Lista på frågor om 'Energi' (gymnasium)

 

Hej! Enligt svaret på fråga 6230 så bevaras inte energin i starka gravitationsfält(svarta hål) och universum som helhet. Men vart tar den, energin, då vägen om den minskar eller varifrån kommer den om energin ökar?? Kan det ur intet skapas intet??visa
Hej! Om man söker på följande mening i youtube: make electric free energy using magnet with spark plug, så visas ett experiment med två tändstift som vardera lindas med en ledning. Tändstiften limmas fast på varsin rund magnet. Sen kopplas ledningarna till en lampa som då lyser konstant. Jag undrar hur lampan kan lysa. Vore det induktion skulle man ju behöva röra på magneterna, men allt ligger stilla. Något batteri ser jag inte heller. visa
Då vi idag har för mycket koldioxid i atmosfären, är det då lämpligt att använda biobränsle om vi begränsad tid att få ned halterna? Är det inte bättre att fokusera på vätgas från grön el?visa
Hej! Higgsmekanismen ger materia massa och det finns bara en sorts massa. Massa har bl a egenskapen gravitation. Har även materia egenskapen gravitation? Energi tycks också ha gravitation/massa som egenskap. Vad skiljer energi från materia?visa
Hej! Vi går i årskurs 1 på gymnasiet och håller just nu på med en uppgift kring solenergi. Vi undrar hur om solfångare är möjligt att användas till att värma upp eller driva bilar snart eller i framtiden och hur det isåfall skulle gå till. På vilket sätt kan man göra solenergi till ett mer givet val samt ekomomiskt? // Wilma och Sebastian :)visa
Hej! Kan det verkligen förhålla sig så som detta klipp visar? mvh/Clasvisa
Vilken energikälla är bäst för framtiden och varför?visa
Hej! Vi är två elever på gymnasiet som läser naturkunskap 1b. Vi håller på med en uppgift som handlar om solenergi och skulle gärna vilja ställa lite frågor till er. Hur ser utvecklingen ut med solceller? Hur ser framtiden ut för solceller? Om det är en extremt solig dag, kan man då spara överskottsenergin till en gråare dag? Hur omvandlas energin från att strålningen träffar solcellen? Med vänlig hälsning, Ebba Gustafsson och Clara Lundströmvisa
Går det att värma upp kallt vatten (20C) till runt 70-80 grader genom en exoterm reaktion som inte är farlig att dricka. Finns det ett sätt så att man kan värma upp vatten utan eld eller elektricitet som sedan gör vattnet ofarligt och drickbart fast varmt efter en kemisk reaktion? Mvh / Tomvisa
Hallå fysiker En fråga som jag ställt mig länge kommer här. Om vi använder/installerar mer solceller/solfångare, som nu ökar massor i t.ex. Indien och Kina, kommer det inte att bidra till en global uppvärmning? Om vi blir effektivare att ta till vara på solens instrålning till jorden, så borde vi väl få det varmare? Jämvikten instrålning resp utstrålning borde bli rubbad, och till vår nackdel. OSA Gunnarvisa
Går det åt mer energi till att använda AC:n i bilen när det är varmt ute än när det är kallt? Varför?visa
Hej! Mitt namn är Jonathan och jag läser andra året på teknik och i kursen hållbart samhällsbyggande kommer jag här med en fråga som jag behöver få besvarad. Det gäller energi och i detta fall hur Etanol skulle kunna ändra hur vi använder oss av petroleum samt andra fossila bränslen. Om vi skulle byta från dessa fossila bränslen till förnybara som i detta fall Etanol, hur mycket energi hade det då behövts för att ersätta de fossila, och hur hade produktionen av etanol behövt bli och är det möjligt att göra detta samtidigt som att driva ett högteknologiskt samhälle som idag utan att gå back i kapital. Vilka krav hade samhället behövt stå framför för att detta ska införas? (jag ställer frågan till fysik-resurscentrummet eftersom det handlar om beräkningar när det gäller energin från tex olja till etanol, de andra delarna kanske berör andra centrum mer, var då vänlig att vidarebefordra så jag kan få deras synpunkt) Tack i förhand Jonathan Bruchhausenvisa
Hej! Energiprincipen gäller inte för universum som helhet. Termodynamikens andra huvudsats (entropin som växer) är heller inget kosmologin bekymrar sig om. Gäller nollte och tredje huvudsatsen? Vilka är kosmologernas "axiom", dvs deras huvudsatser?visa
Hej! Jag skriver om solcell och jag har fått från skolan och en energimätare också. Jag lagt den utan solen flera gånger och jag får siffror också på energimätare men jag förstår inte hur ska jag räkna? Hur ska jag veta att hur mycket energi har jag fått på en dag eller på en 1 timme? Snällt av dig om du svara mig. En fråga till du har skrivit allt om solceller, jag tänkte använda den sida som en källa. Jobbar du med solceller? MVH Shogofa Sarwarivisa
Jag arbetar som vindkraftstekniker. Vi har diskuterat lite på jobbet angående klättring i tornen på stegen som finns där. Min fråga lyder: När jag klättrar 125 m. upp på stegen - hur mycket energi gör jag slut på, och vad motsvarar det i matmängd? Kan man ta en pizza och en öl på kvällen med gott samvete? Jag väger 85 kg. och mina kläder+säkerhetssele 20 kg. Alltså 125 m. 105 kg. rakt upp. Om det finns en tidsaspekt med också i beräkningen så tar det väl ungefär 4 min. att komma upp. Men då är man rätt anfådd��visa
Hur stor yta av solceller behövs för att en fläkt med effekten 1 200 W ska kunna ge kyla under sommaren? I medeltal är den instrålade effekten 800 kW/m2 och verkningsgraden 15 %.visa
Energitransport från månen. Kan vi vinna något på att omvandla/utvinna energi på månen? Om vi gör det, hur skulle vi kunna överföra denna energi till jorden?visa
En boll studsar från ett golv med hastigheten 6m/s. Vid vilken tidpunkt når bollen 1m?visa
