Visa fråga/svar

 

Universum-Solen-Planeterna [20776]

Fråga:
Galaxers rotation
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej,

1. Vet ni om man har mätt med säkerhet vilket håll galaxer roterar? (flera spiralgalaxer tex) Eller om det är vedertagna teorier att spiralgalaxerna snurrar med armarna släpande.

2. Jag har en fundering om ifall de snurrar åt andra hållet, med ledande armar, och att man tar bort teorin om mörk materia och att då galaxen långsamt expanderar(blir glesare). Jag känner redan till NGC 4622 i Kentauren. Tänker mig mer att med förutsättningarna jag ovan nämnde ett gäng spiralgalaxer med ledande armar. Såvida inte man faktiskt har kunnat se/mäta att de i vanliga fall/alltid, är släpande. Jag hittar inga artiklar om detta på nätet men vill även gärna höra vad ni vet. Tack!
/Joakim M, Göteborg

Svar:
1 Ja, det är väl etablerat att spiralgalaxer roterar med armarna släpande. För att man skall kunna bestämma hur armarna roterar måste man med spektroskopi bestämma radialhastigheten (hastighet i synlinjen genom dopplerförskjutning) och, genom att studera absorption av stjärnljus, vilken sida av galaxen är närmast. Man måste även bestämma galaxens lutning mot synlinjem om man vill bestämma rotationshastigheten i absoluta tal.

Redan mycket tidiga studier (se Spiral_galaxy#Origin_of_the_spiral_structure ) identifierade man problemet att rotationstiden hos stjärnor i de yttre delarna var mycket högre än hos stjärnor nära centrum. Detta innebär att spiralarmarna skulle mycket snabbt "snurra upp sig" så att spiralmönstret skulle försvinna.

Den moderna bilden av spiralarmar är att de utgörs av densitetsvågor (analoga med ljudvågor) som orsakar stjärnbildning. Det är de nybildade, ljusa och kortlivade strärnorna som tillsammans med moln av joniserat väte definierar spiralarmarna. Artikeln som refereras i länk 1 redivisar övertygande stöd för denna bild.

2 Vad gäller NGC 4622 (bilden nedan från NGC_4622 ), så är den nog undantaget som bekräftar regeln. Man ser två separata set av spiralarmar som roterar ått olika håll, vilket tyder på att vi har att göra med två spiralgalaxer som kolliderar.

Se fråga 15411 för disussion om rotationshastigheten hos galaxer.

Se även länk 2./Peter E

Nyckelord: galax [28];

1 http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/galaxies-spiral-arms-2908201623/
2 http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/O/Origin+Of+Spiral+Arms

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.