Visa fråga/svar

 

Elektricitet-Magnetism, Ljud-Ljus-Vågor [18945]

Fråga:
Hej! Elektriska och tele-ledningar i marken ser man att man detekterar i bland vid grävningar. Men vattenledningar av plast eller betong knappast. Varför går det inte att detektera sådana? Plaströr/betongrör borde kunna ge en "ekolodsskillnad" som visar ändrat material i marken och med många punkter borde spår som visar längdstrukturer kunna skönjas.
/Thomas Å, Knivsta

Svar:
Thomas! Visst går det att även detektera plast- och betongrör. Problemet är nog att det är betydligt krångligare än att detektera metaller.

En metalldetektor (Metal_detector ) består av en spole som alstrar ett magnetfält när ström matas genom den. När ett metallföremål förs in i magnetfältet induceras virvelströmmar i föremålet. Dessa virvelströmmar orsakar i sin tur ett magnetfält. Ändringen av det totala magnetfältet kan detekteras med en separat spole. Metalldetektorer är relativt billiga och lätta att använda. Det är emellertid förbjudet att använda metalldetektorer för att söka efter arkeologiska föremål.

För att detektera icke ledande material kan man använda s.k. markradar (Ground-penetrating_radar , GPR). Denna sänder högfrekventa radiovågor (mikrovågor) ner i marken. När vågorna träffar ett begravt föremål med en avvikande dielektricitetskonstant, detekterar den mottagande antennen en ändring i den reflekterade signalen.

Nackdelen med GPR är att de är dyra och komplexa (kräver en dator och analysprogram) och att tolkningen är mer komplicerad än metalldetektorns enkla pipande.
/Peter E

1 http://www.sandstrom.se/markradar
2 http://www.xi.se/produkter/kabelsokare/markradar_rd1000.aspx

*

 

 

Frågelådan innehåller 7608 frågor med svar.
Senaste ändringen i databasen gjordes 2021-12-30 11:35:49.

 

***


sök | söktips | Veckans fråga | alla 'Veckans fråga' | ämnen | dokumentation | ställ en fråga
till diskussionsfora

 

Creative Commons License

Denna sida från NRCF är licensierad under Creative Commons:
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
.