Om jag har skapat något som snurat i lite mer än sex månader utan någon tillsatt energi, skulle det finnas något intresse i detta. Jag stannade detta hjul själv.. Har ingen mail men finns att nå på 0739****** mvh Jocke tacksam för svar...visa
Hej! Jag har en fundering angående hur verkningsgraden av en turbin (ångturbin) kan beräknas.visa
Hej! Vem har uppfunnit vattenkraft? Hur uppfann han/hon denna kraft? Vilket land använde sig av vattenkraft först? Tack på förhand! /Annavisa
Vilka naturvetenskapliga bevis finns det på att olja är rester av växter och djur?visa
Hejsan ! Min syster kom med en fråga angående en fysik laboration som jag inte tycktes riktigt få kläm på. Jag vet inte hur jag ska förklara för henne om hur METODEN ska se ut för att kunna genomföra labben och jag är inte heller så säker på BERÄKNINGARNA. Dessa två saker skulle jag vilja ha hjälp med. Laborationen säger : Er uppgift är att värma vatten till kok punkten med hjälp av kokplatta och bestämma ENERGIFÖRLUSTERNA . alltså : vilka energiförluster uppstår vid uppvärmning av 1 liter vatten till kokpunkten ? P.S : jag sa till henne att hon måste få reda på hur mycket energi som tillförs, genom att räkna ut med hjälp av effekten. och hon behöver också veta hur mycket energi som behövs , vilket hon räknar ut med hjälp av värmekapacitets formeln . skillnaden i dessa blir sen energiförlusten . Har jag rätt eller fel, snälla förklara ! :( visa
Hej! Vindkraft sägs inte fungera om det blåser mer än 20m/s(?) och orsaken skulle vara att vingarna då roterar för fort för materialet i dem. Vad hindrar från att med bromsar få vingarna att gå lagom fort i hård vind eller att rotorn vrids så att vingarna bildar vinkel mot vinden och inte utnyttjar vindhastigheten maximalt?visa
Varför är det så viktigt att försöka ”spara” energi?visa
vilka energiomvandlingar sker under en vardag eller en situation Minst 4 energiformer ska ingå i din lilla berättelse?visa
1.Vilka ämnen bidrar till att växthuseffekten är ett miljöproblem? 2.Vilka konkreta åtgärder anser du att vi i vårt samhälle måste vidta för att minska den globala uppvärmningen? Välj ut 3 saker som du själv skulle kunna göra.visa
I Nyköping finns massor av solcellor på ett tak. (Överskottet på) Elenergin som skapas matas in på nätet. Hur överförs likström till växelström? /Bossevisa
Hej. Någonstans läste jag att det ska finnas ett samband mellan effekt (P) och hastighet (v). Detta ska ha något att göra med verkningsgrad. Dessutom nämndes "kuben" där effekten tog rum, vilket betecknades med v^3. Jag undrar vad sambandet är. Jag funderar kring att P = Fs/t, och v=s/t -> har kraft (F) något med det att göra? Jag ställer en otydlig fråga, men förhoppningsvis kan jag få ett svar. Blev intresserad av det när jag läste om det, men har glömt allting :( Tack :)visa
Vilka energiomvandlingar sker inom vindkraften tills konsumenten kan använda den producerade energin?visa
Vilka enegikällor är framtiden jag menar enrgikällor som inte är populära nu men kanske blir det senare i framtiden. Tex saltkraft osv , vill gärna ha fler expempel?visa
Hej !Jag har några frågor om energikällor? Kan du beskriva två förnylsebara energikällor som du tror har potential att användas mycket av .För och nackdelar med ergikällor. Kan du motivera också varför du har valt dessa energikällor? (Det går bra om du skriver med detaljer) Tack !visa
Hej! Ett bra sätt att ta vara på solenergi för transporter vore ju att låta solen sönderdela vatten till väte och syre och sedan förbränna vätet igen och få vattenånga som restprodukt att ånyo sönderdela osv i ett kretslopp. finns det teknisk och ev ekonomisk möjlighet att göra detsamma med koldioxid?(Låt vara att det skulle kunna bli gengasdrift!)visa
Hej! Hur giftigt är avfallet från ett kärnkraftverk jämfört med de ämnen som är "input", dvs bränslet (uran oftast)? Om avfallet späddes ut till den koncentration som råder där uranet bryts, skulle det, avfallet, vara giftigare än materialet som togs upp ur gruvan?visa
Hej! Kärnkraften fungerar ju genom att värma vatten. Ändå blir uttjänt material för varmt. Varför kan man inte använda kärnmaterial tills dess att det inte ger någon värme längre? Det uttjänta material som nu verkar bli för varmt i Japan borde ju kunna användas en tid till, tills det inte "har mer att ge". Avfallet verkar tas ur drift för tidigt. Varför verkar avfallet tas ur bruk för tidigt??visa
Hej! Jag håller på med ett arbete angående tjernobylolyckan i fysik och har nu läst om att det under explosionen främst var de radioaktiva ämnena cesium (Cs-137) och jod (I-131) som frigjordes och spriddes över stora delar av Europa. Hur kommer det sig? Att det var just dessa två som frigjordes menar jag. Sedan är jag även lite fundersam på vilka processer som var verksamma före, under olyckan och efter olyckan.visa
Hur bildas vätgasen vid Olyckan i Japan. Det är ju bara vatten som kommer in i de heta områdena i kärnreaktorerna.Vad som händer är väl inte elektrolys för det finns ju ingen el.visa
Jag har länge grunnat på hur kylvattnet i en kärnreaktor kan bli radioaktivt. Kommer det i direktkontakt med uranbränslet? (men det är väl inneslutet i bränslecellerna?) eller är det en följd av strålningspåverkan? eller?visa
Hej! Jag undrar vad du tror om den senaste rapporten om kall fusion? Vad är nytt jämfört med det som kom upp 1989?visa
Vad är verkningsgraden på fjärrvärme?visa
Hej. Jag går byggprogrammet och ska göra ett projektarbete om Tjernobylolyckan. Skulle man kunna ha byggt på ett sätt så att strålningen inte kunnat sprida sig så långt som det gjorde? Skulle man kunna bygga husen på ett sätt så att strålningen inte påverkar de som bor där lika lätt? Tackvisa
