Visa fråga/svar

 

Ljud-Ljus-Vågor [14998]

Fråga:
Är materia färglös när temperaturen är absolut noll?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Jag blev nyfiken på en fråga som en elev undrade över.

Är materia färglös när temperaturen är absolut noll?

När atomen inte har någon energi torde den ej utsända något ljus.

En följdfråga är:

Vad menas med att ljuset reflekteras mot en yta? Är det helt enkelt så att ljuset krockar med en atom och byter riktning, som en boll som studsar mot ett en vägg.

I sådant fall:

När reflekteras ljuset och när absorberas det och utsänder färger?
/Daniel E, Nybyggeskolan, Västerås

Svar:
Den färg man uppfattar hos ett föremål beror av många olika saker:

  1. färg hos infallande ljus
  2. föremålets reflektionsförmåga, dvs hur stor del av infallande strålning som reflekteras
  3. föremålets fluorescens -egenskaper
  4. föremålets temperatur bestämmer hur mycket "egenproducerad" temperaturstrålning som sänds ut
  5. föremålets densitet och atomära/molekylära egenskaper som bestämmer vilka våglängder som sänds ut genom övergångar mellan tillstånd och i vilken mån temperaturstrålning utsänds
  6. eventuell absorption mellan föremålet och ögat
  7. ögats känslighet för olika våglängder

Som synes är ett föremåls färg ett ganska komplext problem som innehåller mycket fysik. Enkel reflektion (t.ex. i en spegel) kan uppfattas som att ljus "studsar" mot elektroner i föremålet. Exempel på temperaturstrålning är apparater man använder för att se i mörker med värmestrålning.

Färgseende är en levande varelses förmåga att registrera och särskilja olika föremål på basis av det ljus dessa reflekterar eller avger i olika våglängder (eller frekvenser) av det elektromagnetiska spektrum. Det synliga området och antalet olika typer av färgkänsliga tappar skiljer mellan olika arter.

Nedanstående figur visar relativa känsligheten hos mänskliga tappar, S (blått), M (grönt), och L (rött) typer, för monokromatiska stimuli; R är känsligheten för stavarna.

Se även Färgseende .

Om man använder en annan detektor än ögat kan färgerna i en bild vara helt artificiella i meningen att grundfärgerna rött/grönt/blått används för att visa helt andra våglängdsband som kan vara osynliga för ögat, t.ex. infraröda.

Se Color och Color_vision för mer information./Peter E

Nyckelord: färg/färgseende [39];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.