Visa fråga/svar

 

Kraft-Rörelse [19086]

Fråga:
Vad finns det för härledning från newtons andra lag till energiprincipen?
/Lina L, Chalmers, Göteborg

Svar:
Energipincipen är en empiriskt grundad fysikalisk lag som postulerar att energi varken kan skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas från en form till en annan. För ett slutet system innebär detta att den totala energin är oförändrad med tiden, medan det i ett öppet system innebär att summan av till- och bortförd energi är exakt lika stor som förändringen i systemets inre energi. Energiprincipen kan inte bevisas utan baseras på otaliga experiment och observation som alla pekar på att den totala energin förblir konstant. En maskin som hypotetiskt bryter mot denna naturlag brukar kallas perpetuum mobile av första slaget. (Energipincipen )

Så energiprincipen kan alltså inte härledas. Man kan emellertid från Newtons andra lag F=m*a härleda ett uttryck för kinetiska energin för en massa, se fråga 13327 . Man kan då kontrollera energiprincipen genom att bestämma arbetet som den accelererande kraften utför på massan ock jämföra detta med den kinetiska energin.
/Peter E

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.