Hej! Jag ska på en uppgift ge ett exempel på ett föremål med verkningsgrad i hemmet och beskriva hur detta fungerar. Hade tänkt skriva om element, men då är ju frågan: Hur fungerar det? Tack på förhand! /Jennifervisa
Hej, Jag såg en film på youtube där en man ringer in till "ring P1" (2008-12-01). Man säger att solceller bidrar till växthuseffekten eftersom att de 80% som inte blir energi blir värme. Det låter ju som strunt. Dessutom säger han att något om att den belysta ytan ökar om du har en solcell med en reflektor, jämfört med platt mark. Det låter väl rimligt, men då borde det väl bli mindre energi per ytenhet? Han blir då bemött med att "den här energin fanns ju där från början". Annars skulle det väl vara nån sorts evighetsmaskin. Men jag kan ändå inte komma på hur man ska tänka för att förklara var resonemanget brister. Kan ni hjälpa mig?visa
Hej! Min fråga gäller begreppen massa och energi. Det är vanligt att massa i samband med den speciella relativitetsteorin beskrivs som "en form av energi", ungefär som rörelseenergi eller värmeenergi. Exempel på detta finns i läroboken Eureka fysik B (första upplagan 2005, s 296) och på svenska Wikipedias sida om speciell relativitet (länk 1, här står en del annat konstigt också). Men är det inte så att energi och massa i själva verket är samma sak? Dvs, värmer jag t.ex. upp en bit materia ökar den väl princip i vikt enligt E=mc^2, vilket inte stämmer med idén om värme och massa som olika former av energi. Om jag har rätt, skulle man ju vilja kunna skriva saker som 1 kg = 9e16 J, med det fungerar inte riktigt med en dimensionslös konstant eftersom kilogram och joule har olika dimensioner. Skulle man kunna göra något åt det, t.ex. börja mäta massa Joule? Finns det något mindre opraktiskt sätt?visa
Jag undrar vilka olika verkningsgrader som gäller mellan olika uppvärmningsmetoder för bostäder: direktel, värmepump, fjärrvärme, solceller, etc. Verkningsgraden ska omfatta hela kedjan från produktion av energin till dess användning. Tex el producerad av vattenkraft och som används vid direkteluppvärmning, inkl överföringsenergibortfall.visa
Hej! Jag håller på med ett projektarbete där jag ska beräkna hållfastheten för masten på ett vindkraftverk. Masten är konsik och är en sexhörning. Min fråga är: hur stor kraft motsvarar 1 m/s? Finns det någon formel för det? (N per m/s)visa
0. Hur visar man att den s.k solarkonstanten är 1340W/m upphöjt till två , som t.ex NE påstår? Vad menas egentligen med solarkonstanten, vad används den till? 1. a).Om jorden antas vara en svart kropp utan atmosfär som sväljer all inkommande strålning, och strålar ut enligt stefan.boltzmanns lag, hur räknar man fram jordens medeltempratur vid jämvikt? Hur gör man detta enklast? Och hur visar man det på enklast pedagogiska vis med en "figur"? b).Om 30% av strålningen sedan reflekteras utan att påverka dvs att jordens albedo är 30%, hur visar man det då? 2. En del av den strålning som jorden avger tas upp av atmosfären. Varför kan den tas upp men inte den infallande? Antag att atmosfären tar upp all den strålning som jorden avger. Vid jämvikt kommer atmosfären att avge lika mycket strålning, denna strålning avges både uppåt och nedåt. Antag vidare att jorden tar upp det nedåtriktade bidraget från atmosfären och använd för att beräkna ny medeltemp för jorden? 3. För att som i uppgifter ovan illustrera en mer verklighetstrogen bild av jorden och dess atmosfärs uppbyggnad, vad bör man ta med i en sådan modell?visa
Hej! Jag kollade häromdagen på energikvalitet på Wikipedialänken och fann bl a Exergi som rör förmågan till arbete medan Energi angår förmåga till rörelse som inte behöver vara arbete. Innebär detta att rörelse hos atomer (t ex värmerörelse) inte anses vara kommen ur arbete så att arbete mera avser makroskopiska förhållanden? Var drar man då gränsen mellan makro och mikro? (Beklagar dubbelfrågan!)visa
Hej! Jag håller på med ett arbete där jag bland annat skriver om solceller. Jag undrar hur man kan räkna ut verkningsgraden för en solcell och hur man räknar ut den årliga elproduktionen från solcellen. Vore jättetacksam för svar!visa
Hej! Vi håller på och jobbar med vindkraftverk i skolan och jag undrar vad som menas med att vindens kraft ökar med kuben på vindens hastighet.visa
Jag har svårt att svar när mina elever frågar mig varför lågenergilamporna på toaletterna tar längre tid på sig för att lysa än vad lysrören i salen gör (när man tänder). Jag har förklarat lågenergilamporna med att de i princip är små lysrör inuti en lampkolv och med tändanordning inbyggd. Finns det någon skillnad i konstruktionen?visa
När man använder uran-235 i kärnkraftverken omvandlas det till något annat grundämne eftersom uran inte är förnybar kommer det att försvinna. Vad händer då? Periodiska systemet blir minus en och resten av världen kommer väl också få förändringar?visa
Hej! Jag har en fråga angående verkningsgrad. Är det mindre energisnålt om verkningsgraden är mindre eller större? t.ex: är verkningsgraden 88%, mer eller mindre energisnålt än verkningsgraden 67%? Vore tacksam för ett snabbt svar.visa
Om man tänker sig att man har ett badkar med en pump i botten på 1W och pumpar runt vattnet med hjälp av pumpen, men släpper ut vattnet en meter ovanför badkaret så att det ramlar ned själv. Kommer hela pumpens effekt (1W) att värma vattnet då? Vad händer fysikaliskt när vattnet ramlar ned i badkaret? Alltså rörelseenergi -> ?. Jag skulle gärna vilja ha en energibetraktelse av problemet.visa
Jag har hört talas om det här tekniken med koldioxidfri kolkraft. Vad betyder det egentligen, är kolkraften alltså helt koldioxidfri? Om så är fallet behöver väl inte kolkraften vara miljöfarlig?visa
