Visa fråga/svar

 

Universum-Solen-Planeterna [13996]

Fråga:
Varför är inte förändringen i tid linjär vad gäller solens uppgång?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Varför är inte förändringen i tid linjär vad gäller solens uppgång utan skillnaden i tid då t.ex solen går upp ökar mer och mer ju närmare midsommar vi kommer?
/Gunilla H, Björkebyskolan, Järfälla

Svar:
Det finns i huvudsak två effekter som påverkar tidpunkten för solens uppgång och nedgång: (i) Att dagens längd ibland ökar mer/mindre på morgonen eller på kvällen förklaras i fråga 4554 med den s.k. tidsekvationen. (ii) Att ökningstakten i dygnslängden är olika vid olika tider av året beror på solens läge i förhållande till himmelsekvatorn.

Låt oss se hur dagens längd varierar. Tabellen nedan är data på dagens längd vid Lunds horisont (från soluppgång till solnedgång) beräknade med Sky View Café .


Sun: rise and set times, UT + 1, 55°42'N, 13°10'E

Rise Transit Set Day Day (decimal) ------- ------- ------- ------- --------- 2005-01-01 08:37 12:11 15:46 7:09 7.15 2005-02-01 08:01 12:21 16:42 8:41 8.68 2005-03-01 06:58 12:20 17:42 10:44 10.73 2005-04-01 06:38 13:11 19:45 13:07 13.12 2005-05-01 05:25 13:04 20:45 15:20 15.33 2005-06-01 04:31 13:05 21:40 17:09 17.15 2005-07-01 04:28 13:11 21:54 17:26 17.43 2005-08-01 05:13 13:14 21:13 16:00 16.00 2005-09-01 06:12 13:07 20:01 13:49 13.82 2005-10-01 07:10 12:57 18:43 11:33 11.55 2005-11-01 07:13 11:51 16:28 9:15 9.25 2005-12-01 08:12 11:56 15:40 7:28 7.47

Dagens längd är plottad i nedanstående figur från 1/1/05 till 1/2/06. Det blir alltså en sinusliknande kurva. Öknings/minskningstakten är alltså störst höst och vår och minst vinter och sommar. Detta reflekterar direkt solens läge över eller under ekliptikan (jordbanans plan). Det är inte helt lätt att föreställa sig alla storcirklar och rörelser i tre dimensioner, men man kan säga att figurens sinusliknande kurva uppkommer genom sammansättning av

  1. solens årliga rörelse orsakad av jordens rörelse
  2. solens dygnsliga rörelse orsakad av jordens rotation
Observera att ändringen i dygnslängd är minst nära solens vändpunkter (vinter och sommar) och störst mitt emellan (vår och höst). Dygnets längd ökar alltså först mycket långsamt i januari, ökar sedan allt snabbare tills det i april-maj börjar gå långsammare igen.


/Peter E

Se även fråga 4554

Nyckelord: tidsekvation [4]; dagens längd [3];

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.