Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [17314]

Fråga:
Hur blir moln laddade så att åska kan uppstå?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Hur blir moln laddade så att åska kan uppstå?
/Oskar H, Cybergymnasiet, Svedala

Svar:
Oskar! Detaljerna i uppladdningsprocessen är såvitt jag vet inte helt kända, se Lightning#Formation . Det är dock säkert en effekt som liknar kattskinnet och ebonitstaven i fråga 14880 . Vattendropparna eller iskristallerna rör sig i förhållande till luften, och kommer därmed att bli laddade på ett visst sätt. Fortsatt rörelse separerar laddningarna så det byggs upp ett elektriskt fält. När detta blir tillräckligt starkt får man en blixt.

Bilden nedan på blixtnedslag är från Wikimedia Commons (ovanstående Wikipedia-artikel).

Blixtar kan även skapas vid vulkanutbrott, se fråga 15461 , och även där har vi partiklar (vulkanisk aska) som rör sig genom ett medium och blir uppladdade.

Se länk 1 för mer om åskväder.

Fotnot:

En kollega till mig undervisade en liten meteorologikurs för många år sedan. Vid tentamen fick man frågan "Hur uppkommer ett åskväder?". Johan hade festat hela helgen så han hade inte läst boken, men försökte ändå:

"Ja, uppvindar får de små vattendropparna att stiga. Dropparna laddas upp, så man får ett elektriskt fält. Fältet orsakar elektrolys i vattnet, och det bildas knallgas --> blixt och dunder!"

Detta är ett utmärkt exempel på en bra fysikalisk modell, den förklarar det man observerar, så Johan fick poäng för fysikalisk intuition.

Början är ju helt korrekt, men sista ledet är fel. Man kan inte få elektrolys. Eftersom molnet består av fritt svävande små vattendroppar leder det inte ström och vi kan alltså inte få elektrolys. Vad som händer är att det elektriska fältet till sist blir så starkt att man får ett elektriskt överslag - en blixt. När denna värmer den omgivande luften uppstår en knall. Mullret uppkommer genom att avståndet mellan örat och olika grenar av blixten (se bilden) varierar. Ljudet kan även studsa på olika föremål och får alltså olika lång väg till örat.

Man kan bestämma avståndet till en blixt genom att räkna sekunder mellan blixt och knall. Ljudhastigheten är c:a 340 m/s. Det är lätt att komma ihåg att 3 sekunder motsvarar avståndet 1 km./Peter E

Nyckelord: blixt [18];

1 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/blixtar-1.662

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.