Man brukar prata om att avgaser från fossila bränslen genererar partiklar/ämnen som kan skada människans lungor. Bildas dessa partiklar/ämnen då man förbränner biobränslen tex vätgas/biogas/etanol? Skulle miljonstäder bli av med den smog som bildas av förbränning av fossila bränslen om de helt övergick till biobränslen?visa
Hej, jag undrar om man kan skärma av magnetiska fält alstrade av en "vanlig" metallmagnet utan att det kräver någon energi? Om så är fallet så har jag en prototyp på en energiinnovation som jag tror skulle kunna fylla en stor funktion. Tack så jättemycket på förhand!visa
Hej, Jag håller på att göra en fördjupning inom Fusion som framtida energikälla. Jag skulle uppskatta om ni kunde ge eran expertis och tankar om några frågor jag har. Tack på förhand. Tror ni Fusion kommer bli framtidens Energikälla? Hur lång tid tror ni isåfall det kommer ta innan det kan börja användas som Energikälla? För- och Nackdelar? Finns det bättre alternativ? Övrigt? Anledningen till att jag vill få reda på era synpunkter om ämnet är för att jag vill bilda en sån bred bild om ämnet som möjligt!visa
Hur kommer det sig att lågenergilampor kräver mindre ström än vanliga lampor? Exakt hur fungerar en lågenergilampa och vad innehåller den? Jag antar att detta har något med resistansen att göra.visa
Angående 14593 och 814. Ni skriver att vågkraft är förnyelsebar men att tidvattenkraft inte är det. Tidvattenkraften upphör ju att fungera när jorden och månen kommer för långt ifrån varandra, medans vågkraften upphör när solen slocknar. Ser man det så borde ju bägge vara icke-förnyelsebara. Finns det någon 'vedertagen' definition av förnyelsebar/ej förnyelsebar?visa
Hej, jag undrar vad densiteten hos plasmat i fusion är?visa
Hej igen. Med tanke på att lagra energi i bränd kalk, fråga 14405. Om man har ett vindkraftverk som statistiskt tillverkar en viss mängd bränd kalk varje månad behöver jag ju inte 60 ton bränd kalk. Då behöver jag ju bara en buffert som bara behöver vara ca 10-20 ton i lager. Det är hanterbart för ett hus. Ångmaskinen tillverkar ca 30% el och resten av energin från ångmaskinen går till att värma upp huset. Jag är väldigt intresserad av vätesystem men det är tyvärr för dyrt ännu. Men ett kalksystem borde man kunna få ihop själv. Tänker jag fel?visa
Hej. Man kan tydligen lagra energi i bränd kalk (CaO). Ca 325 kWh/ton får jag det till. Varför kan man inte använda detta som energilagring? Om man kan ha hela systemet lufttätt så att CO2 undviks kan man gå från CaO till Ca(OH)2 och tillbaka. Då behöver man ju bara ca 550 C grader vid bränningen. Då kan man ju använda både vind/sol och vattenkraft för att lagra energi till vintern. Man behöver visserligen ett lufttätt lager på ca 20-40 ton beroende på energibehov men det är ju som en stor källare. Vad missförstår jag? När man släcker kan man ju tom driva en ångmaskin med generator och få el. Blir det för dyrt?visa
Hej! Jag undrar vad som händer med den värmeenergi som kommer från tex en hårtork. Värmer den upp vår jord eller vad blir det med den eftersom värme är den lägsta energiformen? Och en lite fråga till: Hur räknar man ut antal hästkrafter som en bil har?visa
Hej! På en landsväg kör en personbil med en familj på söndagsutflykt. Vilken energi är störst? 1. Rörelseenergin i bilen vid landsvägskörning, 2. energiinnehållet i bensinen i tanken, 3. den energi familjemedlemmarna kan tillgodogöra sig från maten i lunchkorgen? Jag skulle vilja ha hjälp med uppskattningar av dessa energier. Tack snälla för er tid! visa
En amerikan som heter Randell Mills har tydligen uppfunnit ett system för att få billig och miljövänlig energi från väte. Jag skulle vilja veta mer om detta!visa
Vilket är billigast/dyrast och miljövänligast att använda sig av Vattenkraft, Vågkraft, Kärnkraft eller Vindkraft? Gärna att ni rangordnar och motiverar. Tack på förhand.visa
Vilka energiformer finns det? Säger man att ljudenergi är en egen energiform? Kan alla energiformer uträtta ett arbete som definierats som en produkt av kraft och sträcka? Varför uträttar inte krafter vinkelräta mot förflyttningen något arbete. När man drar ett tungt föremål uppåt behöver ju inte det resultera i en synlig förflyttning men eftersom normalkraftens storlek minskar måste det väll skett en mickroskopisk förflyttning av föremålet, eller?visa
Hej! Hur mycket kostar 1 kg uran som används i kärnkraftverk? Eller vad de mäter kostnaderna i.visa
Hej! Jag och en kompis gör vårat projektarbete om bränsleceller. På bränslcellen sitter det en solpanel som vi ska räkna verkningsgraden på. För att räkna ut hur mycket solenergi som träffar solpanelen så använder vi oss av en lux-mätare. Nu undrar vi hur många joule/cm2 en lux är.visa
Jag undrar hur fusion kan vara en outtömlig energikälla. Vad jag har förstått ska man kunna utvinna deuterium av vanligt vatten. Men borde inte vattnets kretslopp kunna rubbas om man omvandlar vätet i vatten till helium. Vatten är ju någonting vi inte kan leva utan och borde man inte vara rädd om det. Undrar en annan sak också. Deuterium-tritium ska ju vara den reaktion som ger mest energi. Men skulle man inte kunna slå ihop tritium-tritium vid fusion oc vad får man isåfall då? Jag läste någonstans att man skulle kunna använda sig av någon form av Helium-3 istället för tritium som bränsle och på så sätt slipper att neutroner åker iväg och fastnar i reaktorns väggar. Hur skulle detta fungera och hur skulle reaktionsformeln för detta se ut?visa
det finns ju ett samband mellan energi och materia. altså är materia i lekmansterm sammanslagen energi. kan man utvinna energin, och omvända, materian till energi? och i så fall, hade det kunnat finnas 100% energi och 0% materia i hela universum? kanske dåligt formulerat, men du förstår nog.visa
