Visa fråga/svar

 

Värme [12641]

Fråga:
Kan man säga att 4 grader är dubbelt så varmt som 2 grader?
/Veckans fråga

Ursprunglig fråga:
Temperatur=rörelse, men hur kan man språkligt säga "dubbelt så varmt som" när det är 4 grader jämfört med 2 grader, svårare vid tex nollgradigt? Jämför den logaritmiska pH-skalan, varför har vi inte något relativt värmeskalesystem där en temperatur är dubbelt så stor/ alt 10 ggr så stor? Dvs där rörelsen är i fokus och inte absoluta nollpunkte/vattnets frys/kokpunkt?
/Ingela B, Burås, Göteborg

Svar:
Man kan inte säga att 4 grader är dubbelt så varmt som 2 grader, eftersom nollpunkterna i de normala temperaturskalorna är helt godtyckligt definierade. Möjligen kan man det om man använder absolutskalan: 400 K är dubbelt så varmt som 200 K, dvs man menar att medelrörelseenergin hos molekylerna är dubbelt så stor vid 400 K.

Den linjära temperaturskalan vi använder är faktiskt lämpligare så länge vi talar om normala temperaturer, säg 0-100 grader. En logaritmisk skala hade blivit "utdragen" i ena ändan och "hoptryckt" i den andra. En logaritmisk skala är lämplig när man vill spänna över många tiopotenser, viket är fallet t.ex. för vätejonskoncentration (pH). Se vidare länk 1, temperatur/temperaturskalor och About Temperature .
/Peter E

Nyckelord: temperatur/temperaturskalor [17];

1 http://susning.nu/Celsius

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.