Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [21126]

Fråga:
Om en komponent i en krets inte följer Ohms lag, hur beräknar man dess resistans vid en given spänning? I flera läroböcker tar man bara denna spänning och dividerar med motsvarande ström. Jag funderar om detta inte ger ett slags "medelresistans" i analogi med en icke-linjär s-t-graf där motsvarande beräkning ger en medelhastighet. Om analogin stämmer borde man istället beräkna tangentens lutning i U-I-grafen. Om inte, vad skulle denna tangent ha för fysikalisk tolkning?
/Jimmy R, Högbergsskolan, Ludvika

Svar:
Ohm's law states that the R in this relation is constant, independent of the current. Ohm's law is an empirical relation which accurately describes the conductivity of the vast majority of electrically conductive materials over many orders of magnitude of current. However some materials do not obey Ohm's law, these are called non-ohmic. (Ohm's_law )

Ohms lag U=R*I är alltså bara ett konstaterande att resistansen R är konstant, dvs oberoende av strömmen I. Man kan lite mer logiskt ta U som oberoende variabel och skriva I=U/R som man gjort i nedanstående figur.

I figuren ser vi att sambandet är en rät linje med lutningen 1/R. För ledare går den räta linjen genom origo, så ditt recept att beräkna R som U/I fungerar för material som lyder Ohms lag. Generellt är det bättre att uttrycka sig i termer av konduktans G:

Konduktans är ett mått på elektrisk ledningsförmåga. Det är det reciproka värdet av en ledares resistans (G=1/R). (Konduktans )

Om man vill beräkna resistansen generellt måste man, som du säger, beräkna G som lutningen hos kurvan (derivatan): G=dI/dU.

Observera att en så enkel sak som en glödtråd i en glödlampa inte följer Ohms lag eftersom den har mycket högre resistans när den är på än när den är av beroende på den tända glödtrådens högre temperatur./Peter E

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.