Hur kommer det sig att det frisläpps energi när tex två kärnor slås ihop? Med andra ord varför finns bindningsenerigi?visa
Hej, jag har en fråga som jag undrar över och skulle bli glad om ni kunde svara på så fort som möjligt. Frågan är följande: Om man förbränner ett kilo kol så får man 8 kWh värme, men om man förbränner ett kilo kol för att göra elekricitet så får man 2-3 kWh elektricitet. Hur kommer det sig?visa
Var i från kommer den energi som använd när kroppar tex i ett solsystem dras mot varandra pga gravitationen? Andra frågan: Alla partiklar i universum har lägesenergi mot varandra, betyder inte det att denna energi har tillkommit när partiklarna skiljdes, bevisar inte det att alla partiklar har varit på samma ställe?visa
Varför blir man trött av att hålla upp ett föremål, t.ex. en låda, om man håller det stilla? Det utförs ju inget arbete då lådan inte förflyttas någon sträcka. visa
Hej! Jag ska hålla en presentation om fusionsreaktorer, och har några frågor: Jag har läst att litium används, men har inte förstått hur det tillsätts i reaktorn. Hur/var/när? Hur uppnår man de höga temperaturerna som krävs för att hålla processen igång i en plasmafusionsreaktor? Jag har läst något om induktion, men inte riktigt förstått hur det går till. Hur håller man plasman "på plats" med hjälp av magnetism? Kan ni beskriva det med formler på ett pedagogisk sätt? Jag har också läst att reaktortanken blir radioaktiv p.g.a. att neutronerna som frigörs under själva fusionen "bombarderar" reaktorväggarna. Vad händer med reaktorväggarna, och under hur lång tid fortsätter reaktorn att vara radioaktiv efter att den tagits ur bruk? Tack på förhand! Karl Nilsson visa
Ang. fråga 11579 så undrar jag hur mycket energi man kan lagra med tryckluft i en 1 kubiks behållare gjord i stål. Samt självklart hur man räknar ut det hela.visa
Det finns bilar som går på trycksatt luft, jag har läst om det i tidningen ny teknik. Jag undrar nu varför man inte trycksätter vatten istället, möjliggör det inte ett avsevärt högre tryck och därmed längre sträckor på en och samma tankning?visa
Alega skolmaterial påstår sig ha en evighetsmaskin, där en stor magnet står på en pidestal. Från golvet upp till pedistalens top går en diagonal planka med två hål i (ett högst upp och ett längst ner). Magneten drar en kula uppför plankan tills den ramlar ner i hålet och rullar ner till det undre där den igen börjar röra sig uppåt pga den magnetiska kraften. Enligt termodynamikens första (och andra) huvudsats är evighetsmaskiner omöjliga. Kan man bevisa (med beräkningar) att denna maskin inte fungerar mha dessa huvudsatser? (Man inser ju att magneten inte fungerar i en evighet samt att det blir mekaniskt slitage på materialet.)visa
Om en atom har den absoluta nollpunkten, rör det sig då något i atomen? Finns det någon energi?visa
Ett föremål som står helt stilla och har den absoluta nollpunkten har den någon energi?visa
Jag undrar vart energin tar vägen när ett bilbatteri laddas ur? Eftersom energin aldrig försvinner utan bara omvandlas så kan inte energin från batteriet försvinna utan omvandlas, men den stora frågan är vad den omvandlas till? Tacksam för svar !!visa
Jag har svårt med temperaturbegreppet. Om två material t ex järn resp vatten har samma temperatur, finns det då något som dessa har gemensamt än just temperaturen? Jag har några förslag men vet inte om någon är riktig. 1.) Medelvärdet på atomernas rörelseenergier är lika ( för järnet resp. vattnet med samma temperatur). 2.) Både medelvärdet och fördelningen ( kurvans form ) av atomernas rörelseenergier är lika. 3.) och 4.) Samma som i 1 och 2 fast hastigheter istället för rörelseenergier. visa
Hur jämför man motorstyrka? En stor lastbil kan ha en motor på ca 500 hästkrafter men det kan även en snabb sportbil ha. Trots att motorerna är lika starka så skulle lastbilen dra iväg med sportbilen om man spände en stålvajer mellan dem i en dragkamp. Hur ska man förklara detta - är inte motoreffekt samma sak som motorstyrka?visa
Hejsan Fråga Lund Satt och funderade lite över Einsteins ekvationer häromdan och blev lite fundersam över en grej. Enligt ekvationerna kan något som har massa inte förflytta sig med ljusets hastighet eftersom massan skulle uppnå oändlig proportion. Om man istället återgår till att massa och energi är samma sak, fast i olika former, och att E = m*c^2...Kan det då vara så att massa egentligen övergår i strålningsenergi om den skulle accellereras till ljushastigheten? Tack på förhandvisa
Hej! Håller på med en hemtenta i miljökunskap och fastnade på följande fråga: " Motivera varför husuppvärmning med el producerad i ett oljekraftverk är ett resursslöseri. Motivera med beräkningar!" Jag vet att det handlar om att el är en mycket exergirik energiform medan värme har mycket låg exergi, men jag får ändå inte riktigt ihop mitt resonemang. Tacksam för snabbt svar!visa
En solcell producerar elektricitet. Dess efektivitet är ca 15%. En solfångare som är monterad på samma tak som solcellen producerar varmvatten. Den har en effektivitet på 75%. Förklara varför det är så stor skillnad i effektivitet.visa
Hej!jag har några frågor om cykloner 1.hur påverkas cykloner av dagens klimatförändringar? 2.Hur kommer framtidens cykloner se ut?blir dom fler,kraftigare osv Tack på förhand!visa
Hur påverkar Tjernobylolyckan oss svenskar (speciellt i mellansverige) idag? Min andra fråga är hur barnen i Tjernobyl tog skada under de första åren efter olyckan? Tack för hjälpen. visa
Jag undrar om man skulle kunna använda sig av tyngdkraften på något sätt som energikälla.visa
