Visa fråga/svar

 

Ljud-Ljus-Vågor [15042]

Fråga:
Varför syns inte alla linjer i emissionsspektrum i ett absorptionsspektrum?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
När ljus passerar genom vätgas vid rumstemperatur kan absorptionslinjer som motsvarar Lymanserien observeras? Varför syns inte de andra serierna? Vad spelar rumstemperaturen för roll? Borde det inte vara de andra serierna som syns, med tanke på att Lymanserien omfattar energisprång ner till grundtillståndet, vilket ger ultraviolett ljus som inte är synligt?
/Petra L, Södra Latin, Stockholm

Svar:
En absorptionslinje uppkommer när en foton träffar en atom och lyfter upp (exiterar) en elektron till ett högre liggande tillstånd. En emissionslinje uppkommer när elektronen hoppar tillbaka till ett lägre tillstånd. Se fråga 176 för en förklaring hur emissions- och absorptionsspekta uppkommer. Vad som inte framkommer där är att inte alla emissionslinjer förekommer i absorptionsspektrum. Om den absorberande gasen är kall, så ser man bara övergångar från grundtillståndet, a och b i nedanstående bild. Detta för att alla atomer befinner sig i grundtillståndet. I emissionsspektrum, däremot, ser man alla tre övergångarna a, b och c.

Lymanserien är den serie i vätespektrum som slutar i grundtillståndet, och eftersom alla atomer vid rumstemperatur befinner sig i grundtillståndet ser man bara lymanserien i absorption. Om temperaturen är betydligt högre kan en del av atomerna tillfälligtvis befinna sig i tillstånd ovanför grundtillståndet. Man kan då (som i solens spektrum) se även andra serier, t.ex. balmerserien, i absorption, se fråga 17723 ./Peter E

Se även fråga 176

Nyckelord: spektrum [11]; #ljus [63];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.