Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism [489]

Fråga:
Hur kommer det sig att strömmen i en krets är konstant? Elektronerna accelereras ju hela tiden i ledaren då måste ju fler elektroner passera t.ex. i ett tvärsnitt i slutet av ledaren än i början och på så sätt blir strömmen inte konstant! Hjälp mig att hitta en förklaring.
/

Svar:
Strömmen bestäms av hur många partiklar som passerar ett tvärsnitt av ledaren per tidsenhet. Lika många elektroner passerar varje tvärsnitt av ledaren oberoende av deras hastighet. Tänk på en motorväg. I början av motorvägen kör bilarna sakta medan de efter någon mil kör med maxfart. Om man räknar antalet bilar som kör på motorvägen eller räknar dem mitt på så får man samma värde. Det är ju samma bilar som kör förbi båda ställena.

Kommentar: I en vanlig ledare rör sig elektronerna nästan med konstant hastighet. Denna hastighet är mycket låg, i ett normalfall ca 0,1 mm/s.

*

 

 

Frågelådan innehåller 7600 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-10-19 17:15:01.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.