Jag läser om kärnkraft, och jag tycker att transmutation av radioaktivt avfall verkar vara något bra. Vad är problemen? Varför kan man inte omvandla det instabila uranet till tex. bly och få ut energi? Var kan jag läsa mer om forskning på transmutationer? /Nannavisa
Jag håller på med ett projekt om bränsleceller och jag undrar varför det ej fungerar att göra det genom uppdelning av vatten. Är det bara så att det inte fungerar så lätt (alltså att en hel delenergi behövs för processen) eller fungerar det inte? För då borde man kunna använda endast vatten som "bränsle" och efter det är använt i processen att man kyler av vattenångas som bildas och använder det återigen, som ett kretslopp med enda "avfallet" energi.visa
Frågor runt VÄTGAS: 1. Vad är vätgas och vilka är dess egenskaper? 2. Vad används den till i dagsläget? (processer, motorer, maskinerier?) 3. Vilka metoder kan användas för att utvinna vätgas? 4. Vilka risker finns det med vätgas och har det förekommit många (stora och allmänna) olyckor vid hantering av gasen?visa
Jag undrar hur konstgjord fotosyntes fungerar och när man tror sig kunna använda sig av det?visa
Hej! Jag håller på med ett experiment i kemi/fysik som ska bevisa att vätgas fungerar som bränsle. Min fråga är om ni har några tips på hur man kan göra ett relativt lätt experiment på detta utan att det är för farligt eftersom vätgas är explosivt. Jag skulle bli jättetacksam för svar snarast! MVH// Emmi Honkasalo emmi.honkasalo@vrg.sevisa
Hej! Varför ingår syre i en sådan ofantlig mängd organiska och oorganiska föreningar? Vad är det som är speciellt med den? Varför behöver vi syre? Varför använder oss inte av N/Co2 för att överleva eller förbränna energi? Varför är aggregationsformen gas osynlig? Jag är tacksam för all information som ni kan förmedla om syre! Helst information som är udda. Tack för att ni gör/har detta!visa
Jag har en solcell och vill veta vilken verkningsgrad den har. Jag kan mäta vilken spänning och ström den ger upphov till vid en viss tidpunkt. Jag kan vid samma tidpunkt också ta reda på ljusstyrkan i lux mätt. Hur gör jag?visa
Elektrisk energi kan inte bara försvinna, har vi fått lära oss. Den kan bara omvandlas till exempelvis värme. Ett vattenkraftverk producerar ju en mängd elektrisk energi som skickas ut till hushållen, men vad händer med den ström som blir över? Hälsningar Ninavisa
Varför kan bara uran 235 användas vid ett kärnkraftverk?visa
Varför blir en gas varmare när den pressas ihop? Molekylernas rörelseenergi förändras väl inte?visa
Hej! Jag håller på med ett specialarbete om solceller. Jag är intresserad av färska uppgifter på verkningsgraden (högsta och kommersiella) hos de olika solcellerna: Grätzel-celler, CIGS-celler, mono- och multikristallina kiselceller, amorfa kiselsceller och tandemceller. Prisuppgifter är också intressanta. Tack på förhand Gustaf.visa
En solcell på 1 m2 kostar i storleksordning ca 10000 kr och ger effekten  100W vid full instrålning från solen.   Med hjälp av speglar kan man ta emot strålning från en större yta och  reflektera det mot solcellen.  Är detta smart? Eller kommer verkningsgraden för solcellen att sjunka? visa
Kan det inte finnas andra fossilbränsle-relaterade orsaker till global uppvärmning än växthusgasernas isolerande effekt på jorden? Den värme som utvecklas i alla motorer, förbränningsverk, kärnkraftverk etc och som ursprungligen kommer från energi från fossila bränslen/uran...kan inte den värmeenergin i sig vara en orsak till global uppvärmning? Om man utnyttjar alla dessa energireserver på kort tid som tagit miljontals år att lagras och därmed utvecklar mycket värme på kort tid så borde väl det kunna generera en uppvärmning oavsett växthusgasernas isolerande effekt? visa
Kan man förbruka effekt?visa
Förutsättning: 15kvm, 1st elradiator 1200W Inget fönster, 3st lampor 60W a´5kr st. Behöver man höja värmen på en elradiator om man byter 3 st lampor från 60W till tre lågenergilampor 11W. Går en del av vinsten bort i att elradiatorn får höjas. Hur lång tid tar det att tjäna in bytet om lågenergi lamporna kostar 60 kr st och el priset är 0.50 per kWh. Ingen av lamporna går sönder heller. (Hur stor är värme skillnaden på lamporna) Tack på förhand för en mycket intressant webb sajt. M.V.H Claes visa
Hejsan. Jag försöker hitta ett samband mellan meteoritens massa, volym och nedslagshastighet för att kunna bestämma storleken av en krater. Finns det en formel för detta?visa
Har jag förstått Relativitetsteorin rätt .Om jag påstår följande: Relativitetsteorin W = mc2 redovisar det relativa förhållandet mellan storleken på atomens massa och dess emitterade eller absorberande fotoners totala energi. Dess större massa hos atomen dess större energi hos fotonen som emitteras eller absorberas.visa
Hej Jag håller på och gör ett arbete om solceller. Jag har en fundering kring vem som igentligen först upptäckte fenomenet, då solljus omvanlas till elektricitet. Enligt Fysikboken så var det Einstein som upptäckte "fotoeffekten", men då jag söker information på nätet så stöter jag på andra uppgifter. Det åter kommande informationen är; "the photovoltaic effect", blev först upptäckt år 1839 av fransmannen Edmund Bequerel. Det han upptäckte var att en elektrisk spänning uppkom när en av två identiska elektroder i en svagt ledande lösning, var utsatt för Nu undrar jag vilket som är rätt?? Eller är "the PV- effect" och fotoeffekten skilda saker??visa
Hur kan det komma sig att rörelsemängden men inte rörelseenergin bevaras vid en oelastisk stöt? Det är ju bara massan och hastigheten som ingår i formlerna, men ändå så blir det olika.visa
Ifølge Einsteins formel E=mc^2 bør ikke da, siden c'en er konstant, energi og masse være to sider av samme sak? Hvordan kan det da ha seg at en partikkel kan ha energi men null hvilemasse?visa
