Välkommen till Resurscentrums frågelåda!

 

Vill du ha ett snabbt svar - sök i databasen: Anpassad Google-sökning
(tips för sökningen).
Använd diskussionsforum om du vill diskutera något.
Senaste frågorna. Veckans fråga.

3 frågor/svar hittade

Elektricitet-Magnetism [17144]

Fråga:
Undrar hur en van de graaff generator rullar påverkar laddningen. Enligt lite forskande vet jag att man ska utgå från den triboelektriska serien, den vi har i skolan är en rulle av glas den andra metall och sfären blir positivt laddad, skall den inte bli negativ laddad eftersom triboelektriska säger att glas blir positivt laddad vilket innebär att kammen skrapar elektroner och på så sätt bli negativ laddad eller?
/Lars J, Skara

Svar:
Nej van de graaff generatorn brukar bli positivt laddad så det måste vara något fel i resonemanget. Du är på rätt väg när du säger att du skall använda den triboelektriska serien, se Triboelectric_effect . Där ser du att glas mycket riktigt blir positivt laddat.

Om du ser på konstruktionen som beskrivs i länk 1, så finns det på den nedre rullen även ett lager vad man kallar silicon-tape. Detta laddas negativt i förhållande till transportbandet av gummi. Vad jag misstänker är att glaset bara är till för att isolera. Det finns ett extra lager som laddas negativt medan transportbandet laddas positivt. Kammen där nere är till för att ta bort den negativa laddningen hos det extra lagret.
/Peter E

Nyckelord: bandgenerator [3];

1 http://science.howstuffworks.com/vdg3.htm

*

Elektricitet-Magnetism [13902]

Fråga:
Om jag håller handen på skolans bandgenerator så står mitt hår rakt ut, varför gör det det?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Om jag håller handen på skolans bandgenerator så står mitt hår rakt ut, varför gör det det? Och vad är skillnaden mellan när håret dras till min kam och när det står upp av bandgeneratorn?
/Stina H, Vikingaskolan, Lund

Svar:
Hej Stina! Bra fråga, varför uppför sig håret olika?

Bandgeneratorn transporterar bort elektroner från kulan och dig - vi förutsätter att du står på något som isolerar. Du blir då positivt laddad. De positiva laddningarna repellerar varandra, de vill alltså vara så långt från varandra som möjligt. Detta är de om de samlas på ytan. De positiva laddningarna på hårstråna vill också vara så långt från varandra som möjligt. Därför kommer håret att stå rakt ut så att hårstråna är långt ifrån varandra. Mer om bandgeneratorn finns under länk 1.

Vad gäller kammen så sker följande: kammen sliter loss laddningar från håret. Håret och kammen får olika laddningar. Håret och kammen kommer alltså att dras mot varandra.

Skillnaden är alltså att i ena fallet har vi bara att göra med en laddning (den andra finns i jorden). I det andra fallet har vi två olika laddningar som attraherar varandra.

En bandgenerator fungerar så att man laddar ett transportband med positiva laddningar. Dessa laddningar transporteras upp till en isolerad kula, som alltså blir positiv i förhållande till jord. Laddningen av bandet sker med vad man kallar triboelektricitet, se fråga 14880 och Triboelectric_effect . Vissa ämnen har när man gnider dem mot en yta tendensen att bli positivt laddade och vissa har tendensen att bli negativt laddade. Man väljer alltså material för bandet och laddningselektroden för att åstadkomma en positiv laddning.

För lite större bandgeneratorer (se Van_de_Graaff_generator ) som används för att accelerera partiklar använder man ett speciellt högspänningsaggregat för att åstadkomma en tillräckligt stor laddningsström./Peter E

Nyckelord: statisk elektricitet [12]; bandgenerator [3];

1 http://science.howstuffworks.com/vdg.htm

*

Elektricitet-Magnetism [7448]

Fråga:
Vi är några elever som bygger en förenklad bandgenerator. Enligt uppgift skall det bli möjligt att uppnå en spänning på ca 30 kV. Av erfarenhet så vet vi att det inte är farligt att handskas med van den Graaf-maskinerna. Vi har förstått att det inte är spänningen i sig som är farlig för oss människor, utan mer eventuell strömstyrka som passerar genom oss. Det som jag inte får ihop är hur nätspänningen på 230V är farlig, och enligt andra uppgifter även att man inte bör seriekoppla likströmsbatterier till mer än 50V eftersom det också kan utgöra livsfara. Jag tänker på förhållandet U = R * I och ser i detta fall en människa som själva motståndet i en ev strömkrets. Med detta tankesätt så skulle bandgeneratorn utgöra en livsfara för oss. Hjälp mig att reda ut begreppen!
/johanna l, wennströmska, västerås

Svar:
Alldeles riktigt resonerat. Det strömmen som är avgörade. Men också tiden. Det är så en jordfelsbrytare fungerar. Vid jordfel bryts spänningen så snabbt att det inte blir farligt.

Alla strömkällor har en "inre resistans". I princip kan den mätas genom att man kortsluter med en amperemeter och mäter strömmen. Ett litet alkaliskt batteri ger ungefär 5 A, alltså en inre resistans på ungefär 0.2 W. 35 sådana seriekopplade ger 50 V, och man kan ta ut upp till 5 A. Det är mycket. Din bandgenerators inre resistans är antagligen hög, kanske hundratals megaohm. Om man kortsluter med ena handen, sker nästa hela spänningsfallet över det inre motståndet. Både spänning över och ström genom handen blir låg.

VARNING: Det finns bandgeneratorer som ger farlig ström. Innan man börjar experimentera, måste man vara helt klar över vilken typ man har.
/KS

Nyckelord: bandgenerator [3]; elsäkerhet [18];

*

Ämnesområde
Sök efter
Grundskolan eller gymnasiet?
Nyckelord: (Enda villkor)
Definition: (Enda villkor)
 
 

Om du inte hittar svaret i databasen eller i

Sök i svenska Wikipedia:

- fråga gärna här.

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.