Visa fråga/svar

 

Materiens innersta-Atomer-Kärnor [19166]

Fråga:
Absorption av joniserande strålning
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hej!

Min fråga är hur man kan undersöka/exprimentera hur preparat som α-preparat, β-preparat och γ-preparat avtar då man placerar ett material mellan källan och mätaren. Och med mätningar ta fram en matematisk modell som beskriver hur strålningen avtar beroende på tjockleken på materialet.

Kan ni ge några exempel på vilket preparat som är bäst att exprimentera med och vilket material som är mest lämpligt att placera mellan källan och mätaren.

Med vänliga hälsningar, Anna
/Anna J, Katredalsskolan, Skara

Svar:
Hej Anna!

För att få bra resultat behöver du naturligtvis även bra detektorer. Men låt oss se vilka preparat du bör välja.

b-sönderfall

Elektronerna kommer ut med varierande energi och de sprids genom slumpmässiga kollisioner i alla riktningar. Det är därför inte särskilt meningsfullt att göra absorptionmätningar med elektroner.

a-sönderfall

He-kärnor är mycket tyngre än elektroner och går i stort sett rakt fram. De har även en relativt konstant räckvidd. Eftersom a-partiklar har mycket kort räckvidd i fasta material så mäter man räckvidden i luft. Man har kommit fram till att räckvidden i cm ges av

D = 0.318 E3/2

där E är a-partikelns energi i MeV. 241Am är ett bra preparat som sänder ut a-partiklar med energin 5.638 MeV. Dessa har en räckvidd i luft av 4.3 cm.

Man kan sätta in en bit papper mellan detektorn och preparatet för att visa att alla a-partiklar absorberas.

g-sönderfall

Fotoner absorberas av fasta material enligt

I = I0 e-mx

där m är absorptionskoefficienten som varierar med absorptionsmaterialet och x är tjockleken hos absorbatorn.

Lämpliga absorbatormaterial är Al, Cu och Pb. Som preparat är 137Cs lämpligt eftersom det ger en g-energi på 0.662 MeV.

Se även laborationshandledning under länk 1. Kärndata finns under länk 2.
/Peter E

Nyckelord: joniserande strålning [4];

1 http://fragelada.fysik.org/resurser/Stralning_IW.pdf
2 http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi/

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.