström och spänning. Jag vet att det tekniskt sett är strömmen som dödar men samtidigt så spelar spänningen en roll.

Låt oss anta att en spänningskälla ger 10V och att det i en sladd inte finns någon resistans utan det går alltså 10A i den.

Skulle det då vara farligt om man tog på sladden (förutsatt att den inte har ett plastskal runt sig)?

Är det så att de 10A dödar direkt (50mA ska om jag minns rätt räcka för att man ska dö) eller är det så att kroppens hud har så stor resistans att det skulle komma in så lite ström i kroppen att det blir ofarligt?
/Mikael S, Stockholm

Svar:
10 V ger en mycket liten ström genom kroppen. 25 V (högsta värdet för ett vanligt batteri) anses vara ofarligt, se elektrisk ström, skada .

Om spänningen är högre beror farligheten på hur kretsen ser ut. Håller du nära fasen i ett vanligt elsystem utsätts du för 230 V, vilket är uppenbart farligt. Grundregeln: om spänningen är över 25 V skall man absolut inte vidröra ledningar!
/Peter E

Nyckelord: elektrisk ström, skada [6];

*

Elektricitet-Magnetism [14906]

Fråga:
Jag har hört de som säger att "jag glömmer alltid vilket det är som är farligt ström eller spänning?", men är inte båda farligt?
/Ulrika J, Nybro

Svar:
Ulrika! För en viss resistans R (1000 W - 100 kW typiskt för en person) är spänningen U och strömmen I kopplade genom Ohms lag

U = R*I

Det är emellertid den av spänningen orsakade strömmen som ger skador, så om resistansen är stor, så blir strömmen mindre för en given spänning och därmed mindre skadlig. Resistansen, och därmed strömmen, beror naturligtvis även på vilken väg strömmen tar genom kroppen. Även skadan beror på vilken väg strömmen tar - om strömmen går i närheten av hjärtat är det speciellt farligt eftersom hjärtat styrs av små strömmar.

Electric_shock innehåller information på engelska om faror med elektrisk ström. I figuren nedan från länk 1 finns mer detaljerad information om skador vid olika strömstyrka./Peter E

Nyckelord: elsäkerhet [18]; elektrisk ström, skada [6];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/shock.html

*

Elektricitet-Magnetism [4723]

Fråga:
Varför kan man dö om man får elektricitet igenom kroppen?
/Rebecca E, Ormstaskolan, VALLENTUNA

Svar:
Vid höga spänningar kan man få svåra brännskador. Vid lägre spänningar är den största faran hjärtstillestånd. Hjärtmuskeln stimuleras av nervimpulser, som ju är elektriska signaler. Om dessa störs, kan hjärtat stanna. Spänningar under 25 V anses ofarligt.

Vad gäller om växelström eller likström är farligast finns inget betämt svar. I Electric_shock#Lethality sägs:

The comparison between the dangers of alternating current and direct current has been a subject of debate ever since the War of Currents in the 1880s. DC tends to cause continuous muscular contractions that make the victim hold on to a live conductor, thereby increasing the risk of deep tissue burns. On the other hand, mains-magnitude AC tends to interfere more with the heart's electrical pacemaker, leading to an increased risk of fibrillation.

Se vidare länk 1 (Hyperphysics) och 2 (Elsäkerhetsverket), Electric_shock och Elektricitet#Skador_av_elektricitet .
/KS/lpe

Nyckelord: elektrisk ström, skada [6]; elsäkerhet [18];

1 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/shock.html
2 http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Elolyckor/

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.