Visa fråga/svar

 

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [16235]

Fråga:
Hej! Om en positron och en elektron träffar varandra så annihileras de och två fotoner sänds ut för att rörelsemängden skall bevaras; fotonerna då motriktade varandra. Men om den ena partikels rör sig vid träffen, kommer då fotonerna att gå med en vinkel skildfrån 180 grader eller kommer ena fotonen att få en högre frekvens/större energi eftersom den hade en energi redan vid träffen. (Eller är det så att för att reaktionen skall ske måste partiklarna röra sig med försumbar hastighet?)
/Thomas Å, Arlandagymnasiet, Märsta

Svar:
Thomas! Sannolikheten för annihilation är högre för lägre relativ hastighet hos elektron/positron. Normalt bildas positronium och paret förintas i positroniums grundtillstånd. Energin hos det två annihilationsfotonerna är då mycket nära mec2, men inte exakt. Man kan se i ett gammaspektrum som innehåller en annihilationstopp vid 511 keV att denna är lite bredare än omgivande gamma-toppar.

Men man har även annihilation i flykten, och då får man annihilationsfotoner vars energi avviker från 511 keV och som inte går ut i exakt motsatta riktningar. För normala positronenergier från radioaktiva sönderfall (mindre än några få MeV) är annihilation i flykten försumbar.

Se vidare Electron-positron_annihilation och Positronium . Länk 1 är en ganska avancerad men pedagogisk artikel om annihilation i flykten.
/Peter E

Nyckelord: annihilation [14];

1 http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2001/bubblechambers/glug.pdf

*

 

 

Frågelådan innehåller 7599 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.