Visa fråga/svar

 

Värme [1696]

Fråga:
Vatten övergår i ånga vid 100 grader, men dunstar ändå vid rumstemperatur. Vad är det för skillnad mellan avdunstning och kokning?TACK!
/larseric F, Franserudsskolan, Bengtsfors

Svar:
Strängt taget är det inte så stor skillnad. I båda fallen övergår vatten från vätskeform till gasform. Vid avdunstning blandar sig vattenångan med luften, vid kokning är vattnets ångtryck lika med luttrycket. Vattenångan kan då tränga undan luften, det bildas bubblor av ren vattenånga.

Vatten kan faktiskt koka vid rumstemperatur

Det är tre begrepp man behöver kunna, för att förstå sammanhanget; temperatur, ångtryck och kokpunkt, och de hör ihop. Antag att vi fyller en flaska till hälften med 20 oC vatten. Sedan kopplar vi den till en vakuumpump och börjar pumpa ut luften. Vad händer? Jo, plötsligt börjar vattnet koka. Mäter vi då trycket, finner vi 2,3 kilopascal. Det är vattnets ångtryck vid 20 oC. Vid 100 oC kokar vattnet vid ångtrycket 101,3 kilopascal (=atmosfärstrycket). Man kan se det så, att för att vattenångan ska orka tränga undan luften, måste vi höja temperaturen till 100 oC. I luft mättad med vattenånga vid 20 oC har vattenånga motsvarande 23 hektopascal, men här kallas det partialtryck. Det finns tabeller över sånt här.  
/KS

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.