Visa fråga/svar

 

Universum-Solen-Planeterna [17290]

Fråga:
Varför finns det i stort sett inget tidvatten längs de svenska kusterna. Jag har googlat kring denna fråga och hittat några påståenden men vilka är egentligen sanna av dessa? Vad är rätt?

- Tidvattenvariationerna styrs av latituden och ju längre norrut desto mindre variationer.

- Tidvattenvariationerna styrs av den lokala topgrafin.

- Tidvattenvariationerna motverkas av landhöjningen.
/tea e, Kungshöga, Mjölby

Svar:
Tea! Se fråga 3520 för hur tidvatten uppkommer. Här skall vi bara behandla några komplikationer. Det finns en hel serie orsaker som gör att tidvattenseffekten varierar från den enkla modellen som ger en maximal effekt på c:a 0.8m nära ekvatorn.

Nedanstående figur från Wikimedia Commons (Tide#Phase_and_amplitude ) visar tidvattenseffekten från månen på olika platser på jorden. Dessa storskaliga variationer orsakas av att kontinenterna "ligger i vägen" för tidvattenvågen och kustlinjens form och vattendjup orsakar förstärkning/försvagning/fördröjning av tidvatteneffekten. Dessa variationer är komplexa och inte helt förstådda teoretiskt.

På en lite mindre skala är variationer lättare att förstå. En vik med ett trångt inlopp bromsar tidvattnet så att effekten blir liten. Nordsjön/Östersjön är ett exempel på detta. Vi har ju nästan ingen skillnad mellan ebb och flod på svenska västkusten. På norska västkusten är emellertid tidvatteneffekterna större och på franska västkusten är de så stora att man anlagt tidvattenskraftverk (fråga 814 och Rance_tidal_power_plant ).

Om man har en vik som smalnar av ju längre in man kommer, så får man en förstärkning av tidvatteneffekten beroende på att vattnet i flodvågen får mindre och mindre plats, så det tvingas uppåt. Ett exempel på detta är Bristol-kanalen där tidvattnet kan bli upp mot 15m, se Bristol_Channel .

Andra orsaker till tidvattenvariationer är jordaxelns lutning och månbanans lutning i förhållande till ekliptikan.

Som synes i figuren längst ner i fråga 3520 så är tidvattenbulan mindre vid höga latituder. Tidvattnet påverkas av den lokala topografin som beskrevs ovan. Landhöjningen är alldeles för långsam för att på kort sikt påverka tidvattnet.

Länk 1 innehåller en bra och omfattande beskrivning av flera aspekter på tidvatten./Peter E

Nyckelord: tidvatten [15];

1 http://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_tides/welcome.html

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.