Visa fråga/svar

 

Universum-Solen-Planeterna [1087]

Fråga:
Hur visar man att inversen av Hubblekonstanten är ett mått på universums ålder?
/Ingemar M, Västerhöjdsgymnasiet, Skövde

Svar:
Hubblekonstanten beskriver hur snabbt universum utvidgar sig. Det gäller att

v = H*r

Här är r = avståndet till en galax, H = Hubbles konstant och v = galaxens fart bort från oss.

Fundera Vilken enhet har H?

Tänk nu bara på två galaxer. Antag att de alltid har rört sig lika fort från varandra. Då var avståndet mellan dem = 0 då tiden = 1/H.

Universums expansion tycks öka något med tiden. Då stämmer inte detta samband riktigt utan måste korrigeras något.

Fundera Gör denna korrektion att universums ålder ökar eller minskar?
/GO 

*

 

 

Frågelådan innehåller 7624 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2022-05-21 17:33:39.

 

** Frågelådan är stängd för nya frågor tills vidare **


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.