Visa fråga/svar

 

Värme [20798]

Fråga:
Är eld materia?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Är eld materia och hur?
/Filippa N, samskolan, Nacka

Svar:
Filippa!

Eld är väl ett av de klassiska fyra elementen eld, jord, vatten och luft, se Klassiska_element .

Materia är ett lite flytande begrepp, se fråga 16426 .

Låt oss utgå från Wikipedias definition:

Eld är det fenomen som uppstår när en gas genomgår en koncentrationsstyrd, exoterm, kemisk reaktion som inbegriper oxidation (förbränning) av ett brännbart ämne, i tekniska sammanhang benämnt bränsle. Värme från reaktionen bidrar till förgasning och blandning av det brännbara ämnet och oxidationsmedlet, men per definition är temperaturen så hög att temperaturen ej längre är styrande för reaktionen. Förbränningen sker således i kontaktytan mellan oxidationsmedlet och det brännbara materialet (glöd) eller brännbara gaser (flammor, eld). Förbränning av kolhaltiga, flytande eller gasformiga ämnen ger flammor som lyser starkt av svartkroppsstrålning från mikroskopiska sotpartiklar medan förbränning av exempelvis vätgas ger genomskinliga, svagt lysande lågor.

För att eld ska kunna uppstå krävs tre förutsättningar:

* närvaro av ett brännbart ämne, till exempel trä eller bensin

* närvaro av oxidationsmedel, exempelvis syrgas (i luft) eller klor

* värmekälla som uppdrivits över den punkt där en självunderhållande, icke temperaturstyrd oxidation uppstår (Eld )

Eldflammor är alltså upphettad gas och sotpartiklar. Gasen rör sig uppåt eftersom den är varmare än omgivningen. Sotpartiklarna dras med av gasen. Det ljus vi ser (gula flammor) kommer huvudsakligen från temperaturstrålning (se Black_body ) från de heta sotpartiklarna.

Så, ja, eld är (uppvärmd) materia - molekyler i gasform och sotpartiklar i fast form - som avger strålning (bland annat ljus).

Se även fråga 12852 som behandlar stearinljuslågan.
/Peter E

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.