Energi kan ju varken skapas eller förintas, bara omvandlas från form till form. Men om 2 magneter står still på ett bord där N-polen och S-polen står mot varann. Vart får de energin från för att röra sig (kinetiska energin) mot varann? visa
Hej!! Jag och en kompis håller just nu på med ett slutarbete i Naturkunskap om solenergi. Och vi ska bla skriva om man vill skaffa en solfångare/cell, hur man gör, vad det kostar, vart man vänder sig osv. Men vi hittar inte detta någonstans så vi undrar om ni kan hjälpa oss... vi är väldigt tacksamma om ni gör detta!! Hälsningar Monica visa
Man brukar säga att universums sammanlagde energi är lika med noll, då gravitationen hos en massa är lika med negativ energi. Min fråga är då om fotonen skapar ett gravitationsfält eller liknande, eller vad händer med den negativa energin som motsvaras av fotonens positiva energi? Jag skulle också vilja tacka er för era goda svar.visa
Vilken effekt har en människa på tomgång?visa
Är det relevant att prata om tid i samband med en elektrons övergång från en nivå till en annan? Dvs går det att mäta den tar för en elektron att ändra tillstånd?visa
Hej. Jag har länge funderat på hur man ska räkna på avdunstning av en vätska. Tänk dig att vi spillt 1 kg vatten i ett rum med temperaturen 20 grader. Ska man tänka sig att energimängden som åtgår för att ånga bort 1 kg vatten som ligger utspillt på golvet är 2260*1 eller ska man tänka sig det som 2260*1+4,18*1*(100-20) ???? Tacksam för svar. daniel visa
Hej. Jag håller på med ett projekt om Bränsleceller, och undrar om det pågår någon forskning om detta på lunds tekniska högskolala eller på något annat ställe i sverige. Jag får inte hämta all min information direkt från internet och därför behöver jag nångon jag kan ställa några frågor till. Tack på förhand.visa
Hej! jag undrar vad skillnaden är när det gäller koldioxidutsläpp om man jämför fossilabränslen med biobaseradebränslen...snälla svara så fort som möjligt TACK!!visa
Hej! jag undrar vilket av följande ämnen som innehåller mest energi?? varför? hur kan jag enkelt bevisa det? Metanol Etanol Stearinsyra Tacksam för svar! MVH ninavisa
Jag är inte så jätteduktig på ämnet energi men jag har träffat en "flummig" person som hela tiden talar om kroppens energier. Hon påstår att kroppen har mätbara energibanor och att man kan hämta in energier från sin omgivning genom att sträcka händerna mot himlen m.m. Hon påstår sig även kunna lösa upp blockeringar i kroppens energiflöden och att denna energi är mätbar. Finns det någon sanning i det hon säger eller är detta något som hon (det är faktist många som tror på detta)inbillar sig?visa
Hur fungerar en stirlingmotor?visa
Hur fungerar bränslecellen? Vad kostar en bränslecell? Vem har uppfunnit bränslecellen? Används bränslecellen i vardagen, isåfall var? Tack!!!visa
Framtidens kylskåp, hur kommer det att fungera?visa
Vad är energikvanta ??visa
Hejsan! Jag håller på med ett arbete om vindkraft. Hur fungerar egentligen ett vindkraftverk? Tycker ni att det är ett bra sätt att utvinna energi? Varför?visa
Jag undrar om materia eller någon annan energiform kan förflyttas genom s.k. "maskhål" och hur det i så fall kan stämma med lagen om energins bevarande eftersom lägesenergin på det som flyttas ändras. visa
Hej, jag har 2 frågor angående, kol-, oljekraft och naturgas, 1. Hur stor del av den svenska energiförsörjningen står respektive energiform för? 2. Är detta lönsamt? visa
Hej! Att räkna ut energiåtgången vid uppvärming av ett material till x grader är inte så svårt. Men hur räknar man ut hur mycket energi det går åt att hålla ett visst ämne vid en konstant temperatur? Detta problem diskuterade jag med en bekant som arbetar på en fabrik där en lödmaskin är beroende av flytande tenn. På denna fabrik stänger man av maskinen varje kväll och värmer sedan nästa morgon upp tennet till flytande form. Skulle dom tjäna på att hålla tennet flytande under natten frågade vi oss... //Tacksam för svar Simon visa
Om man tex har 1 kilo materia och 1 kilo antimateria och låt säga sammanför hälften av varje av dem och låter all energi accelerera dem, ökar inte deras massa enligt relativitetsteorin? och kan man använda den nya massökningen till att öka ännu mer i hastighet? kommer de inte till slut att nå ljusets hastighet? visa
Hej igen ..Tillbaka till "Solsegling". Men om man istället accelererar upp farkosten först med bränsle och sedan använder en laser till att öka hastigheten ytterligare med så borde det väl vara möjligt att nå hastigheter närmare ljusets? Jag tänker även på att laserns spridning gör att ett "lasersegel" inte behöver vara så stort men ändå så pass stort att inte lasern bränner igenom. Tack på förhand Bengt Nilsson visa
Jag undrar över två fysiologiska fenomen: osmos och kapillärkraften. Hur är dessa två förenliga med energiprincipen? Jag tror mig förstå den grundläggande principen bakom osmos, och den är ju i och för sig logisk. Men varifrån kommer energin som får vattnet att gå "mot trycket" genom membranet? Intuitivt tycker jag mig se en koppling till termodynamik eller liknande, eftersom systemet går från ordning till oordning, eller är bara en missupfattning? Kapillärkrafen är däremot mer mystisk i mina ögon. Den har uppenbarligen någon slags koppling till ytspänning. Men varifrån kommer energin som behövs för att driva upp vattnet i kapillärröret? MvH Björn Smedman visa
Vad är positivt med kolkraft? visa
Om man klämmer ihop en fjäder ändras då vikten. Om det är så, så varför? visa
1.Hur åstadkommer man fusion, dvs lätta kärnor slås samman och energi utvinns?
