Visa fråga/svar

 

Energi [142]

Fråga:
Vad är exergi?
/

Svar:
Låt oss börja med värmemotorer och begreppet tillgängligt arbete. En värmemotor kan enligt Carnot inte ha 100% verkningsgrad utan verkningsgraden är uppåt begränsat av ett uttryck som beror av värmekällans och omgivningens temperatur. Om vi nu värmer en kastrull på spisen så har vi tillfört en viss värmemängd. Vi kan inte få tillbaka allt som mekaniskt arbete utan endast en mindre del om vi "kör" en värmemotor med det varma vattnet. Den mängd arbete vi teoretiskt kan få ut kallas för "tillgängligt arbete".

På samma sätt införes "exergi" som den maximala mängd mekaniskt arbete vi kan få ut ur en process där vi har ett stationärt flöde. Ett exempel på en sådan process är en turbin. In i turbinen strömmar hela tiden ånga vid hög temperatur och ut strömmar vattenblandad ånga vid låg temperatur. Skillnaden i exergi mellan in- och utlopp av turbinen anger hur mycket arbete turbinen kan utföra. Ofta anges "specifik exergi" som betyder arbetet per massenhet som passerar turbinen.

Exergi ("ordnad energi") är alltså den mängd arbete som kan utvinnas ur ett system då det går till termodynamisk jämvikt med omgivningen.

Nyckelord: verkningsgrad [26];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7623 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-04-30 15:07:03.

 

**


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.