Visa fråga/svar

 

Universum-Solen-Planeterna [15520]

Fråga:
Hej! I min ungdom angavs att antalet atomer - eller var det partiklar? - i universum till max 10^80. Jag vet inte hur man kommit fram till det (ev har jag en gång vetat det). Gäller det värdet än i dag? Och vad beskriver det: Atomer eller enskilda nukleoner och elektroner etc. Med tanke på antalet neutriner som verka vara i omlopp så undrar jag om dessa är medräknade? Och fotoner antar jag inte räknades in??(Gravitonen var kanske inte påtänkt?!) Och: Hur stor är universums massa? Dess energi? Jag har bara sett procentsatser på det som är synligt resp mörkt. Vilka är värdena att räkna på? Och när man anger t ex energin, hur stor är potentiell resp kinetisk? Massa är ju koncentrerad energi, så det skall väl räknas in och om det med!
/Thomas Å, Arlandagymnasiet, Märsta

Svar:
I ett program nyligen på TV sa man 1070. Jag vet inte hur man får fram detta värde. Värdet är inte särskilt meningsfullt? Vad menas med universum? Skall man räkna atomer i svarta hål? Man skall säkert inte räkna neutrinerna, de är 109 gånger så många som antalet atomer. De flesta atomerna är väteatomer. Inne i stjärnor är det mest protoner och elektroner. Det bästa är nog att uppskatta totala massan och inte försöka räkna atomer.

Om universums totala energi kan man bara spekulera. Det kan vara så att totala energin är noll! Massan vi ser skulle kunna komma från bindningsenergi - massan befinner sig i en potentialgrop och har alltså negativ potentiell energi. Se vidare fråga 18978 .

Tillägg 10/11 2017:

I Observable_universe#Mass_of_ordinary_matter uppskattas massan hos det observerbara universum till 1053 kg. Detta är konsistent med värdet i länk 1 om man tar hänsyn till att man har olika definitioner på radien av det observerbara universum. Man får fram värdet genom att man antar att universums medeldensitet är lika med den kritiska densiteten 0.85×10−26 kg/m3 (se fråga 20114 ).

I Observable_universe#Matter_content_–_number_of_atoms görs en grov uppskattning av antalet atomer i universum till 1080. Detta uppskattning är betydligt mer trovärdig än värdet ovan.
/Peter E

Nyckelord: kosmologi [33];

1 http://curious.astro.cornell.edu/about-us/101-the-universe/cosmology-and-the-big-bang/general-questions/579-what-is-the-mass-of-the-universe-intermediate

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.