2.Om man skulle uppfinna fusionskraftverk, skulle man ha energi för olika processer för all framtid, stämmer inte det?
3.Varför kan man inte kontrollera fusionsreaktioner?
visa
Vad är exergi?visa
Vad är energi???????? visa
Jo, jag gör ett specialarbete om fusion, och jag undrar lite om Stellaratorer. Jag har inte hittat så mycket info om det. Det står mest om tokamakar. Och andra typer av inneslutningar står det också lite om. Vore vänligt om ni kunde ge lite förslag på böcker, artiklar och hemsidor.visa
Om jag inte har alldeles fel så är väl elementarpartiklarna fria när ett ämne är i plasmaform?? Isåfall har jag en liten fråga, borde inte partiklarna kunna slå ihop sig lite hur som helst om det är så?? Då borde man ju kunna göra vilka ämnen som helst av vilket annat ämne som helst? Eller?? Tacksam för svar.visa
Vad är problemet med att lagra elektrisk energi? Hur långt ifrån en lösning? Hej hej!!!visa
När man använder vindkraft, tar man energi från naturen, har denna energi förlust i vinden någon skadlig effekt på naturen?visa
Hej! Vi är några i min klass som önskar en bra förklaring på: Varför åtgår det energi då en apelsin hålles uppe av en utsträckt arm, men ej av en arm som hänger lodrätt neråt? visa
Hur kan energi förbrukas när man håller ett föremål i en låst position utan att arbete uträttas?!visa
Jag har två små frågor. Först undrar jag vad den nya tekniken heter som man använder för att förnya använt kärnbränsle? Jag vet att denna teknik används i England men den är förbjuden i Sverige. För det andra så undrar jag var man kan hitta information om det? visa
En utomjording sitter i en galax långt borta. Till följd av universums expansion avlägsnar sig galaxen från Jorden. Utomjordingen får för sig att skicka en viss mängd energi till Jorden med en laser. På så sätt kan någon på Jorden fånga upp laserstrålen och omvandla den till energi. Men eftersom galaxen avlägsnar sig från Jorden, förskjuts laserljuset till en lägre frekvens.

Laserljuset borde därför innehålla mindre energi än vad som ursprungligen skickades. Vart tar den energin vägen?

visa
1 Hur separeras väte från vatten i praktiken? 2 Vad krävs för att väteatomer skall bli vätgas? 3 Finns det motorer som drivs med vätgas?visa
Jag har en fråga som jag funderat på länge. Varför slocknar egentligen ett ljus när man blåser på det ? visa
Hej! Jag gör ett mattearbete där jag försöker ta reda på hur mycket energi det krävs för att få ett objekt på 1000 kilo att försvinna från jordens dragningskraft till månens. Frågan är hur är luftmotståndet relaterat till luftdensiteten och arean på föremålet. Tack i förhand. Zafer visa
Hur kan vissa saker bli självlysande? visa
Hur utvinner man elenergi med hjälp av värmen i marken, exempelvis som man gör på Island. Tack på förhand. visa
Jag skulle vilja veta lite om fossila bränslen. Vad är fossila bränslen? Hur de används? För- och nackdelar? visa
om man har en rymdfarkost med solceller på, kan man då överleva genom att alstra energi. (man cirkulerar kring solen) hur mycket energi behövs för att driva skeppet lampor, värme m.m, hur mycket solceller, hur långt från solen ska man cirkulera ???? mvh / Jerry visa
Vad kostar 1 kg uran och förklara kärnreaktionens fenomen. Tack!!! visa
Hej! Skulle vilja passa på att fråga två frågor: 1. Vilka för- och nackdelar finns med resp fossilt bränsle? Vilka fördelar finns med fossila bränslen jämfört med andra alternativa energikällor? Hur löses energifrågan vid "nedrustning" av det fossila bränsleanvändandet? 2. Hur räknar man ut volymen av en lökkupol? visa
Om en fjäder trycks ihop och placeras mellan väggarna i en glasbehållare och syra får fräta upp fjädern helt symmetriskt, vart tar då fjäderns potentiella energi vägen när den är upplöst? visa
Jag undrar om kemisk energi är ett energislag med hög eller låg energikvalitet och varför? visa
hej, jag läste en intressant artikel i illustrerad vetenskap om att använda väte som lagringsmedium för energi. Bl a stod det att Mercedes hade stora projekt på gång. Jag undrar bara var man kan finna mer information om detta sätt att lagra energi. Som jag personligen tycker verkar vara mycket bra trots riskerna som alltid finns när man har med väte att göra. visa
Hur fungerar dynamit? visa
Jag undrar hur dom skyddar sina anställda på kärnkraftverken. visa
Varför ger de fossila bränslena så mycket koldioxiodutsläpp i förhållande till biobränslen?visa
Jag antar att det inte finns några evighetsmaskiner, men vilken mekanisk maskin har kunnat "hålla igång"“ längst, och hur fungerar den i så fall?visa
Hur förklaras att trycket ökar i en läsk när man tillför energi genom att skaka flaskan ett flertal gånger. Om flaskan innehåller rent vatten så märks ingen större skillnad. Koldioxiden måste här ha en avgörande effekt. p*v/T är konstant. Energiprincipen gäller. Dessutom bör det ju finnas lite luft uppe vid flaskhalsen.visa
Hej! Jag undrar hur det kommer sig att bilar drar mer bensin om man har elektricitetskrävande apparater igång än om man inte har det. Det påstår i alla fall många personer i min närhet. Vad är det i så fall som påverkar generatorn? Jag tycker att den borde dras lika mycket oberoende av hur mycket batteriet är laddat. Idag kanske det finns datorer som styr när generatorn ska gå, men det kan inte ha funnits så länge. Tack på förhand!visa
Om en person vistas i ett tättslutande rum ökar temperaturen, luftfuktigheten, koldioxidhalten etc. Hur kan man bestämma hur stor energi personen avger till luften i rummet?visa

164 frågor hittade

 


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.