Visa fråga/svar

 

Värme [13186]

Fråga:
Hej! Jag har en några frågor om värme. Hur frigörs/åtgår värme vid fasövergång och hur kommer det sig att mörka ytor lättare tar upp värmestrålar än ljusa ytor?
/Elisabet Å, Skarpängsskolan, Täby

Svar:
Hej Elisabet! Jag tolkar din fråga så att du vill förstå varför det kostar energi när t.ex. is övergår till vatten eller vatten till ånga. Det beror på att molekylerna är starkare bundna till varandra i is än i vatten och starkare bundna i vatten än i ånga. Det är ganska lätt att föreställa sig att i en gas (ånga) är molekylerna långt ifrån varandra och eftersom kraften som binder samman molekyler har kort räckvidd blir kraften och därmed bindningen liten. I vatten är molekylerna nära varandra, så den attraktiva kraften är stor. Det kostar alltså energi för att bryta bindningarna i vatten för att bilda ånga. Å andra sidan frigörs samma energi om man låter ånga kondensera till vatten. Se artiklarna om ångbildningsvärme och smältvärme i NE genom att dubbelklicka orden!

Ljusa/mörka ytor: en mörk yta ser mörk ut därför att strålning som faller in absorberas, se absorption i NE. En ljus yta ser ljus ut därför att strålning reflekteras. Om ytan absorberar strålning tar den upp den energi som strålningen har. Denna energi omvandlas till värme. Den yta som tar upp mest strålning är den mörka, varför den mörka blir varmare.
/Peter E

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.