Visa fråga/svar

 

Universum-Solen-Planeterna [17562]

Fråga:
Hej! Nobelpriset handlar mycket om kol i år. Det finns väl en rätt stabil mängd kol på jorden i olika skepnader(CO2, C, kolväten etc) sedan några årmiljarder. Finns det samma mängder på andra planeter i solsystemet? Ja, är grundämnesfördelningen på andra planeter samma som på jorden? Om de skiljer sig Så: Finns förklaring till det?
/Thomas Å, Knivsta

Svar:
Thomas! Ja, det är facinerande hur många vitt skilda former att rent kol (s.k. allotroper av kol) det finns: diamant (Diamond ) grafit (blyerts, Graphite ), grafén (tvådimensionell skiva, Graphene ), fullerene (fotboll med 60 C-atomer, Fullerene ) och kol-nanotuber (cylinder, Carbon_nanotubes ).

Det som gör att kol har så många allotroper (Allotropes_of_carbon ) är att kol har fyra bindningar som kan binda till andra kolatomer. I diamant är alla fyra aktiva, vilket gör diamant till det hårdaste naturligt förekommande ämnet. I de övriga allotroperna är tre bindningar aktiva, och man får tvådimensionella strukturer.

Kol är det fjärde ämnet i förekomst i universum. Det är bara väte, helium och syre som förekommer mer. Nedanstående figur från Wikimedia Commons visar förekomsten i solsystemet för alla ämnen (Abundance_of_the_chemical_elements ).

Eftersom solen dominerar vad gäller solsystemets massa gå ger figuren i princip solens sammansättning. Alla ämnen från kol och uppåt har tillverkats i stjärnor (se grundämnen, bildandet av ) - vid Big Bang bildades i stort sett bara väte och helium.

Förekomsten av ämnen tyngre än helium (vilka astronomerna benämner metaller) varierar mycket beroende på vilket gasmoln en stjärna har bildats ur. Om det funnits många stjärnor som producerat metaller och spritt ut dessa i rymden, så innehåller stjärnan mycket metaller. Om en stjärna bildats direkt ut Big Bang material, så innehåller den inga metaller. De stjärnor som innehåller mycket metaller har mycket högre sannolikhet att kunna bilda planetsystem.

Förekomsten av grundämnen i planeter, kometer etc. varierar mycket beroende på vilka kemiska föreningar som bildas, vid vilken temperatur (avstånd från stjärnan) planeten bildas, och förekomsten av strålningstryck som blåser bort gasen. Jätteplaneterna Jupiter och Saturnus har av dessa skäl en helt annan sammansättning än de jordlika planeterna.

Vad gäller kolförekomsten på jorden kan man se från figuren i fråga 14739 att det mesta kolet förekommer som kalksten och organiskt material i sedimentära bergarter./Peter E

Nyckelord: grundämnen, förekomst [4]; kol [3];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.